Sunteți pe pagina 1din 15

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

– STANDARDUL DE AUR AL
ABILITĂȚILOR CADRULUI
DIDACTIC ÎN RELATIA CU
ELEVII
Conform literaturii de specialitate, inteligenta emotionala descrie
abilitatea , capacitatea, priceperea sau auto-perceputa abilitate a unui
individ de a identifica, evalua si gestiona  emotiile proprii, pe ale altora
sau ale grupului ( figura 1).
Calitatea educației
 Calitatea educației este condiționată,în primul rând de competențele
profesorilor de concepția lor pedagogică,de măsura în care ei
construiesc un demers educațional centrat pe nevoile și interesele
educabililor.Cultura calității trebuie să devină pentru orice dascăl un
referențial la care să raporteze constant încă din momentul
proiectării actului didactic.A manageria eficient situațiile
educaționale tipice și a identifica prompt soluții pentru situațiile
educaționale atipice implică din partea profesorului nu numai
valorificarea unor competențe cognitive ,metodologice,manageriale
etc.ci o serie de competențe emoționale.
 Competențele emoționale sunt ,,ingredientele,,necesare penteru o
proiectare corectă a demersului educațional,pentru o predare de
calitate,pentru optimizarea comunicării didactice,a relațiilor
educaționale,pentru construirea unui climat educațional armonios.
Daniel Goleman(autorul conceptului de
inteligență emoțională)
 Daniel Goleman descrie inteligența emoțională ca pe un amestec de stăpânire de
sine,motivație,empatie,gândire liberă,tact și diplomație.Inteligența emoțională este
capacitatea personală de identificare și gestionare eficientă a propriilor emoții în raport
cu scoputile personale(carieră,familie,educație...)
 Modelul introdus de psihologul american are următoarele elemente:
 *Cunoașterea propriilor emoții(self-awareness)-abilitatea de a le identifica,de a le
numi,de a le conștientiza cauzele și de a le recunoaște impactul asupra modului de
manifestare
 *Gestionarea emoțiilor(self-management)-constând în controlul emoțiilor și alegerea
celei mai bune modalități de exprimare a acestora în diferite împrejurări(să stăpânești
mânia,sătolerezi frustrările,să exprimi furia fără agresivitate,să manipulezi stresul)
 *Conștientizarea responsabilităților sociale(sociel awarness)-recunoașterea emoțiilor
celorlalți,abilitatea de înțelegere a reacționa la emoțiilor celor din jur.
 *Managementul relațiilor(relationship management)-abilitatea de a inspira influența și
dezvoltarea relațiilor interpersonale astfel încât să evite conflictele.
 Toate aceste elemente sunt mai mult decât necesare în lucru cu elevii,dacă nu chiar
imperative atât pentru starea de bine a profesorului cât și a elevului.
 Goleman susține că inteligența emoțională conduce spre performanță și
determină cât de bine vor funcționa toate celelalte aspecte,deoarece:
 *emoțiile aflate la un nivel primar pot influența acuratețea deciziilor luate;
 *dacă nu-și cunoaște și nu-și gestionează emoțiile și sentimentele profesorul
poate întâmpina dificultăți în încercarea stabilirii relațiilor cu elevii
 *prin dezvoltarea inteligenței emoționale se pun în valoare aptitudinile
intelectuale și creativitatea copiilor
 *un nivel ridicat de inteligență emoțională creează un climat de lucru adecvat
care contribuie la obținerea unor rezultate de calitate.
 Spre deosebire de inteligența cognitivă inteligența emoțională poate fi
învățată și înbunătățită de-a lungul vieții.Pentru a reuși în viață Goleman
consideră că fiecare dintre noi ar trebui să învețe și să exerseze prin cipalele
dimensiuni ale inteligenței emoționale.Profesorii,învățătorii,familia au sarcini
de a le descoperi și a dezvolta acest tip de inteligență atât de utilă în viața
de adult.
 Persoanele care posedă un nivel ridicat al inteligenței emoționale se cunosc
pe sine foarte bine si sunt capabile să simtă emoțiile celorlalți ( să le
recunoasca, identifice, ințeleagă) .
Aceste persoane sunt descrise prin carcateristici cum ar fi: deschise,
reziliente și optimiste.
 Starea de spirit a unui profesor are un impact semnificativ asuptra copiilor pe
care îi îndrumă.Dacă un profesor acționează cu energie și entuziasm în orice
condiții,el/eapoate deveni o sursă de inspirațe pentru elevi,dar dacă
profesorul transmite emoții negatuve,atunci are de suferit întreaga clasă de
elevi.
Un alt model reprezentativ ȋn conceptualizarea inteligentei
emotionale este modelul creat de Daniel Goleman (1995), care se
concentreaza pe competente si abilitati in leadership şi utilizează 
cinci constructe:
 1. constienta de sine – abilitatea de a cunoaște propriile emoții, punctele
forte, slabiciunile, valorile și scopurile,  de a recunoaște impactul lor asupra
altora și folosirea instinctului pentru a lua decizii - încredere în sine
 2. auto-reglarea – controlul sau redirecționarea emoțiilor disruptive și a
impulsurilor și adaptarea la   circumstanțe schimbătoare - auto-control, dorința
de adevăr, conștiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea
3.  abilitati sociale – managementul relațiilor pentru a mișca oamenii în direcția
dorită – influența, comunicarea, managementul conflictului, conducerea,
stabilirea de relații, colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în echipă
    4. empatia – a lua în considerare sentimentele altor oameni in special atunci
cand luam decizii - a-i întelege pe alții, diversitatea, capacitatea politica
    5. motivatia – a fi determinat sa obtii lucruri ->  dorința de a cuceri, daruirea,
initiativa, optimismul;
Pornind de la aceste constructe, Daniel Goleman a construit linii directoare pentru educarea
(dezvoltarea şi modelarea) inteligenţei emoţionale, considerand că fiecare persoana, ȋn scopul propriei
reuşite existentiale ar trebui sa învete si sa exerseze principalele dimensiuni ale inteligentei
emotionale :
a) Constiinta propriilor emotii :
 - sa fii capabil sa le recunosti si sa le numesti;
 - sa fii în stare sa întelegi cauza lor;
 - sa recunosti diferentele dintre sentimente si actiuni.
 b) Controlul emotiilor :
 - sa fii în stare sa-ti stapânesti mania si sa-ti tolerezi frustrarile;
 - sa fii în stare sa-ti exprimi furia natural, potrivit fara agresiune;
 - sa fii în stare sa nu te autodistrugi, sa te respecti, sa poti sa ai sentimente pozitive fata de tine, de
scoala si familie;
 - sa-ti poti manipula stresul;
 - sa ai capacitatea de a scapa de singuratate si de anxietatea sociala.
 c) Motivarea personala (exploatarea, utilizarea emotiilor în mod productiv) :
 - sa fii mai responsabil;
 - sa fii capabil sa te concentrezi asupra unei sarcini si sa îti mentii atentia asupra ei;
 - sa fii mai putin impulsiv si mai putin autocontrolat;
 d) Empatia - citirea emotiilor:
 - sa fii în stare sa privesti din perspectiva celuilalt;
 - sa înveti sa-i asculti pe ceilalti;
 - sa îti îmbunatatesti empatia si sensibilitatea la sentimentele celorlalti.
 e) Dirijarea (conducerea) relatiilor interpersonale :
 - sa-ti dezvolti abilitatile de a analiza si întelege relatiile interpersonale;
 - sa-ti poti rezolva conflictele si sa negociezi neîntelegerile;
 - sa solutionezi problemele din relatiile interpersonale;
 - sa fii mai deschis (asertiv, pozitiv) si abil în comunicare;
 - sa fii mai popular si deschis, prietenos si implicat în mod echilibrat;
 - sa fii mai implicat si plin de tact (delicat, atent, politicos) ;
 - sa fii prosocial si sa te integrezi armonios în grup;
 - sa fii mai cooperant, participant, serviabil, de nadejde, îndatoritor;
 - sa fii mai democratic în relatiile de afaceri, în modul de a te purta cu altii, în modul de a-i trata.
 Ca indicator al calităţii abilităţilor emoţionale, coeficientul de emotionalitate trebuie sa se ridice
peste medie.
Cel mai cunoscut model de conceptualizare a
inteligentei emotionale ramane modelul BAR-ON
 dezvoltat de Reuven Bar-On in 1997.
Conform acestui model, Componentele Inteligenţei
Emoţionale sunt reprezentate ȋn cinci scale in
modelul Bar-On:
 1. Scala Autoperceperii se referă la abilităţile care sunt necesare persoanei
pentru a se dezvolta şi a a-şi ȋnţelege propria persoană ȋn mod eficient şi
include subscalele:
 - Imaginea de sine
 - Autoactualizarea
 - Autoconştientizarea
 2. Scala Autoexprimării se referă la abilitatea necesară persoanei de a se
exprima ȋn asemenea mod ȋncât să fie ȋnţeles cu acurateţe de către ceilalţi, şi
astfel să aibă o bună interacţiune cu ceilalţi; ea include subscalele:
 - Expresivitatea Emoţională
 - Asertivitatea
 - Independenţa
 3. Scala Interpersonală se referă la cât de eficient se integrează  şi se angajează
ȋn mediul social persoana şi include subscalele:
 - Relaţionarea interpersonală
 - Empatie
 - Responsabilitatea socială
 4. Scala Luării de decizii se referă la conştientizarea şi la coordonarea reacţiilor
emoţionale care determină modul ȋn care persoana se implică ȋn activităţi şi ia
decizii; scala include:
 - Rezolvarea de probleme
 Testarea realităţii
 Controlul impulsurilor
 5. Scala Managementului Stresului se referă la percepţia performanţei personale
ȋn maniera ȋn care persoana se adaptează la tensiunea, la dezamăgirea şi la
durerea pe care ni le poate provoca faptul de a trăi ȋntr-o lume imperfectă; ea
include subscalele:
 - Flexibilitate
 - Toleranţă la stres
 - Optimism ­- arată ȋncrederea persoanei ȋn calitatea viitorului la care se aşteaptă,
şi este influenţată de nivelul de toleranţă şi de flexibilitate al persoanei.
 Un factor compozit luat ȋn consideraţie de autorii modelului Bar-On al
Inteligenţei emoţionale este Scala Fericirea / Starea de bine generală care se
referă la nivelul satisfacţiei personale ȋn momentul prezent şi la trăirea
subiectivă a stării, şi este compus dintr-un algoritm ce include subscalele --
*Imagine de sine
 *Optimism
 * Relaţionare interpersoanle
 *Autoactualizare
 Sursa:Hughes,M.,Terrel(2017)Inteligența emoțională în acțiune:programe de training pentru
echipe,lideri și manageri.
Adoptarea unui comportament care are la bază clișeul,,lasă-ți problemele personale/emoțiile,,
în afara clasei,în cazul profesorilor sa dovedit a fi benefică pentru activitate.
Lipsa totală a emoțiilor duce la relații rigide cu copiii,bazate pe indiferență,frică sau
autoritate.Pe de altă parte,exprimarea excesivă a emoțiilor este la fel contraindicată.Aplicarea
principiilor inteligenței emoționale la clasă constă tocmai în găsirea unui echilibru între cele 2
situații enunțate mai sus.Așadar pentru o carieră de succes în domeniul educațional,cunoștințele
academice trebuie completate cu cele care țin de emoții.
Inteligența emoțională este indispensabilă în meseria unui profesor.Conștientizarea propriilor
emoții este un pas important în dezvoltarea comunicării,pentru că ne ajută să recunoaștem
reacțiile emoționale ale elevilor noștrii și să le gestionăm în mod corespunzător,construind astfel
situații de comunicare productive.
Suntem cu toții deacord că unui cadru didactic îî revine sarcina de a media conflictele între
elevi,lucru ce presupune în acelaș timp o atenție sporită la emoțiile celor implicați și descifrarea
acestora,dar și obiectivitate în a privi problema,astfel încât niciunul dintre cei implicați să nu se
simtă nedreptățiți la final.O bună gestionare a emoțiilor contribuie la îmbunătățirea abilităților
de a lua decizii în timp record,în situații de criză,în contexte tensionate sau situații
conflictuale.Capacitatea de a ne controla emoțiile și de a le interpreta pe ale celorlalți poate
oferi obiectivitate în luarea deciziilor și o privire de ansamblu asupra situațiilor în care suntem
implicați.
În concluzie,inteligența emoțională îî ajută pe profesori să îi perceapă pe elevi în calitatea lor
de copii, cu emoții,temeri și sentimente și mai apoi ,ca pe perceptori de informații.Ca
profesori,unul dintre cele mai bune aspecte ale dezvoltării propriilor abilități socio-emoționale
este acela că îi putem sprijini pe elevi să facă acelaș lucru și în loc să ne simțim epuizați,suntem
plini de entuziasm,și putem deveni profesorii care ne-am dorit întodeauna să fim.
 Resurse bibliografice:
 1.Goleman,D.Inteligența emoțională în lidearship,Editura Curtea
Veche ,București
 2.Gardner,H.Mintea disciplinată,București editura Sigma,2008
 3. Hughes, M., Terrell, J.-B., (2017), Inteligenţa emoţională ȋn acţiune:
programe de training şi coaching pentru lideri, manageri şi echipe, Bucuresti:
Curtea Veche

 Realizat:Veronica Spătaru profesor de biologie

S-ar putea să vă placă și