Sunteți pe pagina 1din 8

Tema : Proba machetei din ceară a protezei parţiale

mobilizabile acrilice. Aplicarea protezei parţial


mobilizabile cu placă acrilică finită în cavitatea bucală.
Corecţia bazei protezei și a relațiilor de ocluzie.
 
A ELABORAT: RENTA CRISTIAN S1906B
Etapa de laborator „confecționarea machetei protezei parțiale cu
placă acrilică”, caracteristica generală, importanța practică.

 Verificarea machetei din ceara este o etapa importanta, deoarece macheta, care
este reproducerea din ceara a viitoarei proteze, trebuie sa realizeze toate
caracteristicile acesteia, cu exceptia rezistentei.
 Este o proba echivalenta cu un prim contact al pacientului cu viitoarea proteza.
 Verificarea machetei permite sa fie apreciata corectitudinea evaluarii relatiilor
mdb-cr.,daca s-a refacut functionalitatea SSTG si daca au fost respectate.
Modelarea preliminara a machetei din ceară. Caracteristica
generală a manoperilor realizate la această etapă.

 După răcirea şi solidificarea cerii se efectuează modelarea formei machetei


prin răzuirea surplusurilor de ceară ce prevede: modelarea spaţiilor in­
terdentare artificiale; redarea grosimii corespunzătoare versantului
vestibular al machetei pentru compensarea atrofiei ţesutului osos al apofizei
alveolare; modelarea pe versantul vestibular a proiec­ţiei implantării
dinţilor montaţi, redând convexităţile rădăcinilor acestora şi depresiunile
interradiculare; modelarea liniei coletului dinţilor artificiali cu redarea
imprimărilor de şanţuri dento-gingi- vale.
 După modelare macheta protezei se detaşează de pe model şi se aplică din
nou fiind transferată în clinică pentru proba în cavitatea bucală.
Controlul machetei modelate preventiv pe model, criteriile
evaluate, caracteristica generală.

 Examinarea machetei pe model consta din verificarea contactelor intercuspidiene in ocluzor sau
articulator cu ajutorul hirtiei de erticulatie, controlul montarii dintilor pe apofizele alveolare
edentate care in zonele laterale trebuie sa fie montati la mijloc si perpendicular, iar in zona frontala
in raport de ocluzie. Se atrage atentia la forma si dimensiunile dintilor in comparatie cu dintii
restanti, la marginile machetei, intinderea ei si pozitia crosetelor.
Controlul machetei modelate preventiv în cavitatea bucală,
criteriile evaluate, caracteristica generală.

 La examenul machetei in cavitatea bucala se controleaza contactele dento-dentare in pozitie de


intercuspidare maxima, care trebuie sa fie multiple pe toti dintii artificiali si naturali restanti.
 Pentru constatarea contactului bazei cu suprafaţa cîmpului protetic, se foloseşte proba spatulei,
care constă in încercarea de a deplasa macheta cu vîrful spatulei introduse între suprafeţele
ocluzale ale dinţilor laterali.
 La examenul restaurării fizionomiei se atrage atenţie la culoarea, forma şi mărimea dinţilor
artificiali în comparaţie cu cei restanti, montarea şi pozitionarea lor în breşele edentate.
Restaurarea aspectului fizionomic prevede o asemănare cît mai naturală a dinţilor artificiali cu cei
naturali. In unele cazuri, ţinînd cont de dorinţa pacientului, dinţii se aşază asimetric sau se creează
spaţii interdentare.
 In timpul probei machetei, macheta se scoate din cavitatea bucala si se raceste la fiecare 1-2
minute, In caz contrar sub actiunea temperaturii cavitatii bucale macheta protezei se va deforma.
Modelarea definitivă a machetei din ceară,
obiectivele, caracteristica generală.
 Modelarea definitivă pre­vede ca macheta protezei să aibă forma şi dimensiunea viitoarei
proteze. Suprafaţa machetei este uşor netezită la flacăra unei sur­se de căldură topind
ceara la suprafaţă, ceea ce înlătură toate retentivităţile, porozităţile astfel încât ceara
obţine un aspect lucios, neted. Ulterior macheta se va degresa cu o buletă de vată
îmbibată cu alcool sau eter, şi împreună cu modelul se va ambala în chiu­vetă conform
tehnicilor (clasică sau modernă) utilizate pentru ap­licarea acrilatelor.
Confecționarea protezei finite, caracteristica manoperilor
realizate.

 Dupa modelarea definitiva a machetei aceasta se ambaleaza in chiuveta se realizeaza tiparul, se introduce acrilatul
in tipar si se polimerizeaza, dupa care proteza se dezambaleaza si se prelucreaza.
Aplicarea si adaptarea PPMA.

 Este o operaţie care prevede inserţia pe cîmpul protetic a protezei finalizate, corecţia ocluziei, bazei şi a croşetelor.
 Inserţia protezei pe cîmpul protetic se obtine prin intervenţiile de adaptare cu ajutorul hirtiei de articulaţie, care ne
indică zonele ce urmează să fie şlefuite. Uneori se fac mici intervenţii la croşete pentru activarea sau dezactivarea
bratelor elastice, poziţiona-rea lor în zona respectivă a dintelui cu ajutorul cleştelor-cram-poane. După obţinerea unui
contact intim al protezei cu cîmpul prote-tic se individualizează ocluzia.
 Zonele care s-au retuşat se lustruiesc, iar cele de la nivelul suprafeţei mucozale sînt netezite minuţios pentru a nu
produce eroziuni ale mucoasei. După aplicarea protezei pe cîmpul protetic pacienţii sînt instruiţi în privinţa inserţiei şi
dezinserţiei protezei, cît şi la menţinerea igienei cavităţii bucale. Dacă pacienţii acuză dureri mici la nivelul apofizelor
alveolare sau al palatului dur fără o cauză evidentă, retuşările nu sînt admise în această şedinţă, ci numai la
reexaminările ulterioare, cînd locul dureros se poate uşor depista.

S-ar putea să vă placă și