Sunteți pe pagina 1din 32

n proximitatea conflictului nuclear: criza rachetelor din Cuba (II)

Bibliografie: Claude Delmas, Crizele din Cuba (1961-1962), Bucureti, (1961Bucure Corint, 2003. 2003.

 La Canberra, primul ministru australian, Canberra, Menzies, aprob atitudinea americanilor, afirmnd: Pre edintele Kennedy a dat n vileag perfidia URSS i decizia acesteia, prin amenin area cu agresiunea, de a teroriza na iunile care nu aspir dect la pace. La Buenos Aires, Dr. Muniz, ministrul de Aires, Externe, aprob atitudinea Washingtonului, i declar c va r mne unit cu celelalte ri de pe continent pentru a se opune comunismului. Principalele ziare care au scris la acea vreme despre Criza rachetelor din Cuba:

 La Londra, ziarul Times adopt un ton lini titor, preciznd: pre edintele Kennedy i-a definit pe bun dreptate obiectivul n imod foarte clar (...) avem toate motivele s credem c Uniunea Sovietic nu caut r zboi, c prefer propagarea doctrinelor sale prin subversiune i presiune.

 Guardian consider c URSS se poate folosi de argumentul proximit ii bazelor pentru a ridica problema bazelor americane din Germania i Turcia, prin recurgerea la o blocad .

 Financial Times se ntreab dac nu cumva Cuba va deveni un nou Berlin, din perspectiva tensiunilor existente. New York Times l aprob pe Kennedy: ...ar fi o eroare tragic pentru umanitate dac , n tentativele lor, conduc torii URSS ar subestima hot rrea american de a men ine n afara emisferei americane mijloacele ruse ti de ofensiv .

 New York Daily Mirror cere ca Statele Unite s p r seasc ONU n cazul n care aceasta nu va condamna ac iunea URSS.

 Pentru Journal of Commerce nu se pune problema unei declara ii de r zboi, ci a cre rii unei pozi ii de for .

 La Paris, Raymond Aron scrie n Le Paris, Figaro: Figaro: Pre edintele Kennedy tocmai a stabilit de fapt apropierea dintre Cuba i Finlanda (...) El cere doar ca armamentele, bombardierele sau dispozitivele balistice, capabile s loveasc continentul american, s fie eliminate.

 Ziarul Le Monde aprob apelul la negociere lansat de Kennedy: eful guvernului sovietic ar fi inspirat s -i dea curs i s nu supraliciteze (...) A sosit momentul c ut rii unor compromisuri, al c ror cmp de aplicare s-ar putea sntinde dincolo de Cuba, dect al preg tirii unor riposte care, din aproape n aproape, risc s duc la un conflict general; capitalele interesate ar face bine s - i consacre toate eforturile n acest sens....

 La Moscova, presa insist pentru recurgerea la Na iunile Moscova, Unite. n diminea a zilei de mar i, guvernul l audiaz pe mare alul Malinovski cu privire la m surile militare care trebuiau luate: acesta decide men inerea sub drapele a unor importante p r i a efectivelor n bazele de rachete strategice, n unit ile de ap rare antiaerian i n cele ale flotei de submarine, ceea ce anuleaz m surile de eliberare luate n septembrie. Toate permisiile sunt anulate. Mare alul Andrei Greciko, comandant- ef al for elor Pactului comandantde la Var ovia, cere convocarea comandan ilor de armat ai rilor integrate pentru a le da o serie de instruc iuni cu privire la punerea n practic a unor m suri destinate s ridice nivelul de preg tire pentru lupt a trupelor integrate. Preg tirile militare anun ate r mn ntr-un plan inferior, ntraccentul fiind pus doar pe ap rarea teritoriului sovietic mpotriva amenin rii americane, ns nu se face nicio aluzie la acuza iile Washington-ului, cu privire la prezen a Washingtonrachetelor sovietice n Cuba.

 Pravda scrie urm torul lucru n editorialul s u: n mprejur rile prezente, o responsabilitate deosebit i revine Organiza iei Na iunilor Unite (...) ONU se afl n fa a unei noi i foarte serioase ncerc ri. Aceste formul ri las s se n eleag o oarecare disponibilitate a lui Hru ciov de a face un compromis.

 Fidel Castro dezminte toate afirma iile lui Kennedy, declarnd c dac americanii au luat fotografii aeriene nf i nd baze de rachete sovietice, aceasta este pur i simplu dovada viol rii de c tre Statele Unite a spa iului aerian cubanez... ncurajat de aprobarea cvasiunanim a republicilor din America Latin , pre edintele Kennedy semneaz mar i seara proclamarea carantinei militare mpotriva Cubei, anun at cu o sear nainte.

 Responsabilitatea opera iunii este ncredin at amiralilor Anderson i Dennison i viceamiralului Ward. Acesta din urm va prelua comanda ansamblului de unit i afectate blocadei: 40 de nave (distrug toare, cruci toare i un portavion) i 20.000 de oameni. Sovieticii, pe de alt parte, au o flot comercial de aproximativ 25 de vapoare aflate n drum spre Havana, un num r aproape echivalent de unit i ce se ndreapt spre URSS i 12 vapoare mai mici sta ionate n portul Havana. Aceste informa ii ndrept esc comentariul senatorului Hubert Humphrey, potrivit c ruia urm toarele 24 de ore vor fi cruciale.

 La Washington, se afl cu mare satisfac ie c guvernul Washington, britanic adoptase o atitudine mai ferm , n final condamnnd ac iunea provocatoare a URSS i jocul dublu al lui Andrei Gromko, i hot rnd s sus in cererea american adresat Consiliului de Securitate privind demontarea instala iilor militare sovietice din Cuba. Criza provocat de instalarea rachetelor sovietice n Cuba i de reac ia Statelor Unite face obiectul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, n dup -amiaza zilei de mar i, 23 octombrie. ntmpl tor, Consiliul este prezidat de reprezentantul sovietic, Valerian Zorin.

 Discursurile reprezentan ilor celor trei p r i implicate precizeaz foarte clar pozi iile acestora:

 Adlai Stevenson (Statele Unite): Pre edintele Kennedy a decis aplicarea unei blocade par iale mpotriva expedierilor de arme ofensive la Havana, deoarece recentele evenimente din Cuba ( i anume instalarea R zboiului Rece) constituie o amenin are la adresa p cii din ntreaga lume... Ogivele nucleare ale rachetelor se afl n paza Statelor Unite, iar hot rrea de a le utiliza nu poate fi luat dect de pre edintele SUA, n asocia ie cu guvernele interesate(...)

 Mario Garcia Inchaustegui, reprezentantul Cubei, afirm : Inchaustegui, n momentul acesta, cnd imperiali tii americani flutur deasupra noastr amenin area cu r zboiul, noi declar m n mod solemn c oporul cubanez este gata s moar pentru independen a i suveranitatea rii sale...

 Valerian Zorin reia, n numele URSS, argumentul pirateriei, negnd existen a rachetelor sovietice n Cuba. n opinia acestuia, URSS nu a furnizat n Cuba niciun fel de arme ofensive. Faptul c SUA au avansat aceast minciun dovede te cinismul lor total atunci cnd este vorba s g seasc un pretext pentru noua lor agresiune mpotriva Cubei (...) URSS nu are nevoie s - i amplaseze rachetele n afara teritoriului s u. [...] ...] Popoarele lumii trebuie s tie c ac iunea hazardat i iresponsabil a SUA le poate angaja ntr-un r zboi ntrtermonuclear...

 n ciuda afirma iilor pline de indignare ale lui Valerian Zorin, n Cuba exist totu i rachete sovietice. Consiliul de Securitate se afl n fa a a trei proiecte de rezolu ie: 1. Cel al Statelor Unite cere demontarea i retragerea imediat din Cuba a tuturor rachetelor i armelor ofensive, i trimiterea unui corp de observatori care s asigure aplicarea acestor m suri. 2. Cel al URSS cere condamnarea Statelor Unite, anularea carantinei i ncetarea interven iilor indiferent sub ce form n treburile interne ale Republicii Cuba. 3. Cel al Cubei cere s se in seama de actul de r zboi comis n mod unilateral de c tre guvernul Statelor Unite i afirm c aceast agresiune unilateral i direct nu este dect punctul culminant al unei serii de acte de agresiune comise mpotriva guvernului revolu ionar din Cuba i a poporului cubanez de c tre guvernul Statelor Unite...

 Consiliul Organiza iei Statelor Americane anun aprobarea proiectului depus de Statele Unite, urmnd ca 45 de ri neangajate s caute o formul de compromis care va fi prezentat Consiliului de c tre Ghana i Republica Arab Unit . Din acest moment, criza pare a nu se mai nr ut i. La data de 24 octombrie, Secretarul General al ONU de la acea vreme, U Thant (Sithu U Thant, Birmania), ia o ini iativ pentru solu ionarea crizei. El propune dou m suri importante: 1. suspendarea voluntar a tuturor furniz rilor de arme n Cuba; 2. suspendarea blocadei americane. Aceste m suri trebuiau s dureze ntre 2 i 3 s pt mni. n acest timp, cele dou ri ar fi trebuit s ncerce s - i rezolve diferendul pe calea negocierilor.

 Apari ia unor proiectile nucleare str ine pe solul cubanez nu poate fi v zut dect ca o grav ini iativ ce tinde s creeze un nou front de r zboi ntr-o regiune sigur pn n prezent. ntr Discursul Secretarului General este dramatic. n opinia acestuia, Na iunile Unite traverseaz o perioad foarte grea, i dac se vor dovedi a fi ineficiente, ele pot fi condamnate pentru totdeauna din aceast cauz . Se s rb toreau 17 ani de la crearea acestora n acel moment. n ciuda crizei, s-a reu it organizarea, sub semnul sculturii, a unei manifesta ii marcate de armonie. Este vorba despre un concert dat de Orchestra filarmonic din Leningrad i de violonistul David Oistrach. Acest eveniment i ofer ocazia lui U Thant s rosteasc un discurs prin care s declare ct de mult ar avea nevoie Na iunile Unite de o asemenea armonie.

 Atmosfera ncepe s se schimbe. n seara zilei de 24 se afl c filosoful Bertrand Russell, unul dintre mesagerii pacifismului, adresase telegrame lui Kennedy i lui Hru ciov. Cel din urm i r spunde lui Russell dup ce i reia acuza iile la adresa Statelor Unite, ns acest r spuns a fost v zut ca un semn c Hru ciov ar ncerca s reia dialogul cu americanii. La 4 zile dup declan area crizei, nu se produsese niciun incident, iar pe de alt parte apare i posibilitatea unei negocieri. Un prim bilan este acum posibil. Se pare c temeiurile n baza c rora ac iona Kennedy dep iser cu mult cadrul preocup rilor electorale. Modul n care Fidel Castro i ap ra dreptul de a achizi iona orice fel de arme face i mai verosimile acuza iile Statelor Unite. n aceste condi ii este evident c acestea nu aveau s renun e la blocad dect dac ar fi avut dovada c bazele au devenit inofensive. Acesta este punctul slab al reconcilierii propuse de U Thant.

 Poate c Nikita Hru ciov pare a fi dispus s - i ia angajamentul suspend rii temporare a livr rilor de arme, ns Washington-ul este mai pu in dispus ca niciodat Washingtons -i dea crezare. Sovieticii au considerat ntotdeauna c ONU este un instrument n serviciul americanilor, motiv pentru care nu este exclus ipoteza conform c reia sovieticii ar ncerca s - i ia revan a asupra r zboiului din Coreea, cnd ONU a luptat mpotriva Coreei de Nord n urma unei reac ii din partea Statelor Unite.

 Pe data de 26 (sept.), sunt nregistrate r spunsurile date de Washington i de Moscova la sugestia lui U Thant. Hru ciov le accept . Kennedy accept i el principiul negocierilor, ns Casa Alb anun categoric c blocada va fi men inut atta timp ct bazele de rachete nu vor fi demontate. Pe 24, edin a Consiliului de Securitate este marcat de o disput violent , avndu-i ca protagoni ti pe Adlai Stevenson i Valerian avnduZorin. Cel dinti prezint Consiliului fotografiile aeriene, ceea ce l determin pe Valerian Zorin s conteste autenticitatea acestor probe, de i exper ii le-au considerat a fi elocvente. le-

 La Ottawa, Amrico Cruz, ambasadorul Cubei n Canada,, Ottawa, Am recuno tea prezen a bazelor de rachete pe teritoriul rii sale. Pentagonul anun inspectarea unui petrolier societic i ntoarcerea din drum a 12 cargouri. U Thant lanseaz noi mesaje: Lui Hru ciov i cere: Nu trimite i nave n regiunea Caraibilor, iar lui Kennedy: Evita i confruntarea direct cu navele sovietice. Hru ciov se arat din ce n ce mai pu in agresiv i mai dispus s se tocmeasc pentru bazele din Cuba i cele din Turcia, c utnd o porti de sc pare. Trebuia s se aleag ntre dou ipostaze: r zboiul nuclear sau nl turarea lui Fidel Castro. Dorind evitarea acestei op iuni dramatice, Hru ciov i acord lui Kennedy ceea ce acesta dorea, i anume demontarea bazelor din Cuba, n schimbul unei promisiuni similare, cu privire la bazele din Turcia.

 Pe 28 octombrie, Moscova l trimite la New York pe Kuzne ov pentru a o reprezenta n cadrul convorbirilor. Era dificil pentru sovietici s -l lase pe Valerian Zorin s se ocupe de demontarea bazelor, cnd, n urm cu 3 zile, el negase existen a acestora. Criza se aplaneaz . n urma unor mesaje succesive ntre Hru ciov i Kennedy, cu privire la evacuarea simultan a bazelor din Cuba i din Turcia, deznod mntul este unul surprinz tor. La 24 de ore dup ce sugerase un fel de schimb ntre bazele din Cuba i cele din Turcia, Hru ciov accept pur i simplu condi iile lui Kennedy. El face acest pas n ni te termeni mult mai amabili, pentru a nu se crede c a fost constrns. Se pare c Fidel Castro nu fusese consultat de Hru ciov nainte de decizia acestuia de a se supune voin ei lui Kennedy, lucru ce ar putea genera greut i reprezentan ilor ONU.

 Se remarc faptul c pentru prima dat URSS accept principiul unui control interna ional exercitat de Na iunile Unite, ceea ce duce att la nt rirea autorit ii acestora, ct i a Secretarului lor General. Criza se aplaneaz , ns r mn nc o serie de probleme. Pe 27 octombrie, Fidel Castro declar n Jeune Afrique: Afrique: Suntem partizanii negocierilor pentru ie irea din criz . Noi am cerut ntotdeauna acest lucru, ns Statele Unite nu au fost de acord (...) Ceea ce noi cerem sunt ni te garan ii de neagresiune, care s se bazeze ns pe fapte i nu pe ni te asigur ri verbale...

 Pe 30 octombrie, Statele Unite ridic blocada pentru 48 de ore, cu ocazia vizitei lui U Thant n Cuba. Vasele afectate de blocad trebuie s r mn pe loc n timpul negocierilor cu privire la demontarea bazelor, iar observarea aerian a insulei trebuie s continue. Secretarul de stat Dean Rusk reune te ambasadorii celor 19 republici latino-americane latinopentru a le explica pozi ia n continuare ostil a Statelor Unite fa de Fidel Castro.

 Refugia ii cubanezi se dezl n uie, iar pre edintele Consiliului Revolu ionar Cubanez, Jos Miro Jos Cardona, se arat deosebit de dezam git, ca urmare a acestor fapte i declara ii.

SFR ITUL CO MARULUI


 Criza este dep it ; cel pu in la nivel politic, pericolul unei confrunt ri militare dispare. Pe 28 noiembrie, Le Monde public m rturia unui ziarist care se afla n URSS n momentul crizei, cu privire la cele trei ac iuni principale care au mpiedicat continuarea opera iunii Racheta: 1. n primul rnd, Hru ciov a avut informa ii extrem de exacte asupra situa iei din Statele Unite, n vreme ce Stalin, cople it de rapoarte fictive, comitea o serie de erori de calcul. 2. n al doilea rnd, Hru ciov a realizat c atitudinea ferm american l putea obliga fie s ri te un r zboi mondial pentru Cuba, fie s admit lichidarea Cubei. Era a adar nevoie de un compromis. Criza din Cuba a dezv luit un factor cu totul nou, i anume c libertatea de ac iune a conduc torilor sovietici este limitat . 3. n ce prive te al treilea argument, destalinizarea nu a afectat obiectivele Uniunii Sovietice, iar promisiunile de bun stare nu au fost ndeplinite.

 Conduc torii sovietici nu puteau accepta o discreditare total , dar nici nu puteau ignora reac iile acelora care nu acceptau no iunea de coexisten pa nic , i nici s -l abandoneze pe Castro. La polul opus, conduc torii americani nu puteau s nu pretind demontarea bazelor de rachete i retragerea bombardierelor IL-28, ns nu l puteau constrnge pe ILHru ciov la o capitulare spectaculoas . Ultimele negocieri s-au desf urat n func ie de aceste dou sexigen e.

 n cele din urm , Hru ciov i Kennedy trec la un nou schimb de mesaje confiden iale pe tema retragerii de pe insul a bombardierelor sovietice IL-28. IL-

 Pe data de 17 noiembrie, Fidel Castro amenin c va dobor avioanele americane de recunoa tere, ns WashingtonWashington-ul anun continuarea zborurilor de observare deasupra teritoriului cubanez. Pe 20 noiembrie, Fidel Castro accept retragerea bombardierelor sovietice. Dup aceast depreciere a gestului s u, Castro repet c se va opune oric rei inspect ri a teritoriului na ional i c va pune cap t zborurilor americane de recunoa tere. Pe 21 noiembrie, bombardierele sovietice p r sesc Cuba, iar Statele Unite pun cap t carantinei. ns , n lipsa unui acord asupra inspec iei la sol, solicitat de Statele Unite i acceptat de Hru ciov la vremea respectiv , guvernul american va continua s adune informa ii cu privire la situa ia armamentelor din Cuba prin toate mijloacele pe care le are la dispozi ie, i nainte de orice prin survolarea insulei. Retragerea bombardierelor sovietice intervine n ajunul Zilei Recuno tin ei (Thanksgiving Day), s rb toare na ional (Thanksgiving Day), american . Nu se tie dac Hru ciov se gndise la aceast coinciden .

 Atmosfera se modificase deja n mod considerabil. Pe 26 noiembrie, americanii i sovietici se pun de acord pentru realegerea lui U Thant n func ia de Secretar General al ONU i se anun vizita lui Mikoian n Statele Unite.

 Pe 28 noiembrie, cu ocazia vizitei sale la Washington, Anastase Mikoian se pronun pentru stabilirea unui dialog permanent ntre Washington i Moscova n vederea rezolv rii tuturor marilor probleme mondiale. La data de 13 decembrie, reprezentan ii americani la Conferin a pentru Dezarmare de la Geneva sugereaz o serie de m suri pentru reducerea riscurilor unui r zboi din gre eal , cum ar fi: preavizul mi c rilor de trupe, transmiterea de informa ii n caz de urgen . Aceste sugestii vizau evident rela iile americano-sovietice, americanoi nu Cuba.

 O ultim chestiune mai trebuia rezolvat , aceea a prizonierilor din Golful Porcilor: 1113 anticastri ti a teptau. La 21 decembrie, se ncheie un acord oficial. Prizonierii urmau s fie elibera i n schimbul a 53 de milioane de dolari n medicamente, ce urmau a fi livrate la Havana. Repatrierea ncepe n noaptea de 23 spre 24 decembrie. Era oare acesta un simbol, dat fiind faptul c era ajunul Cr ciunului? Mai existau, totu i, unele focare de lupt : n Vietnamul de Sud, n Brunei i Yemen. i la Elisabethville avusese loc un schimb de focuri. ns nic ieri na iunile nu se aflau n r zboi. Focurile ncetaser n Algeria, problema Berlinului era, cel pu in pentru moment, dat uit rii, iar cele dou Mari Puteri, dup ce se aflaser pe marginea pr pastiei unui r zboi termonuclear, se gndeau acum la mijloacele de evitare a unei noi crize la fel de dramatice ca cea din Marea Caraibilor.