Sunteți pe pagina 1din 20

CELULA VEGETALĂ

Chișinău, 2022
Celula – unitate structurală și funcționare
 Celula reprezintă unitatea de bază structurală și funcțională a organismelor vii.
 Celula este înconjurată de membrană. Conținutul viu al celulei, cu toate
incluziunile, cu excepția membranei, reprezintă protoplastul.
Protoplastul celulei vegetale
• Protoplastul sau partea vie a celulei vegetale este alcătuit din plasmalemă, hialoplasmă,
reticul endoplasmatic, ribozomi, complexul Golgi, lizozomi, mitocondrii, plastide, nucleu.
Plasmalema
 Plasmalema este membrana biologică simplă, elementară, de natură
lipoproteică situată între peretele celular şi hialoplasmă.
 Structura plasmalemei este modelul mozaicului fluid propus de Singer-
Nicolson, fiind alcătuită dintr-un strat dublu de fosfolipide, care reprezintă o
matrice fluidă cristalină în care sunt înglobate proteine globuloase.
Hialoplasma
 Hialoplasma denumită și matrixul celular, reprezintă substanța fundamentală a
celulei în care au loc multiple reacții ale metabolismului celular și în care sunt
înglobate organitele celulare.
 După prezența sau lipsa membranei lipoproteice distingem:
organite cu membrană unitară: reticul
endoplasmic, complexul Golgi,
lizozomi;

organite cu membrană dublă:


nucleul, plastidele, mitocondriile;

organite amembranare: ribozomii,


centriolii.
Reticulul endoplasmic
o Reticulul endoplasmic este un organit alcătuit dintr-un sistem tridimensional de
canalicule ramificate și anastomozate, care comunică între ele formând o rețea
localizată în tot volumul citoplasmei.
o Se deosebesc două tipuri de
RE:
• reticulul endoplasmic
granular (rugos)
• reticulul endoplasmic
neted (agranulat)
Reticulul endoplasmic granular (REG) și neted (REN)
 Reticulul endoplasmic granular (REG) este format din structuri fine, deseori
dispuse paralel, ale căror membrane la exterior sunt asociate cu ribozomi.
 Reticulul endoplasmic neted (REN) este format dintr-un sistem de canalicule
ramificate și anastomozate, membranele cărora sunt lipsite de ribozomi.
Ribozomii
 Ribozomii sunt niște corpusculi mici, vizibile numai în microscopul electronic,
lipsite de membrană proprie, implicați în sinteza proteinelor.
 În celulele vegetale, aceștia pot fi depistați în citoplasmă – citoribozomi, în
mitocondrii – mitoribozomi sau în plastide – plastoribozomi.
Aparatul Golgi
• Aparatul Golgi este alcătuit din dictiozomi (corpurile Golgi), care este
format din cisterne și un sistem de vezicule golgiene.
Mitocondriile
 Mitocondriile sunt organite complexe cu rol esențial în energetica celulară.
 Mitocondriile sunt limitate la exterior de o membrană dublă, continuă, care înconjoară un
spațiu denumit matrice. Membranele mitocondriale sunt separate între ele printr-un
spațiu intermembranar transparent. Membrana internă formează în interiorul
mitocondriei invaginări – criste mitocondriale.
Lizozomii
 Lizozomii sunt formațiuni preponderenți sferice, bogați în enzime hidrolitice
(proteaze, lipaze, fosfolipaze, nucleaze etc).
Plastidele
 Plastidele sunt organite citoplasmatice tipice plantelor, totalitatea lor în celulă alcătuind
plastidomul.
 După rolul îndeplinit și culoarea pe care o au plastidele se împart în trei categorii
cloroplastele, cromoplastele și leucoplastele.
Nucleul
• Nucleul este un organit celular
înconjurat de o membrană dublă.
• Conține cea mai mare parte din
materialul genetic, aranjat sub
forma mai multor molecule de
ADN.
• Componentele nucleului sunt:
învelișul nuclear (anvelopa
nucleară) format din două
membrane nucleare (cea externă
având pori), nucleoplasma.
Paraplasma celulei vegetale
Vacuomul celular
 Paraplasma celulei vegetale este partea considerată fără viață și cuprinde peretele
celular, vacuomul și incluziunile ergastice.
 Vacuomul celular reprezintă incluziunile apoase „inerte” din hialoplasmă
denumite vacuole. Vacuola este mărginită de tonoplast și include sucul vacuolar.
Incluziuni ergastice
 Incluziunile ergastice reprezintă substanțele rezultate în urma activităților
metabolice celulare. Ele pot fi localizate în vacuole, plastide, lizozomi, veziculele
complexului Golgi, canalele RE, spațiile intercelulare etc.
 După natură chimică se deosebesc incluziuni ergastice organice și anorganice, care
la rândul lor pot fi lichide sau solide, solubile sau insolubile (amorfe sau
cristalizate).
 Se deosebesc incluziuni ergastice organice hidrofobe cum sunt lipidele,
uleiurile volatile, oleo-rezinele, rezinele, latexul.
 Granulele de amidon, cristalele reprezintă incluziuni ergastice solide.
Peretele celular
 Peretele celular, denumit și peretele scheletic sau anvelopa celulară, este un
produs al protoplastului, pe care îl învelește la exterior și este constituentul
specific celulei vegetale.
 La plantele superioare în structura peretelui celular distingem: peretele
primordial (lamela mijlocie), peretele primar și peretele secundar.
Modificările secundare ale peretelui celular
 Reprezintă niște adaptării evolutive ale celulelor la condițiile mediului de
viață. Cele mai importante dintre ele sunt: lignificarea, cutinizarea,
suberificarea, cerificarea, mineralizarea, gelificarea, lichefierea și
impregnarea cu pigmenți.
 Lignificarea reprezintă impregnarea pereților celulari cu lignină, mărind
rezistență mecanică, micșorând în același timp flexibilitatea și
elasticitatea lor, dar păstrând permeabilitatea pentru apă.
 Cutinizarea reprezintă depunerea cutinei pe pereții externi, iar uneori și
pe cei radiari, ai celulelor epidermice a organelor subterane.
 Suberificarea este depunerea straturilor succesive de suberină de jur-
împrejurul părții interne a peretelui celular.
Modificările secundare ale peretelui celular
 Cerificarea constă în depunerea de ceară la exteriorul celulelor
epidermice, deasupra învelișului cuticular.
 Mineralizarea constă în impregnarea pereților celulari cu substanțe
minerale.
 Gelificarea constă în depunerea, în exces, de substanțe pectice în pereții
celulari.
 Lichefierea este precedată de gelificare și constă în dizolvarea peretelui
celular până la dispariția totală.
 Impregnarea cu pigmenți ai pereților celulari determină colorarea în
diferite nuanțe de culori.
MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE

S-ar putea să vă placă și