Sunteți pe pagina 1din 31

Metoda Kabat

Metoda Kabat
terapie a paraliziilor spastice cerebrale facilitarea func iei musculare i ob inerea unei contrac ii musculare mai puternice dect cea provocat numai de un efort voluntar simplu, prin folosirea unor stimuli proprioceptivi varia i i executarea voluntar a contrac iei cu maxim de efort sub rezisten maximal

KABAT -PRINCIPII
Se poate ncepe cu efectuarea activ a diagonalelor pe partea s n toas : pentru suprapunerea engramelor (s n toas i bolnav ) Stimulare prioprioceptiv prin ghidare a mi c rii cu rezisten Se ncepe cu derota ia prin prize pentru c sistemul muscular uman este dispus n spiral . Diagonalele Kabat se nt lnesc n toate activit ile vie ii cotidiene

PRINCIPII
Este precedat de mobiliz ri pasive pe diagonale, termoterapie i masaj (pentru reducerea spasticit ii) I se explic pacientului cum s fac i apoi face el singur, nu trebuie facut de kinetoterapeut de la nceput la cap tul arcului de mi care. Se aplic la orice vrst la care exist cooperare cu pacientul

DIAGONALELE KABAT
Sunt scheme de mi care global observate n activit ile cotidiene. Puncte de referin pentru F i E sunt: um rul pentru MS i oldul pentru MI

D1 F MS: -ridicare, Abd, rota ia scapulei F, Add,RE umr FE cot Supina ie antebra Flexie radial a articula iei radiocarpiene F , Add degetelor Add police Ex: mna la gur pentru alimenta ie, piept natul p rului pe partea dreapt a capului cu mna st ng , rostogolirea din DD n DV

SCHEME UNILATERALE

D1 E MS
Cobor rea, Add, rotirea scapulei E, Abd, RI umr E sau F cot Prona ie antebra nclinare ulnar pumn E, Abd degete Abd palmar a policelui Ex: deschiderea u ii la ma in din untru, rostogolirea din DV n DD

D2F MS
Ridicarea, ADD, rotatia scapulei F, Abd, RE umr Cot F sau E cu antebra n supina ie nclina ie radial pumn E, Abd degete E policelui Ex: piept natul pe dreapta cu m na dreapt Ridicarea rachetei la serviciu notul pe spate

D2 E MS
Cobor rea, Abd, rota ia scapulei E, Add,RI um r Cot F sau E cu antebra n prona ie nclinare ulnar pumn F Add degete Opozi ia policelui Ex: ncheierea nasturilor laterali dreapta cu m na st ng

D1 F MI
F, Add, RE old Genunchi F sau E Dorsiflexia, inversia picior Extensia degetelor EX: nc l area unui pantof cu piciorul ncruci at R sturnarea DD n DL Lovirea mingii de fotbal

D1 E MI
E, Abd, RI old Genunchi F sau E Flexie plantar , eversia picior flexia degetelor EX: mbr carea unui crac de pantalon Rostogolire DV n DD

D2 F MI
F, Abd, RI old F sau E genunchi Dorsiflexie, eversie glezn Extensia degetelor EX: lovitura de karate, apropierea c lc ielor la notul bras

D2E MI
E, ADD,RE old F sau E genunchi Flexie plantar , inversia gleznei Flexia degetelor EX: nceputul mersului Azvrlirea n spate a picioarelor n cursul notului bras ezut alungit cu picioarele ncruci ate

Scheme bilaterale
1. Scheme simetrice: membrele pereche efectueaz mi c ri n acela i timp. EX: schema bilat simetric D1E MS: desprinderea de pe scaun schema bilat simetric D2 E: dezbr carea pulov rului schema bilat simetric D2F MS ridicarea unei greut i de pe un raft nalt

Scheme bilaterale
2. Scheme asimetrice: membrele perechi efectueaz mi c ri spre o parte a corpului n acela i timp EX: F bilateral asim spre stnga: D2 F st ng, D1 F drept gestul de a pune cercelul stng E bilat asimetric spre st nga: D1 E st nga, D2 E dreapta- nchiderea fermoar pe partea st ng

Scheme reciproce
Membrele perechi efectueaz mi c ri n acela i timp, n scheme opuse cu efect stabilizator asupra capului, gt, trunchi Pentru membrele ce necesit grad crescut de balans un membru e D1E altul D2 F EX: mersul Mersul pe o bar

AVANTAJELE FOLOSIRII DIAGONALELOR


Are loc traversarea liniei mediane Remedierea deficitului motor perceptual: sindromul de neglijare unilateral Fiecare mu chi are o schem optim de func ionare Schemele diagonale folosesc grupuri de mu chi caracteristice activit ilor cotidiene Rota iile sunt componente ale diagonalelor, ele sunt afectate n mb tr nire, traumatisme

SCHEME TOTALE
Necesit interac iunea dintre componentele proximale i cele distale Posturile din cursul dezvolt rii sunt numite scheme totale de mi care i postur n FNP De exemplu nainte de a trece la eznd un subiect trebuie s poat s se rostogoleasc , treac din DL n seznd

kabat
PRINCIPIU: se combina factorii facilitatori pentru a rezulta o ac iune comun , simultan Metoda: impulsuri senzoriale +++ / r spunsul motric dorit

KABAT
1.

2.

Aplicare: Creerea st rii de excita ie central +ob inerea rezisten ei neuronilor motori la pasajul impulsului. Repeti ia amelioreaz : conducerea sinaptic i integrarea lan ului kinetic

KABAT-principii de baz
1. Lan ul kinetic: Mi c rile integrate furnizeaz baza pe care se suprapun alte tehnici facilitatorii ale mi c rii: presiunea, rezisten a, ordinele....... 2.Aspectul lan ului kinetic: diagonal , spiral ntlnit n gesturile uzuale (mncat, sp lat etc) 3.Justificarea: to i mu chii au o component a rota iei. Pacientul cunoa te mi c rile, deci apare no iunea de FEED FORWARD. 4. Componentele lan ului kinetic: F sau E, Add sau Abd, RI sau RE

REZISTEN A MAXIM
Maximum ct poate subiectul s tolereze Efectele rezisten ei maxime: 1.activarea unui num r mai mare de unit i motrice, 2.stimularea buclei gama i cre terea tensiunii intramusculare ce va determina iradierea la grupul mu chilor afecta i.

CONTACTELE MANUALE
PRECISE DIRECTE (trage sau mpinge) COMFORTABILE Priza Kabat Priza Kabat inversata pentru facilitarea diagonalelor ce implica extensia degetelorpumnului Prize lombricale prize de mare forta cu flexia articul MCF degete II-V, extensie articul IF, abductie a policelui

Ordinele verbale
1. Contrac ie ISOmetric : TINE, REZIST 2. Contrac ie CONcentric : TRAGE, MPINGE 3. Contrac ie Excentric : LAS S MEARG , LAS S MI TE

ntinderea-strech.reflex
Legea lui Starling: contrac ia este crescut dac avem o ntindere prealabil Rebound: ntinderea pune mu chiul n tensiune lent 1.faciliteaz mi carea voluntar 2.sincronizat cu ordinul verbal

STIMULAREA
VIZUAL Faciliteaz controlul mi c rii Auditiva Stimularea e ferm , nu brutal , nedureroas