Sunteți pe pagina 1din 13

Imaginea de sine

si perceptia ei
sociala

Nume elev: Pintilie Miruna


Clasa a XI-a D
Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu”, Iași
Cuprins

• Ce este imaginea de sine. De ce este importantă.

• EUL

• Tipurile de eu și de personalitate

• De ce părerea celorlalți contează?

• Ce putem face?
Ce este imaginea de sine. De ce este importantă.

Imaginea de sine sau "cum ne vedem", se referă, așa cum se subânțelege deja, la modul în care ne percepem
propriile noastre caracteristici fizice, emoționale, cognitive, sociale și spirituale.
Modul în care ne percepem depinde de gradul de autostima (autoapreciere, autorespect, autoacceptare)
pe care îl avem. Astfel, dacș ne acceptăm pe noi înșine, dacă ne apreciem pentru ceea ce facem bine, aceasta
contribuie la autorespectul și încrederea în sine.

Dacă acceptăm că avem și slabiciuni fară să ne criticăm în permanență pentru ele aceasta constituie baza
toleranței față de sine și, împlicit, față de alții. Putem trăi confortabil din punct de vedere emoțional. Trebuie
înțeles că este bine să existe mereu un echilibru între autoapreciere și autocritica, nici una din cele două
extreme nefiind eficientă. Cel care se laudă prea mult este, în cele din urmă, persiflat sau chiar abandonat de
către ceilalți iar cel care se autocritică exagerat provoaca celorlalți fie sentimente de milă, de vină, fie un
sentiment de superioritate, atrăgând de la sine alte critici.

Păstrând pe cat posibil echilibrul între o laudă de sine exagerată și o autocritică exagerată putem
contribui la igiena noastră sufletească.
Importanța imaginii de sine
Imaginea de sine ne influențează comportamentul. Cănd În concluzie: cănd îți acorzi suficientă valoare îți atingi
ai o imagine de sine buna îți poți îndeplini obiectivele mai ușor obiectivele pentru că a avea incredere în sine,
pentru că, o imagine de sine bună îți dă entuziasm, în forțele proprii te face sa-ți mobilizezi exact resursele
energie și determinarea necesară pentru acest lucru, iar de care ai nevoie să depașești obstacolele și să mergi în
obstacolele sunt percepute ca provocări ce trebuiesc direcția dorită.
depășite pentru atingerea obiectivelor. O imagine de sine
bunăte face sa relaționezi armonios cu ceilalți.
O imagine de sine negativă te face sa-ți scadă motivația
sau chiar o anihilează prin lipsa încrederii in forțele
proprii.

A se observa ca o imagine de sine negativă este capabilă


să creeze un cerc vicios din care persoanei îi este greu să
iasă: nu face anumite lucruri pentru că nu se crede în stare
iar dupa ce renunță la a face lucrurile respective se
autoculpabilizeaza.
Locations
EUL
Termenul de eu se referă la capacitatea ființei umane de a acționa și de a reflecta asupra propriilor
acțiuni, de a fi cunoscător și cunoscut totodată, de a construi imaginea de sine.

~Eul fizic- se referă la particularități, cum ar fi: tipul somatic, relația dintre statură și greutate, culoarea părului și
a ochilor, particularități fizionomice. De aceea fiecare este sensibil la aprecierile celorlalți cu privire la ce este al
său și dacă îl pierde sau îi este furat se simte puternic, frustrat.

~Eul spiritual- se referă la valori, dorințe, aspirații, însușiri caracteriale și temperamentale, aptitudini și talente,
atitudini și concepții. El este rezultatul autoreflecției, al receptări,i aprecierii altora, al consemnării reușitelor și
nereușitelor în diferite activități.

~Eul social- cuprinde acele calităţi care se dezvoltă în contextul relațiilor și a activităților cu alții, cum ar fi locul
ocupat în grupul clasei sau în cel al prietenilor, reputația și prețuirea celorlalți, asumarea și realizarea statutului și
rolurilor. Eul social cuprinde și totalitatea părerilor și impresiilor pe care cineva și le face despre ceilalți.

~Stima de sine- o componentă evaluativă a eului. Se referă la autoevaluările pozitive sau negative ale persoanei.
Atunci când individul are o bună impresie despre sine, se respectă, se acceptă și se evaluează pozitiv, spunem că
are o stimă de sine inaltă.

~Auto-prezentarea- este construită de strategiile pe care le folosește individul pentru a modela impresiile
celorlați despre el.
Tipurile de Eu și de personalitate

1. Caracteristicile și proprietațile lor


• consistente și înconsistente;
• complet sau total actualizate și încomplet sau partial actualizate;
• stabile și fragile;
• slabe și puternice.

2. Locul și rolul lor în planul vieții personale și sociale a individului

• Eul profund (exprima intimitateă psihică a individului) și Eul social (are rol în implicarea
individului în viața socială);
• Individual (egoist, temporal) și spiritual (Eul valoare), adică subiectul ce se poate gândi pe sine
cu aceeași obiectivitate ca și pe alții;
• Eul intim – format din valorile cărora individul le acordă cel mai mare credit, acestea fiind
fundamentale pentru el;
• Eul social – care înglobează sistemele de valori împartite de individ cu alte grupuri sociale, cum
ar fi valorile de clasă, profesionale etc.;
• Eul public – angajat în contactele umane sau în activitățile în care automatismele sunt
suficiente.
Tipurile de Eu și de personalitate

3. Structura lui psihologică internă

• Eul subiectiv (imaginea de sine a individului) și Eul reflectat (imaginea de sine reflectată în alții
în funcție de părerea lor).
• Eul autentic – diferit de măștile pe care le poartă individul sau de personajele pe care le joacă.
• Eul ideal – ceea ce vrea sa fie sau vrea să pară pentru a raspunde la așteptări, a fi acceptat de
altii, a face față presiunilor mediului.
• Eul actual – ceea ce este în prezent, un fel de compromis între aspirațiile profunde și presiunile
mediului spre uniformitate; este un eu sclerozat deoarece multe dintre resursele individului nu
au fost încâ actualizate.
• Eul imaginar – imaginea de sine a individului, cum crede că este.
• Eul aspirație sau dorința – cum ar vrea să fie.
• Eul real – cum este.

4. Interpretarea lor în termeni de „parte” sau „întreg”, „element” sau „totalitate”


• Eul total și Eul elementar
• Eul vigil, treaz (care apare în starea de veghe) și Eul oniric (din timpul somnului), ambele dând
naștere Eului total, care este un Eu divizat și totuși unitar.
De ce
celor pă
lalți c rerea
ontea
ză ?
De ce părerea celorlalți contează ?
Deși, imaginea de sine este oglindirea noastră în propria conștiință, imaginea de sine este deseori susținută sau
sabotată de factorii externi.
• Intrebarea "De ce părerea celorlalți contează" ar fi mai logică sub forma "Pentru cine contează părerea
celorlalți ?"

• Răspunsul este simplu: părerea celorlalți contează pentru cei care nu au consolidată imaginea de sine și, în
mod specific, pentru cei care, la bază, nu au o imagine bună de sine având nevoie în permanență să se
raporteze la exterior. Aceștia trăiesc într-o permanentă incertitudine și neliniște, fiind mereu vulnerabili pentru
că imaginea lor de sine este dependentă de factorii exteriori.

Așa se explică și diferitele "trenduri" care afectează adolescenții: dacă realitatea exteriora cere să fii slab iar
tu ești incert în ceea ce privește imaginea de sine, vei înțelege că ești bun și acceptat dacă esti slab, însă asta nu te
mulțumește niciodată pe deplin pentru că nu vei fi niciodată suficient de slab. Apare astfel neliniștea,
nemulțumirea, incertitudinea și cercul vicios al anxietătii, depresiei, anorexiei etc.
Atunci când există o percepție realistă de sine (îți știi calitățile dar accepți ca ai și defecte), realitatea exterioară
îți confirmă sau infirmă ceea ce deja știi despre tine și te ajuta să îmbunătațești ceea ce ai.
Ce putem face?
Dar până vă hotărâți să apelați la o persoană de
Dacă dialogul interior amintit mai sus
specialitate, mai sunt câtevă lucruri pe care le puteți
ne "sabotează" ne putem întreba în
face.
forul nostru interior:
"de fapt, a cui e vocea interioarș? A mamei, a tatălui,
• Faceți o listă cu realizările până în prezent.
a altei persoane importante pentru noi în copilărie ?"
• Analizați obiectiv ce calități ați folosit pentru
Acesta este un prim pas absolut necesar dar nu și
realizarea lor.
suficient. Este recomandat pentru un rezultat
eficient să explorăm aceste întrebari și
• “Sărbătoriți" orice succes, lăudați-vă în sinea dvs.
răspunsuri cu ajutorul unei persoane de
pentru realizarea oricărui lucru.
specialitate, un psihoterapeut, pentru că
autostima nu se construiește dintr-o
• Transformați eșecul în feed-back.
data, (nu e un proces facil mai ales dacă
imaginea de sine este grav afectată), ci
• Începeți cu pași mici, pașii mari vă pot
reprezintă un proces complex și de
dezechilibra.
durată, în care elementul fundamental îl
reprezintă dorința și capacitatea de a avea
grijă de propria persoana.
Bibliografie

● Academia.edu

● Administrare.info

● Centrul medical de diagnostic și tratament

● Didactic.com

S-ar putea să vă placă și