Sunteți pe pagina 1din 17

,, BĂTRÂNA EUROPĂ MOARE,

LUCRURILE VECHI PIER ŞI


TOTUŞI CÂT DE LENTĂ –I
ACEASTĂ AGONIE.”
Oră publică

Subiectul:
Revoluţia de la 1848-1849 în
Europa
Obiective operaționale:

 O1 să determine cauzele şi consecinţele comune şi


specifice a revoluţiilor burghezo –democratice din
Europa ,lecturînd conţinutul textului şi izvoarele istorice;

 O2 să enumere forţele motrice ale revoluţiei identificînd


motivele participării;
 O3-să identifice asemănările şi deosebirile revoluţiilor din
Europa completînd tabelul”Revoluţia 1848-
1849:asemănări/deosebiri”;
O4 să aprecieze semnificaţia revoluţiilor burghezo-
democrtice din1848 formulînd o concluzie de 2-3 enunţuri.
Anul 1848 în Europa
 Stat de drept -teritoriul şi populaţia unei ţări.
În care suntexercitate autoritatea organelor
alese şi activitatea oamenilor în baza legilor
adoptate de comun acord.
 Revoluţie burghezo-democratică –ansamblul
transformărilor calitative orientate spre
democratizarea societăţii, în care forţa motrice
este burghzia.
Harta revoluţiei de la 1848-1849
Lucrul în grup:
1.Revoluţia din Franţa
2.Revoluţia din statele italiene
3.Revoluţia din statele germane
4.Revoluţia din Imperiul
Habsburgic
5.Revoluţia ungară
Algoritmul de analiză a evenimentelor
istorice:
 1.Ţara
 2. Cauzele
 3. Date cronologice
 4. Personalităţi
 5.Consecinţele
Cauze generale
 Lupta împotriva dominaţiilor
străine ale Marilor Puteri
 Câştigarea de drepturi şi libertăţi
democratice
 Înlăturarea unor regimuri
absolutiste
Cauze

Naţionale Economice şi sociale :


 Autonomie mai largă  desfiinţarea privilegiilor
 Eliberarea de sub stăpânire
feudale
străină
 Realizarea unităţii naţionale
 Desfiinţarea servituţii
personale
Politice
 Regimuri democratice
 Înlăturarea legilor ce
 Drepturi şi libertăţi
îngrădesc economia
cetăţeneşti
 Împroprietărirea ţăranilor
 Constituţii liberale  Condiţii de muncă mai
bune pentru muncitori
Forţe motrice
 Burghezia
 Nobilimea liberală
 Muncitori
 Intelectualitatea
 Studenţi
 Reprezentanţi ai clerului
 Ţărani
FRANŢA
 Principala cauză- politică
 Februarie 1848- izbucneşte revoluţia –Paris
 Regele Ludovic Philip- abdică
 28 febr. 1848- proclamată Republica
 Guvern provizoriu: Lamartine- republican burghez,
Louis Blanc- socialist, Albert- muncitor
 Decrete- legi- vot universal pentru bărbaţi, libertăţi
cetăţeneşti, organizarea de Ateliere Naţionale
 Noiembrie 1848- a doua Republică
 2 dec. 1848- Ludovic Bonaparte- preşedinte
 2 dec. 1852- împărat- al doilea imperiu francez
STATELE GERMANE
 Martie 1848- izbucneşte revoluţia în Confederaţia
statelor germane
 Gruparea naţională- unificarea Germaniei
 Gruparea revoluţionar- radicală- reforme liberale
radicale imediate
 Regele Frederic Wilhelm IV- numeşte un guvern liberal
 18 mai 1848- Parlamentul de la Frankfurt- dezbătea
unificarea patriei
 Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările revoluţionare
 Parlamentul de la Frankfurt - desfiinţat
IMPERIUL HABSBURGIC
 Cauze: politice, sociale, naţionale
 Martie 1848- izbunesc revoluţii la Praga, Pesta,
Viena, Milano
 Cancelarul Metternich- demis; sunt promise reforme
democratice, constituţie liberală
 Obiectivele revolutţiei maghiare în contradicţie cu
cele ale revoluţionarilor români
 Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt înfrânte
 1851- instaurat regimul neoabsolutist
STATELE ITALIENE
 Cauze politice, naţionale
 Revoluţionarii- ,,TÂNĂRA ITALIE’’
 Personalităţi: Garibaldi, G. Mayyini, regele
Piemontului Carol Albert. Papa Pius IX- eliberarea
şi unificarea Italiei
 Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano, Palermo,
Neapole
 Piemont, statele papale- constituţii liberale
 Intervin armatele franceze- revoluţiile înfrânte
Revoluţia ungară

 Cauze social-politice
 Personalitate:Lajos Kossuts
 Martie 1848 s-a început revoluţia.
 Măsurile: Dieta ungară : a votat abolirea iobăgiei;
libertăţi politice, reconstituirea statală a Ungariei
Mari, care prevedea anexarea Croaţiei şi
Transilvaniei, care va genera un război între aceste
naţiuni.
 Rev. ungară înfrîngere sub loviturile intervenţiei
ruso-austriece
Tabelul:Revoluţia 1848-1849:
asemănări/deosebiri
Statele europene Deosebiri Afinităţi
Rev. franceză

Rev .din Germania şi


Italia
.
Rev. din Italia

Rev. Imper. Habs.


Comentează afirmaţia lui Metternich

” Dacă Parisul stărnută,


toată Europa
contractează imediat
răceală”.