Sunteți pe pagina 1din 15

Managementul Carierei

Cariera individuală și cariera


organizațională

Profesor: Lect. univ. dr. Otilia BORDEIANU


Studenți: Levinschi Adriana,Buruian Marina
Cuprins:
Obiectivele și stadiile
01 managementului carierei

02 Cariera individuală

03 Pași în planificarea carierei


organizaționale

04 Tipuri de carieră
Introducere
Managementul carierei este un punct de interes
atât pentru angajat cât şi pentru angajator.
Reprezintă un proces de proiectare şi
implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor
care permit organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile
de  resurse umane, iar indivizilor să-şi
îndeplinească scopurile carierei lor.

3
Obiectivele managementului carierei

1
Ca principale obiective în managementul carierei
putem distinge:
-   Promovarea unei politici de dezvoltare
corespunzatoare a carierei in concordanta cu
natura activitatii desfasurate, precum si cu
nevoile si posibilitatile individuale si
organizationale;
-  fuzionarea necesităţilor individuale în
nevoile şi obiectivele organizaţionale;
-  îndeplinirea nevoilor organizaţionale  şi
intensificarea imaginii favorabile a
organizaţiei, prin recunoaşterea necesităţilor
de pregătire şi dezvoltare a angajaţilor;
Stadiile carierei


Stadiile carierei pot fi definite ca tipare
generale ale progreselor, obligaţiilor
esenţiale şi schimbărilor din activităţile
întreprinse de un individ de-a lungul
vieţii active.
Aceste stadii succesive sunt :
• explorarea,
• stabilizarea,
• avansarea,
• menţinerea,
• finalul carierei.

5
Explorare Stabilizarea
În prima fază, cea de Stabilizarea este
exploatare fiecare individ se etapa în care
confruntă cu transpunerea noţiunile dobândite
viziunilor formate în sunt aprofundate,
adolescenţă în lumea reală. fiecare căutând
Este perioada de perefcţionarea în
experimentare, perioada în domeniul ales în
care se descoperă şi urma procesului de
dezvoltă talente, abilităţi, explorare.
interese, valori. 

Avansarea
Finalul carierei
Avansarea şi menţinerea
Finalul carierei poate
sunt o continuare firească a
reprezenta o perioadă de
stabilizării, fiecare individ,
creşteri continue în statut şi
prin natura umană avănd
influenţă în organizaţie, sau o
dorinţa de auto-depăşire,
perioadă petrecută în cel mai
de obţinere a unor beneficii
înalt nivel de responsabilitate şi
morale şi materiale.
statut.

6
Cariera individuală
Cariera individuală include atât viața profesională și
familială cât și legăturile dintre ele. În dorința de a
controla viața profesională cât și pe cea familială,
orice persoană își dezvoltă un concept propriu prin
care își autoevaluează calitațile și valorile. Acest
proces este dinamic și are loc pe parcursul întregii
vieți.

7
○ Cariera individuală se dezvoltă prin
interacțiunea dintre aptitudinile existente,
dorința de realizare profesională a individului și
experiența în muncă pe care o furnizează
organizația. Individul se va dezvolta și va fi
mulțumit de cariera sa în măsura în care
organizația va putea furniza căi pe care individul
să avanseze în diferite poziții și niveluri, în care
să-și pună în valoare cunoștințele și să-și
dezvolte aptitudinile.

8
Planificarea carierei
○ Planificarea carierei în cadrul organizației sau la scara
individuală este un proces deosebit de complex, oamenii
având permanent cariere, care marchează organizația și
resursa umană, deopotrivă.
○ Oamenii au întotdeauna cariere, însa, numai relativ recent,
managementul resurselor umane și-a orientat mai serios
atenția sau preocupările asupra metodelor și căilor de
dezvoltare a carierelor, precum și asupra tipului de
planificare necesară pentru atingerea scopurilor acestora.

9
Pași în planificarea carierei
organizaționale
Planificarea carierei organizationale pornește de la
identificarea angajaților și se finalizează cu planul individual
sau cu auditul sistemului de planificare și dezvoltare a
carierei.

1.Identificarea angajatilor
2.Stabilirea cailor carierei
3.Stabilirea responsabilitatilor

10
Etapele carierei profesionale

Începutul carierei Mijlocul carierei


○ Exploatarea • Avansarea și
menținerea
○ Încercarea
○ Stabilizarea   

Finalul carierei

• Creșterea
• Menținerea
• Declinul

11
Tipuri de carieră
• "Profesioniști în formare" sunt acei angajați
care dispun de un potențial ridicat de
avansare, dar cu performanțe actuale sub
standarde.
• "Vedetele" sunt angajații care au
performanțe excepționale în realizarea
sarcinilor și prezintă un potențial ridicat și
continuu de promovare; aceștia sunt cei
care au cariere fulgeratoare, îndeosebi în
sport.
• "Oamenii de bază" sunt cei ale căror
rezultate actuale sunt satisfăcătoare, dar au
șanse mici de avansare. Aceștia compun
majoritatea angajaților organizației.

12
Concluzie
În mod evident nu toate carierele urmează același "tipar", nu
toți rămân în aceeași profesie și nici nu trec prin aceeași
succesiune de etape.
Unii angajați debutează cu success în viața profesională la
vârste tinere, alții nu ating niciodată un punct de decline al
carierei (sau amână) acest punct pana la vârsta de 65-70 ani.
Variații apar și în viteza cu care avansează în cariere, în viața de
profesie, de domeniul de actiivitate sau abilitățile angajatului.

13
Bibliografie:
1.https://www.rasfoiesc.com/business/management/
MANAGEMENTUL-CARIEREI-PROFESIO31.php
2.https://www.scrigroup.com/management/resurse-umane/
PLANIFICAREA-CARIEREI-ORGANIZA51761.php
3. https://medijobs.ro/blog/notiunea-de-cariera-trei-elemente-
importante-ce-o-definesc

14
Vă mulțumim!

15

S-ar putea să vă placă și