Sunteți pe pagina 1din 9

Metalele din viața noastră

Elevii clasei a 9-a ‘’A,, : Sfeclă Adrian ,


Dilan Artiom și Bătrânu Sorin
Profesor : Baerle Iulia
Prezentarea generala a metalelor:
• Metalele sunt elemente chimice cu proprietăți fizice specifice,
precum: luciu caracteristic, bun conductor de căldură și
electricitate, ductil și maleabil, și solid la temperatură obișnuită
(cu excepția mercurului).
• În Evul Mediu erau cunoscute doar 7 metale: aurul, argintul,
cuprul, staniul, plumbul, fierul şi mercurul. Cel mai preţios era
considerat aurul. Mai tîrziu s-a descoperit că metalele în cantități
foarte mici sunt necesare tuturor formelor vitale. Ele pătrund în
celula vie sub formă de cationi, dar înglobarea lor este strict
reglată, deoarece în cantități mari practic toate metalele sunt
toxice. Omul, asemeni celorlalte vertebrate, are nevoie de cationi
de metale, care asigură derularea multor procese de importanță
vitală. Metalele joacă un rol extrem de important și în economia
oricărei ţări.Cea mai largă utilizare o au următoarele metale:
fierul,aluminiul,argintul,cuprul şi aliajele lor.
Argintul , prezentarea generală și
proprietăți:
• Argintul este elementul chimic cu numărul atomic 47. Este un metal prețios, care a folosit în
cursul istoriei la baterea monedelor și pentru crearea de bijuterii. În prezent, argintul are de
asemenea o gamă largă de întrebuințări industriale.
• Proprietăți : este un metal alb, strălucitor, și, după cum îi spune și numele, argintiu. În
tăietură proaspătă, are o culoare ușor gălbuie. Face parte, împreună
cu aurul, platina, paladiul, iridiul din categoria metalelor prețioase. Este moale, maleabil și
ductil, fiind metalul cu cea mai mare conductibilitate electrică și termică . Ca urmare, față de
celelalte metale, prezintă cea mai scăzută rezistivitate electrică (la 20 °C de 0,015 mΩmm).
Dintre metalele care conduc foarte bine curentul electric și a căror rezistivitate electrică este
apropiată cu cea pe care o are argintul se menționează: cuprul (0,0172 mΩmm), cromul
(0,026 mΩmm) și aluminiul (0,027 mΩmm).Se oxidează cu ușurință în aer, formând oxizi, și,
de asemenea, în prezența sulfului, cu care formează sulfuri.
Argintul în viața noastră:
• Utilizarea numărul unu a argintului în industrie este în electronică.
Arzătoarele cu conductivitate termică și electrică neegalate între
metale înseamnă că nu pot fi ușor înlocuite cu materiale mai puțin
costisitoare.
• De exemplu, cantități mici de argint sunt utilizate ca contacte la
comutatoarele electrice: uniți contactele și întrerupătorul este
pornit; separați-le și comutatorul este oprit. Fie că porniți o lumină
de dormitor folosind un comutator convențional sau dacă porniți un
cuptor cu microunde cu ajutorul unui întrerupător cu membrană,
rezultatul este același: curentul poate trece doar atunci când
contactele sunt unite. Automobilele sunt pline de contacte care
controlează caracteristicile electronice, la fel și aparatele de larg
consum. Întrerupătoarele de rezistență industrială folosesc și argint.
Mercurul , prezentare generală și
proprietăți:
Mercurul (υδράργυρος, greacă Hydrargyros, latină „argentum vivum”, „vif argent”, „argento vivo” sau
argintul viu)[3] este un element chimic reprezentat prin simbolul Hg și care are numărul atomic 80.
Proprietăți fizice:
1.mercurul este singurul metal care este întâlnit în starea de agregare lichidă în condiții standard de
temperatură și presiune
2.Comparativ cu alte metale, este un slab conductor termic și un ușor conductor de electricitate.
3.Este ușor volatil, eliberând vapori toxici dacă este încălzit.(Volatilitatea este proprietatea unei
substanțe de a se evapora ușor la temperatura camerei.)
Chimice:
1.Mercurul dizolvă aurul, zincul și multe alte metale formând aliaje cu acestea denumite amalgame.
2.Încălzirea mercurului în aer conduce la formarea oxidului de mercur
3.Mercurul metalic reacționează cu halogenurile, formând săruri
4. Comparativ cu alte metale, mercurul nu reacționează cu majoritatea acizilor.
5. Reacționează cu pulberea de sulf.
Mercurul în viața noastră:
Mercurul este folosit în diferite instrumente i aparate de precizie ca: termometre,
barometre, manometre, densimetre, pompe de vid înaintat, etc., la prepararea unor
alifii medicinale, la prepararea fulminatului de mercur, a cinabrului, în lămpile
redresoare de curent alternativ, în lămpile pentru raze ultraviolete, la prepararea de
amalgame.
Termometrul cu mercur a fost inventat de fizicianul și inginerul german Daniel
Gabriel Fahrenheit.Termometrele cu mercur sunt folosite ocazional în domeniul
medical fiind mai exacte decât cele cu alcool, iar aplicațiile sale științifice încă îi
permite utilizarea.
Barometrul este instrumentul de măsură a presiunii atmosferice; principiul de bază
al unui barometru pe baza de mercur este acela al acțiunii presiunii atmosferice
asupra unei suprafețe de mercur din interiorul unui rezervor, care este echilibrată
de către greutatea unei coloane de mercur din interiorul unui tub de sticlă
Mercurul a fost utilizat în scop terapeutic datorită efectelor sale anti-sifilitice și anti-
inflamatoare.Mercurul este de asemenea utilizat în cadrul lucrărilor dentare
(plombe în special), în unele antiseptice sau în substanțele conservante din vaccine.
Aurul , prezentarea generală și
proprietăți:
• .Aurul este un element chimic cu simbolul Au și numărul atomic
79. În cea mai pură formă, este un metal strălucitor, ușor roșiatic,
dens, moale, maleabil și ductil.Aurul ar putea fi primul metal
cunoscut de omenire, cu pepite, fulgi și praf de aur ce se gaseau în
sol și in zonele cu rauri de mică adâncime.Cele mai vechi dovezi
ale atelierelor de aurari apar în jurul anului 4600 î.Hr. pe malul
Mării Negre în apropierea actualului oraș Varna.
• Aurul a avut întotdeauna o valoare importanta pentru oameni.
Prima utilizare a aurului ca si bani a avut loc în jurul anului 700
î.Hr., atunci când comercianții Lydiei au produs primele monede.
Acestea au fost pur și simplu bulgări de aur "stampilati", aurul a
existat ca bijuterie, iar acest lucru este demonstrat de eforturile
extraordinare depuse de umanitate pentru a il obține.
Aurul în viața noastră:
• Monedele din Aur
Monedele comemorative reprezintă o operă de artă monetară şi se
confenctioneaza din aur. Acestea se emit în tiraj restrâns şi sunt dedicate
unor personalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, ştiinţei sau
artelor.
Monedele comemorative sunt emise de Banca Naţională a Moldovei, au
valoare numismatică şi pot fi folosite ca mijloc de plată. Banca Naţională a
Moldovei pune în circulaţie monedele respective prin intermediul băncilor
licenţiate.Prima monedă comemorativă a fost emisă de Banca Naţională a
Moldovei în 1996, la 5 ani de la Proclamarea Independentei Republicii
Moldova. Prima serie de monede a fost dedicată mănăstirilor Moldovei.
Lansată în anul 2000, seria este compusă din 20 de monede de aur care
ilustrează locaşurile sfinte din Moldova.
Sperăm că prin acest supliment
informativ am adus la cunoștința
celor care au fost atenți importanța
metalelor pentru viața cotidiană.

Vă mulțumim pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și