Sunteți pe pagina 1din 12

RESPONSABILITATEA

SOCIALĂ CORPORATIVĂ
prof. Sofia Duminică
C.T. Traian Vuia, Oradea
RSC
• Responsabilitatea socială corporativă (RSC/CSR în
limba engleză) reprezintă ansamblul acţiunilor, principiilor
şi practicilor prin care o companie se implică într-o
societate, cu scopul de a asigura un impact pozitiv al
activităţii sale şi de a contribui la dezvoltarea acelei
societăţi.

Cu accent pe „încurajate” şi nu „obligate”, companiile sunt


cele care decid bugetele pentru acţiunile lor de CSR,
adoptă strategii în acest sens şi îşi comunică rezultatele.
 
Responsabilitatea socială corporativă în
legislaţia europeană:

• Dimensiunea internă:
În relaţia directă cu angajaţii, companiile
au responsabilitatea să:
• asigure îmbunătăţirea calităţii
vieţii angajaţilor, la locul de muncă şi în afara
acestuia;
• asigure un mediu de muncă sigur şi sănătos;
• minimizeze impactul activităţilor pe care le
desfăşoară asupra mediului şi a resurselor
naturale.
Responsabilitatea socială corporativă în
legislaţia europeană
• Dimensiunea externă:
În relaţia cu toţi stakeholderii lor, companiile trebuie să:
• sprijine dezvoltarea comunităţilor în care
activează;
• sprijine dezvoltarea sistemelor economice locale
prin încheierea de parteneriate cu distribuitori
autohtoni;
• respecte drepturile omului, stipulate în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului din 1948;
• protejeze şi să încurajeze protejarea mediului
înconjurător la nivel global.
Tipologii de programe CSR:

• În funcţie de specificul şi beneficiile pentru


companie, programele de CSR pot fi
împărţite în mai multe tipologii:
• Promovarea unei cauze
• Marketing legat de o cauză
• Marketing social
• Acţiuni filantropice
• Voluntariat în comunitate
• Practici de afaceri responsabile social
Domenii de acţiune pentru programe
CSR:
• Educaţie
• Sănătate
• Categorii sociale defavorizate
• Mediu
• Comunitate
CSR în România:
• Acolo unde statul nu acţionează şi nu se achită
de responsabilităţi, companiile reuşesc să
compenseze şi să deruleze proiecte
care revigorează aceste domenii şi crează un
mediu normal pentru cetăţeni.
CSR în România:
• SMURD şi Vodafone România:
• “Parteneriat pentru Viată”
• Soluţia de Telemedicina:
• Prin intermediul acestui proiect sunt transmise în
timp real imaginile privind starea pacienţilor,
accidentului şi a parametrilor medicali către
Dispeceratul 112 şi Spitalul Clinic de Urgenţă.
Echipajul de pe ambulanţele SMURD primesc
informaţii privind modalitatea de tratament şi
intervenţie pentru cazurile urgente şi grave.
• În fiecare an, prin acest program se realizează
peste 35.000 de intervenţii.
CSR în România:
• Asociaţia Ovidiu Rom şi Carrefour: “Carrefour
pentru fiecare copil în grădiniţă”.

• Asigurarea accesului copiilor săraci la servicii de


educaţie, respectiv cursuri la grădiniţă şi informarea
părinţilor cu privire la importanţa educaţiei
timpurii. Părinţii sunt motivaţi prin acordarea
unor tichete sociale lunare de 50 lei condiţionate
de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă. Peste 1400
de copii săraci din 20 de comunităţi beneficiază de
acest program.
CSR în România:
• Asociaţia Română pentru Copii Dislexici şi OMV
România:
• “OMV Move&Help-Mergi mai departe citind”

• Primul program social din România dedicat copiilor


dislexici şi derularea unor programe educaţionale pentru
aceştia. Programul urmăreşte informarea publică cu privire la
această afecţiune şi susţine accesul egal la educaţie pentru
cei care suferă de această tulburare de învăţare. Printre
acţiunile din cadrul proiectului se numără reeditarea
îndrumătorului de specialitate „Eu citesc mai bine!”, a
portalului dedicat şi a aplicaţiei online „Ghiceşte citatul”.
LUCRU PE GRUPE
• Consideraţi că faceţi parte din CA al unei firme şi
decideţi implicarea firmei într-un proiect de
responsabilitate socială externă (domenii:
învăţământ, sănătate, protecţia mediului).
• Firma:
• Parteneri:
• Proiect:
• Scopul proiectului:
• Perioada:
• Buget:
• Derularea proiectului (activităţi):

S-ar putea să vă placă și