Sunteți pe pagina 1din 104

PUNTEA DENTAR

Defini ie Factorii incrimina i n etiopatogenia edenta iei Caria i complica iile. Afec iunile parodontale grave. Abrazia accentuat ; Fracturi dentare i din ii inclu i n focare de fractur ; Iatrogenii Din i implanta i n esut tumoral i din ii care se g sesc n zone supuse iradierii. Avulsii traumatice-accidente

Complica ii locale Tulbur ri func ionale

Complica iile edenta iei par iale

Tulbur rile fizionomice : bre e frontale +tremele i diastemele postextrac ionale; DV a etajului inferior al fe ei accentuarea an urilor periorale. Tulbur rile fonetice Tulbur rile masticatorii

Manifest ri dentare
Migr rile orizontale

- corporale:mp r irea M-D sp ed, modelaj ocl-ctcte func ionale. - bascularep denivelari planul de ocluziep blocaje ocluzale; p zone retentive p lefuire accentuat d stlpi p igienizare dificil pinflama ii pa
Migr rile verticale -d antagoni ti c utarea antagonistuluipblocaje ocl p nivelarea planul de ocl p devitaliz ri

Manifest ri parodontale
pierderea punctelor de contact impact alimentar direct acumularea pb z retentive

Manifest ri la nivelul crestelor edentate=resorb ie/atrofie Manifest ri ocluzale - migr ri d - fenomenul lui Thielemann.

Complica ii locoregionale Tulbur ri ale cinematicii mandibulare


DVO. Contactele premature i interferen ele OH Spasmele musculare devieri md DO (echilibrare ocl) Laterodevia ii deschidere/propulsie interferen e pasive/active ocl obstacole ATM : fenomene inflamatorii cronice, subluxa ii/luxa ii fenomene degenerative

Manifest ri musculare DO contrac ie asimetric m ridic tori i propulsori in OH Parafunc ii Manifest ri ATM: cracmente, frec turi, crepita ii Complica ii generale Tulbur ri digestive Tulbur ri psihice (Ed F)

PUNTEA DENTAR PROTEZA PARTIALA FIXA

Clasificarea edenta iilor par iale 1. Clasific ri dup criteriul topografic Clasificarea colii Bucure tene-prof. Costa bre e terminale bre e laterale. bre e frontale.

Notarea, citirea, termeni - Edenta ie mixt = bre e F, L T - Edenta ie extins - d 2 z nvecinate- F i L Clasificarea dup Kennedy Ed cl.I Ed. cl. II Ed. cl. III Ed. cl IV bre e suplimentare = subclase/modific ri Reguli denumire

2.Clasific ri care in cont de ntinderea spa iului edentat. Edenta ie redus (1-2 din i absen i) ntins (3-4 din i absen i ) Subtotal (mai exist 3-4 din i pe arcad ). Defini ie Elementele componente ale protezei par iale fixe sunt: elementele de agregare corpul de punte

Caracteristicile protezei par iale fixe


lucr ri conjuncte / sisteme speciale- confort, stabilitate Volumul Refac morfologia i func ia unit ilor dentare lips Pozi ia vestibulo-oral Rigide, nedeformabile Transmit p realizate cu lab

Avantajele protezelor par iale fixe 1. Refacerea func iilor ApDM


Mastica ia : Fona ia

2.Profilaxia esuturilor dentare dure i esuturilor

parodontale 3. Avantajul ocluzo-func ional


-reface ctct d-d repartizeaz sarcinile ocluzale

4. Confortul -volumul
-fixitatea -morfologia -pozi ia

2. Dezavantaje:

Igienizare dificil Fizionomiamrezist mec Biologic- lef dure Pre ul de cost Et clinico tehnice dificile Starea s n tate a pacientului

Clasificarea protezelor par iale fixe 1. Leg tura Ea-cdp


Fixe Mobilizabile Demontabile

2. Localizarea spa iului edentat -frontale -maxilare


-laterale -mixte -mandibulare

3. Aspectul fizionomic - nefizionomice


- semifizionomice - fizionomice

4. Natura materialului din care este realizat


metalice din aliaje -nobile -seminobile -nenobile mixte -metalo-ceramice -metalo-plastice fizionomice -ceramice -din r ini acrilice clasice/compozite 5. Tehnologia de realizare -dintr-o bucat -din 2 buca i 6. Echilibrul -pun i neechilibrate -pun i echilibrate

Cmpul protetic 1.Suportul dento-parodontal 2.Suportul moco-osos 1. Suportul dento-parodontal (Rx, test vitalitate, modele studiu) Nr d restan i i topografia lor (tip Ed) Poz implantare d stlpi Migr rile orizontale - Corporale - basculare (versiuni)

Migr rile verticale Extruzia Egresia p Ed remodelare q Morfologia coronar i radicular corelat cu tip Ea gradul distruc ie coronar - abrazia - convexit ile - n l imea radicular si morfologia r d cinii - Vitalitatea d stlpi/d depulpa i

St pa a d restan i (lini te parodontal ). Rap ocl 2. Suportul muco-osos creasta alveolar Suportul mucos

Elementele componente

PUNTEA DENTAR

1.  

Elementele de agregare Criteriile alegere: Morfo-func ional: Mecanic: - retentivitatea -rezisten a mecanic Biologic. Clinic: topografia spa iului edentat ntinderea o spa iului edentat: reten ie i rezisten morfologia din ilor stlpi num rul din ilor stlpi Igiena oral i cariorezisten a Anomaliile de form , pozi ie, culoare

 Tipuri de elemente de agregare Inlay. Pinlay Coroana par ial (onlay). Coroanele ecuatoriale Coroanele de nveli total
Coroanele de nveli metalice (Turnate)

 Coroanele de nveli fizionomice Coroanele de nveli mixte Coroana de substitu ie

2. Corpul de punte
 Def Clasificare

material estetic: biologic = raport cdp- cr ed:


n a n semi a
-Ed F mx

-Ed L max -Ed F md

tangen ial liniar mx

 tangen ial liniar la mandibul contact punctiform suspendat forma structurii metalice (caracteristicile constructive ale pun ii):
 intermediari metalici (susp/punct) cu casete i fa ete.

Fa ete din: PMMA: prefabricate/realizate n laborator R ini termo - baro- polimerizabile K + B R ini diacrilice compozite termofotopolimerizabile

 Din ceramic o prefabricate fixate prin cimentare: - crampoane lungi - crampoane scurte butonate - glisier Steel - talon

o realizate n laborator. Corpul de punte cu semicasete i fa ete Componenta fizionomic : prefabricat /n laborator +anse metalice/perle Corpul de punte cu cupe/semicupe material+ fizionomic. Cupa=;Raport cu cr

 Corpul de punte cu bar metalic (T/Y/oval ) liniar / curb i material fizionomic Corpul de punte cu bar (placuta) si bonturi metalice Comp fizion: cor acril/ ceramice prefabr/lab Corpul de punte cu din i tubulari prefabricati

ETAPE CLINICO-TEHNICE Examinarea pacientului + model studiu gips dur .Rol: - diagnostic+analiza d stlpi paralelograf; - Medico- legal - Didactic Stabilirea diagnosticului Elaborarea planului de tratament

Preg tirea preprotetic


Tratamentele odontale Tratatmentele parodontale; Extrac ia din ilor nerecuperabili Trat chirurgicale:RA/ replant ri/ remodel ri q os/mucoasei hiperplazice (creste balante) /gingivoplastii /implante endoosoase - Reechilibrare ocluzal : - Tratamente ortodontice -

Preg tirea suportului d-pa Amprentarea cmpului protetic Model de lucru Montarea n simulatoare Realizarea machetei Ob inerea lucr rii finite Prelucrarea mecanic a pun ii Proba n cavitatea oral Lustruirea Cimentare provizorie Fixarea definitiv

Principiile de realizare a pun ilor

Principiul func ional Fizionomia Fona ia Mastica ia Principiul biomecanic Rezisten a mecanic Stabilitatea i echilibrul protezei par iale fixe Inser ia Principiul profilactic Protec ia pulpei dentare Protec ia parodon iului marginal/mucoasa crestelor

Principiul fun ional


Fizionomia:
Materiale estetice Forma, dimensiunea-h, pozi ia dF (FV) (nghesuiri, malpozi ie) Culoarea aleas (Il, Ic, C)/artificii culoare

Fona ia
Curbura V Modelare FOr Pozi ia V-Or +l imea intermed

Mastica ia
Modelaj individualizat Focl Proiec ia for elor- poligon sustenta ie L imea cdp

Principiul biomecanic
Rezisten a mecanic d stlpi Ea cdp Stabilitatea i echilibrul protezei par iale fixe :
Fric iune Pozi ia cdp-Ea: -pd echilibrate/neechilibrate d stlpi planuri diferite

Inser ia: paralelism d stlpi, exc pd demontabile/mobilizabile

Principiul profilactic
Protec ia pulpei- lefuire Materiale rap Ea-pa ma

Convexit ile fe e laterale Lustruire (pb) Rap cr ed-fa a mucozal Galvanism bucal Modelaj Ocl corectpprotec ia pa ma p protec ia ATM

Preg tirea preprotetic Tratamentele odontale Tratatmentele parodontale; Extrac ia din ilor nerecuperabili: Trat chirurgicale:RA/ replant ri/ remodel ri q os/mucoasei hiperplazice (creste balante) / gingivoplastii /implante endoosoase Reechilibrare ocluzal : Tratamente ortodontice Preg tirea suportului d-pa Amprentarea cmpului protetic Model de lucru Montarea n simulatoare Realizarea machetei Ob inerea lucr rii finite Prelucrarea mecanic a pun ii Proba n cavitatea oral Lustruirea Cimentare provizorie Fixarea definitiv

Proteza par ial fix metalic Amprenta Model


ndesare Modele Turnare

Cimenturi

Amalgam Gipsuri

Polimeri

Aliaje u or fuzibile Depunere metale/aliaje Galvani zare

Pulverizare Ardere Mase ceramice

Modele 1t/3t Macheta


Elementelor de agregare
Tehnici Av tehn direct ; tehn indir: picurare- aditie; picurare-r zuire; ambutisare-r zuire; imersie+sculptare; tehn mixt Etape

Corpului de punte Etape: 1.trasarea muchiei crestei; 2.aplicarea cerii (paralelipiped) 3.realizarea IM 4. stabilirea direc iei corpului de punte 5.stabilirea dimensiunii V-Or

6.stabilirea dimensiunii M-D (Spa ii modificate <,>, solu ii; f r modificarea rel ocl) 7.Modelarea ocluzal

8. Raport cdp-creasta edentat


Preg tirea machetei n vederea ambal rii
Tehnica clasic ;
macheta canalelor de turnare Rezervorul de aliaj fluid Reperul craterului -Reperul centr rii verticale Macheta canale de evacuare a gazelor: 0,5-0,7mm,nr Degresarea Detensionarea

Tehnica Heraeus
macheta canalelor secundare 3mm macheta canalului intermediar 5mm macheta canalelor principale la 10-15 mm

Tehnica Bego: cte 1 canal secundar/cuspid

Ambalarea
Masa ambalat crt, sist bicomponent Specific : sulfa i- 700-10800 C fosfa i- 900-1300 0 C Ag-Pd, Cr-Co silica i aliaje interval topire ridicat Expansiunea= de priz +higroscopic +termic +dil cerii Vacuum malaxor Conformatoare Tehnici 1t/2t

Ob inerea tiparului
50-60 de minute pbec Bunsen Prenc lzirea= 1 or la 2000 C nc lzirea= 2000 C p700-7500 C/950-10000 C- 60 min

Topirea
surse
gaze naturale (metan, propan, butan) +O2 - 1000-20000C; hidrogen + O2 - 30000 C; vapori de benzin + O2 - 1000-12000 C; acetilena + O2 - 30000 C.

Zonele fl c rii cantitatea aliaj Topirea n crater, aspect

Turnarea
utilizarea for ei centrifuge; crearea de vid asociat cu suprapresiune; presiunea vaporilor
Dezambalarea ndep rtarea mecanic a masei de ambalat Sablarea Tratamentul chimic Defecte turnare Lipsuri partiale/totale Pori profunzime Supra/subdimensionari Plusuri sferice/lamelare

Prelucrarea mecanic Sec ionarea tijelor de turnare Planarea i netezirea freze, Pietre Material abraziv - carbura de siliciu (orice aliaj) - oxizi de aluminiu i fier; - silicat de aluminiu i fier; - cuar . Granula ie Etape prelucrare Lustruirea Instrument:perii, polipanturi, cauciucuri, pufuri Material-paste cu oxizi de Cr. -cuart -oxid Sn

Puntea fizionomic

Def Clasificare
Material Proteze par iale fixe fizionomice din r ini acrilice Proteze par iale fixe fizionomice din r ini diacrilice compozite Proteze par iale fixe fizionomice din mase ceramice Structura - nearmate - armate

Pun ile fizionomice-sit clinice


modific rile spa iului edentat(migrari;tineri; ed vechi): orizontal/ vertical zF estetic model de studiu
m sur tori ncerc ri de modelaj a machetelor proba unor elemente prefabricate

n sens orizontal
Dimensiunea ppf >/< din ii naturali. FV. M D;excedent / minus

n sens vertical: Pentru zona frontal : n l ime redus q mai nalt: colet fals. :gingie artificiala zL- Yq Reducerea dimensiunii: - maxilar :semi a vs tangen ial -mandibul : punctiform vs suspendat h< 4 mm corp de punte total metalic. Spa iile interdentare: Diastema/treme bre a edentat va avea dimensiuni mai mari.

1. Protezele par iale fixe fizionomice din r ini acrilice clasice Avantaje, dezavantaje Crt: rezisten a crt provizoriu Etape clinico-tehnice Termopolimerizarea
Lent 1 Lenta 2

2. Protezele par iale fixe fizionomice din r ini tip C+B


Avantaje, dezavantaje Etape clinico-tehnice
Cx, dt, sm 1200C, 6 atm

3. Protezele par iale fixe fizionomice din RDC


- ArtGlass (Heraeus Kulzer) - Targis Vectris (Ivoclar) - BelleGlass (Kerr)

Indica ii Avantaje, dezavantaje

Sistemul Targis-Vectris
- FRC - Vectris Frame Vectris pontics - dimetacrilat 32%
- fb sticl 66% - stabilizatori, catalizatori, Etape: lef suport d-pa pigmen i

Model Sealer Model duplicat-Trasarea lim prepara iei Modelarea machetei cear Transferul machetei pe modelul duplicat Excizia z mucozale model duplicat Blocarea supraf mucozale Sil-Tech silicon lab Izolare Fabricarea matricei Transil Sec ionare ndep rtarea matricei i cur area modelului Vectris Model separator- 2 t 3 min

Vectris pontics Vectris Glue Depunerea benzilor Vacu-formarea 10 min ndep rtarea Transil Matrix ideal dc nu sunt adapt ri Sablare Al2O3 1 bar Suflare aer/perie Lichid Vectris umectare 60 sec Vectris Frame Vacu-formare Deta are Transil Matrix ndep rtarea lucr rii/abur cald Sec ionarea exces Prelucrarea marginilor carbid-tungsten 0,5 mm Placare Targis/Adoro

Sistemul Belle Glass HP 16 nuan e+ mase gingie Cheie Vita Benzi polietilen presilanizate Connect/Construct Etape:
lefuire, A, model, montare simulatoare Izolarea modelului Strat 0,2 mm dt opac Alegerea dimensiunii potrivite band Sec ionarea foarfece Depunerea pe model

Fotopolimerizare 20 sec Dt opac 20 sec Morfologie: dt opac +translucid 20sec, 2mm s coloran i Str sm Polimerizare final N2, 1470 C, 5 bar Belle Glass in de imobilizare

Protezele fixe fizionomice ceramice Clasificare: Arderea str mase ceramice pe substrat
Modele mase refractare Nucleu mase aluminoase Sticl turnat +ceramizat Nuclee mase ceramice introduse prin injectare n tipar

Sisteme substractive
Frezare mecanic Tehnica CAD-CAM Avantaje , dezavantaje,Indica ii, CI

Sistemul InCeram (Vita)


lefuirea suport d-pa A Model gips dur Suport cdp la nivel sp ed A siliconi Duplicare gips poros Prepararea suspensiei alumin (Al2O3+a.d.) n Vitasonic Depunerea pe model pensulapnucleu aluminoceramic; 0,5 mm adaptarea marginal Sinterizare Prelucrarea nucleului

Infiltrarea Arderea infiltrare - uscare 6000C - 11000C 30 min - 11000C cst 4h - r cire lent Prelucrarea nucleului Sablare Al2O3 35-50Q 6bar/3 bar Placare dt opac , dt, sm Vitadur N, Vitadur alpha. Ardere 960 0C 10 min

Sistem IPS Empress 2


Nucleu SiO2, LiO2 -0,8 mmCeramic fluorapatit A, model Macheta nucleului cear Aplicarea tijelor Ambalarea Plastifierea i injectarea pastilelor

PROTEZELE PAR IALE FIXE MIXTE

par ial fizionomice - casete+fa ete - cupe total fizionomice Etape clinico-tehnice
lefuirea Amprenta Model de lucru Macheta componentei metalice Ob inerea structurii metalice finite Placarea metalului cu mat fizionomic

Defini ie Clasificare

Clasificarea materialelor fizionomice utilizate pt. Placare


Masele ceramice; R inile acrilice
Polimerizare liniar :
la rece (autopolimerizare); la cald (termopolimerizare);

Polimerizare reticulat
la cald i presiune n curent de aer cald energie luminoas = fotopolimerizare; fotochimic Energie luminoas +vid = foto- baropolimerizare; Energie luminoas +la cald i n vid = foto- termobaropolimerizare;

Protezele par iale fixe metalo-acrilice

Puntea mixt metalR ini acrilice clasice


Avantaje Dezavantaje
Reten ia Uzura Culoare Biologic

Macheta Ea; Crt casetei V; tehnici ob inere Reten ii - Perle/sist VisioGem

butoni, anse cear /mase plastice Solzi de pe te fire/anse de nylon/cear cristalele solubile i insolubile cavit i retentive

Tehnici de ob inere corpului de punte


Macheta corpului de punte cu casete si fa ete din r ini acrilice realizate n laborator
Prefabricate: cear /plastic Av: -grosime uniform -reten ii eficiente; -adaptare -economie de timp.

Realizate n laborator
prin sculptare (3-4 mm) prin metoda condens rii cerii la periferie. - Raport cr; reten ii;

Etape - Opak - Modelarea componentei fizionomice - Ambalare orizontal - Ob inerea tiparului - Stoparea - Termopolimerizare lent - Dezambalare

Puntea tip Belkin Puntea cu din i artificiali prefabrica i

Alegerea din ilor artificiali Adaptarea n sp ed (M-D cx-ocl) Fixare cear Utilizarea din ilor prefabrica i:
 Reducerea V Reducerea Or

 Amprentarea d artificiali

- Design schelet metalic: o FOr metalic o FOr- metal 1/3 cervical o FOr metal 2/3: cervical +mijlocie
Macheta corpului de punte cu casete i fa ete prefabricate.

Tehnici de realizare

- turnarea schelet, alegerea fa etelor, adaptarea pe schelet - alegerea fa etelor, adaptarea n sp, realizarea machetei scheletului n func ie de fa ete

Macheta corpului de punte cu cupe i semicupe Macheta orpului de punte sub form de bare. lab/prefabricat Macheta corpului de punte cu bar i bonturi. - Pl cu + bonturi- pozi ionare

Puntea mixt : metal- R ini acrilice termobaro-polimerizabile - Avantaje - Crt polimerizare 120 0C, presiunea de 6 atm i 30-40 min.

Protezele par iale fixe mixte metalo-RDC Clasificare


RDC clasice SR- Isosit N/PE (Ivoclar) Chromasit VisioGem (ESPE) Triad Compatit R Solidex Shofu (R policarbonate) Conquest C/B Polisticle ArtGlass Vectris

Etape clinico-tehnice Metode condi ionare a metalului M reten ii (faza machet ) reten ii sablare - rol
- efecte - aspect - fenomene - materiale

SiO2/Al2O3/PMMA

gravaj acid- electrolitic

- rol

ret 3D

- sablare - tehnic anod (+) - bonding

leg chimic
Oxidare Silanizare

Ceramizare Strat silica i

Oxidarea eliberarea H de c tre grup rile OH p legare de silani: Me-O-Si Silanizare leg tur dintre polimer organic i suprafa anorganic Primer/Coupling Agents/Adhesion Promoters Me-O-Si-RA/RDC Ceramizarea (leg Cottbus)=arderea str ceramic pe suprafa a oxidat pdifuziune ioni metpz trecere met-cer 0,1 mm; 800-1000 0 C Me-O-Si-RA

Str silica i SiOx


Evaporarea oxid Si n prezen a O2 SiO + O2 vid SiO2 pstraturi Pulverizarea SiO2 sub ac iunea curen ilor nalt R SiO2 int vid , R schelet metal CVD: 600-10000C, atm O2/H20
SiCl4+ 2H2O pSiO2 + 4HCl SiH4 + 2O2 pSiO2 + 2H2O Structuri organice cu Si

Descompunere compu i Si n gaz electroni Si-X 600 C,pq, gaz SiO2 Piroliza compu i Si- 0,1 m
0

Cositorirea = Sn 0,5-2 m aer oxidare 20 Metalizarea= part , t0C, 4-7 bar; supraf met degres+sablat

Sistemul Chromasit Condi ii: contur margini M+ reten ii cx: coleret /prag incizal bizotare protec ie Strat adeziv reten ie 30, reten ii Sablare Al2O3 100 , 2 bar/Ivoclar Vivadent Special Jet Medium Aplicare sist bonding SR Link/SR Chroma Link Cur area resturilor sablare aer /jet abur

Strat opaque: Ea + cdp Polimerizare 1200C, 6 bar, 5 min culorii opaque: Chromasit Intensiv Opaque Depunerea dt Dt creative z Px, Cx Str Sm: Chromasit Color Creative Incisalpt lobi inciz Completarea z px cu lucrarea ridicat de pe model Separarea z px Polimerizare final 1200C, 6 bar, 7 min Prelucrare mec ! Pietre fine Polipant pt margini Lustruire perii roat p r capr +past lustruit Finisare fil piele+past Pun i total fizionomice: !CI la nivel molar !CI dc mat fizion<1,5 mm

Puntea metalo-ceramic

Etape tehnice sigilant+nt ritor pt model Lac distan ator Full wax-up Reducerea machetei Pregatirea pt ambalare, ambalare Adaptarea scheletului pe model Verificarea spa iului pt ceramic Sablare Arderea pt oxidare 1 Strat opaque 2-lea str opaque Dt+smalt

REZISTENTA MECANICA REZISTENTA LA INCALZIRE ESTETICA IGIENA

Condi ii baz lefuire Variante limit cx: Prag ceramic Prep chamfer nchidere marg ceramic Adaptare precis Stress minim z cx Estetic optim Lim cx metalic Prag rotunjitsbizotat Bizoul este vizibil !Opaq acoperit de ceramic Metal grosime redus cx Prag rotunjit/chamfer Metal sub iat Adapt intim metal Placare metal

Tangen ial
Marg Ea sub iri lef q Tineri, pd o nchidere marg ntmpl toare R supraconturare/expunere opaque

Tehnica obtinere +tip aliaj Ea:

Posibilit i tehnice de ob inere a scheletului metalic


Galvanizare Sinterizarea Turnare :
1 buc Solidarizare

Tip aliaj Au/Pd


(retentie, stabilitate estetica)

Design structurii metalice:


Cape Unghiuri rotunjite metal/adaptare For integral metalica Coleret Or av Z trecere-design
Lim met-cer 1 mm z Px

2,5 ctct ocl Ctct static pur ceramic/pur metalic Ctcte dinamice situatii: 1.2.3.4.

Cdp: Modulul elasticitate Deform elastice b1/D blungimea pd For ele masticatorii F tensiune n l ime/l ime cdp; compensare; clinic rar M rimea curburii depinde de: + lungimea cdp grosimea strat ceramic la nivel mucozal Dimensiuni minime cdp , dependente de tip aliaj F torsiune F forfecare

Rezistenta la incalzire ; def


T0solid aliaj=1000C+T0C ceramic
Coef expansiune termic Factori de care depinde R la inc lzire:
Compozi ia aliaj (qAu sau aliaje f r Pd) H aliaj (Gspec bRQ) T0C solid aliaj ndep rtat T0topire Durata trat termic RQ b1/ t Tehnica ardere oxidare (1suport/Ea) Calibrarea cuptor Design metal

ESTETICA

Grosime min solo/Ea pd ;Grosime constant ceramic 0,8mm- 2mm


!! grosimea ceramicii-Incizal/ocluzal 1,5 mm

Slefuire corecta Acoperire opaque de >0,25mm ceramic p Risc supraconturare Tip slefuire cx-prag ceramic 1-1,2 mm Colerete metalice Or/L nevizibile Design redus z Px-transluciditate. !!!! Reducerea n scop estetic s nu pericliteze R

IGIENA CUR IRE/AUTOCUR


Ceramica F mucozal Lim met-ceramica

IRE

Rap creasta edentat


Suspendat (neestetic, nefonetic) Tg liniar mx/md semisa

Design proximal-Z de conexiune se extind Px i Ocl pU

Pun ile speciale

Defini ie Clasificare
puntea mobilizabil i demontabil Puntea neechilibrata
puntea total puntea n extensie

puntea provizorie pun ile adezive puntea pe implante

PUNTILE MOBILIZABILE SI DEMONTABILE


Indica iile pd mobilizabile, demontabile Avantaje, dezavantaje Clasificarea pun ilor excep ionale przise Mobilizabile (def); elemente componente
Total mobilizabile Par ial mobilizabile

Demontabile (def)
Total demontabile Par ial demontabile

Pun ile total mobilizabile


Agregare la coroan

Totala-Coroane telescopice Partiala-Incrusta ii intrinseci


Agregare la r d cin :

DR teac Cor substitu ie


Agregare la coroan +r d cin

Pun ile par ial mobilizabile Culise Pun ile demontabile Par ial Total Pun ile neechilibrate Puntea n extensie Def Clasif Sit clin admise Condi ii Puntea totala Defini ie cond Scop
Refacerea morfologiei Imobilizare

Puntea total morfo-func ional


Condi ii Crt Etape clinico-tehnice
Puntea total imobilizatoare
Crt Rol: px+terapeutic Etape clinice
Terapie ini ial Terapie corectoare Trat prin punte totala stabilizatoare

Avantaje

Protezele par iale fixe adezive


Buonocore 1955 1963 Bowen Def Avantaje Dezavantaje Indica ii CI

Clasificare
Protezele par iale fixe adezive

directe de compozit Sistem ortodontic

indirecte

Din i naturali

Din i artificiali

de acrilici

Schelet metalic turnat

Ceramice

Reten ii macromecanice Rochette Plas Reten ii + Reten ii -

Reten ii micromecanice Gravaj electrolitic Gravaj chimic Sablare

Reten ii chimice/micromecanice Placare cu Al Agen i silanici de cuplare Strat de oxizi de suprafa

Reten ii + i - combinate

Strat metalic poros pensula t

Tipuri pun i adezive


Rochette Reten ii macromec plasa srm Structur metalic rugoas Cu suprafe e metalice Ni-Cr-Be, Ni-Cr, Cr-Co, Ag-Pd tratate acid pensularea strat special metalic (Inter Zonal Material) 20-30 Qm + arderea 970 0C. Sablare Cositor pt aliaje Au/Ag-Pd /strat SiOx de 1001000Qm

Faz clinic : indica ia de rezolvare adeziv ; stabilirea culorii viitorului element fizionomic; lefuire
sm 2/3cx 0,5-1mm an ghidare FPx Prag Or +/- pinuri Umeri cr marg/cusp/cingulum Obtura ii/PC Ocl

Etape clinice i de laborator

amprentarea cmpului protetic; amprenta laborator - fi e


num rul suprafe elor dentare orale preparate mijloacele de reten ie mecanic

Faze de laborator
model de lucru; model duplicat; tratament termic model duplicat: nc lzire la 100-2000 C + uscare lent timp de 24h; macheta -cear calibrat de 0,40 mm.
Conditii macheta:
la distan de an urile gingivale ntr-un bizou fin; marginile incizale; pe FPx respect ni ele interdentare. num r de 3-6 orificii/dinte; distan de cel pu in 1 mm por iunea din jurul orificiilor se ngroa u or, apoi se rectific , pentru a deveni tronconice bre a edentata: bont artificial cu un canal vestibulo-oral/ o cup n func ie de situarea bre ei edentate la maxilar sau mandibul ; Bontul este tronconic cu un prag de 1 mm pe por iunea oral ;

Macheta se preg te te de ambalare prin:


1 tije de turnare/ element; 1 tij principal - rezervor de metal topit; tija principal la 3 mm de machet urm rind curbura incizal a din ilor.

AMBALAREA- 2 timpi tiparul; topirea metalului i turnarea; Dezambalarea i sablarea piesei protetice; Prelucrarea mecanic + lustruire F oral ; Suprafa a dentar -sablat ; Elementul fizionomic: acrilat sau ceramic .

Sisteme speciale de fixare a protzelor partiale fixe-atel la componenta dento-parodontal


in vestibular cu orificiu corespunz tor canalului de pe bontul artificial. Atela-proteza partiala fixa mpreun cu elementul fizionomic deta abil este trimis cabinetului pe model. Clinic respectarea indica iilor din fi a de laborator; controlul adapt rii protezei partiale fixe pe cmpul protetic; izolarea cmpului protetic; colajul pe din i a scheletului metalic; cimentarea componentei fizionomice.

Pun ile provizorii

Def, Scop Metode de ob inere


Metoda direct
Cnd exist o protez par ial fix care necesit nlocuirea Cnd se realizeaz o punte de ntindere mic Sp ed mari

Metoda indirect

acrilat termopolim acrilat autopolim

PROTEZA PATRIALA FIXA PE IMPLANTE


def materiale : titanul, tantalul, aliaje Cr-Ni-Co, aliaje de aur, bioceramica. Clasificare intraosoase :surub/ac/lama. subperiostale - gratar; mixte - subperiostal si intraosos subperiostale - in laborator;q, provizoriu;3-4 sapt- lucrarea definitiva. Pentru cele intraosoase exista o trusa speciala de aplicare a lor, ele fiind produse pe scara industriala
Trat q Trat ortodontic mx Sit cl postextrac ional + ortod md Aspect Rx + clinic postortodontic Provizoriu Gutiere ghidaj implant Implant + dispozitiv vindecare Aspect oral V hemimx dr + stg Dispozitiv transfer Aspect Rx dispozitiv transfer Dispozitive transfer n A Model + macheta pref/cape pref zirconiu/abutment metalic prefabricat Coroane finite pe model Suprastructura

ERORI N CONFEC IONAREA PUN ILOR DENTARE

Cauzele erorilor
insuficienta cunoa tere a posibilit ilor tratament; prepara ia cp protetic necorespunz toare amprenta inexact a prepara iilor; execu ii tehnologice neglijente; materiale cu calit i inferioare/ degradate; elaborarea planului de tratament insisten ele pacientului solu ii de compromis;

Erori clasificare Clinice


De concep ie De execu ie La prob (tehnice/clinice)

Tehnice
Ea Cdp Solidarizare Confec ionarea componentei fizionomice

Erori clinice de concep ie


ntinderea sp edentat Morfologia d stlpi Ea Direc ia/ forma cdp Rap cdp- cr ed
structura fizico-chimic deformare/oxidare Galvanism

Aliajul

Erori clinice de executie


lefuire Amprent evidentiere/material/pastrare-transport

Erori tehnice
Ea:
Coroane largi/scurte cervical FOcl sub ire-Relief ocluzal necorespunz tor Lipsa prag componenta metalica Coroane metalo-acrilice reten ii ineficiente/reten ii prea V lipsa rama metal V

Cdp:
Modelaj unghiuri Contact cdp-cr alv Lipsa morfologie FP

Lipsa contact/supraocluzie Casete + fa ete/bar +bonturi Cupe acrilice Porozit i sau lipsuri Confec ionarea componentei fizionomice Plasarea jonc iunii met-mat fizion Reten ii Compon fizion q/o Desprinderi fa etei n deform ri pere i casetei n reten ii ineficiente Erori la solidarizare Lipsa nisei pt papil Porozit i lot Curgerea lot

Erori care apar la proba/ la(dupa)cimentare