Sunteți pe pagina 1din 50

Prezentare caz proteza totala

Incean Alexandra Jucan Cristina Libotean Alexandra Lungu Andreea Jaziri Omar grupa 13

Cuprins
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anamnez Examinare general Examinarea loco-region Examinarea cavit ii orale Dignostic Indica ii de tratament i obiective Tratament edin e postterapeutice.

1.1 Date personale


Ioan 69ani } Pensionar, domiciliat in Cluj-Napoca
} Pop

1.2 Motivul prezent rii

func iei masticatorii, fizionomice i fonetice


}Restaurarea

1.3 Antecedente
Antecedente personale patologice generale hipertensiune arteriala esen ial . 2. Antecedente personale patologice stomatologice pierderea din ilor datorit evolu iei cariei dentare i a parodontopatiei, prezumtiv de form cronic . protezarea total maxilar i mandibular n urm cu 10 ani. rezorb ia accentuat a procesului alveolar, urmat de pierderea stabilit ii pa cmpul protetic a celor dou proteze totale. deteriorarea proteyei totale maxilare i fracturarea celei mandibulare.
1.

1.3 Antecedente
3.

Antecedente herodocolaterale neag .

1.5 Condi ii de via


1.

i munc

Alimenta ie n ultimele 6 luni, alimenta ia s-a efectuat cu dificultate datorit deterior rii protezelor totale. Stare u or ca ectic 2. Igiena din relat rile pacientului am constatao o stare de igien satisf c toare, intruct nu am putut examina protezele vechi. Deasemenea, examinarea mucoasei relev indici buni de igien . 3. Neag consumul de toxice.

1.4 Istoricul bolii


}

} }

In urma cu 6luni pacientul constata fracturarea protezei totale mandibulare, motiv pentru care alimentatia decurge deficitar iar pacientul acuza stare de astenie, oboseala croncica, inceteaza sa mai poarte protezele. Aspectul fizic este alterat cu micsorarea DVO Functia fonetica alterata, motiv pentru care pacientul se prezinta la medic.Astfel ca in data de 10.03.2011 pacientul se prezinta in clinica noastra unde i+i se propune efectuarea unei noi proteze totale maxilara si mandibulara, propunere pe care pacientul o accepta.

2 Examinare general
1. 2. 3. 4. 5.

Dezvoltare somatic normosom nal ime mic Greutate hipotrofic Sistem nervos central timid Stare general alterat cauzat de malnutri ie

3 Examinarea local

2.1 Examenul din norma frontal


Inspectie 1. Tipul fetei: oval 2. Etaj inferior micsorat prin pierderea stopurilor ocluzale 3. Santuri periorale accentuate 4. Aspirarea buzelor spre cavitatea bucala cu disparitia rosului de buze 5. Pe tegumentul buzei superioare paramedian este prezent un nev de culoare tegumentului, consistenta moale,0.5cm diametru Palpare 1. Puncte de emergenta trigeminale nedureroase, contururi osoase normale, ganglioni nepalpabili, nedurerosi, fara modificari de volum, neaderenti de planurile profunde 2. Examen ATM: cracmente si crepitatii, salt articular la ambele articulatii neinsotite de durere 3. Amplitudinea deschiderii gurii: 7cm 4. Largimea fantei bucale: normala 5. Tonicitatea orbicularului buzelor: normala

2.2 Examenul din norm lateral


} Profil

concav prin proeminenta mentonului

4 Examen endobucal
Examinarea integrit ii mucoasei bucale i a limbii Mucoas bucala de aspect normal, prezen a unei ulcera ii la nivelul frenului buzei inferioare. Mucoasa lingual de aspect normal.
1.

4 Examinarea cavit ii orale


2. Cmpul protetic maxilar 2.1 substratul osos 2.1.1 creasta edent forma pentagon n l ime medie l ime medie muchia crestei ascu it versantul vestibular retentiv dureri la presiune nu exostoze absente.

Campul maxilar 2.1.2 Tuberozit ile gradul de atrofie medii versantul vestibular retebtiv bilateral polul posterior retentiv bilateral polul inferior la 8 mm distan de creasta alveolar inferioar n pozi ia de repaus. bolta palatin medie.
2.

4 Examinarea cavit
2.2 substratul mucos 2.2.1 mucoasa fix } colora ie normal } leziuni absente } rezilien normal } mobilitate orizontal absent } bride longitudinale absente

ii orale

2.2.2 mucoasa pasiv mobil normal 2.2.3 mucoasa mobil s-au examinat } Spa iul retrozigomatic } Spa iul vestibular lateral } Spa iul vestibular frontal labial } Zona distal cu an ul pterigomaxilar (mediu) - v lul moale palatin (orizontal) -mucoasa pasiv mobil ( ngust ) -fovee palatine(pe zona de sprijin)

4 Examinarea cavit

ii orale

3. Campul protetic mandibular 3.1 substrat osos 3.1.1 creasta edentat form eliptic n l ime atrofiat l ime ingust muchia crestei ascu it versant vestibular neretentiv dureri la presiune absente

4 Examinarea cavit

ii orale

3.1.2 tuberculul piriform oblic bilateral 3.1.3 linia oblic intern tears 3.1.4 torus mandibular absent 3.1.5 apofizele genii proeminente la nivelul zonei linguale centrale

4 Examinarea cavit
3.2 substrat mucos 3.2.1 mucoasa fix rezilien sc zut mobilitate orizontal u oar bride longitudinale absente. 3.2.2 mucoasa pasiv mobil

3.2.3 mucoasa mobil Tuberculul piriform } Inser ia ligamentului joas } Consisten a mucoasei medie } Punga fish adncime i grosime mici } Bridele laterale joase } Spa iul vestibular labial adncime i grosime mici } Zona lingual lateral aspectul liniei oblice interne stears } Yona lingual central pozi ia limbii normal inser ia plan eului nalt

ii orale

4 Examinarea cavit

ii orale

4 raportul dintre creste 4.2 frontal raport cap la cap 4.3 lateral transversal raport cap la cap vertical 8 mm n repaus

5 Diagnostic
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anatomo clinic : edenta ie total Topografic: bimaxilar Etiologic: evolu ia careie dentare i a parodontopatiei Forma clinic : dup Costa este un cmp protetic nefavorabil. Func ional : mastica ie, fona ie, fizionomie i autontre inere alterate. Pronostic : rezervat.

6 indica ii terapeutice, obiective


} Obiective:

reabilitarea func iilor aparatului dento-maxilar (obiectiv curativ). asigurarea men inerii i stabilit ii protezei totale (obiectiv biomecanic). stimularea troficit ii esuturilo de suport i evitarea producerii de leziuni datorita unor presiuni aplicate nejudicios (obiectiv profilactic i biologic).

7 Tratament
Amprentarea preliminar a cmpului protetic; etape  Preg tirea pacientului;  Alegerea i verificarea portamprentei nr 3 maxilar i 4 mandibular  Alegerea materialului de amprent alginat  Amprentarea propriu-zis intr-un tip .
1.

7 Tratament
Proba i adaptarea lingurilor individuale. Amprenta individual S-au urmat etapele expuse anterior la amprenta preliminar
2.

7 Tratament
     

3. Determinarea rela iilor intermaxilare Controlul clinic al abloanelor de ocluzie Modelarea curburii vestibulare a bordurii ablonului maxilar Determinarea nivelului i direc iei planului de ocluzie Determinarea DVO Determinarea i nregistrarea rela iei centrice Indica ii n vederea alegerii i mont rii din ilor artificiali

7 Tratament
4.

Proba machetelor n cavitatea bucal 5. Aplicarea i adaptarea protezelor n cavitatea bucal 6. Integrarea protezelor n timp

8 edin e postterapeutice
Pacientul s-a prezentat la o singur edin postterapeutic al c rei scop a fost constatarea eventualelor zone iritative ale protezei. Au fost efectuate slefuiri ale fe ei interne a protezei maxilare.

S-ar putea să vă placă și