Sunteți pe pagina 1din 21

Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.

Ministerul Educației al României


Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza”
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor /
specializarea ECTS
Disciplina: Finanțe

STUDIU DE CAZ
Analiza structurii activului
unei întreprinderi
pentru 4 ani de exercițiu financiar
2017-2020
(S.C. PROMATERIS S.A.)

Lect.univ.dr.: Dan Lupu


Student: Ecaterina
Angheluță Grupa: ECTS 22

IAȘI,2021

Page 1 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

CUPRINS
1.Prezentarea generală a întreprinderii............................................................................................
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității ................................................................
1.2.Piața și concurența ........................................................................................................................
2.Structura Activului Bilanțier.............................................................................................................
2.1.Descrierea structurii activului Promateris pentru perioada 2017-2020...........................................
2.2.Evoluții în structura activului Promateris în perioada 2017-2020....................................................
3.Analiza structurii Activelor Imobilizate și a factorilor de
influență..................................................
3.1.Structura Activelor Imobilizate în perioada 2017-
2020......................................................................
3.2.Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de
influență.................. 4.Analiza structurii Activelor Circulante/Curente și a factorilor de
influență...................................... 4.1.Structura Activelor Circulante în perioada 2017-2020
4.2.Analiza evoluției structurii Activelor Circulante și a principalilor factori de influență..................
5.Concluzie.....................................................................................................................................
..
6.Bibliografie..................................................................................................................................
..

Page 2 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

1.Prezentarea generală a companiei

Societatea ”PROMATERIS SA”, fosta companie ”PRODPLAST SA” - societate pe


acțiuni înființată în România, sediul social loc. Buftea, este o companie specializată în fabricarea
articolelor din materiale plastic bio-based si compostabile oferind materiale sustenabile și soluții
pentru economia circulară.
Societatea fost înființată în 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti.
Din 1990 funcționează ca societate pe acțiuni "PRODPLAST" S.A. Ulterior schimbându-și
denumirea în
„PROMATERIS” S.A.

1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a


activității A.Obiect de activitate
Principalul domeniu de activitate include fabricarea
articolelor din material plastic, activitatea
principală fiind – fabricarea altor produse din material
plastic.
Societatea pe acțiuni Promateris îți coordonează și administrează activitățile
conform domeniului de activitate, având la disponibilitatea sa echipament modern și forță de
muncă cu experiență pentru a corespunde standardelor cererii de pe piață și confruntării cu
concurența în domeniul produselor confecționate din material de plastic.
Promateris SA are peste 60 ani de experiență, având grijă ca mereu să-și crească nivelul
de fabricare, astfel având posibilitatea să-și extindă gama de produse la nivelul diferitor
utilizatori atât industriali cât și casnici fiind apreciată pe piața autohtonă cât și în exterior – Austria,
Spania, Republica Moldova, Ungaria, Franța, Germania și alte țări.
B.Structura acționariatului societății
Promateris este constituita ca o societate pe acțiuni S.A., acțiunile sale începând să fie cotate
la Bursa de Valori București începând cu anul 1997.

Tabel nr.1.
Structura acționariatului la data de 14.10.2021
Acționar Nr de acțiuni Procentaj
Pogonaru Florin-Ion 11,608,228 40.4478%
Persoane juridice 6,477,698 22.5709%
S.C. NORD S.A. 6,126,571 21.3475%
Georgescu Tudor Alexandru 3,348,826 11.6687%
Persoane fizice 1,137,980 3,9652%
TOTAL 28,699,303 100%
Sursă: Prelucrare proprie după rapoartele publicate de către compania Promateris pe www.bvb.
ro

Page 3 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS
S.A

Figura nr1.
Georgescu PROMATERIS
Structura acționariatului Persoane fizice /
procentaj. Tudor 3,9652
Alexandru
11,6687 Pogonaru
Florin Ion
40,4478

S.C. NORD S.A.


21,3475

Persoane
juridice
22,5709
Sursă: Prelucrare proprie. https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstr
umentsDetails.aspx?s=PPL

2.Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii concurenți


regionali, naționali sau internaționali)
Promateris este una dintre cele mai vechi companii din industria românească, a inițiat un
proces
de tranziție către producția de materiale bio-based, compostabile cu un conținut ridicat de
materiale regenrabile ce constituie un factor major inclus în principiile unei economii circulare.
Acest proces denotă o decizie importantă, astfel compania mărindu-și potențialul și conceptul de
nature friendly, astfel mărindu-și valoarea pe piață.
Promateris are grija să ofere produse pe bază de materie regenerabilă, cum ar fi amidon
de porumb, certificate să se descompună în procese de compost acasă sau industrial.
Astfel sunt folosite materii mai puțin poluante decât în cazul plasticului obținut pe baza de
petrol pentru toate sectoarele retail, HoReCa inclusiv și pentru companiile de gestionare a
deșeurilor.
 Retail
Folie compostabilă simplă co-
extrusă Folie compostabilă tubulară
Folie compostabilă pliată
Pungi T-shirt compostabile în bloc
Pungi cu sudură de fund. Punci compostabile cu gaură de
prindere Pungi compostabile fructe & legume (rolate)
Saci compostabili simpli rolați
Saci compostabili cu pliere
Punci compostabile rolate wave-top
Pungi compostabile fructe & legume rolate star-sealed
 Gestionarea deșeurilor
Saci menajeri
Saci menajeri cu mânere
 Agricultură
Folie de mulci
 Construcții
Folie compostabilă pentru construcții
Page 4 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

Principalii concurenți regionali / naționali /


internaționali Principalii concurenți
Naționali:
o Teraplast Bistrița, Romcarbon Buzău - prelucrate PVC (policlorură de vinil - folosit
în producerea de ambalaje pentru alimente, tuburi pentru medicamente, ca material izolant
pentru fire și cabluri etc
o Munplast București, Napochim Cluj – ambalaje flexibile
o Avantpack, Flexopack, Ceplast – pentru prelucrate bioplastice
o
Internaționali
o THIMM – producător de ambalaje sustenabile, sisteme pentru ambalaje din diferite
combinații de materiale precum și produse imprimate pentru prelucrare industrială
ulterioară.
o LC Packaging – producerea de ambalaje sigure și fiabile.
o Polycart - oferă o gamă largă de ambalaje pentru toate sectoarele economiei

2.Structura activului bilanțier


2.1.Descrierea structurii
activului

Ce sunt activele?
Activele reprezintă bunuri sub formă materială sau nematerială pe care le deține o entitate.
De asemenea, dacă să definim activele conform viziunii contabilității, ele sunt niște resurse
controlate de entitate de la care se așteaptă beneficii viitoare.
Clasificarea activelor o putem face după mai multe criterii. Astfel, din punct de
vedere al
perioadei de deținere, activele se pot clasifica:
 Active Imobilizate (abreviere A.I.)
 Active Circulante (A.C.) denumite și active curente

Activele Imobilizate
sunt resursele destinate să fie prezente o perioadă mai mare de timp la activitățile entității, fiind
prezente pe o perioadă mai mare de un an.
Din categoria activelor imobilizate fac parte:
3. Imobilizări Necorporale (I.N.)
4. Imobilizări Corporale (I.C.)
5. Imobilzări Financiare (I.F.)
Imobilizările Necorporale – sunt activele care îndeplinesc condițiile de a fi sub
formă nemonetară, sunt identificabile și nu prezintă o formă materială/fizică. I.N. curpind
cheltuieli de constituire, dezvoltare, concesiuni, licențe, brevete, mărci comerciale, fond comercial.
Imobilizările Corporale – sunt active posedate de entitate în scopul de a fi utilizate în
procesele de producție a bunurilor sau de prestare de servicii, pentru a fi închiriate sau a fi folosite în
alte scopuri, cum ar fi administrative. De obicei sunt utilizate pe o perioadă mai mare de un an.
(exemple: terenuri și construcții, mașini, utilaje, mijloace de transport și altele).
Imobilizările Financiare – sunt active ce generează venituri financiare (din
dividende, dobânzi). Imobilizările financiare sunt investiții pe termen mediu și lung ce cuprind titluri
de participare, interese de participare, alte titluri imobilizate, creanțe imobilizate (exemple:
acțiuni, împrumuturi acordate T.L.)

Page 5 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

Activele Circulante
mai sunt denumite și active curente – reprezintă bunuri care participă la un singur circuit
economic, fiind deținute pe o perioada mai mică de un an de către entitate.

Activele circulante (curente) se clasifică în:


Stocuri – bunuri materiale deținute în apartenența entității cu scop de a fi vândute (mărfuri)
sau pentru a fi folosite în procese de producție (materii prime/consumabile). Aici putem regăsi:
materii prime și materiale consumabile, producția în curs de execuție, produse finite și mărfuri,
avansuri pentru achiziție de stocuri.
Creanțe – reprezintă sume de bani ce urmează a fi primite de la clienți sau cei îndatorați
în urma unor obligații financiare.
Creanțele sunt clasificate în creanțe comerciale, creanțe de interese de participare,
privind capitalul subscris și nevărsat și alte creanțe.
Investiții T.S. – reprezintă resursele financiare investite de entitate pentru a obține
un câștig pe
T.S. (acțiuni, obligațiuni, acțiuni proprii)
Casa și conturi la bănci – casa, conturi curente la bănci, avansuri de trezorerie.

A.Schema. Principalele categorii de active ale companiei Promateris

ACTIVE
1.Necorporale
IMOBILIZATE 2.Corporale

3.Financiare
C
O
R
P 1.Stocuri
O creanțe
R 2.Creanțe Cheltuieli
A în avans
L 3.Active de
trezorerie
E Investiții TS

Lichidități (casa, conturi la bănci)

Sursă: Prelucrare proprie

Page 6 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

B.Tabel nr.2
Nivelul principalelor categorii de active ale Promateris exprimate în
companiei absolute/relative pentru perioada 2017-2020 mărimi
An Categorii de Active (RON)
Modalitatea de
exprimare TOTAL
Active Active
(mărimi) Imobilizate circulante (mil.de lei)
(mil.de lei) (mil.de lei)
2017 Absolute 25.660.783 55.639.744 81.300.527
Relative 32% 68% 100%
2018 Absolute 35.218.899 57.563.909 92.782.808
Relative 38% 62% 100%
2019 Absolute 50.176.885 64.480.193 114.657.078
Relative 44% 56% 100%
2020 Absolute 90.357.391 59.228.657 149.586.048
Relative 60% 40% 100%

companiei Promateris publicate


Sursă: Prelucrare proprie după rezultatele financiare
pe
ale www.bvb.ro

Mărimile relative le-am calculat după formula de


calcul:
𝐴 � � 𝑖 �𝑇����
𝑒 𝑖 � �� 𝑖 � 𝑖 𝑧 � � 𝑒 /
X (%) =
���𝑖 �𝑒
� 𝑖 𝑟 � �� � �� 𝑒
x100%
C.Interpretare:

După cum putem observa, societatea Promateris are la dispoziția sa atât active imobilizate
cât și active circulante.
Activele circulante semnifică partea majoritară din totalul activelor pentru toată perioada
analizată după valorile exprimate în tabel, doar în ultimul an, 2020 observăm că nivelul activelor
imobilizate este mai mare.
Ponderea activelor imobilizate o putem observa în intervalul de 32% si 60%, ponderea
activelor circulante variind între 40% și 68%.
Aceste ponderi nu semnifică mari decalări, astfel observându-se că societatea are nevoie și
va dispune în continuare de ambele categorii de active în acest interval.

Page 7 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

2.2. Evoluții în structura activului Promateris în perioada 2017-

2020 Figura nr.2


Principalele categorii de active ale companiei Promateris pentru
perioada 2017-2020 exprimate
procentual

Principalele categorii de active


(A.I.
100%; A.C.)

90%

80% 40%
56%
70% 62%
68%
60%

50% Active Circulante


40% Active Imobilizate
30% 60%
44%
20% 38%
32%
10%

0% 2017 2018 2019 2020


Active Circulante 68% 62% 56% 40%
Active Imobilizate 32% 38% 44% 60%

Sursă: Prelucrare proprie rezultatele financiare ale Promateris publicate


după www.bvb.ro companiei pe

Interpretare:

Din figura de mai sus, putem observa că nivelul activelor circulante in primii 3 ani din
perioada analizată (2017-2019) este mai mare în comparație cu ultimul an analizat (2020), ceea ce
semnifică că compania a dispus de mai multe bunuri ce participau doar la un singur ciclu economic
în comparație cu activele imobilizate, ce sunt prezente în activitatea companiei pe un termen mai
îndelungat de un an. Aceasta creștere în ultimul an a activelor imobilizate se poate datora mai
multor factori de influență.

Page 8 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

2.2.A.Principalele categorii de active (Active Imobilizate, Active

Corporale,Curente) Figura nr.3


Structura categoriilor de active/exprimare procentuală

2017 2018
32% 38%

68% 62%

A.I. A.C. A.I. A.C.

2019 2020

44% 40%
56% 60%

A.I. A.C. A.I. A.C.

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul


nr.2.
B.Interpretare:
Principalele categorii de active ale companiei Promateris sunt:
Active Imobilizate
Activele Corporale, care mai sunt denumite și active circula
Prin culoari avem desemnate
-albastru = active imobilizate
-sur = active corporale/curente
Din figurile de mai sus, putem vedea că activele imobilizate ating o limită în anul
2019 reprezentând 60% din totalul activelor, adica echivalentul valorii 90.357.391 mil.de lei. Pe
parcursul
perioadei 2017-2020, activele imobilizate ale companiei Promateris înregostrează o creștere.
Totodată, limita activelor corporale/curente o putem observa în primul an analizat (2017) ca
fiind de 68% din totalul activelor, adică 55.639.744 mil.de lei.
Per ansamblu, activele curente desemnează o descreștere în timp, astfel putem menționa că
compania în timp ajunge să dețină mai puține active participante la un singur ciclu de viață
economic.

Page 9 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

3. Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență pentru perioada 2017-

2020 A.Tabel nr.3


Structura activelor imobilizate la compania Promateris
Perioada 2017 2018 2019 2020
(Mil.de lei) (Mil.de lei) (Mil.de lei) (Mil.de lei)
Imobilizări necorporale 25.617 61.253 82.796 494.537
Imobilizări corporale 24.160.611 34.640.021 49.583.594 59.778.272
dintre care
Terenuri 7.414.605 10.813.481 10.813.481 11.541.016
Echipamente tehnologice, 3.132.395 2.771.019 15.025.526 30.885.382
utilaje
Construcții 5.690.020 4.965.974 13.804.528 13.162.605
I.C în curs de execuție 7.152.932 14.224.203 5.088.001 1.752.581
Avansuri active imobilizate 770.659 1.865.344 4.852.059 2.436.688
Imobilizări financiare 1.474.555 856.949 485.095 30.084.583
TOTAL 25.660.783 35.558.223 50.176.885 90.357.392
ACTIVE (I.N.+I.C.+I.F)

Activele Imobilizate exprimate în mărimi


Anul
relative 2017 2018 2019 2020
Active Imobilizate 32% 38% 44% 60%

Interpretare:

Din tabelele de mai sus, putem observa, per ansablu, pe parcursul perioadei 2017-2020,
activele imobilizate înregistrează o creștere, respectiv ajungându-se de la 32% în anul 2017 până la
60% în anul 2020. În perioada analizată putem spune că A.I. evoluează dublu. Această evoluție
o putem datora reinvestirii resurselor financiare în activele imobilizate pe o perioadă mai
îndelungată, observând că Imobilizările corporale fiind în descreștere, în comparație cu începutul
perioadei analizate (2017) în care înregistrează o valoare de 7.152.932 mil.de lei, iar în 2020 –
1.752.581 mil.de lei.
B.Modificările anuale relative
Modificarea relativă indică transformarea valorii unui indicator în valoare procentuală
în perioada inițială. Modificările anuale relative pentru fiecare an se calculează prin scăderea
valorii indicatorului din perioada inițială din valoarea indicatorului din perioada secundară,
rezultatul fiind
exprimat în termeni procentuali.
Matematic, formula folosită pentru modificarea relativă este:
Modificarea relativă = (Valoarea Finală – Valoarea Inițială) / Valoarea inițială * 100%

Page 10 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

Tabel nr.4
Modificarile anuale relative pentru fiecare componentă a activelor
Active
imobilizate Perioade
Imobilizate 2017-2018 2018-2019 2019-2020

I.N. 58,18% 26,02% 83,26%


I.C. 30,25% 30,14% 17,05%
I.F. -72,07% -76,66% 98,39%
Total A.I. 38,57% 29,13% 44,47%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.3

Figura nr.4
Modificările relative pentru fiecare componentă de active
imobilizate
M O D I F I C Ă R I L E R E L AT I V E A A C T I V
E LO R I M O B IL I Z AT E
2017-2018
2018-2019
2019-2020

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00% I.N. I.C. I.F. Total A.I.
-40,00%
2017-2018
-60,00% 58,18% 30,25% -72,07% 38,57%
-80,00%
2018-2019
-100,00% 26,02% 30,14% -76,66% 29,13%
2019-2020 83,26% 17,05% 98,39% 44,47%

Interpretare:

Din figura de mai sus exprimată conform tabelului 4, putem concluziona că totalul
activelor imobilizate înregistrează o creștere pe perioada 2017-2020 ajungând la +44,47% în 2020.
De aici, imobilizările necorporale notifică o creștere, pe când imobilizările corporale sunt
în descreștere.
Imobilizările financiare marchează o evoluție considerabilă, în primii ani analizați
înregistrând o regresie, pe când în anul 2020 ating limita de 98,39%, datorită noilor achiziții de
terenuri (în comuna
Belciugatele, Buftea, județul Dambovița și altele) și noilor echipamente și utilaje
necesare pentru producerea produselor biodegradabile.
Aceasta creștere a imobilizărilor necorporale și a celor financiare o putem datora factorului
de criză. Compania a fost deschisă pentru noi investitori și în același timp pentru noi fonduri
financiare. Page 11 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

C.Tabel nr.5
Activele imobilizate a companiei Promateris exprimate în mărimi
relative 2017 2018 2019 2020
I.N 0,10% 0,17% 0,17% 0,55%
I.C. 94,15% 97,42% 98,82% 66,16%
I.F. 5,75% 2,41% 0,97% 33,30%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Prelucrare proprie după tabelul

3. Figura nr.5
STRUCTURA ACTIVELOR
IMOBILIZATE PENTRU
PERIOADA 2017-2020

Structura Activelor Imobilizate pentru


0,10%
5,75%
Anul 2017

I.N.
I.C.
I.F.

94,12%

Structura Activelor Imobilizate pentru


Anul 2018
2,41% 0,17%

I.N.
I.C.
I.F.

97,42%

Page 12 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

Structura Activelor Imobilizate pentru Anul 2019


0,97% 0,17%

I.N.
I.C.
I.F.

98,82%

Structura Activelor Imobilizate pentru


Anul
2020
0,55%

33,30% I.N.
I.C.

66,16% I.F.

Prelucare proprie conform tabelului


nr.

Interpretare:
Principalele categorii de active imobilizate ale companiei Promateris sunt:
 Imobilizări Necorporale
 Imobilizări Corporale
 Imobilizări Financiare

Prin culoari avem desemnate:


-albastruînchis = imobilizări necorporale
-sur = imobilizări corporale
-albastru deschis = Imobilizări financiare
Imobilizările necorporale ne arată o poziție statică, menținându-se pe parcursul acestor 4 ani
de exercițiu financiar în intervalul 0,10% - 0,55%.

Page 13 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

În perioada analizată vedem că imobilizările corporale constituie partea majoritară din


totalul activelor imobilizate, înregistrându-se cu +65% în fiecare an analizat. Compania
Promateris are la dispoziția sa diverse active pe termen lung, având grijă să investească rațional în
terenuri, echipamente, construcții, adică în active generatoare de câștiguri.
Imobilizările financiare indică o creștere semnificativă, majorându-se cu 27,55 % pe
parcursul
acestor 4 ani, astfel în anul 2020 se afișează cu valoarea procentuală de 33,3%.
Această creștere a imobilizărilor financiare a companiei Promateris se datorează investițiilor
implicate în ultima perioadă.
3.2..Figura nr.6 .Activele Imobilizate exprimate procentual (2017-2020)

Structura activelor Imobilizate a companiei


Promateris
2020
2019
2018
2017

33,30%

I.F.
0,97% 98,82%
I.C.
2,41% 97,42%
5,75% 94,15%

0,55%
66,16
I.N
0,17%%
0,17%
0,10%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
0,00%
Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.
5.

Page 14 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

4.Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influența (în structură, pentru


ultimele patru exerciții financiare)
1. Structura activelor circulante la compania Promateris în perioada 2017-2020

A.Tabel nr.6
Totalul activelor circulante ale companiei Promateris
Perioada 2017 2018 2019 2020
Active Circulante/Curente
STOCURI 6.248.213 6.990.987 14.037.360 17.328.767

CREANȚE 10.683.621 17.951.009 21.748.513 12.067.540

Creanțe comerciale și avansuri plătite 9.427.137 17.542.137 19.328.586 10.091.215

Alte creanțe 1.130.246 334.908 1.950.287 1.137.672


Creanțe privind impozitul amânat 0 0 349.939 354.647
Cheltuieli în avans 126.238 73.964 119.701 484.006
ACTIVE DE TREZORERIE
Active financiare curente 27.296.808 23.132.308 20.311.586 0
Numerar și conturi la bănci 11.411.101 9.150.284 375.570 5.506.417
TOTAL A.C. 55.639.743 57.224.588 56.473.029 34.902.724

Explicații:

În categoria activelor circulante, compania Promateris dispune de:


Stocuri
Creanțe ce includ: cranțe comerciale și avansuri plătite, alte creanțe, creanțe privind impozitul
amânat, cheltuieli în avans
Active de trezorerie ce includ: active financiare curente, numerar și conturi la bănci.
În comparație cu activele imobilizate, activele circulante înregistrează o creștere pe
parcursul perioadei analizate 2017-2020.
De asemenea, activele circulente regresează, în primul an de exercițiu financiar înregistrează
o
valoare de 55.639.743 mil.de lei iar în ultimul an de exercițiu financiar analizat are o
valoare de 34.902.734 mil.de lei. Din această diferență, observăm o descreștere cu 20.737.009
mil.de lei. Aceasta se datorează activelor financiare curente, care în anul 2020 înregistrează o
valoare de 0. Asta înseamnă că în ultimul an, compania nu a avut parte de investiții financiare.
La categoria activelor financiare curente, pana în anul 2020 Promateris deținea acțiuni
la societatea Romtatay S.A. si la societatea Biodeck S.A., de aceea în primii 3 ani
identificăm valori
prezente.

Page 15 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

B.Tabel nr.7
Modificările nominale relative anuale pentru fiecare componentă a activelor circulante
(2017- 2020)
Active Circulante/Curente Perioade
2017-2018 2018-2019 2019-2020
Stocuri 11,89% 100,79% 23,45%
Creanțe 68,02% 21,15% -44,51%
Active financiare curente -15,26% -12,19% -100,00%
Numerar și conturi la bănci -19,81% -95,90% 1366,15%
Total 2,85% -1,31% -38,20%

Interpretare:

Tabelul de mai sus ne arată dinamică activelor circulante a companiei Promateris. Putem
depista că per total compania înregistrează descreștere a activelor circulante. Asta se datorează
faptului că activele financiare curente în anul 2020 au o valoare 0, astfel compania nu dispune de
acțiuni la alte companii, iar valoarea împrumurilor este 0. Totodată, această diminuare se poate
compensa cu creșterea numerarului și conturilor la bănci, astfel însemnând că compania și-a
crescut vânzările datorita trenzitului la materii prime bio și la extinderea pe plan internațional.

Tabel nr.8
C.Activele circulante ale companiei Promateris exprimate în mărimi
relative 2017 2018 2019 2020
Stocuri 11,23% 12,22% 24,86% 49,65%
Creanțe 19,20% 31,37% 38,51% 34,57%
Active financiare curente 49,06% 40,42% 35,97% 0,00%
Numerar și conturi la bănci 20,51% 15,99% 0,67% 15,78%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sursă: Prelucare proprie conform tabelului
6

Page 16 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

Figura nr.7
Structura activelor circulante pe perioade separate exprimate procentual cu aproximări
a companiei Promateris

Structura activelor Circulante pentru


Anul 2017
Numerar și conturi Stocuri
la banci 11%
21%

Creanțe
19%

Active financiare
curente
49%

Structura activelor Circulante pentru


Anul 2018
Numerar și conturi
la bănci Stocuri
16% 12%

Creanțe
31%

Active financiare
curente
41%

Page 17 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A
Numerar și Structura activelor Circulante pentru Anul
conturi la
banci 2019
1%

Active
financiare
Stocuri
curente
25%
36%

Creanțe
38%

Structura activelor
Circulante pentru Anul
2020
Numerar și
conturi la bănci 16%
Active financiare
curente
0%

Stocuri
50%

Creanțe
34%

D.Interpretare:

Principalele categorii de active circulante ale companiei Promateris


sunt:
Stocuri
 Creanțe
 Active financiare
Numerar și conturi la bănci
Prin culoari avem desemnate:
-albastru mediu = Stocuri
-sur = Creanțe
-albastru deschis =Active
financiare
-albastruînchis = Numerar și
Page 18 of 21
conturi la bănci
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

Din structurile de mai sus putem observa că stocurile cu crescut odată cu trecerea anilor, de
la aproximativ 11% în anul 2017 la 50% în anul 2020. Asta se datorează faptului că compania
Promateris și-a extins aria de activitate, exercitându-și activitatea pe ambele planuri – național și
internațional.
Un alt motive pentru care valoarea stocurilor este mai mare esye dom cauza valorii pe
unitatea de măsură a materialelor biodegradabile. Creșterea semnificativă a ponderii producției
de materiale bioplastice a determinat schimbarea ponderii stocurilor, astfel cantitățile de materii
prime / produse finite biodegradabile din stocuri reprezintă majoritatea.
Din perspectiva creanțelor, aceasta își menține o poziție între 19% și 38%, deoarece
compania încă dispune de debitori care au trecut termenul de scadență, cum ar fi Paneuro
International SRL,
Azuga Waters SRL, Romcab SA, și alți diverși clienți.
La activele financiare putem vedea o prezență până în anul 2020, astfel în ultimul an având
o
valoare 0, ceea ce înseamnă că compania în anul 2020 nu deține acțiuni la alte companii
iar valoarea împrumuturilor a scăzut la 0.
Din privința lichidităților, compania își menține o poziție de 16%-20%, doar în anul
2019 înregistrând o valoare procentuală de 1%, din cauza micșorării veniturilor în anul respectiv.
Figura nr.8
Evoluția structurii activelor circulante

Activele circulante a companiei


Promateris pentru perioada
2017- 2020
2020 0,00%
34,57%
49,65%
0,67%
2019 35,97%
38,51%
24,86%
15,99%
2018 40,42%
31,37%
12,22%
20,51%
2017 49,06%
19,20%
11,23%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Numerar și conturi la bănci Active financiare curente Creanțe Stocuri

Page 19 of 21
Analiza structurii activului. S.C. PROMATERIS S.A

5.CONCLUZIE
Compania Promateris, fosta companie ”Prodplast” ocupă locul 1 în Top Afaceri România cu
capital Românesc în domeniul fabricării produselor din cauciuc și mase plastice.
Datorită istoricului pe piață a companiei Promateris, mai bine de 60 ani, evoluția acesteia
se resimte la nivelul fiecărei categorii din situațiile financiare. Extinderea acesteia atât în plan
național, cât și Internațional are impact asupra creșterii valorilor activelor și nu numai.
Impactul trecerii la producerea de pungi și sacoșe biodegradabile și compostabile, saci menajeri
biodegradabili pentru sectorul casnic și sectorul industrial se resimte și în bilanțul activului.
Odată cu această tranzitare, compania și-a achiziționat echipamente tehnologice,
utilaje, terenuri în scop extensabil, care să-i poată permite să dubleze capacitatea de
producție și să-și
diversifice portofoliul de produse bio care corespund cu nevoile și cererea clienților.
Investițiile în ambalaje bio-based a permis companiei să deschidă noi viziuni și noi
oportunități pentru noii investitori, ceea ce a influențat dezvoltarea companiei.

Analizând rezultatele financiare, observăm o creștere substanțială a activului companiei,


cu ajutorul volumului de produse fabricate dar și a diversificării pe bază de materii prime bio.
Creșterea companiei și listarea ei la Bursa de Valori București are o însemnătate
potențială, astfel deschizând noi oportunități, atât pentru companie cât și investitori.

Page 20 of 21
Analiza structurii activului. S.C.
PROMATERIS S.A

BIBLIOGRAFIE

1. www.promateris.com
2. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Markets/Shares
3.https://asfromania.ro/files/capital/prospecte- amendamente2020/Prospect%20PROMATERIS
%20SA%20simplificat_maj site10112020. pdf
4. Cartea verde a contabilității – Rentrop & Straton
5. https://ro.know-base.net/7580606-relative-change

Page 21 of 21

S-ar putea să vă placă și