Sunteți pe pagina 1din 13

Sorbus Torminalis - SORBUL -

Proiect ntocmit de : VARTIC VALENTIN EDUARD - R.N.A.T. II

SORBUS


este un arbore de talie mijlocie (15-20 m), care al turi de alte dou specii ale genului Sorbus (S. domestica i S. aucuparia) cresc spontan, dar i cultivat, n ara noastr ;


Sorbus torminalis -

Sorbus aucuparia scoru ul de munte;
Sorbus domestica scoru ul;

Sorbul este o specie central i sud-european , arealul lui ntinzndu-se din Caucaz, prin nordul Turciei i al Greciei, Sicilia i apoi sporadic n Africa de N i Spania, pn n Marea Britanie i Danemarca. Cel mai r spndit este n Fran a, apoi n Germania, Polonia i coboar pn n Marea Neagr (Dropier, 1993).

n Romnia, prezen a speciei Sorbus torminalis este citat n jude ele: Arad, Arge , Alba, Bac u, Bihor, Boto ani, Bra ov, Buz u, Bistri a-N s ud, Cara -Severin, Cluj, Constan a, Gorj, Hunedoara, Giurgiu, Harghita, Ia i, Maramure , Mure , Prahova, S laj, Sibiu,Suceava, Tulcea i Vlcea. Sorbul se ntlne te la noi n ar sporadic, ca specie diseminat , n zonele colinare, n subarboretul p durilor de cvercinee, dar coboar i n zona forestier de cmpie i, uneori, chiar n silvostep . Rareori urc pn n f gete (St nescu V., Sofletea N. 1997).

Sorbul (Sorbus torminalis) (Sorbus torminalis) este un arbore de 15-20 de m 15cu frunze penat-lobate cu lobii penatascu i i i fructe ro ii-brune, iin p durile de foioase, pe coline i stncii calcaroase.

Flori de sorb

Flori i fructe de sorb

Fructe de sorb

Fructe de sorb

Fructele con in tanin, glucide, vitamina C i sunt indicate ca astringente i hemostatice

Plasticitatea ecologic a sorbului, temperamentul de umbr semiumbr , propriet ile de ameliorare i fixare a solului precum i aspectul decorativ a frunzi ului, florilor i fructelor, conduc la necesitatea extinderii n cultura ornamental a speciei Sorbus torminalis. Datorit durit ii lemnului sorbul este utilizat n strung rie i sau valorificat n vederea ob inerii de unelte i scule.

Lemnul de sorb este destul de c utat n afaceri

Vand 6 mc bustean de sorb cu o grosime de 24-45 cm,ce poate fi folosit in industria furnirelor ptr. automobile,instrumente muzicale,fabricarea de elemente strunjite din lemn ( sursa: http://www.afacerilemn.ro/rom/Mesaje/Vand-bustean-desorb-stejar-si-fag_id-50189.html)

Bibliografie: Bibliografie:
Pa covici V.D., Munteanu F., 2005 O specie de interes silvo-peisagistic Sorbus torminalis L. i necesitatea extindeii ei n cultur . Ia i.

Rub ov T., 1971 Ecologia i cultura speciilor lemnoase n pepinier . Ed. Ceres, Bucure ti.