Sunteți pe pagina 1din 20

Curs Fizic 2009-2010 sem I

Tituar curs Prof.univ.dr.ing.fiz Marius Stamate

Fizic evaluare semestriala


Evaluari par iale
Nota 1 (evaluare n sapt 6)
Acces, daca prezen a mai mare 50%

Nota 2 (evaluare n s pt 10)


Acces, daca prezen a mai mare 50%

Prezen activ Nota Np Activitate laborator-seminar Nota 4, Nlab

Examen oral 3 subiecte/bilet


Materia este impartita in 3 parti, cate un subiect din fiecare parte; Nota finala = (N1+N2+N3+Np+Nlab)/5;
N1, N2 si N3 sunt notele partiale si nota la subiectul 3, sau notele la subiectele 1, 2 si 3 ,

Cei care au (N1+N2)/2 8,50 prezinta la examen un subiect la alegere din fizica Cei care au 7 (N1+N2)/2 <8,50 pot sa-si aleaga de pe bilet ce subiect doresc sa trateze Cei care au 5 (N1+N2)/2 <7, vor trata al treilea subiect de pe bilet cel din a treia parte a materiei Cei care au (N1+N2)/2 <5, sau nu au dat partiale, vor trata toate cele trei subiecte de pe bilet, sau doua, daca exista o nota>5.

Bibliografie
Fizic modern , R Feynman, Ed.Tehnic Bucure ti, 1969 Luca I si altii, Fizic , Ed Didactica 1976 Calugaru Gh. si al ii, Fizic teorie i aplica ii, Universitatea Bac u 1994 Notite de curs, internet

Obiectul fizicii
Fizica este tiin a care studiaz materia i energia i interac ia dintre acestea Cuvntul Fizic vine din limba greac are semnifica ia de filozofie a naturii i

Importan a fizicii
Exist o strns leg tur ntre Fizica i dezvolt rile experimentale ale ingineriei, medicinei i tehnologiei Teoriile i principiile fizicii explic operarea a multora dintre aparatele utilzate n via a de zi cu zi, de la aspiratoare pn la video conferin e prin internet sau telefonie mobil Aplica iile recente din domeniul nanotehnologiei au deschis un nou front de lucru interdisciplinar unde legile fizicii valabile n domeniul nanometric sunt aplicate de fizicieni, biologi, ingineri, medici, .a, pentru cre terea calit ii vie ii

Con inut
Fizica clasic
Se ocup cu studiul fenomenelor legate de mi care i energie si are cinci componente de baz

Fizica modern
studiaz n principal structura de baz a lumii materiale

Fizica clasic
Mecanica Caldura Acustica Electricitatea i magnetismul Optica

Fizica modern
Fizica atomic a moleculei i electronului Fizica nuclear Fizica particulelor elementare Fizica solidului Fizica plasmei Fizica materiei condensate

Mecanica
Este disciplina care studiaz efectul for elor asupra corpurilor macroscopice flate n mi care sau repaus Mecanica corpurilor care sufer schimb ri ale st rii de mi care datorit for elor aplicate se mai nume te DNAMICA Mecanica corpurilor care se g sesc n repaus sau n mi care rectilinie i uniform se mai nume te STATICA O ramur a mecanicii, cunoscut sub denumirea de MECANCA FLUIDELOR se ocup cu studiul comport rii lichidelor i gazelor si a deplas rii corpurilor n acestea Mecanica deplas rii corpurilor cere ti se face ntr-o disciplina noua si anume ASTROFIZICA sau ASTRONOMIA

C ldura
tiin a care se ocup cu studiul c ldurii se nume te TERMODINAMIC . Ea studiaz modul n care c ldura este produs , cum aceasta se transmite dintr-un loc n altul, cum aceasta interac ioneaz cu materia i cum poate fi stocat . Termodinamica include i CRIOGENIA, disciplin care studiaz comportarea materiei la emperaturi foarte joas .

Sunetul
Disciplina care studiaz sunetul se nume te ACUSTICA. Sunetul reprezint vibra ii produse de o surs i care traverseaz mediul(aer, apa, metal, etc) n elegerea sunetului este important n proiectarea s lilor de concert, aparatelor auditive, inregistrarilor audio, etc. Studiul sunetului din afara domeniului auditiv (50-14.000 Hz), pentru sunete de fecven e mai mici part numele de INFRAACUSTIC ,iar pentru frecven e mai mari ULTRAACUSTICA

Electricitatea i Magnetismul
tina care studiaz Electricitatea i magnetismul poart umele de electromagnetism. Ramurile care s-au desp r it sunt Electronica , Microelectronica,

Lumina
Studiul luminii se realizeaz n cadrul domeniului numit OPTICA. Optica se poate mp r i n dou domenii, OPTICA FIZIC i OPTICA GEOMETRIC OPTICA FIZIC se ocup cu studiul naturii luminii i cu procesele fizice n urma c rora lumina este produs i transmis de la un corp la altul

Fizica atomului, moleculei si electronului


Studiaz structura atomilor i a moleculelor al aranjamentului electronilor pe nivele energetice i a distan elor dintre ace tia. Aparatul matematic utilizat este un aparat matematic specific si anume MECANICA CUANTICA. tiin a care analizeaz mi carea particulelor la nivl atomic i subatomic, i unde multe din no iunile clasice ( traiectorie, cunoasterea precisa a pozi iei si vitezei )dispar

Fizica nuclear
Se ocup cu studiul structurii i al propriet ilor nucleelor atomice. Cuprinde cateva discipline de sine statatoare cum ar fi : RADIOACTIVITATEA, FUZIUNEA SI FISIUNEA NUCLEARA, DOYIMETRIE I RADIOPROTEC IE, IMAGISTICA MEDICALA, CONTROL NEDISTRUCTIV,

FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE


Se ocup cu studiul structurii neztronilor, protonilor i a particulelor subatomice Cercetarile se fac n accelaratoare gigantice de particule diam 30-50km, i duc la cunoa terea intim a structurii materiei

Fizica solidului
Con ine FIZICA METALELOR, FIZICA SUPRACONDUCTORILOR, FIZICA SEMICONDUCTORILOR SI A DIELECTRICILOR, i studiaz comportarea acestora n nterac iunea cu materia i energia. A stat la baza dezvolt rii TELECOMUNICATIILOR, TRANSFERULUI DE INFORMA II, TIIN A CALCULATOARELOR .a.

Fizica plasmei
Plasma fiind a patra stare de agregare a materiei are legi specifice de comportare si interac iune. Plasma intalnim n neonul care lumineaza, sau n interioriul stelelor sau planetelor. Multe din incercarile de rezolvare a problematicii energetice a omenirii are la baza plasma utilizata in instala ii unde sa se produca FUZIUNEA NUCLEARA, iar eficien a energetic sa fie foarte ridicat

Fizica materiei condensate


Este motorul NANOTEHNOLOGIEI adica a fizicii i tehnologiei la dimensiuni submicroscopice. La acel nivel se pare ca matria se comporta diferit iar legile i teoriile fizicii trebuiesc rescrise. Aplica ii din domeniul nanotehnologiei deja au inceput sa intre n utilizare: de la vopseluri si cosmetice cu efecte imbunatatite la rachete de tenis, confec ii speciale alimente mai curate i medica ie mai controlat