Sunteți pe pagina 1din 30

INFORMATICA IN ADMINISTRATIA

PUBLICA
CURS 7 – MICROSOFT EXCEL
Celula

Celula reprezintă spaţiul situat la intersecţia unei coloane cu un rând care poate înregistra, la
un moment dat, un singur tip de date ce poate fi introdus de la tastatură sau poate rezulta în
urma unei anumite operaţii. Celula reprezintă unitatea elementară a procesoarelor de calcul
tabelar. Ea este folosită ca operând în formulele şi funcţiile de calcul utilizate în foaie. Iniţial
toate celulele au aceeaşi dimensiune, dar ulterior acestea pot fi modificate prin comenzi de
formatare a tabelului.

Celula curentă este celula activă pe care este poziţionat pointerul de adresare al foii de
calcul, un dreptunghi ce semnifică poziţia curentă a cursorului. Întotdeauna, datele introduse
de la tastatură vor fi plasate în celula curentă, numai după apăsarea tastei ENTER sau a
uneia din tastele de navigare.
Adresa
Adresa unei celule conţine informaţii pentru identificarea celulei şi este compusă din:

• litera sau combinaţia de litere ce desemnează coloana;


• numărul ce identifică rândul în care figurează celula.

Într-o celulă din foaia de calcul se pot introduce de la tastatură, următoarele categorii
distincte de informaţii:
• cifre;
• text, compus din caractere alfanumerice şi speciale, spaţii;
• adresele altor celule;
• secvenţe de comenzi pentru crearea de macroinstrucţiuni;
• formule de calcul / funcţii.

Procesorul de calcul tabelar va asocia celulei, imediat ce s-a tastat primul caracter, o
caracteristică ce va desemna în continuare tipul celulei care va fi: numeric, şir de
caractere, formulă sau funcţie.
Zona sau domeniul

Zona este formată din celule adiacente. O zonă poate fi, de exemplu, un şir vertical de
celule, o coloană, sau un şir orizontal de celule, un rând. Ea poate fi alcătuită şi din mai
multe coloane alăturate, sau rânduri alăturate. Aceasta nu poate avea decât o formă
dreptunghiulară sau pătrată. Celulele situate într-o zonă se prelucrează simultan, în acelaşi
mod. Ele se pot însuma, se pot afişa, se pot sorta, copia sau muta în bloc.

O zonă este adresată prin intermediul coordonatelor sale, coordonate numite în


termenii limbajelor spreadsheet range. Coordonatele unei zone se dau, precizând
adresa celulei din colţul din stânga sus şi a celulei din colţul din dreapta jos, separate
prin două puncte (Ex: A10:C14)
1. SELECTAREA IN EXCEL

a. Selectarea unei zone

b. Modificarea dimensiunilor unei zone anterior selectată:


- Se poziționează mouse-ul în exteriorul zonei selectate;
- Se ține apăsată tasta Shift;
- Se dă click în celula respectivă.

c. Selectarea unui rând se face cu click pe numărul rândului respectiv.

d. Selectarea unei coloane se face cu click pe numele coloanei respective


e. Selectarea întregii foi de calcul se face cu click pe butonul Select All

f. Selectarea mai multor zone neadicente se realizează prin Ctrl+Mouse

Modificarea conținutului unei celule

1. Se editează conținutul respectiv în celulă

Observație: Șirurile numerice vor fi aliniate la dreapta, iar cele de caractere la stânga.
2. Pentru modificarea conținutului, se apasă tasta F2 și se efectuează modificările dorite

3. Se face curentă celula, se poziționează cursorul în Formula Bar și se editează conținutul


dorit.

Observații:
Modificarea dimensiunilor unei celule se realizează cu ajutorul săgeții bidirecționale,
poziționată între numerele rândurilor / numele coloanelor.
Când conținutul unei celule nu are loc suficient, va fi afișat semnul #.

Când o valoare numerică este prea mare, va fi afișată de forma

unde E+36 =

Dacă în situația editării lipsește Formula Bar, aceasta va fi setată din meniul View:
Ștergerea conținutului unei celule / zone

a. Se scrie noul conținut peste cel vechi;


b. Se selectează zona ce urmează a fi ștearsă și se apasă tasta Delete (butonul CUT nu șterge
decât elemente care beneficiază de marcaje de selecție).

Copierea conținutului unei celule

Se poziționează cursorul în colțul din dreapta jos al celulei (până se transformă în semnul +)
și se glisează până în poziția dorită, pe direcție orizontală sau verticală.
Utilizarea etichetelor inteligente

a. Copierea conținutului unei celule


-Se poziționează cursorul în colțul din dreapta jos al celulei (până se transformă în semnul
+), se ține apăsat click dreapta mouse (CDM) și se glisează până în poziția dorită;
-Din meniul imediat se alege COPY CELLS;

b. Realizarea unei serii cu pasul implicit = 1


-Din meniul imediat se alege FILL SERIES;
c. Realizarea unei serii cu un anumit pas, stabilit de către utilizator:

- Din meniul imediat se alege SERIES...

- Se introduce pasul noii serii


STEP VALUE = 3;

- Se introduce valoarea finală a seriei


STOP VALUE = 50;

- OK;

Observație: Seria se realizează numai pe zona anterior selectată.


Introducerea simultană a unui conținut în mai multe zone neadiacente, aparținând foii
curente de calcul

-Se selectează zone neadiacente (Ctrl+Mouse);


-În prima celulă din ultima zonă selectată se introduce conținutul dorit;
- Ctrl + Enter.
2. FORMATAREA UNEI CELULE / ZONE

- Se face curentă o celulă / se selectează o zonă de formatat;


- CDM;
- Format Cells...;
- Eticheta Number;
- Din lista Category se alege
opțiunea General (permite
introducerea oricărui tip de
conținut;
- Din lista Category se alege
opțiunea Number (permite
introducerea șirurilor
numerice);
- Decimal places – permite
stabilirea numărului de zecimale;
- Use 1000 Separator (.) – în
situația valorilor numerice
foarte mari (ex: miliarde)
permite utilizarea separatorului
la 1000 de unități, de la
dreapta la stânga;
- Din lista Category se alege
opțiunea Currency (permite
introducerea diferitelor monede necesare
în realizarea facturilor interne / externe):
RON
Euro (123 €)
Euro (€ 123);

- Din lista Category se alege


opțiunea Percentage (permite
realizarea de calcule și afișarea de
rezultate în procente %;
Eticheta Alignment

Text alignment (aliniere text)


Horizontal – Ex: Center;
Vertical – Ex: Center;
Orientation / Degrees – orientarea
textului în celulă.

Text control

Wrap text – permite introducerea


unui text, pe mai multe rânduri, în
interiorul aceleiași celule;
Eticheta Font
Utlizarea Superscript și Subscript în Excel

Exemplu:
- Se face curentă celula care conține pmed:

- Se poziționează cursorul în Formula Bar și se


selectează med;

- CD mouse pe textul selectat (med);

- În fereastra Format Cells se bifează caseta de


validare Subscript;
- OK
Eticheta Border

Ex: Realizarea unui tabel bordat în


2 culori:

- Din lista derulantă Color se alege


Culoare 1;
- Din lista Style alegem modelul de
linie utilizat pentru bordarea
exterioară;
- Click pe butonul Outline;
- Alegem Culoare 2;
- Selectare stil linie pentru
bordarea interioară;
- Click pe butonul Inside;
- OK.
Rezultat:

Realizarea unui tabel cu subdiviziuni (cap de tabel pe 2 rânduri)

- Selectare zonă;
- Din grupul Font se alege All Borders;
-Se selectează celulele ce urmează a fi unite pe orizontală;

-Din grupul Alignment se alege butonul Merge & Center


(unește celulele și centreză conținutul pe orizontală);

-Se selectează cele 2 celule verticale aflate în dreapta zonei cu subdiviziuni;


-Merge & Center.
-Se face curentă noua celulă obținută în colțul din dreapta sus al tabelului;
-Din grupul Clipboard, se alege Format Painter (copierea proprietăților);
-Se selectează, pe rând, zonele aflate în colțul din stânga sus al tabelului.
Păstrarea (înghețarea) capului de tabel în timpul derulării conținutului foii de calcul

Etape:

1. Selectare cap tabel

2. Selectare Tab View;

3. Freeze Panes;

4. Freeze Top Row;


5. Freeze Panes;

6. Deselectare:

Unfreeze Panes
3. UTILIZAREA FORMULELOR SI FUNCTIILOR EXCEL

Formulele sunt expresii aritmetice, prin intermediul cărora se realizează calcule cu datele
din celulele foii de calcul. Formula se introduce în celula respectivă şi este evaluată pe
loc, iar pe ecran, în celulă, se afişează direct rezultatul.

O formulă se compune din operanzi şi operatori. Operatorii sunt cei aritmetici: ”+”
pentru adunare, “-” pentru scădere, “*” pentru înmulţire, iar “/” pentru împărţire.

Operanzii pot fi constante sau variabile. Pe post de variabile sunt folosite adresele
celulelor luate în calcul sau funcţii din biblioteca proprie. În orice formulă se pot folosi
parantezele rotunde. Pentru a scrie o formulă, aceasta trebuie să înceapă cu semnul
egal. Regulile privind prioritatea operaţiilor sunt aceleaşi, ca pentru orice expresie
matematică.
3.1 Operatori utilizați în formulele și funcțiile Excel
3.2 Calculul sumei numerelor pe un rând / o coloană

-În celulele M1 – M7 se introduc valori numerice;

-Se selectează zona M1 – M8 (o celulă în plus);

-Din grupul Editing se alege AutoSum.

-În Formula Bar se va afișa:


3.3 Copierea unei formule

3.3.1. Utilizarea adresei relative

-Pe coloanele B2 : B6 și C2 : C6 se introduc valori numerice;


-Se bordează tabelul B2:D6 cu ajutorul butonului All Borders;
-În celula D2 se scrie formula = B2+C2;
-Enter;
-Se face curentă celula D2;
-Se copiază conținutul acesteia, până în celula D6
(vezi slide-ul nr. 6)
Rezultat:
Valorile din coloanele B și C au fost însumate,
rând cu rând.
Observație: Pentru celula D6, în Fomula Bar,
este afișată suma: (indexare automată).
3.3.2 Utilizarea adresei fixe

Idem 3.3.1.

În celula D2 se introduce formula

Rezultat:

Toate numerele din coloana B au adunat


o singură valoare:
cea din celula C2 (adresă fixă).
Observație: Pentru celula D6,
formula afișată este:
Adresa fixă este utilizată în calcule ce conțin valori considerate variabile: curs valutar,
comision, reducere etc.

Introducând un nou curs valutar în celula E2, toată coloana D (Preț în RON) se modifică
automat.

S-ar putea să vă placă și