Sunteți pe pagina 1din 10

TIPURI DE COMUNICARE

CLASIFICARE

‡ ‡ ‡

a) dupa tipul de limbaj folosit: verbal nonverbal paraverbal

b) dupa num rul de indivizi participan i la procesul de comunicare: ‡ comunicare intrapersonal ‡ comunicare interpersonal (cu al ii) ‡ de grup ‡ comunicare de mas

c) dupa contextul spa io-temporal al mesajelor : ‡ direct (fa în fa ) ‡ indirect (mediat )

d) dupa inten ionalitatea comunic rii ‡ inten ionat ‡ neinten ionat

e) dupa obiectivele comunic rii : ‡ comunicare incidental ‡ comunicare consumatorie ‡ comunicare instrumental

e) Dupa pozi ia ierarhic în organiza ie: ‡ comunicare ascendent ‡ comunicare descendent ‡ comunicare orizontal

‡ ‡ ‡ ‡

Comunicare eficient Claritate, concizie, caracterul direct al propozi iilor R spunderea pentru mesajul propriu Explicarea pozi iei personale Interven ii calme, neutre, echilibrate

‡ Evitarea referirilor la persoan ‡ Orientarea c tre cooperare, acord, consens ‡ Ini ierea unei atmosfere de deschidere ‡ Aten ia acordat partenerului