Sunteți pe pagina 1din 13

CONFLICTUL

Definiţia conflictului:

Conflictul este o formă de


opoziţie centrată pe adversar,
bazată pe incompatibilitatea
scopurilor, intenţiilor şi valorilor
părţilor oponente .
Concepţii cu privire la conflict
1.Viziunea clasică:

-  conflictul poate fi evitat;


-  conflictul e cauzat de erori manageriale în
proiectarea şi conducerea organizaţiei;
-  conflictele dezbină organizaţia şi împiedică
obţinerea performanţei optime;
-  obiectivul managementului este de a elimina
conflictul;
- performanţa optimă necesită îndepărtarea
conflictului.
Concepţii cu privire la conflict
2. Viziunea modernă:

-  conflictul este inevitabil;


-  conflictul este cauzat de: structura organizatorică,
diferenţe în scopuri, în percepţii, evaluarea
resurselor umane, etc.;
-  obiectivul managementului este de a conduce
nivelul conflictului spre obţinerea performanţelor
optime în organizaţie;
-  performanţa optimă necesită reducerea nivelului
conflictului.
TIPURI DE CONFLICTE
 Din punct de vedere al esenţei lor :
- conflicte de substanţă ;
- conflicte afective.
 În funcţie de nivelul la care se manifestă sau
subiecţii care sunt antrenaţi în conflict:
-conflicte intra-personale;
-conflicte inter-personale;
-conflicte intra-grup;
-conflicte inter-grup;
-conflicte între organizaţii.
TIPURI DE CONFLICTE
 După forma conflictului - conflicte latente;
 - conflicte manifeste.
 Din punct de vedere al duratei şi evoluţiei :
- conflicte spontane ;
- acute;
- cronice.
 În funcţie de efectele sau rezultatele pe care le au în organizaţii
:
- conflicte funcţionale ;
- conflicte disfuncţionale.
 Tipologia conflictelor manifestate în şcoală:
- conflicte între elevi;
- conflicte între profesori şi elevi;
- conflicte între profesori şi părinţi;
- conflicte între profesori .
Simptomele conflictului
 anumită raceală sau un formalism rigid între
oameni ;
 tăceri prelungi ,penibile, în cadrul şedințelor ;
 absențe la şedințe;
 puncte care apar mereu pe agendele
întrunirilor,dar care nu ajung niciodată să fie
rezolvate;
 refuzul comunicării între indivizi sau grupuri;
 “combaterea” unui individ sau grup de către altul ;
 retragerea oamenilor de la discuții şi evitarea
anumitor subiecte;
 recursul constant la regulile şi procedurile formale.
Sursele majore ale conflictului

 Discrepanţele din cultura


organizaţională
 Percepţiile greşite ale situaţiei
de fapt
 Competiţia exacerbată, dublată
de agresivitate.
Sursele majore ale conflictului

 Criteriile diferite de definire a


performanţei
 Diferenţele de mediu înconjurător
sau de ambianţă
 Ambiguitatea definirii ariilor de
autoritate şi de responsabilitate
Rezolvarea conflictelor
 Escaladare v. Minimizare;
 Implicare intelectuală v. implicare
emoţională;
 Exprimare deschisă a opiniilor şi a
sentimentelor v. ascunderea opiniilor
şi a sentimentelor .
Rezolvarea conflictelor
 "stăpânirea"
 "compromisul"
 "integrarea"
 "separarea"
 "apelul la scopuri/ameninţări
supraordonate
Rezolvarea conflictelor
 "apelul la 'cea de-a treia parte'
(concilierea)" :
- "inchizitorială"

- "arbitrajul"

- "medierea"
Strategii de abordare a conflictelor
(Thomas , 1976)

 Stilul evaziv ;
 Stilul superficial;
 Stilul competitiv;
 Stilul concesiv;
 Stilul cooperant.