Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea ,, tefan cel Mare Suceava Mare Facultatea de Litere i tiin e ale Comunic rii Specializare: Specializare: Comunicare

i rela ii publice Anul II, grupa I

Coordonator: Coordonator: Lector univ. dr. Geta Mor an

Student : Mihaela MATEI

Lucian Blaga
-Mit i magiemagie-

Studiile referitoare la modul n care este privit gndirea magic i gndirea mitic , au remarcat o confuzie, cu totul regretabil , ce se face ntre cele dou moduri. Magicul este v zut ca o variant a miticului, cnd ca un atribut al miticului n general. Multe persoane cred c ntre gndirea magic i gndirea mitic exist o rela ie ca de la <caz> la <tip> sau ca de la <predicat > la <subiect>, caz> tip> dar de fapt este vorba de o distinc ie calitativ . Confuzia este datorat manierei n care cele dou moduri apar n forme mixte ca o prezen cople itoare a acestei mbin ri de moduri, n cultura uman .

Lucian Blaga vorbe te n cadrul acestui capitol de o legend , g sit ntrntr-o colec ie de folklor romnesc. Aceast legend se refer la dispari ia inorogului, animalul fantastic cu un singur corn/unicornul. corn/ Pe vremea cnd Noe primise porunc s - i cl deasc arca i s ia cte o pereche din toate vie uitoarele, care nu tr iesc n ap , inorogul era i el o fiin aievea. Noe a chemat vie uitoarele potrivit poruncii, singur inorogul s-a opus, spunnd c el se va mntui notnd. Cnd potopul i-a rev rsat apele, inorogul se inu lesne deasupra, dar s-au ag at de el peste valuri vie uitoarele osndite pr p dului, i astfel, sub povar , se neac i el. n acest chip, i pentru trufia sa, inorogul a pierit, f r a l sa urma i, i disp ru pentru totdeauna de pe fa a pmntului. Legenda inorogului poate fi citat pentru transparen a i puterea ei de divina iune, ca un eclatant exemplu de gndire mitic . Mitul este acea ncercare de a revela un mister cu mijloace de imagina ie. Mitul converte te misterul experien ei, n chip pozitiv, prin figuri care satisfac prin ele n ile.

Mai sunt amintite dou exemple de gndire magic :


*Membrii tribului Bororo afirm despre ei n i i: Noi i: suntem papagalii ro ii. ii Papagalul ro u este totemul, totemul animalul sacru, al tribului. To i membrii tribului se indentific cu totemul, deoarece acesta posed o putere sau substan magic , de care sunt contamina i to i membrii. n credin a tribului Bororo exist o identitate identitate ntre membri tribului i membri papagalul ro u o identitate u de substan magic .

*Un primitiv deseneaz pe peretele unei pe teri o antilop . Nu pentru c i-ar placea s - i exerseze italentul sau pentru a bucura pe cineva. Primitivul crede, c astfel antilopele din p dure sunt magic aduse n calea vn torului. n primul exemplu se observ substan a magic , datorit c reia se constizuie o identitate ntre papagal i papagal om. om n al doilea exemplu se identific puterea magic , despre care se pretinde c ar trece, cauzal de la un lucru imaginea desenat asupra unui lucru analog antilopa. antilopa

Raportul dintre gndirea mitic i gndirea magic nu a constituit obiectul propriu zis al unei cercet ri mai serioase. Se vorbe te despre o pl smuire eminamente mitic , care n concep ia arhaic a coresponden elor ideea ns i a existen ei plurale a aceluia i lucru n diverse inuturi cosmice. Babilonul, cetatea de pe p mnt era socotit sacr , pentru c ar corespunde unui Babilon ceresc. ntre cele dou cet i ar circula de sus n jos puteri magice, datorit c rora locuitorii Babilonului dobndesc o particular demnitate cvasidivin .

Concep ia platonic vizeaz o analogie ntrre cer i p mnt, ntre spa iul ceresc al Ideilor perfecte i fenomenele perfecte sau ntruchip rile terestre. Orice fiin p mntean i are un model perfect n regiunea Ideilor. Astfel cet ii Babilon i corespunde un Babilon ceresc, mai des vr it dect cel p mntesc, fluviului Eufrat i corespunde un fluviu paradisiac etc. Motivul mitologic al coresponden elor cosmice apare mbinat cu motive magice n cultura arhaic sau n viziunile lui Swedenborg. n concep ia platonic acela i motiv este despoiat de orice magie, ceea ce a permis sublinierea lui filozofic .

Cunoa tem... *mituri f r motive magice *magie f r mitologie *forme mixte de ntrep trundere a mitului cu motive magice

Universitatea ,, tefan cel Mare Suceava Mare Facultatea de Litere i tiin e ale Comunic rii Specializare: Specializare: Comunicare i rela ii publice Anul II, grupa I

Coordonator: Coordonator: Lector univ. dr. Geta Mor an

Student : Mihaela MATEI