Sunteți pe pagina 1din 17

1.

No iunea de suveranitate a statului


y J. Bodin, Les six livres de la rpublique, 1576 sistematizeaz no iunea de suveranitate, no iune polisemantic i confuz y Teoria clasic a suveranit ii y pleac de la constatarea c statul i determin singur propriile competen e i propriile reguli fundamentale, fa de care condi ioneaz toate regulile aplicabile pe teritoriul s u, f r excep ie, i pentru observarea c rora el este singurul care poate pune n mi care for a public , pentru c el dispune de monopolul constrngerii armate

y Statul este cel care fundamenteaz

i delimiteaz ordinea juridic na ional , adic statul are competen a competen elor sale, este suveran
y Tr s turile suveranit ii

y a) Suveranitatea este o putere de drept - statul nu

este un simplu fenomen de for , este o putere legitimat , mulat pe o anumit idee de drept la care ader , con tient sau nu, indivizii i grupurile, adic cei care sunt supu i ac iunii suverane y Legitimarea este deci caracterul esen ial al puterii suverane

y b) Suveranitatea este o putere originar - statul nu i datoreaz autoritatea nim nui, adic niciunei alte autorit i dect a lui nsu i; nimeni nu i deleg puterea y Astfel puterea statului ar fi necondi ionat , n sensul c ea nu provine din nicio norm exterioar sau anterioar y c) Suveranitatea este o putere suprem - nicio autoritate n stat sau n afara lui nu i este superioar y n ordinea intern - statul nu poate ntlni vreo voin superioar , nici egal , nici concurent y n ordinea extern - nicio constrngere exterioar statului nu-i poate impune respectarea vreunor norme juridice sau reguli de alt natur

2. Titularul suveranit ii
y Constitu ia Romniei din 1991: y - art. 1, Romnia este stat suveran ( ) y - art. 2, Suveranitatea na ional apar ine poporului

romn, care o exercit prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice i corecte, precum i prin referendum
y Cine este titularul suveranit ii? y Statul? Na iunea? Poporul romn? Corpul electoral?

y A. Sursa suveranit ii y sursa suveranit ii

i titularul ei sunt dou

lucruri

distincte y Sursa: de unde provine aceast putere de comand i constrngere, ce o face acceptabil ? y Titularul: n numele cui i cine este ndrept it s exercite aceast putere?
y a) Divinitatea ca surs a suveranit ii y Magia sau religia sunt fondatoare ale puterii iar

poporul se pune n slujba unei puteri providen iale, absolute, care i r mne exterioar

y b) Teoria juridic

y y

y y

a suveranit ii democratice cuprinde dou forme: teoria suveranit ii na ionale i teoria suveranit ii populare 1. Teoria suveranit ii na ionale i guvern mntul reprezentativ n doctrina suveranit ii na ionale persoana colectiv este cea care posed suveranitatea i cet enii lua i individual nu au nici cea mai mic parte din suveranitate Titularul suveranit ii este na iunea considerat ca indivizibil i distinct de indivizii ce o compun Statul este considerat n aceast optic ca na iunea juridic organizat

y Na iunea, ca orice persoan y

y y y

juridic , are nevoie de reprezentan i pentru a exercita suveranitatea Aceast teorie d prioritate reprezent rii n raport cu exerci iul direct al suveranit ii de c tre popor conducnd la un guvern mnt reprezentativ, care exclude orice procedur a guvern mntului direct, mai ales referendumul Critici: - face Na iunea s se identifice cu statul - teoria face ca suveranitatea s fie confiscat de reprezentan i; J.-J. Rousseau - din momentul n care un popor i alege reprezentan ii el nu mai este liber

y - face de nejustificat un control a posteriori al actelor

reprezentan ei na ionale (legea devine, odat ce a fost promulgat , necontrolabil ) pentru c ceea ce se transmite reprezentan ilor este chiar voin a na ional y 2. Teoria suveranit ii populare i guvern mntul semi-direct y Presupune egalitatea absolut ntre to i indivizii afla i sub suveranitatea unui stat, care au fiecare, ca inerent propriei persoane, o bucat de suveranitate. y Suveranitatea popular apar ine poporului, dar nu ca o entitate juridic distinct de membri care o compun, ci ca o rezultant a voin elor individuale, ceea ce impune principiul majorit ii

y Reprezentarea voin ei populare este exclus . Poporul y y

y y y y

poate transmite doar puterea, nu voin a Guvern mntul trebuie s fie direct, adic puterea legislativ trebuie s fie exercitat de cet enii n i i Prin sufragiu nu se transmite suveranitatea ci doar exerci iul unor competen e; chiar dac exist un guvern, acesta nu are dect func ii executive Critici: - caracterul conjunctural al majorit ii - lipsa de consisten a votului popular - m rimea statelor actuale

y B. Titularul i exerci iul suveranit ii y Titularul suveranit ii este statul, indiferent de sursa

suveranit ii y Ce se n elege prin stat? Doar reprezentan ii, adic de cei ale c ror puteri rezult direct dintr-o abilitare prin vot? y Toate organele statului exercit suveranitatea, fiecare n sfera lui de competen y Parlamentul exercit suveranitatea n ordinea legislativ , guvernul i eful statului n ordinea aplic rii legii, instan ele de judecat n ordinea solu ion rii conflictelor juridice ntre subiec ii de drept

y Fiecare sfer de competen

este relativ independent fa de celelalte, niciunul dintre organe neexercitnd totalitatea suveranit ii y Suveranitatea este astfel indivizibil , ea apar ine statului n ansamblu, fiecare sistem de organe exercitnd-o ntr-o sfer particular y Suveranitatea este exercitat i de corpul electoral, prin referendum i de celelalte structuri sociale cnd particip la conturarea voin ei statului (partidele politice, grupurile de presiune etc.)

3. C

t ls v r

it ii

y Suveranitatea comport

dou aspecte: suveranitatea extern , numit i independen sau suveranitate a statului i suveranitatea intern , numit i suveranitate n stat

y A. Suveranitatea intern

- Statul este suveran n interior pentru c el este singurul care poate avea un num r de atribute, cu excluderea deci a oric rui grup sau individ

y dreptul de a legifera, de a mp r i dreptatea, de a

ntre ine poli ie, de a bate moned , de a ntre ine armat , de a pune n mi care for a public , de a conferi cet enie etc. y Suveranitatea intern semnific (M. Weber) faptul c statul dispune de monopolul constrngerii organizate: y este singurul care poate edicta reguli de drept (monopol) i are puterea de a le face respectate la nevoie prin for (constrngere), n mod oficial (organizat), att pe plan intern (poli ie), ct i pe plan interna ional (armat ) y Pentru ca statul s existe el trebuie s p streze acest monopol

y Dac

alte institu ii (partide, sindicate, asocia ii, biserici) dispun i ele de posibilitatea de a crea norme i de a- i constrnge membrii s le respecte, acest lucru se poate ntmpla doar pentru c statul permite acest lucru i doar n cadrul stabilit de stat y Statul de ine monopolul constrngerii fiscale - doar statul poate stabili i culege impozite i taxe; acestea sunt stabilite doar prin lege sau n limitele i condi iile legii de c tre organele administrative ale statului
y Art. 2 alin. (2), Constitu ie: Nici un grup i nici o

persoan nu pot exercita suveranitatea n nume propriu

y B. Suveranitatea extern - J. Bodin, se stabile te o

y y

echivalen ntre suveranitate i independen a absolut a statului (teoria clasic ) Teoria modern - Statul este suveran la nivel interna ional doar n sensul c el, considerat ca ordine juridic global , adic eficace i sanc ionat , nu este direct supus unui alt stat Dar el este supus dreptului interna ional Suveranitatea interna ional a statului este o competen general de a produce i executa dreptul interna ional Suveranitatea extern este determinat de cea intern

y Domeniul competen ei externe a statului

ine de regulile sale interne, deci de suveranitatea intern i nu de suveranitatea sa interna ional y Statul este suveran chiar dac cedeaz o competen interna ional particular sau alta c tre o organiza ie interna ional , atta vreme ct aceast cedare ine de suveranitatea lui intern , statul putnd reveni oricnd asupra acestor deleg ri de competen e y Care este limita maxim a acestor ced ri de suveranitate?