Sunteți pe pagina 1din 42

COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “RAISA PACALO”

CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

Supravegherea gravidelor în condiții de AMP.


Îngrijiri antenatale.

Profesor la disciplina Asistenţa medicală primară cu


Nursing comunitar şi îngrijiri la domiciliu
Obiectivele
1. Îngrijirea în perioada antepartum.
2. Îngrijiri antenatale – prima şi a doua vizită.
3. Îngrijiri antenatale – a treia şi a patra vizită.
4. Îngrijiri antenatale – a cincea şi a şasea vizită.
5. Probleme minore de disconfort în sarcină.
6. Semnele de urgenţă în sarcină.
Introducere

• Sarcina este o stare fiziologică în viața femeii,


perioadă în care ciclul menstrual de 28 zile
este înlocuit cu un ciclu lung gestațional de
280 zile. Diagnosticul de sarcină în viața
femeilor este extrem de important, creând
stări de la euforie la depresie, atunci când
sarcina nu este dorită.
Introducere (2)

• În cadrul îngrijirilor antenatale femeii gravide trebuie să-i fie oferită


consilierea bazată pe dovezi şi suport, care ar faci-o capabilă să ia
decizii informate referitor la îngrijirea sa.
• Consilierea este orientată către satisfacerea necesităţilor concrete
ale gravidei, în condiţii concrete şi este construită pe atitudine de
respect şi consideraţie faţă de femeie.
• Informaţia oferită gravidei trebuie să includă detalii despre aceea
unde, când şi cine îi va oferi îngrijirea.
• În calitate de consilier poate fi medicul de familie, medic
obstetrician, asistenta de familie, moaşa, medicul de altă
specialitate care manifestă abilităţi de comunicare eficientă verbală
şi non-verbală, de creare a unui climat pozitiv şi de depăşire a
barierelor de comunicare, de separare a problemelor şi de
rezolvare a lor, de identificare a ceea ce este important şi de
ierarhizare, de respectare a drepturilor gravidei.
Consilierea în sarcină...

... reprezintă o relaţie de comunicare ce se


stabileşte între consilier şi femeia însărcinată
în condiţii de confidenţialitate, şi are drept
scop ajutarea gravidei în identificarea nevoilor
legate de perioada sarcinii în luarea unei
decizii informate privind îngrijirile antenatale,
pentru a asigura sănătatea mamei şi viitorului
copil.
Consilierea în sarcină ajută:

• la aplicarea în practică a propriilor opţiuni referitor la


păstrarea sănătăţii şi naşterea unui copil sănătos şi
primirea deciziei informate de către femeia gravidă
privind îngrijirile antenatale,
• la oferirea gravidei posibilităţii de a alege şi luarea în
considerare a alegerii făcute şi opiniei sale să devină o
parte integră al procesului de luare a deciziei referitor la
conduita gravidei,
• la depăşirea anxietăţii şi luarea deciziilor adecvate în
cazul apariţiei unor probleme sau semne de alarmă,
• la sporirea satisfacţiei gravidei şi familiei în procesul
naşterii unui copil.
Vizita la începutul sarcinii

 Informaţi gravida că prima vizită trebuie să aibă loc devreme


în sarcina (înainte de 12 săpt).
 Medicul şi moaşa trebuie să identifice necesităţile
individuale de îngrijire (şi posibilele îngrijiri suplimentare
necesare). Pentru aceasta ei trebuie să fie informaţi despre
sănătatea gravidei, despre maladii fizice sau mentale
existente.
 Aceasta le va oferi posibilitatea să îndrepte gravida către
specialiştii corespunzători, pentru îngrijirea suplimentară.
 La debutul sarcinii moaşa sau medicul vor oferi gravidei
informaţia scrisă despre orarul şi conţinutul vizitelor, în
acord cu opţiunile disponibile pentru ea.
Vizita la începutul sarcinii (2)
• Explicaţi-i că la aceste întîlniri vor fi verificate valorile TA şi
va fi examinată urina la prezenţa proteinei. La fei se va
măsura înălţimea şi greutatea. Dacă gravida are o
greutatea prea mare s-ar putea să aibăi nevoie de îngrijiri
suplimentare.
• În cadrul primei vizite antenatale atenţionaţi gravida despre
pericolul apariţiei semnelor de urgenţă în timpul sarcinii,
naşterii şi perioadei postnatale. Numiţi aceste semne,
arătaţi-le gravidei în Carnet medical perinatal, subliniindu-
le.
• Discutaţi cu gravida despre planul de acţiuni pe care ea
împreună cu membii familiei sale trebuie să le întreprindă
în cazul apariţiei semnelor de pericol/urgenţă.
Concretizaţi cu femeia gravidă
următoarele:

1. În ce cazuri gravida trebuie să se adreseze după


ajutor,
2. Unde gravida poate căuta ajutor: gravide i se va
comunica numele persoanei de contact, telefonul de
contact şi adresa instituţiei medicale,
3. Va întocmi un plan de urgenţă care include trei
componente: a) transportul, b) persoana de contact şi
c) instituţia de referinţă.
Îngrijirea antenatală
Explicaţi-i gravidei că îngrijirea antenatală este
ceea ce i se oferă din partea personalului medical
în timpul sarcinii. Aceata include informarea
despre serviciile disponibile şi oferirea sprijinului
necesar pentru luarea deciziilor.
Gravida ar trebui să apeleze la serviciile îngrijirii antenatale disponibile
pentru a primi aceste ingrijiri şi alte servicii conform necesităţilor ei.
În timpul sarcinii îi vor fi oferite un număr de 6 vizite pentru verificarea
sănătăţii ei şi a copilului. În timpul lor ea va primi şi informaţia necesară
despre o conduită sau alta.
Medicul sau moaşa vor oferi informaţia în formă scrisă sau orală, pe care o
gravida o va înţelege cu uşurinţă. Explicaţi-i că dacă are vre-o dizabilitate
psihică, de vedere, auz sau vorbire, sau dacă nu înţelege limba, personalul
medical va găsi modalitatea cum să comunice cu ea.
Asiguraţi gravida că are tot dreptul să ea parte la luarea deciziilor referitor
la îngrijirea primită.
Îngrijirea centrată pe pacientă şi luarea deciziei informate

• Femeii gravide trebuie să-i fie oferită oportunitatea să


frecventeze orele de pregătire antenatală şi informaţie scrisă
despre îngrijirea antenatală.

• Femeii gravide trebuie să-i fie oferită informaţie, care ar


faci-o capabilă să ia decizii informate referitor la îngrijirea
sa. Informaţia trebuie să includă detalii despre aceea unde,
cînd şi cine îi va oferi îngrijirea.

• Oferirea gravidei posibilităţii de a alege şi luarea în


considerare a alegerii făcute şi opiniei sale trebuie să devină
parte integră al procesului de luare a deciziei referitor la
conduita gravidei.
La prima vizită femeii gravide îi va fi oferită informaţia despre:

serviciile de îngrijire Gravida trebuie să fie informată despre scopul


medicală în sarcină şi oricărui test de screening înainte de
opţiunile disponibile; efectuarea lui. Dreptul femeii de a accepta
sau a refuza testarea trebuie să fie irevocabil.
aspecte ale stilului de
viaţă necesare de luat
în considerare,
inclusiv informaţie
despre alimentare şi
despre testările de
screening;
La fiecare vizită antenatală moaşa şi doctorul
trebuie să ofere informaţie consistentă şi
orice altă informaţie explicaţii clare şi să ofere femeii posibilitatea
solicitată de femeia de a discuta orice problemă şi a pune întrebări.
gravidă.
Îngrijirile antenatale
Prima vizită
(până la 12 săptămâni)
Obiective:

Confirmarea diagnosticului de sarcină şi termenii probabili ai ei,


Luarea la evidenţă a gravidei în termeni precoci de sarcină,
Examinarea, consilierea gravidei şi administrarea remediilor
profilactice,
Depistarea problemelor de sănătate (factorilor de risc),
Elaborarea planului individual de supraveghere pe parcursul sarcinii,
Eliberarea Carnetului medical perinatal,
Familiarizarea cu mediul social, familial şi profesional al gravidei.
Activităţi:
Introducerea datelor în Fişa date personale, starea socială, familială,
individuală a gravidei şi antecedente familiale şi personale,
lăuzei şi în Carnetul medical anamneza obstetricală
perinatal
Consilierea gravidei la prima explicaţi gravidei avantajele şi dezavantajele
vizită testelor de laborator efectuate de rutină,
ajutaţi-o să ia decizii informate referitor la
testele de laborator. Discutaţi despre
alimentaţie, igienă, regimul de lucru şi
odihnă, comportamentul sexual în sarcină
Determinarea masei monitorizarea în continuare adaosul
corpului gravidei ponderal pe parcursul sarcinii
Măsurarea tensiunii dacă tensiunea arterială este egală sau mai
arteriale. mare de 140/90 mm. Hg (determinată de
Introducerea datelor în două ori cu interval de 4-6 ore) se stabileşte
Gravidogramă diagnosticul de hipertensiune arterială şi
gravida va fi consultată de cardiolog
Explicarea gravidei recomandaţi gravidei Acidul folic câte 0,4 mg zilnic
importanţa administrării până la 12 săptămâni de sarcină. Dacă gravida a
Acidului folic în primele 12 născut în trecut un copil cu anomalii de
săptămîni de sarcină. dezvoltare, recomandaţi-i să ia câte 4mg de Acid
folic zilnic până la 12 săptămâni

Recomandarea gravidei să ia câte o pastilă ce conţine 60 mg, de fier elementar


preparate de Fe pentru zilnic pe parcursul a cel puţin trei luni de zile. Cu
prevenirea anemiei ţel profilactic Fierul se administrează tuturor
gravidelor începând cu primul trimestru. Dacă
gravida are anemie, administraţi doza de
tratament – 2 pastile de Fe zilnic

Determinarea prezenţei pentru a discuta oportunităţile de evitare a


semnelor de violenţă violenţei în continuare
domestică
Aducere la cunoştinţa femeii numiţi, apoi citiţi împreună cu gravida în Carnetul
semnele de urgenţă şi medical perinatal, semnele de pericol. Rugaţi-o să
demonstrarea listei lor în le repete şi să semneze in Carnet
Carnetul medical perinatal
După consiliere şi cu acordul gravidei daţi-i trimiteri la laborator pentru următoarele
teste:

- analiza generală a sângelui


- analiza generală a urinei
- RW
- HIV/SIDA
- Grupa de sânge şi factorul Rh
- HbsAg la gravidele nevaccinate
Îngrijiri antenatale
Vizita a doua
(16-18 săptămâni)

Obiective:

 De a verifica evoluţia bună a sarcinii şi a asigura


bunăstarea mamei şi copilului,
 De a depistarea malformaţiilor congenitale şi a
elabora un plan individual de conduită în continuare
a sarcinii,
 De a lua măsurile necesare în cazul apariţiei unei
patologii.
Activităţi:
Culegerea datelor pentru sunt introduse modificările în starea de
a fi introduse în Fişa sănătate ce au survenit de la vizita
individuală a gravidei şi precedentă, acuze, respectarea
lăuzei şi în Carnetul recomandărilor de la vizita anterioară
medical perinatal
Determinarea masei corpului gravidei. Determinarea adaosului ponderal
de la debutul sarcinii şi introducerea datelor în Gravidogramă
Măsurarea tensiunii arteriale, introducerea datelor în Gravidogramă
Măsurarea înălţimei distanţa în centimetri între marginea
fundului uterin superioară a simfizei pubiene şi fundul
Introducerea datelor în uterului, permite aprecierea dezvoltării
Gravidogramă intrauterine a fătului şi depistarea retardului
fătului
Recomandarea gravidei examenul ultrasonogragic şi eliberarea trimiterii
pentru această examinare
Explicaţi gravidei despre necesitatea tratamentului
antihelmintic şi recomandaţi-i să ia o doză de Mebendazol
(Vermox) – 500 mg o singură doză
Rugaţi gravida să revină la Dvs. după ce va avea rezultatele
examenului ultrasonografic.
Oferiţi-i trimiterile pentru examenele de laborator la vizita
următoare.
Dacă gravida este Rh-, oferiţi-i trimitere pentru determinarea
titrului la anticorpi antirezus.
Stabiliţi datele următoarei vizite şi scrieţi-le în Carnetul
medical perinatal.
Faceţi înregistrările în Carnetul medical perinatal şi
Gravidogramă
Răspundeţi la întrebările gravidei.
Îngrijiri antenatale
Vizita a treia
(22-24 săptămâni)

Obiective:

Supravegherea evoluţiei sarcinii şi


asigurarea bunăstării mamei şi copilului.
Supravegherea creşterii şi stării fătului
intrauterin.
Monitorizarea tensiunii arteriale la gravidă.
Urmărirea indicilor de bază de laborator (screening-ul
carenţei de fier şi urina pentru proteinurie, analiza
generală a urinei).
Activităţi:
Culegeţi datele pentru a modificările în starea de sănătate ce au survenit
fi introduse în fişa de la vizita precedentă, acuze, respectarea
individuală a gravidei şi recomandărilor de la vizita anterioară
lăuzei şi în Carnetul
medical perinatal
Faceţi consilierea gravidei la a treia vizită, oferiţi gravidei informaţii pentru
posibilitatea de a formula şi de a înainta întrebări, explicaţi necesitatea
examenului de laborator pentru screening-ul anemiei şi screening-ul
proteinuriei).
Efectuaţi examenul clinic al gravidei. Urmăriţi prezenţa edemelor, varicelor.

Determinaţi masa corpului (atunci când rezultatul va avea o influenţă


asupra conduitei sarcinii), determinaţi adaosul ponderal de la vizita
precedentă şi introduceţi datele în Gravidogramă

Măsuraţi tensiunea Dacă tensiunea arterială este egală sau mai mare
arterială la ambele mâini de 140/90 mm Hg se stabileşte diagnosticul de
hipertensiune arterială, referiţi gravida la
consultaţie la obstetrician.
Măsuraţi înălţimea fundului uterin distanţa între marginea superioară a simfizei şi
fundul uterin, şi parametrul abdominal-circumferinţa
abdomenului la nivelul ombilicului şi înregistraţi
datele în Gravidogramă
Număraţi bătăile cordului fătului Referiţi gravida la obstetrician pentru consultaţie în
caz când numărul bătăilor cordului fătului nu este în
limita normală (limitele normale ale BCF sînt 120 –
160 bătăi/min.)
Examinaţi şi evaluaţi rezultatele testelor de laborator (nivelului Hb şi analiza generală a
urinei)
Dacă s-a depistat anemie încurajaţi gravida să ia preparate de fier câte două pastile(60mg
x 2 ori). Verificaţi cum se alimentează gravida.
Dacă s-a depistat proteinurie trimiteţi gravida la obstetrician pentru consultaţie.

După indicaţii determinaţi titrul de anticorpi la gravidele Rh-negative.

Apreciaţi evoluţia sarcinii, confirmaţi schema de îngrijire planificată şi identificaţi femeile


care necesită îngrijire suplimentară, discutaţi planul de îngrijire antenatală cu gravida,
administraţi la necesitate tratament.
Oferiţi gravidei informaţie verbală susţinută de clasele antenatale şi informaţii scrise.
Dacă rezultatele evaluării gravidei au demonstrat că ea este
sănătoasă şi dezvoltarea sarcinii nu sufere, ea va continua
examinările conform programului de supraveghere a
gravidelor în Republica Moldova.
Dacă a fost depistată o problemă de sănătate sau o stare
specială gravida va continua examinarea conform unui plan
individual, elaborat împreună cu medicul obstetrician şi cu
specialistul respectiv.
Gravida trebuie să cunoască că poate reveni la medicul de
familie sau apela după asistenţă medicală urgentă în orice
moment când apare o problemă de sănătate sau de alt ordin.
Îngrijiri antenatale
vizita a patra
(28-30 săptămâni)

Obiective:
• Supravegherea evoluţiei sarcinii şi asigurarea bunăstării
mamei şi copilului.
• Supravegherea creşterii şi stării fătului intrauterin.
• Monitorizarea tensiunii arteriale la gravidă.
• Urmărirea indicilor de bază de laborator (screening-ul carenţei
de fier şi urina pentru proteinurie).
• Oferirea sceening-ului infecţiilor urogenitale, RW şi HIV.
• Pregătirea pentru alimentaţie naturală.
• Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi familiei ei.
• Oferirea concediului de maternitate.
Activităţi:
Culegeţi datele pentru a fi introduse în fişa individuală a gravidei şi
lăuzei şi în Carnetul medical perinatal
Faceţi consilierea gravidei la a patra vizită; explicaţi necesitatea
examenului de laborator pentru screening-ul anemiei şi screening-ul
proteinuriei
Consiliaţi gravida referitor la necesitatea screening-ul infecţiilor
urogenitale şi testării repetate RW-2 şi HIV.
Consiliaţi gravida referitor la alimentaţia naturală a copilului.
Oferiţi gravidei informaţii pentru posibilitatea de a formula şi de a
înainta întrebări.
Efectuaţi examenul clinic, urmăriţi prezenţa edemelor şi varicelor,
examinaţi glandele mamare.
Determinaţi masa corpului (atunci când rezultatul va avea o influenţă
asupra conduitei sarcinii).
Măsuraţi tensiunea arterială la ambele mâini şi înregistraţi datele în
Gravidogramă.
Măsuraţi înălţimea fundului uterin şi parametrul abdominal. Înregistraţi datele în
Gravidogramă.
Număraţi bătăile cordului fătului. Înregistraţi datele în Gravidogramă.
Efectuaţi examenul în valve şi colectaţi frotiului vaginal(testarea la gonoree şi
trihomonade).
Examinaţi şi evaluaţi rezultatele testelor de laborator(nivelului hemoglobinei şi
analiza generală a urinei, informaţi gravida. Spuneţi gravidei cînd vor fi rezultatele
frotiului vaginal şi HIV şi RW-2.

După indicaţii determinaţi titrul de anticorpi la gravidele Rh-negative.


Dacă s-a depistat anemie administraţi pastile de Fe: cîte 60mg doza de două ori pe
zi.
Confirmaţi schema de îngrijire planificată şi identificaţi femeile care necesită îngrijire
suplimentară, discutaţi planul de îngrijire antenatală cu gravida, administraţi la
necesitate tratament.

Oferiţi gravidei informaţie verbală susţinută de clasele antenatale, în cadrul şedinţei


a II de pregătire psiho-emoţională, şi informaţii scrise.
Oferiţi gravidei concediu de maternitate de la 30 săptămîni pe durata de 126 zile
calendaristice.
Amintiţi-i gravidei despre semnele de urgenţă.
Îngrijiri antenatale
Vizita a cincea
(35-36 săptămâni)

Obiective:
 A verifica evoluţia sarcinii şi a asigura
bunăstarea mamei şi copilului.
 De a depista situaţia fătului în uter şi a părţii
prezentate
 De a lua măsurile necesare în cazul apariţiei
patologiilor: HTA, retardul intrauterin al fătului
ş.a.
 A pregăti femeia pentru naştere
• Supravegherea gravidei în ultimele luni de sarcină permite depistarea
hipertensiunii induse de sarcină, retardului intrauterin al fătului in
urma suferinţei cronice.
• Vârsta sarcinii de 35-36 săptămâni este termenul ideal pentru
determinarea situaţiei fătului în uter şi a prezentaţiei lui. Poziţia şi
prezentaţia la acest termen de sarcină este un indicator al lor în
timpul naşterii.
• Marea majoritate a copiilor vor ajunge la naştere în prezentaţia la
care erau la 35-36 săptămâni. Deoarece medicul de familie nu are
încă deprinderile necesare pentru determinarea poziţiei fătului şi a
prezentaţiei lui, se recomandă ca la acest termen de sarcină gravida
să fie examinată de medicul obstetrician.
• În cazul determinării prezentaţiei pelvine sau a poziţiei transverse,
medicul obstetrician va elabora şi un plan de conduită ulterioară a
acestor gravide: locul unde va naşte gravida, termenul de internare
(în caz de necesitate de internare antenatală), nivelul la care va fi
referită gravida pentru naştere.
Îngrijiri antenatale
vizita a şasea
(38-40 săptămâni)

Obiective:

A evalua evoluţia sarcinii şi starii de bine a mamei şi


copilului
A pregăti gravida pentru naştere, îngrijirea şi
alimentaţia naturală a nou-născutului.
A lua măsurile necesare în cazul apariţiei unor stări
patologice.
Activităţi:

Culegeţi datele necesare pentru a fi introduse în Fişa gravidei şi în


Carnetul medical perinatal
Determinaţi masa corpului gravidei şi calculaţi adaosul ponderal de la
debutul sarcinii şi introduceţi datele în Gravidogramă.
Măsuraţi tensiunea arterială, menţionaţi HTA, dacă există şi verificaţi
nivelul de proteinurie.
Măsuraţi înălţimea fundului uterin (ÎFU), înregistraţi-o în Gravidogramă
şi apreciaţi dacă creşterea ÎFU este în limite normale.
Palpaţi abdomenul gravidei şi determinaţi cum este situat fătul în uter şi
care este partea prezentată. În caz de prezentare anormală, referiţi
gravida la medicul ginecolog – consultant sau internaţi-o în maternitate
Auscultaţi bătăle cordului fetal şi determinaţi frecvenţa lor
În cadrul consilierii discutaţi cu gravida semnele începutului naşterii şi
necesitatea internării în maternitate la apariţia lor, adresare la
maternitate în cazul scurgerii lichidului amniotic, chiar şi în lipsa
contracţiilor uterine
Amintiţi-i gravidei să ia la maternitate Carnetul medical perinatal şi
la externare sa nu-l uite la maternitate.
Discutaţi şi ajutaţi gravida să aleagă o metodă de contracepţie pe
care o va folosi după naştere. Dacă este disponibilă metoda aleasă,
oferiţi-i.
Informaţi gravida ce îmbrăcăminte trebuie să ia pentru copil cînd
va merge la maternitate.
Consiliaţi gravida în probleme de alimentaţie la sîn şi îngrijire a
nou-născutului.
Informaţi gravida, ca dacă naşterea nu debutează în următoarele
1- 2 săptămîni, ea trebuie să revină la control.
Răspundeţi la întrebările gravidei.
Probleme minore de disconfort în sarcină

• Cele mai multe femei trec prin mici


"probleme" în timpul sarcinii.

• Multe probleme se leaga de schimbarile


obisnuite din timpul sarcinii. Uneori însa este
nevoie de asistenta medicala.
Febra
- la începutul gravidității temperatura crește puțin, însă nu
necesită tratament (cauza - hormonală)
Oboseala
- poate fi prezentă în primele luni
- necesitatea mai mare în odihnă
- evitarea activităților nu neapărat necesare
- alimentația corectă și regulată
- acceptarea ajutorului soțului, prietenilor
- poate fi un simptom al anemiei
Micțiunea frecventă
- este un lucru obișnuit în primele și ultimele luni,
ce se datorează presiunii uterului asupra vezicii urinare
- necesită excluderea unui proces inflamator
Eliminări din vagin
- de obicei devin mai abundente
- este necesară igiena personală riguroasă
- nu se recomandă introducerea în vagin a lichidelor, poate provoca naștere
prematură
- în caz de prurit sau miros fetid – de examinat suplimentar
Eliminări sangvinalente
- pot apărea în primele săptămâni în zilele menstruației
- prezintă simptom alarmant și necesită adresare la medic
Grețurile și voma de dimineață
- sunt prezente la 50 % din gravide
- de obicei apar pe stomacul gol
- recomandări: de a lua o cană de ceai și un biscuit înaintea sculării din pat;
a lua gustări mici la fiecare 2-3 ore, băuturi gazoase; de a evita sucurile de
citrice, cafeaua; evitarea pregătirii mâncării cu arome puternice; evitarea
mirosurilor neplăcute.
- voma puternică nu este normală indiferent de termenul sarcinii și necesită
adresarea la medic
Leșinul
- apare mai frecvent în primele luni și e provocat de tensiunea
arterială joasă
- recomandări: gravida să se așeze sau să se culce lângă un geam
deschis, să se relaxeze, să ia o gustare bogată în proteine și
carbohidrați, dimineața – scularea lentă din pat

De reținut;
Durerile abdominale și sângerările vaginale pot fi semnele unei
eminențe de întrerupere a sarcinii sau al unei sarcini extrauterine.

Glandele mamare
- se măresc în volum, devin sensibile
- nu se recomandă spălarea cu apă rece din cauza riscului răcirii
- este binevenită aplicarea unei creme speciale pe mameloane și
pregătirea lor pentru lactație
Vergeturile, pigmentarea pielii
- poate fi aplicată o cremă de bază pe abdomen sau glandele mamare
pentru ameliorarea troficii pielii
- tratament special nu există
Edemele
- un anumit grad de edem a degetelor și gleznelor e normal, se
datorează reținerii apei și nu necesită tratament
- un adaos ponderal patologic ( mai mare de 500 g/săpt.) și edeme
pronunțate necesită adresare la medic
Constipația și hemoroizii
- modificările hormonale din sarcină pot deregla funcția intestinului
- uterul mărit apasă pe rect antrenând apariția hemoroizilor
- constipațiile pot fi reduse prin consumarea fibrelor alimentare
(cereale neprelucrate, fructe, legume), a sucurilor, lichide în cantitate
suficientă, poate fi recomandat un laxativ blând
- după defecare – spălarea cu apă rece și folosirea unui unguent sau
globulelor hemoroidale
Varicele
- apar de regulă la sfârșitul sarcinii
- statul în picioare vreme îndelungată poate înrăutăți situația
- recomandări: odihna cu picioarele ridicate, purtarea ciorapilor elastici,
bandajelor, încălțămintei comode fără tocuri înalte
Crampe musculare
- pot fi determinate de lipsa de calciu, de obicei apar în regiunea
gambelor, în special în timpul nopții
- recomandări: masarea picioarelor, folosirea unui supliment de calciu
Durerile de spate
- mărirea abdomenului provoacă creșterea efortului din partea
mușchilor abdominali
- o ținută corectă, dreaptă, contribuie la diminuarea durerilor
- se recomandă purtarea îmbrăcămintei comode, bandajului,
încălțămintei pe toc jos, dormitul pe saltea ce susține spatele
- recomandări săeciale, exerciții fizice
SEMNE DE ALARMA

durere de cap severa ce nu trece;


dereglari de vedere;
durere abdominala puternica si încordare
frecventa a uterului;
sîngerare vaginala;
scurgere de lichid din vagin;
febra t >38,0°C, frisoane
Programul de instruire a gravidelor și a familiilor lor
”Școala mamelor”

Scopul ședințelor antenatale prevede:


- Ca sarcina să fie dusă până la termen;
- Ca ea să nu dăuneze stării de sănătate a gravidei;
- Ca gravida să fie susținută emoțional de către cei
apropiați în așa fel, încât sarcina, travaliul și
lactația să constituie o experiență plăcută pe tot
parcursul vieții, până la adânci bătrâneți!!!
SATISFACȚIA PACIENTULUI ESTE UNUL DIN
PRINCIPALII INDICATORI AI CALITĂȚII
ASISTENȚEI MEDICALE!
Literatura:

1. Bazele obstetricii fiziologice , Vol. 1 și 2– G. Paladi,


O. Cernețchi, Chișinău, 2006.
2. Ghidul naţional de Perinatologie. Chişinău, 2005.
3. Obstetrica fiziologică, Manual – M.Ştemberg, E.Gladun,
Chişinău 2001.
4. Obstetrica practică, Manual – M.Ştemberg, E.Gladun,
Chişinău, 2004.
5. Obstetrica fiziologică şi patologică P.Vârtej, Bucureşti 1997.
6. Tratat de obstetrică – I. Munteanu, București, 2000.
7. Акушерство, Учебник, Савельева Т.М., Кулаков В.И., Москва
2000 .
Happiness is...
studying medicine

S-ar putea să vă placă și