Sunteți pe pagina 1din 12

Cetăţenie activă

- formare de formatori -
Doina Elena Ţintoşan, Tîrgu-Mureş 2005

Obiective

FORMABIL

Conţinut Evaluare
Scop

• dezvoltarea unui sector non profit mai


eficient

• formarea capacităţii resurselor umane


locale de a transfera know-how-ul
*Perioada **Grup Tinta***Parteneri

* Septembrie 2005 - Februarie2007

** Persoane din Euro-regiunea 7care au


aptitudini de formator.

*** Sesiunile de training-formare vor fi oferite


de către specialişti
ORGANIZARE
• Stagii ale programului

1. Lansarea programului
2. Primirea înscrierilor
3. Preselecţie
4. Interviuri
5. Selecţie finală
6. Sesiuni de formare
7. Evaluare finală
Facilitare, instrumente comunicaţionale
• Facilitarea
este un instrument ce îl ajuta pe formator să conducă
grupul înspre un ţel stabilit prin asistarea şi controlarea
procesului de comunicare. Acest instrument se
compune din urmatoarele elemente:

* Relaţia dintre facilitator şi grup


* Sarcinile facilitatorului
* Funcţiile discuţiei şi sarcinile speciale ale facilitatorului
* Proiectarea unei discuţii - a comunicării
* Facilitarea unui proces
* Situaţii de facilitare
* Tehnici de facilitare
Materialelor ajutătoare
Cheia succesului :

1. cunoştiinţele oferite
2. modalitatea de a transfera know-how -ul cu ajutorul
oricaror materiale ajutatoare pe care le au la îndemâna.

* Folosirea uneltelor vizuale şi a efectului lor


* Tabla - Flipchart
* Retroproiector
* Diapozitive
* Power-Point
* Filme (video - proiector)
* Fişe de lucru
* Efecte speciale
* Stil personal de prezentare
Dinamica grupului, conflicte şi
intervenţii
* Munca în grup este întotdeauna însoţită de conflicte:
1. a percepe o situaţie conflictuală
2. ai face faţă
3. a lua o decizie responsabilă de intervenţie

* Formatorul :
1. să cunoască originea şi natura conflictelor.
2. Folosirea instrumentelor de rezoluţie

* Instrumente:
• Cadru, roluri, influenţa, relaţii, norme, rivalitate,
rezistenţa, competenţa, proiecţie, conflicte şi intervenţii
Jocuri şi exerciţii, compilarea
subiectelor de training

Compilarea curriculei de training


• Pregătirea
• Proiectarea agendei de training
• Elemente constante ale unui training
• Evaluarea unui training
• Documentaţia
• Urmări
Forme educaţionale, procesul de
învăţare, criteriul calităţii,
supraveghere
Caracteristici :

• comune şi speciale ale diferitelor forme educaţionale


• speciale ale seminariilor, training-urilor, atelierelor şi consultarilor
• Subiectele şi ţelul fiecăruia
• Instrumente comunicaţionale aplicabile
• Rolul formatorului în fiecare din aceste modele
• Munca de pregatire şi feed-back-ul
• Caracteristicile speciale ale educaţiei adulţilor, procesul de asimilare
• Ciclul de asimilare
• Paşii procesului de învăţare
• Criterii de calitate în timpul training-ului
• Training-ul luat drept caz
Evaluare

• evaluare personalizată a activităţii


participanţilor

• zone de dezvoltare care trebuie să fie


îmbunatăţite

• Testare scrisă.
APRECIEREA

Calificativele
vor cuprinde
o descriere
cantitativă !
Coordonator program:

prof. Ţintoşan Doina Elena


tintosandoina@yahoo.com