Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ELECTRONIC , TELECOMUNICA II I TEHNOLOGIA INFORMA IEI

Celula fotovoltaic
Eseu de semestru
CONDUC TOR, Prof.dr.ing Emil VOICULESCU MASTERAND, Sergiu-R zvan C UCEAN

Con inut
 Scurt istoric Efectul fotovoltaic + principiul de func ionare Caracteristicile celulelor fotovoltaice Tipuri de celule fotovoltaice Avantaje vs. Dezavantaje Aplica ii + noi tendin e Concluzii

Scurt istoric
 Efectul fotovoltaic, a fost descoperit de fizicianul francez Alexandre-Edmond    

Becquerel, n anul 1839 n 1893 a fost confec ionat prima celul solar care producea electricitate; Albert Einstein n 1905 cnd cu ajutorul teoriei cuantice a explicat dualitatea luminii; Descoperirea n anul 1949 a jonc iunii p-n; Fabricarea primei celule solare n 1954 n laboratoarele firmei americane Bell; Firma Bell prin contribu ia domnilor Chapin, Fuller i Pearson a dezvoltat n 1953 primele celule solare din siliciu; n 1973 Lindmayer i Ellison au confec ionat a a numita celul mov ce avea un randament de 14 %; n 1981 un avion ac ionat de energie solar a traversat Canalul Mnecii. ntre timp Green precum i speciali tii de la Universitatea Stanford i cei de la Telefunken au dezvoltat celule solare cu un randament de peste 20 %.

Efectul fotovoltaic + principiul de func ionare


 O celul fotovoltaic este format dintr-o jonc iune

semiconductoare p-n prev zut cu o pereche de contacte metalice plasate pe cele dou suprafe e libere ale jonc iunii. n urma difuziei purt torilor mobili de sarcin , din regiunea n care sunt majoritari n cealalt regiune, n vecin tatea jonc iunii apare un strat de sarcin spa ial care produce un cmp electric orientat de la regiunea n c tre regiunea p. Sub ac iunea luminii n regiunile semiconductoare se genereaz perechi goluri-electroni; sub ac iunea cmpului electric al jonc iunii, golurile se deplaseaz c tre contactul metalic plasat pe regiunea p, iar electronii c tre cel lalt contact metalic. ntre cele dou contacte apare astfel o tensiune electric , fenomen numit efect fotovoltaic.

Principiul de func ionare

Caracteristicile celulelor fotovoltaice
Cele mai importante caracteristici ale celulelor fotovoltaice sunt ca i n cazul bateriilor:
 

Tensiunea; Intensitatea curentului electric; Puterea electric

Tensiunea util a celulelor fotovoltaice, ca i intensitatea curentului electric asigurat, depind semnificativ de natura materialului semiconductor utilizat la fabrica ie, ca i de dimensiunile acestor celule. Puterea electric a celulelor fotovoltaice se calculeaz ca produs dintre tensiunea U i intensitatea curentului electric I, avnd n vedere c aceste echipamente genereaz curent continuu.

Tipuri de celule fotovoltaice
   

Celule pe baz de Si monocristaline; policristaline; amorfe. Semiconductoare pe baz de elemente din grupa III-V (GaInP/GaAs, GaAs/Ge) Semiconductoare pe baz de elemente din grupa II-VI (CdTe) Celule CIS, CIGS (Cupru-Indiu-Diselenid) Celule solare pe baz de compu i organici Celule pe baz de pigmen i Celule cu electrolit semiconductor Celule pe baz de polimeri

Eficien a teoretic i nivelul barierei energetice

Avantaje vs. Dezavantaje
Fiabilitate ridicat , durat mare de via i func ionare, aproximativ 25 de ani ; Se amortizeaz n timp; Cheltuieli curente mici; Ecologice ; Inepuizarea sursei ; Asigur energie electric n zonele izolate, n zonele montane care nu au acces la re eaua de furnizare a energiei electrice; Tehnologie f r poluare sonor .

 

Necesit expunere solar ; Necesit sisteme de nmagazinare a energiei; Costuri ridicate la instalare; Poluare atmosferic : producerea de energie electric cu ajutorul panourilor solare produce CO2, la fel ca n cazul gazului, c rbunelui i petrolului. Deosebirea const n cantitate: putem calcula ca n condi ii normale, producerea unui kWh de energie electric prin intermediul panourilor solare duce la eliberarea a 70-150 grame de CO2 n atmosfera. Pe de alt parte, gaz-ul elibereaz 450 grame iar carbunele 850 de grame, la producerea acelea i cantit i de energie.

  

 

Aplica ii celule/panouri solare

Aplica ii celule/panouri solare

Sistem clasic fotovoltaic insular (Stand Alone System)
Un sistem clasic fotovoltaic insular (Stand Alone System) este alcatuit din urmatoarele componente: panouri fotovoltaice, regulatorul de incarcare al bateriilor, grupul de baterii de 12, 24 sau 48 V DC invertor, ce tranforma curentul continuu DC in curent alternativ AC, necesar consumatorilor casnici.

Sisteme conectate la re ea (Grid(Gridconnected systems)
Aceste sisteme sunt utilizate n zone cu energie electric . n principiu energia produs de panourile solare este livrat n re eaua na ional i n acela i timp folosit pentru aplica iile casnice. Aceste sisteme permit reducerea semnificativ a costurilor cu energia electric consumat dar presupun o investi ie ini ial care se va amortiza n timp.

Noi tendin e
   

Fibrele ascunse (hidden fibers) acapareaz energia solar (articol din ABC Science 10 Noiembrie 2009) Celulele solare au ob inut un nou record (articol din ABC Science 26 August 2009) Celulele fotovoltaice din plastic (articol din Live Science 12 decembrie 2008) Vom avea trotuare din celule fotovoltaice (articol din Clean Technica 2 Decembrie 2008 ) Celulele fotovoltaice sferice (articol din Tech.co.uk 22 Noiembrie 2007) Iluminat cu LED uri folosind energia ob inut de la panourile solare (idee personal de perspectiv )

Concluzii
 n ciuda pre ului i a dependen ei de factorii externi, panourile solare

sunt o solu ie pentru viitor. Acest lucru este dovedit i de cre terea de aprope 50% nregistrat n num rul de astfel de sisteme folosite pe glob, n fiecare an din 2002 ncoace. Procentul utiliz rii energiei solare este n continuare minuscul, estimnd c va ajunge la 0,40% n 2010. ns pe viitor, odat cu dezvoltarea tehnologiei i mic orarea costurilor ini iale, panourile fotovoltaice vor deveni cu siguran din ce n ce mai utilizate.

S-ar putea să vă placă și