Sunteți pe pagina 1din 9

Studenti: Iosif Mihaela

Palade Teodora
Ecoturismul in parcul natural
Portile de Fier
Parcul Natural Porţile
de Fier este una din
ariile protejate din
România şi este situat
în judeţele Caraş-
Severin şi Mehedinţi.
A fost declarat parc
natural în anul 2000 şi
cuprinde 18 arii
protejate, printre care
Zona umedă Ostrov –
Moldova Veche,
Cazanele Mici şi
Cazanele Mari şi
Balta Nera – Dunăre.
Amenajarea turistica a Parcului Natural Portile
de Fier
Centre de Informare-Documentare din cadrul Parcului
Natural Porțile de Fier:
•Moldova Nouă (găzduit de o clădire a Ocolului Silvic Moldova
Nouă)
•Berzasca (găzduit de Casa Culturală a comunei)
•Orşova (găzduit de clădirea Primăriei)
•Drobeta-Turnu Severin (în cadrul Muzeului Regiunii Porţile de
Fier)
Potentialul turistic antropic
1. Monumente de artă de factură religioasă: Mănăstirea Baziaş
2. Muzeul de istorie - Secţia Moldova Nouă se constituie în
expoziţie permanentă de istorie - arheologie şi etnografie a
Clisurii Dunării.
Totodată mai exista 48 de rezervaţii naturale în suprafaţă de
32.809 ha. clasificate astfel: botanice (3), forestiere (6), mixte
(20), geologice (5), speologice (4),
paleontologice (10).
Potentialul turistic antropic
• Parcul National Portile de Fier este o zona sensibila deoarece, de-a lungul timpului
a fost afectata de diverse activitati antropice, de la distrugeri controlate de
ecosisteme pana la practicarea unor forme de turism nepotrivite. Dintre acestea,
impactul cel mai semnificativ l-a avut construirea in 1970 a lacului de acumulare al
hidrocentralei Portile de Fier I care a produs mutatii semnificative ale
ecosistemelor.
• In ceea ce priveste infrastructura parcului natural, acesta dispune de putine
panouri de avertizare/informare, iar potecile sau drumurile de vizitare nu sunt in
cele mai bune conditii.
Forme de turism practicate in Parcul Natural Portile de Fier
• Turismul ştiinţific a apărut ca rezultat al descoperirii pe teritoriul mai multor
localităţi din regiune, pe ambele maluri ale Defileului Dunării a numeroase situri cu
structuri geologice sau cu fauna fosilă care au trezit interesul geologilor şi
paleontologilor, elemente vii de floră şi faună endemică sau rară care au intrat în
sfera de atenţie a botaniştilor, entomologilor, zoologilor, urme de locuire
preistorică, antică sau feudală ceea ce a atras în zonă istorici şi arheologi.
• Turismul cultural este o formă de turism care se adresează unei sfere mai largi de
turişti şi se realizează prin vizitatrea obiectivelor patrimoniului istoric. Pot fi
vizitate obiectivele arheologice din perioada antică (cetăţile dacice de la Divici şi
Stânca Liubcova, Castrul roman şi piciorul Podului lui Apolodor), evul mediu
(ruinele cetăţilor Sf. Ladislau, Drencova, Tricule), şi istoria modernă (Peştera
Veterani, Complexul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I). Teritoriul la
care facem referire deţine şi monumente importante pentru identitatea naţională
a românilor (tabula Traiana, bustul regelui Decebal).
• Turismul monastic .Pelerinajul a condus la construirea de drumuri şi aşezări, a
făcut să înflorească comerţul şi industriile, a popularizat aspectele culturale ale
acestora. După 1989, odată cu redobândirea libertăţii de credinţă, şi în zona
noastră s-a manifestat o creştere a interesului pentru spiritualitatea religioasă
materializată prin vizitarea unor aşezăminte ca Mănăstirea Sf. Ana, Mănăstirea
Vodiţa, Catedrala Catolică din Orsova.

Turismul de odihnă şi recrere. Cadrul


natural al zonei oferă condiţii propice
pentru dezvoltarea acstei forme de
turism, cel mai spectaculos peisaj de pe
intreg cursul Dunării este acela al
Cazanelor Mari şi Cazanelor Mici
Activitati recreative pentru turisti
• Birdwatching-ul este o formă de turism care se adresează celor pasionaţi de
fotografierea şi urmărirea comportamentului hrănirii, cuibăriri şi zborului speciilor
de păsări. Aceasă formă de turism poate fi practicată in zonele umede din parcurile
de pe cele două maluri ale Dunării, unde există şi două observatoare de păsări
amenajate in acest sens.
• Speoturismul este una dintre formele de turism care poate valorifica potenţialul
geologic, speofaunistic, speopeisagistic al acetei zone. Cele mai cunoscute şi
vizitate peşteri sunt:Punicova, Gaura cu Muscă, Peştera cu Apă din Valea Polevii,
Zamoniţa, Veterani, fiecare dintre acestea având propriile legende despre animale
fantastice, haiduci sau bătălii între cei care au stăpânit aceste meleaguri.
Mountaine-bike este o formă de turism sportiv înrudit cu cicloturismul dar care este
aplicată pe trasee speciale, de munte, cu biciclete echipate corespunzător. În
parcurile de pe malurile Dunării această formă de turism sportiv poate fi practicată
deja pe mai multe trasee.

Turismul nautic este una dintre formele de turism cu cel mai mare impact, datorită
existenţei lacului de acumulare Porţile de Fier I, lac care permite desfăşurarea tuturor
formrlor de turism sportive şi de agreement.

S-ar putea să vă placă și