Sunteți pe pagina 1din 16

SIGHIȘOARA

oraș de basm

Elev- Marinescu Delia-Ioana


Profesor- Irina Constantinescu
Școala Gimnazială ,,Iosif Gabrea”
Data- 22 mai 2022
SIGHIȘOARA-O PARTE DIN INIMA NOASTRĂ

Pe oriunde ar călători cineva către valea de mijloc a


Târnavei Mari - râu cu ape tulburi dar blajine care se desfată
între maluri cu răchiţi şi margarete - drumurile sunt pline de
o neaşteptată, încântătoare frumuseţe.
La locul de întâlnire a drumurilor - fie că vin dinspre
Braşov, dinspre Târgu Mureş, dinspre Mediaş , acolo unde
apele liniştite ale Târnavei şovăie căutându-şi cale printre
dealurile înalte cu coame zbârlite de pădure, din pământ se
înalţă un deal cu coaste repezi pe a cărui frunte oamenii au
aşezat o minunată cunună de ziduri şi turnuri: Sighişoara.

2
Așezarea geografică

Puncte de reper pentru călători

• Sighişoara este situată în centrul ţării, pe râul Târnava


Mare, în sud-estul judeţului Mureş fiind un important nod
rutier şi de cale ferată. Aparţine Regiunii de dezvoltare
ADR Centru.
• Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 24°46’40”
longitudine estică şi 46°12’40” latitudine nordică.
Situându-se în partea centrală a ţării distanţele până la
principalele localităţi de interes economic, administrativ,
cultural şi turistic nu sunt prea mari: 297 km până la
Bucureşti, 120 km până la Braşov, 156 km – Cluj-Napoca,
54 km – Tîrgu Mureş, 40 km – Odorheiu Secuiesc.

3
ISTORIE
Istoria acestor meleaguri are rădăcini mult îndepărtate în timp. Sighișoara este opera constructivă a
coloniștilor germani aduși în Transilvania pentru pază vechilor frontiere ale regatului maghiar. Așezările
mai importante din Transilvania aveau dreptul la târguri săptămânale. La Sighișoara târgul era
miercurea, singură zi din săptămâna în care populația din sate avea dreptul să vină în oraș. La porțile
Cetății păzeau halabardierii și existau tot felul de inscripții care atenționau asupra corectitudinii. Furtul,
înșelătoria, greutățile false, vinderea de produse slabe calitativ, erau pedepsite pe loc. Vinovații erau
închiși sau puși să călărească măgarul de lemn, cu două greutăți mari legate de picioare. Sighișoara
avea dreptul la trei mari târguri anuale, la care participau majoritatea orașelor din zona. Așadar,
atmosfera medievală și vechea ordine a breslelor bazată pe cinste și calitate s-a menținut la Sighișoara
până târziu, când au apărut primele corporații și apoi fabricile, cu care vechile bresle nu au mai putut
concura, și au ieșit treptat din istorie. Pentru locuitorii Sighișoarei perioada cea mai grea a fost între anii
1601-1676, aproape un secol încărcat de calamități naturale, războaie, jafuri, molime și incendii.
Sighișoara este faimoasă și pentru faptul că aici s-a născut voievodul Valahiei, Vlad Țepeș, care a servit
drept inspirație pentru personajul Dracula al scriitorului irlandez Bram Stoker. Tatăl voievodului Vlad
Țepeș, voievodul Valahiei, Vlad Dracul, a locuit în Sighișoara în perioada 1431–1435, în timp ce se afla în
exil. Vlad Țepeș s-a născut în anul 1431 și și-a petrecut primii ani de viață în burgul din sudul
Transilvaniei. Casa în care a locuit este azi un faimos obiectiv turistic, care include un restaurant și un
adevărat muzeu al ororilor, care, într-o atmosferă kitsch, îi înspăimântă pe turiștii mai slabi de înger și
de minte.
Istoria medievală a Sighișoarei se încheie la finalul sec. XIX-lea lăsându-ne moștenire acest oraș-
muzeu, unic în Europa centrală și de sud-est pe care care va trebui să învățăm să-l prețuim și să-l
conservăm. Cea mai bine păstrată cetate medievală din Transilvania, Sighișoara, este locul unde a venit
pe lume personajul istoric Vlad Țepeș, voievodul Valahiei, cel care avea să inspire povestea celui 4mai
faimos vampir din lume, Dracula.
NAȚIONALITĂȚI
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr
4th Qtr 2 3

POPULAȚIA
 În anul 2011, municipiul avea o
populație de 28.102 locuitori.

76,75 % 18,22%
ROMĂNI MAGHIARI

3,41% 1,62%
RROMI GERMANI

5
Activități economice
specifice zonei
• Turism
• Servicii
• Industrie uşoară
• Agricultură

Principalele activităţi economice sunt în:


 industria textilă (ţesătorii şi croitorii)
 industria ceramică (porţelan, faianţă)
 construcţii, producţie alimentară
 prelucrarea lemnului
 turism -turismul a căpătat un mare avânt
în ultimii ani o dată cu dezvoltarea
infrastructurii: hoteluri, pensiuni, 6

restaurante, zone de agrement.


OBIECTIVE TURISTICE

Sighișoara e un muzeu în aer liber, fiecare casă, turn, 7


stradă își poartă povestea sa, cu miros medieval. Cu un
strop de imaginație călătorești ușor printre secole. 
1. PIAȚA CETĂȚII
 Începem turul nostru din Piața
Cetății, locul în care în trecut se
judecau procesele și se făcea comerț,
astăzi este punctul central în care
turiștii se strâng pentru a admira un
spectacol stradal, pentru a lua un
TukTuk sau pentru a se răcori cu o
limonadă în verile caniculare.

8
2. TURNUL CU CEAS

 O vom lua pe culoarul îngust și ne vom îndrepta


către Turnul cu Ceas, cel mai emblematic
obiectiv turistic al Sighișoarei. Acesta are o
înălțime de 64 m, partea inferioara a turnului
datează din secolul al XIV-lea, iar nivelurile
superioare sunt adăugate ulterior. 
• Acoperișul, distrus de incendiul orașului din
anul 1676, a fost refacut de meșteri austrieci
anul următor, forma de bulb a acestuia fiind cea
mai veche mărturie păstrată despre pătrunderea
barocului austriac în Transilvania.
o În 1894 acoperișul a fost înlocuit cu cel actual,
cu țigle smălțuite, iar la 1900 a fost reconstruită
clădirea anexă. Ceasul exista în 1648, când
meșterul Johann Kirtschel a adăugat sferturile
de oră și figurinele care reprezintă zilele
săptămânii, refăcute tot de el după incendiul din 9
1676. 
3.Scara acoperită sau
Scara Școlarilor

• Scara acoperită a fost construită în anul 1642,


prin iniţiativa primarului Johann Both, pentru a
uşura accesul elevilor, în timpul iernilor grele
sau ploilor, la şcoala situată lângă biserica din
deal.
• Iniţial, Scara Şcolarilor constrită din lemn şi
acoperită,  avea 300 de trepte. După o
modificare în anul 1849, ea a mai păstrat 175
de trepte, întrerupte de mai multe platforme
late. 
• Această scară superbă, asemănatoare unui
tunel, prin ale carei şipci de lemn pătrund
razele soarelui, duce în vârful dealului, unde
există o veche biserică gotică şi şcoala
evanghelică.
• Una dintre  legendele scării spune ca un baiat
trebuie să sărute o fată pe care o iubeşte pe 10
fiecare treaptă a scării şi să-i rostească numele
fără să greşească. Dacă reuşeşte înseamnă că
este băiatul potrivit pentru fată.
4.Școala din deal

În 1619 primarul Martin Eisenburger a dat


dispoziție să se contruiască o clădire lângă
clădirea existentă, această nouă clădire purtând
inscripția Schola Seminarium Reipublicae-
1619. Clădirea nouă are la bază un turn de
apărare provenit de la o fortificație mai veche. 
În 1620 rectorul Simon Hartmann a organizat
clasele medii după modelul celor mai
importante trei școli din Transilvania la ora
aceea (Brașov, Sibiu și Bistrița), absolvenții
având dreptul de a se prezenta la orice
universitate.  S-au introdus patru
nivele: quatra, tretia, secunda și prima. Elevii
din clasa prima aveau și un așa-zis coetus (un
organ de administrație proprie). Existau grupe
de poetica și retorica, iar alumnii avea un 11
convict.
5.Biserica din deal
Biserica din deal din Sighișoara este o biserică
evanghelică care a fost construită în mai multe
etape între 1345-1525. Închinată Sfântului
Nicolae, ea se află în vârful așa-numitului „Deal
al Școlii” (în germană Schulberg).
• Considerată cel mai valoros monument
arhitectonic din oraș, ea este a patra biserică
gotică ca mărime din Transilvania și
înglobează o capelă romanică și
un donjon patrulater. Are un turn-clopotniță de
42 m înălțime care face corp străin ce restul
clădirii, și care se pleacă puțin spre sud. 
• Are singura criptă cunoscută în Transilvania
aflată dedesubtul corului și conține morminte
din secolele al XVI-XVIII.
12
6. Drumul Panoramic Sighișoara
O alee pietruită înconjoară pe exterior zidul vechi al cetății, acesta
delimitând “Orașul Vechi” de “Orașul Nou”.

13
7. Străzile din Sighișoara
Plimbă-te pe toate străduțele din cetate, poți admira și clădirile,
unele mai noi, altele mai vechi, toate cu o arhitectură deosebită.

14
MICUL NOSTRU ORAȘ DE BASM, UN ORAȘ AL ROMĂNIEI

Eu, ca un simplu călător, m-am bucurat de acele


locuri minunate, de străzile perfecte și de sunetul
duios al naturii. M-am bucurat de acest oraș cu
persoane minunate și am descoperit un oraș de
basm- SIGHIȘOARA!
Străbătând străzile Sighişoarei, vizitatorul se
află faţă în faţă cu istoria, o istorie a trecutului, de
mărire şi amărăciune, şi o istorie contemporană.
Două epoci, două lumi. Turnurile au rămas
solitare, cu poveştile lor tăinuite în file de
cronică. Istoria nouă se scrie cu litere mari.
Prezentul este pretutindeni în jur, el clocoteşte în
inimile oamenilor, ridică schele, construieşte
uzine. O călătorie de-a lungul străzilor
înguste ale cetăţii sighişorene nu este doar o
simplă întoarcere în trecut: prin contrastele pe
care le acuză, prin ritmurile pe care le confruntă,
ea este mai mult o ancorare în prezent, în lumea 15
vie a Sighişoarei reîntinerite.
 BIBLIOGRAFIE

• https://primariasighisoara.ro/
• https://ro.pinterest.com/toadersorina/sighisoara-
romania/
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C8%99oara
• http://orheianca.eu/sighisoara-orasul-din-povesti
/
• file:///C:/Users/alexa/Downloads/sighisoara-oras
-muzeu_dragut_vasile_1966.pdf
• https://instatravel.ro/top-15-obiective-turistice-d
e-vizitat-in-sighisoara/
• POZELE MELE
16

S-ar putea să vă placă și