Sunteți pe pagina 1din 25

•Scrieți în caiete termeni utilizaţi în

cadrul Aplicaţiei EXCEL, ce încep cu


literele cuvîntului

FORMULE
Formulați definițiile noțiunilor
menționate
Verificarea temei de acasă

• Ce temă ați studiat la lecția precedentă?


• Ce ați avut de pregătit?
• Ce întrebări aveți ?
Sarcina 1

Ce formulă se va scrie?
Ce formulă folosim pentru TOTAL?
Răspuns:
•Cum procedăm în cazul cînd
vor fi
•25 de produse,
• 50 de produse,
• 100 de produse?
Sarcina 2
• De calculat media notelor pentru fiecare elev.
Tema lecției:

Funcții
Obiectivele lecției:
• Să concepem termenul funcţie în aplicaţiile de calcul
tabelar;

• Să identificăm componentele unei funcţii de calcul


tabelar;

• Să clasificăm funcțiile pe categorii;

• Să descriem funcţiile frecvent utilizate în calculul


tabelar;
Legătura cu alte obiecte

•Unde ați folosit noțiunea de funcție?


•Dați exemple
Lucrul cu manualul

•Găsiți definiția funcției.


1. Utilizare funcţiilor, asistentul de funcţie

• Funcţie = formulă specială scrisă anterior care ia o valoare


sau mai multe valori, execută o operaţie şi întoarce o
valoare sau mai multe valori. Se folosesc singure în
formule sau ca părţi componente în formule mai mari.
• Sintaxa funcţiei: =nume_functie(lista argumente)
• Lista de argumente poate fi unul sau mai multe argumente
(constante, referinţe de celule sau referinţe de zone de
celule), separate prin , sau ;
• Inserarea unui funcţii:
• direct în bara de formule, prin tastare
• cu ajutorul asitentului de funcţie:
• Insert – Function
• clic pe fx de pe bara de Standard
Funcții

Definite de
Predefinite
utilizator
Funcţii

-Funcţii predefinite
(create de autorii aplicaţiei şi sunt furnizatate
împreună cu aplicaţia)
-Funcţii utilizator
(create de utilizatorii aplicaţiei pentru a
rezolva sarcini – cerinţe specifice prelucrărilor
sale de date)
Funcţiile aplicaţiei Excel
CLASA UTILIZARE
Matematice Calcule matematice şi trigonometrice simple sau complexe

Date Manipularea datelor calendaristice


calendaristice

Statistice Analize statistice pe serii de date din celule


Inginereşti Calcule cu numere complexe , conversii între sisteme de numeraţie şi
între sisteme de măsură
Financiare Calcule din domeniul financiar-contabil
Baze de date Analize şi sinteze cu datele din liste
Texte Manipularea textelor(extragere de subşiruri de caractere, căutare şi/sau
înlocuire de subşiruri de caractere)
Căutare Căutarea în foaia de calcul a unor valori sau a unor referiri

Informare Obţinerea de informaţii despre tipul datelor din celule, despre


formatarea şi conţinutul celulelor
Logice Executarea calculelor şi a operaţiilor de formatare în funcţie de
condiţiile logice
1.Funcţii de tip dată, timp
Funcţia Returnează

Today() data calendaristică furnizată de


ceasul intern al calculatorului
Now() data şi ora curentă furnizate de
ceasul intern al calculatorului
Month(data) luna, atunci când primeşte ca
argument o dată calendaristică (dată
sau numeric)
Year(data) anul, atunci când primeşte ca
argument o dată calendaristică (dată
sau numeric)
Date(an,luna,zi) data calendaristică
Time(ora,minut,secunda valoare de tip timp
)
2.Funcţii statistice
efectuează analiza statistică pe baza datelor din zona de date

Funcţia Returnează
Count(zonă) nr.de celule care conţin valori
numerice dintr-o zonă de date
Counta(zonă) nr.de celule dintr-o zonă de date,
ignoră numai celulele goale.
Countblanck(zonă) nr.de celule goale dintr-o zonă de
date.
Countif(zonă) nr.de celule dintr-o zonă de date care
îndeplinesc criteriul specificat.
Average(zonă)= media aritmetică a valorilor numerice
Sum(zonă)/ din celulele specificate prin zonă.
Count(zonă)
Max(zonă) maximul valorilor numerice din
celulele specificate prin zonă.
Min(zonă) Minimul valorilor numerice din celulele
specificate prin zonă.
3.Funcţii matematice sau trigonometrice
efectuează calcule matematice simple

Funcţia Returnează
Sum(nr1,nr2,...) sau AutoSum suma valorilor numerice care pot fi în număr de maxim 30
Abs(number) valoarea absolută a numărului
Cos(number) cosinusul numărului exprimat în radiani
Degree(angle) converteşte radianii în grade, angle e exprimat în radiani
Exp(number) e=2.71828182845904 la puterea number
Fact(number) factorialul pentru number, number>0

Int(number) rotunjeşte în minus number la cel mai apropiat întreg


Ln(number)=Exp-1(nr) logartimul natural la lui number, number e real şi pozitiv
Log(number,base) logaritmul lui number în baza specificată de base, implicit
base=10, iar number este număr real pozitiv
Mod(number,divisor) restul împărţirii lui number la divisor
Pi() valoarea 3,14159265358979
Power(number,power) number la puterea power
Product(nr1,nr2,...) înmulţirea dintre nr1,nr2,..., maxim 30 de argumente
Radians(angle) converteşte angle din grade în radiani, angle e exprimat în grade
Rand() generează valori aleatoare cuprinse între 0 şi1
Round(number,num_digits) pt num_digits>0 rotunjeşte number la num_digit specificat,
pentru num_digit<0 rotunjeşte number la cel mai apropiat întreg
Sumif(range,criteria,sum_range) suma val. sum_range pentru valorie lui range ce îndeplinesc criteria

Trunc(number) întregul lui number fără parte zecimală


4.Funcţii logice
verifică dacă o condiţie simplă sau multiplă este adevărată sau falsă

Funcţia Returnează

verifică valorile logice şi returnează


And(logical1, logical2,...) adevăr dacă toate argumentele sunt
adevărate, altfel returnează fals
verifică valorile logice şi returnează
Or(logical1,logical2,...) fals dacă toate argumentele sunt
false, altfel returnează adevăr
Not(logical) adevăr pentru fals şi invers
True() adevăr
False() fals
If(logical_test,value_if_true,value_if_false) dacă logical_test este adevărat atunci
funcţia returnează valoarea
value_if_true atfel value_if_false;
Obs: dacă pe value_if_false se
testează cu funcţia If atunci vom
vorbi despre If imbricat.
Sarcina 1
•Completați tebelul cu funcția potrivită.
Sarcina 2
•Calculați media cu ajutorul funcției potrivite.
În ce domenii se pot utiliza funcții în
Excel?
• 1. Statistică
Obiectivele lecției:
• Să concepem termenul funcţie în aplicaţiile de calcul
tabelar;

• Să identificăm componentele unei funcţii de calcul


tabelar;

• Să clasificăm funcțiile pe categorii;

• Să descriem funcţiile frecvent utilizate în calculul


tabelar;
Tema pentru acasă:

•De învățat: § 2.4 Funcții pag 39


•De repetat: § 2.3 Evaluarea formulelor.
•De rezolvat: ex 11, 12 pag 44

S-ar putea să vă placă și