Sunteți pe pagina 1din 5

PASCAL

PASCAL

Pascal este unul dintre limbajele de programare de


referință în știința calculatoarelor. Pascal a fost
dezvoltat de elvețianul Niklaus Wirth în 1970 pentru a
pune în practică programarea structurată, aceasta fiind
mai ușor de compilat. Unul din marile sale avantaje
este asemănarea cu limbajul natural limba engleză,
ceea ce îl face limbajul ideal pentru cei care sunt la
primul contact cu programarea. Pascal este bazat pe
limbajul Algol și a fost denumit astfel în onoarea
matematicianului Blaise Pascal, creditat pentru
construirea primelor mașini de calcul numeric. Wirth
a mai dezvoltat limbajele Modula-2 și Oberon,
similare cu Pascal.
TIPURI DE DATE

•Integer (numere întregi)
•Real (numere reale)
•Char (caractere)
•String (șiruri de caractere)
•Boolean (valori logice)
•Text (fișiere text
STRUCTURA UNUI PROGRAM

• program <nume_program>; uses <biblioteci cu


funcții și proceduri folosite în program> type
<tipuri de date definite de utilizator> const
<constante folosite în program> var <variabile
globale folosite în program> <aici se pot scrie
funcții și proceduri folosite în program> begin
<aici se scrie programul principal> end.
INSTRUCTIUNI

Este o instrucțiune pentru afișarea pe ecran a unui text


(șir de caractere) sau a valorii unor constante, unor
variabile sau unor expresii, exceptând date de tip vector
sau fișier. Conținutul a ceea ce urmează să fie afișat pe
ecran este încadrat de două paranteze rotunde. Lista a ceea
ce urmează să fie afișat pe ecran este despărțită prin 
virgulă. Instrucțiunea WRITELN face aceeași acțiune ca
și WRITE dar după afișare mută cursorul la începutul
rândului următor al ecranului.