Sunteți pe pagina 1din 20

ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚILOR

EDUCAȚIONALE ÎN TIMPUL
VACANȚELOR ȘCOLARE ȘI
PERIOADA ESTIVALĂ.
TRIPADUȘ IRINA
Director IET nr. 35 mun.Bălți
grad didactic I, grad managerial II
CUM PLANIFICĂM CARE ESTE
ACTIVITĂȚILE ÎN PRIODICITATEA
PERIOADA DESFĂȘURĂRII
VACANȚELOR? ACTIVITĂȚILOR
SPECIFICE
VACANȚELOR ?

CÂT DUREAZĂ
ACTIVITĂȚILE
DESFĂȘURATE ÎN
VACANȚĂ ?

CE TIPURI DE
ACTIVITĂȚI SE
CE ESTE SPECIFIC DESFĂȘOARĂ ?
PENTRU
ACTIVITĂȚILE
DESFĂȘURATE ÎN
PERIOADA
VACANȚELOR?
ACTIVITĂȚILE ÎN PERIOADA VACANȚELOR ȘCOLARE

ARTISTICO-ESTETICE
ÎN TIMPUL VACANȚELOR
CADRELE DIDACTICE VOR PLANIFICA
ȘI DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI: ACTIVITĂȚI DE FORTIFICARE
A SĂNĂTĂȚII

INDIVIDUAL
TEMELE ( LA NIVEL DE GRUPĂ)
PROIECTELOR, ÎN PERIOADA
VACANȚELOR,
POT FI SELECTATE: COLECTIV
(LA NIVEL DE INSTITUȚIE)

VACANȚELE DIN TIMPUL ANULUI DE STUDIU, SUNT OFERITE ÎN APROPIEREA


SĂRBĂTORILOR RELIGIOASE, NAȚIONALE.
DE REGULĂ TEMELE PROIECTELOR PENTRU PERIOADA VACANȚELOR
SUNT SELECTATE ÎN FUNCȚIE DE SĂRBĂTORILE CE REVIN FIECĂREI VACANȚE.
ACTIVITĂȚILE ÎN PERIOADA VACANȚELOR ȘCOLARE
Toate activitățile vor fi organizate și desfășurate preponderent în aer liber.
Acestea presupun integrarea, în planificare, organizare și desfășurare a procesului educațional
în IET, a activităților:
• de dezvoltare personală,
• activităților de fortificare a sănătății,
• activităților artistico-estetice,
• activităților de cercetare experimentală,
• precum și a activităților extracurriculare,
care se vor desfășura în diverse forme, reglementate de produsele curriculare aprobate de MEC:

Activitățile de dezvoltare personală -


desfășurate în orice moment al zilei, cu scopul
de a crea confort și siguranță necesare copilului
pentru dezvoltarea personalității lui ( rutine,
tranziții, activități recreative și de relaxare,
activităţi de dezvoltare/exersare a aptitudinilor
individuale, activităţi recuperatorii).
1. Activitățile de fortificare a sănătății, pe care se va pune accent special în
perioada vacanțelor școlare, sunt orientate spre:
Asigurarea unui mod
sănătos de viață al Menținerea stării de bine,
copiilor pentru toată emoțional-pozitive la Exersarea deprinderilor
perioada aflării acestora la copii motorii
grădiniță
• care presupune • prin intermediul • în cadrul diverselor
respectarea regimului activităților distractive, forme de activități,
zilei conform recreative, relaxante, individuale și de grup,
particularităților de ineteresante, prevenind precum: gimnastica
vârstă, asigurarea oboseala. matinală, gimnastica
regimului de consum a după somnul de zi,
apei potabile, sosirea și activitățile de educație
plecarea acasă a copiilor fizică, jocurile dinamice,
în aer liber, alimentație jocurile cu elemente
sănătoasă, regim de sportive, pauzele
activitate motorie dinamice, călirea,
consistent. precum și odihna activă.
ACTIVITĂȚILE DE ASANARE ȘI FORTIFICARE A SĂNĂTĂȚII SUNT:

Gimnastica matinală-
Gimnastica poate poate
matinală- fi tradițională, sub forma
fi tradițională, unui complex de
sau gimnastica
exerciții fizice (mers,alergare) exerciții de dezvoltare fizică generală,
cude
mișcări elemente inovative
bază, sau –de cu
gimnastica fitness, STEPinovative
elemente aerobică,-de
ritmică,
fitness, STEP
de joc
aerobică, cu subiect.
ritmică, de joc, cu subiect.

Gimnastica după somnul de zi- elimină somnolența, tonifiază mușchii


întregului
Gimnasticacorp,după
dezvoltă atenția,
somnul de zi-îmbunătățește dispoziția. Gimnastica
după somnul
exerciții în de
pat,ziexerciții
incluse complexe de exerciții
în grup, gimnastica specifice: exerciții în pat,
respiratorie.
exerciții în grup, gimnastica respiratorie.

Educația fizică în aer liber/ -exerciții fizice, jocuri în aer liber în


Educația fizică în aer liber/
combinație cu - Educațianaturali
factorii fizică în aer liber vizează
(soare, aer, creșterea
apă, capacităților
condiții adaptive și
climatice)
funcționale
Jocuri cu elemente de orientare în spațiu- conceptul de orientare spațială include evaluarea distanțelor, a dimensiunilor și a formelor, poziția reciprocă a
Jocuri cu elemente de orientare în spațiu
obiectelor și poziția lor față de orientare. Multe studii ale oamenilor de știință susțin că stăpânirea percepțiilor spațiale, reprezentările și orientarea sporesc
eficacitatea și calitatea activității cognitive productive, creative, de muncă, îmbunătățește abilitățile senzoriale și intelectuale. Aceste jocuri conțin un complex de
Exemplu: „De-a v-ați ascunselea”, „Găsește jucăriile”, „Cercetaș”
jocuri în aer liber (2-3 jocuri) cu diferite tipuri de mișcări de bază care dezvoltă activitatea creativă și independentă a copiilor.
Exemplu: „De-a v-ați ascunselea”, „Găsește jucăriile”, „Cercetaș”

Jocurile dinamice, cu diverse subiecte – vor fi selectate în dependență de


Jocurile dinamice, cumomentul
diverse subiecte – carepromovării jocului
vor fi selectate în dependență ( în
de grupa cadrul
de vârstă, întâlnirii
momentul de( îndimineață,
promovării jocului plimbării,
cadrul întâlnirii de dimineață, plimbării,
activității de educație fizică etc.).
activității de educație fizică etc.). Subiectele jocurilor vor corespunde anotimpului, contextului activităților.

Subiectele jocurilor vor corespunde anotimpului, contextului activităților.

Odihna activă/ Activitățile extrașcolare -care include: marşuri turistice, plimbări


în afara
Odihna activă - care include sectorului
diverse activităţi grădiniţei,
dinamice: marşuri turistice, plimbărifestivităţi
în afara sectorului sportive, jocuri,
grădiniţei, festivităţi competiţii
sportive, jocuri, sportive.
competiţii sportive. Această formă
a activității mortice are menirea de-a fortifica sănătatea copiilor, de-a menţine starea emoțional-pozitivă a acestora, prevenind oboseala. Se organizează cu copiii o dată pe lună,
Se organizează cuzi decopiii
în ultima o dată
vineri a lunii, pe lună,
pe tot parcursul în ultima
anului, începând cu vârsta de zi3 ani.de vineri a lunii, pe tot

parcursul anului, începând cu vârsta de 3 ani.

Călirea - asocierea exerciţiilor


Călirea
fizice cu diferite băi,
folosind factorii naturali ai mediului ambiant (apa, aerul şi soarele).
Activitățile artistico-estetice, pot fi:
 Activități creative:

aplicație – construcții – din design


designpentru
pentru design
desen - tehnici modelare din
crearea copii
copii–- decorativ și
netradiționale:
desen - folosirea lut, plastilină aplicațiede- obiecte de
aranjamente
aranjamente spațial-
tehnicilor
gravură, pictură ecologică, imagini
creareaplate,
de plastic de tip lego (buchete, picturi
design decorativ
netradiționale: imagini plate,
semivolumetrice, construcții
sau lemn, - (buchete, interior (căsuța
și spațial-
cu degetele,
gravură, pictură cu aluat; semivolumetrice, construcții din
vegetale, bijuterii
interior parcare
(căsuța
degetele, monotipia, modelare din lut, volumetrice, construcții în picturi vegetale,
din materiale păpușii,
monotipia, volumetrice, din obiecte de plastic păpușii, parcare
plastilinografia, plastilină din plastic, din
plastic, din hârtie nisip;
sau lemn,
bijuterii
naturaledinși pentru mașinuțe),
pentru mașinuțe),
plastilinografia,
florotipia, tehnica ecologică, aluat; artificiale),
presărării, tehnica
tehnica hârtie
simplăsimplă
sau construcții în materiale crearea de
crearea de
florotipia, proiectarea de
picturii cu ață, desen gofrată, aplicații
sau gofrată, nisip; naturale și
haine , măști,
panouri
panouri
presărării,
cu creta petehnica
asfalt, cu elemente decorative. 
aplicații artificiale),
accesorii pentru decorative. 
desen pecu
picturii nisip;
ață, florale; cu
elemente florale;  proiectarea
cap, costumede de
cu creta pe asfalt, sărbători,
haine, măști,
pe nisip;
accesorii pentru
cap, etc.
Activităţi de cercetare experimentală

la baza lor stă reflexul necondiționat de orientare-cercetare a


copiilor preșcolari. Prin natura lor copiii sunt cercetători, deaceea
este necesar să-i ajutăm sa facă descoperiri, să analizeze,
să facă concluzii, să experimenteze.

Activitatea de cercetare/explorare
Activitatea de experimentare  presupune încercările şi tentativele

 este o observaţie provocată, o acţiune copiilor de a cunoaşte şi de a descoperi


de căutare, de încercare, de găsire de dovezi. Se organizează lucruri noi. Ea va permite cucerirea lumii
intenţionat, în condiţii determinate, în scopul observării
comportamentului și descoperirii esenţei unui anume înconjurătoare, va stimula motivaţia de a
fenomen/lucru. Vara este cea mai bună perioadă a anului
pentru experimente asupra naturii și fenomenelor cunoaşte mediul într-o formă accesibilă și
caracteristice acestui anotimp (cu lumina soarelui, aerul, apa,
necesară pe tot timpul aflării copilului la
nisipul etc.). Copiii vor fi încadrați în activitatea de explorare/
experimentare (conturul umbrelor, plutirea obiectelor, grădiniță.
mişcarea aerului în natură, circuitul apei în natură, dizolvarea
unor substanţe în lichide - sare, bicarbonat de sodiu, zahar,
etc.), deoarece particularităţile lor de vârstă permit și chiar
impun această activitate.
Activitățile muzicale
Folosirea fundalului muzical în Organizarea concursurilor Activități de recunoaștere a
diferite momente de regim sunetelor din natură și asociere
muzicale, audițiilor
cu opera muzicală

În timpul plimbărilor și excursiilor pot fi organizate


Jocuri muzicale, cântat în cor, folosirea diferitor jucării, obiecte pentru a reda ritmul sau chiar melodia
(pahare cu diferite conținuturi, tamburina etc.)

Activitățile teatrale/ literare:


În perioada vacanțelor, sunt binevenite promovarea festivalurilor folclorice, de
divertisment și alte activități distractive, care au ca scop, crearea bunăstării emoționale a
copiilor. (Exemple de activități: „Concurs de poezie”; „În lumea poveștilor”; „Vă invităm
la teatru”; „Continuă povestea”.

Lucrul cu cartea „Clubul de lectură”, în cadrul căruia


cadrul didactic le citește zilnic copiilor.
Administrarea activităților desfășurate în IET pentru perioada
vacanțelor (pe săptămână)
Grupe/vârste Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
  I-a mică a II-a mica medie mare pregătitoare
Tipuri de activități 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani
Activități de dezvoltare personală
Rutine/ tranziții  
Activități recreative și zilnic
de relaxare  
Activităţi de dezvoltare (se acordă timp suficient, conform necesităților individuale și
şi exersare a aptitudinilor particularităților de vârstă ale copiilor)
individuale
Activităţi recuperatorii
1.Activități de asanare și fortificare a sănătății
Gimnastica matinală zilnic zilnic zilnic zilnic zilnic
5-6/8 min. 6-8/10 min. 6-8/10 min. 8-10/12 10-12/15 min.
min.
Gimnastica de după somn - zilnic zilnic zilnic zilnic
5-8 min. 5-8 min. 5-8 min. 8-10 min.
Călire zilnic zilnic zilnic zilnic zilnic
15/20 min. 15/20 min. 20/25 min. 25/25 min. 30/35 min.
Educația fizică în aer liber*1 2 x 10-15/20 2x 15-20/25 2x 20-25/30 2x 25-30/35 3x 30-35/40
min. min. min. min. min.
Odihna activă (competiții, - 1x 15-20/25 1x 20-25/30 1x 25-30/35 2x 30-40/45
concursuri, starturi vesele etc.) min. min. min. min.
Jocuri dinamice zilnic zilnic zilnic zilnic zilnic
6-10/12 min. 10-15/20 15-20/25 20-30/35 20-30/35
min. min. min. min.
1. Activități artistico-estetice
Activități creative:          
desen, modelare, aplicație, zilnic zilnic zilnic zilnic zilnic
construcții, design pentru 7-10 min. 10-12 min. 10-15 min. 15-20 20-25 min.
copii, design de interior etc. min.
Activități muzicale și/sau cu 2x10-15 2x15-20 2x20-25 2x25-30 2x30-35 min.
acompaniament muzical min. min. min. min.
Activități literare și/sau de 2x10 min. 2x15 min. 2x20 min. 2x25 min. 2x 30 min.
teatralizare
Activități extracurriculare: - - 1/2 lunar 2/3 lunar 3/4 lunar
sărbători, festivaluri,
concursuri, excursii, marșuri
turistice *2

NOTE:
• În perioada vacanțelor, inclusiv perioada estivală, activitățile opționale nu se organizează.
• Prin bară, este indicat timpul suplimentar recomandat pentru activitățile de asanare și fortificare a sănătății, deoarece
în perioada estivală și a vacanțelor școlare putem aloca mai mult timp acestor activități, bazându-ne pe
interesul/interesele copilului/ copiilor.
* Educația fizică în aer liber – pot fi repetate complexele de exerciții din timpul anului de studii, cu unele modificări. În
1

special în perioada estivală, activitățile de educație fizică sunt organizate în formă de distracții, cu multă creativitate și
atractivitate pentru copii.
*2 Activitățile extracurriculare – în dependență de temele abordate, solicitările copiilor și a părinților, cadrele didactice
vor selecta tipul de activitate extracurriculară ce urmează a fi promovat, astfel încât să nu fie depășit numărul de activități
lunar recomandat.
În cadrul desfășurării activităților din perioada
vacanțelor/ estivală se va ține cont de următoarele:

prin
interacțiunea jucând-se
în mod natural alături de
dacă micuții cu aceștia; copii și
sunt în pericol ; devenind
participanți
dacă există activi la joc;
nevoia de a
sprijini copiii comentând
în timpul unui piesa lor;
dezacord;

a) cadrele didactice,
prin furnizarea personalul din iet se
unui va implica în jocurile
echipament/jucării pentru copii: la invitația din
/materiale partea
didactice acestora;
suplimentar/e;

dacă un copil dacă copiii


dacă solicită
nu se implică dacă există o jocul/activitatea
activ în joc; consiliere și
lipsă de devine asistență;
interes în neproductiv/ă sau
anumite repetat/ă în mod
activități; inadecvat;
b) La baza conceperii procesului educațional cu preşcolarii și
in perioada vacanțelor/ estivală va sta caracterul dominant al
activităţii ludice, specifice vârstei copiilor.

c) În cadrul activităților promovate în perioada vacanțelor /


estivală se va permite circulația liberă a copiilor în timpul
activităților (ținând cont de faptul că activitățile se vor
desfășura, în mare măsură, în aer liber, forma de organizare în
grup mare, semicerc nu va fi aplicată).

d) Finalizarea temporară deschisă a activității copilului este


posibilă în cadrul activităților estivale, deoarece fiecare copil
acționează în ritmul său și are nevoie de timp necesar pentru a
finaliza o lucrare.
Model de administrare activităților educaționale în perioada vacanței de TOAMNĂ,
pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă Luni Marți Miercuri Joi Vineri
Grupa I mică ADP ADP ADP ADP ADP
Colaj – „Frunze Atelier „Eco”- Educație muzicală Educație fizică Grup Vizionare desen
colorate” Aplicație din frunze   I/ grup / animat – „Povestea
metoda ștampilei și flori. Culorile toamnei-   frunzei”
Educație muzicală Educație fizică recital de poezii Sărbătoarea toamnei- Discuții pe marginea
  Grup I/ grup / spectatori materialului vizionat
 
Grupa II mică ADP ADP ADP ADP ADP
Educație fizică Atelier Eco- Educație fizică Educație muzicală Vizionare desen
I/ grup / Aplicație din frunze Grup I/ grup / Sărbătoarea toamnei- animat – „Povestea
Colaj – „Frunze și flori.   spectatori frunzei”
colorate”   Culorile toamnei- Discuții pe marginea
metoda ștampilei Educație muzicală recital de poezii materialului vizionat
  - „Hora toamnei”
Grupa medie ADP ADP ADP ADP ADP
Educație muzicală Atelier „Eco” Ghici ghicitoarea Sărbătoarea toamnei Educație fizică
Clubul micilor ecologiști   mea - concurs de Educație fizică  
- joc: „Fructele preferate, Educație fizică ghicitori de toamnă   „Povestea frunzei”
fructele necesare”     Discuții pe marginea
Educație muzicală materialului vizionat
 
Grupa mare ADP ADP ADP ADP ADP
Clubul micilor ecologiști Educație muzicală Culorile toamnei- Sărbătoarea toamnei joc: „Dragă natură”,
- Studiu de caz: „Pot trăi Atelier „Eco” recital de poezii   scrisoare adresată de
fără aer? Dar fără plante?   Educație muzicală copil naturii”
Ce rol au animalele în Educație fizică    
viaţa mea?”   Educație fizică
Educație fizică  
 
Grupa pregătitoare ADP ADP ADP ADP ADP
Clubul micilor Atelier „Eco” Culorile toamnei- Sărbătoarea toamnei „Dragă natură” -
ecologiști - „Sădeşte un Educație muzicală recital de poezii,   scrisoare adresată de
pom spre a te bucura de   spune repede- Educație muzicală copil naturii.
fapta ta” frământări de limbă.    
    Educație fizică
Educație fizică Educație fizică  
   
Grupa mixtă 2-4 ani ADP ADP ADP ADP ADP
Clubul micilor Atelier „Eco” Ghici ghicitoarea Sărbătoarea toamnei Educație fizică
ecologiști - „Sădeşte un Educație muzicală mea- concurs de    
pom spre a te bucura de   ghicitori de toamnă Educație muzicală „Povestea frunzei”
fapta ta”     Discuții pe marginea
Educație fizică Educație fizică materialului vizionat
   
Grupa mixtă 5-7 ani ADP ADP ADP ADP ADP
Clubul micilor Educație muzicală Culorile toamnei- Sărbătoarea toamnei „Dragă natură”,
ecologiști   recital de poezii,   scrisoare adresată de
  Atelier Eco spune repede- Educație muzicală copil naturii”
Educație fizică frământări de limbă.    
    Educație fizică
Educație fizică  
 

1
ADP- Activități de dezvoltare personală, care includ: rutine, tranziții, activități recreative și de relaxare, activități de exersare a aptitudinilor individuale și
activitățile recuperatorii.
[2]
Atelier „Eco” - Ce facem la acest atelier de creatie? Descoperim conurile de brad, ghindele, frunzele, pietricelele și alte materiale naturale – aflăm de unde
provin, la ce se folosesc și cum ne putem juca cu ele în mod creativ, învățăm câteva lucruri despre animale și insecte, recapitulăm anotimpurile, cum le
recunoaștem și ne bucurăm de culorile toamnei creăm, singuri sau ajutați de părinți, un cățel, buburuze, un omuleț și alte figurine decupăm și lipim pictăm cu
culori non-toxice, potrivite pentru copii, diverse suprafețe pentru a ne înfrumuseța creația finală realizăm o mini-macheta cu omuleți și animale. Beneficii -
micuții își dezvoltă creativitatea, imaginația, îndemânarea și răbdarea; învață într-o manieră informală lucrui noi despre natură și mediu; își dezvoltă mai ușor
unele abilități sociale ca urmare a interacțiunii cu ceilalți copii; exersează capacitatea de concentrare pe o singură sarcină; învață importanța lucrului în echipă
pentru a finaliza un proiect început; copiii vor căpăta încredere în sine după ce vor finaliza primele lor creații; crește nivelul de autonomie al copilului.
Planificarea activităților în cadrul vacanțelor poate fi realizată atât la nivel de grupă (așa cum e arătat în modelul de mai
sus), cât și la nivel de instituție.  
Planificarea instituțională prevede organizarea unei activități tematice extracurriculare comune, la nivel de instituție, în
ultima zi de vacanță, cu implicarea fiecărei grupe de copii prin prezentarea unui produs, a activităților promovate în perioada
vacanței respective.
Model al repartizării tipurilor de activități promovate în vacanța de TOAMNĂ, care au ca rezultat final
„produsul” ce urmează a fi prezentat în cadrul sărbătorii „Toamna Aurie”
Gr/ ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Produsul
Grupa I mică Explorăm frunzele de Selectăm cele mai Învățăm poezii Învățăm cântecele Sărbătoarea toamnei Colaj – Aplicație
toamnă, pictăm frunzele frumoase frunze, despre frunze. despre toamnă.   din frunze „Coș
prin metoda ștampilei. elaborăm o aplicație Toți copiii din toate cu flori”
din frunze. grupele vin cu
Grupa II mică În cadrul plimbării Elaborăm aplicația din Recital de poezii de Discuții despre desenul produsul activității Colaj – Aplicație
culegem cele mai frunze și flori . toamnă animat vizionat, lor, realizat pe din frunze -
frumoase frunze, flori. descrierea colajului parcursul săptămânii, „Toamna în
pentru sărbătoarea pentru a întregi grădină”
toamnei, selectarea tabloul sărbătorii per
titlului produsului ansamblu, per IET, ca
pregătit și contribuție
personală la produsul
Grupa medie Discuții despre legumele Selectarea modelelor Recital de poezii de Confecționarea colectiv. Expoziția
și fructele de toamnă de personaje care toamnă personajelor selectate personajelor din
urmează a fi din legume și fructe, fructe și legume
confeționate din frute intitularea expoziției.
și legume, prin
argumentarea alegerii.
Grupa mare Discuții cu privire la Selectarea modelelor Poezii și cântece Confecționarea „Bostaniada-
tipuri de dovelac, de compoziții din despre bogățiile lucrărilor selectate, prin compoziții de
foloase, recete de bucate dovleac. toamnei agrumentarea alegerii și toamnă din
din dovleac denumirea compoziției. dovleac”
Grupa Discuții cu privire la Selectarea florilor și Confecționatrea Confecționarea „În lumea florilor
pregătitoare florile de toamnă, plantelor necesare suporturilor pentru buchetelor pentru de toamnă -
descrierea conceptului de pentru ofromarea buche-tele de flori. expoziție, denumirea compoziții din
desigh floral, idei și expoziției. Recital de poezii compozițiilor în parte. flori și frunze”
concepții de formare a despre florile de
compo-zițiilor din flori toamnă.
Model al repartizării activităților educaționale în perioada vacanței de iarnă, pe grupe de vârstă
Grupa Luni I II săpt. Marți I II săpt. Miercuri II săpt. Joi I II săpt. Vineri II
de săpt. săpt. I săpt. săpt. I săpt. săpt.
vârstă
Grupa I ADP ADP ADP ADP ADP
mică Povestea Jocuri de A.E. În  „La curtea „Primiți „Cutia cu „Magia Micii Album
fulgului iarnă ospeție la Festivalu bunelor urătorii?”- fapte experim detectiv de
de nea Moș l maniere” colaj de bune” – entelor- i vacanț
Crăciun colindelor vizionare urături citire după Fulg, ă
de Crăciun filmuleț imagini. zăpadă,
educativ picătură

Educația fizică Educația muzicală Educația fizică  
Educația
muzicală
Grupa II ADP ADP ADP ADP ADP
mică Povestea Jocuri de Cel mai Festivalul A.E. În „Primiți La curtea „Magia „Iarna Album
fulgului iarnă frumos colindelor ospeție la urătorii?”- bunelor experim pe de
de nea fulgușor- de Crăciun Moș colaj de maniere entelor- uliță”- vacanț
colaj Crăciun urături Fulg, colaj ă
zăpadă,
picătură

Educația fizică Educația fizică Educația fizică Educația fizică Educația fizică
 Activități de dezvoltare personală, care includ: rutine, tranziții, activități recreative și de relaxare, activități de exersare a aptitudinilor individuale și

activitățile recuperatorii.

 În cazul în care afară este zăpadă, copii vor practica în aer liber: bulgăreala, construcția unui om de zăpadă, săniuș etc. În cazul lipsei zăpezii, copiii

vor lucra cu materiale în grupă: puzzle, desene, domino, etc.

 Activitate extracurriculară dedicată sărbătorilor de iarnă

 în cadrul promovării „Festivalului colindelor în cadrul instituției, grupele mari-pregătitoare sunt cei care interpretează colindele, grupele medii, mici,

participă în calitate de spectatori. În carul grupelor mixte, copiii sunt selectați în dependență de vârstă, copiii mai mri interpretează colindele, cei mai mici,

sunt în rol de spectatori.


Grupa ADP ADP ADP ADP ADP
medie Cel mai Jocuri de iarnă Recital de Festivalul „La curtea „Primiți A.E. „Magia „Iarna pe Album
frumos poezii colindelor de bunelor maniere” urătorii?”-colaj „Revelionul experimentelor uliță”- colaj de
fulgușor- ” Iarna” Crăciun vizionare filmuleț de urături copiilor” -Fulg, zăpadă, vacanță
aplicație educativ picătură”

Educația muzicală Educația fizică Educația muzicală Educația fizică Educația fizică

Grupa ADP ADP ADP ADP ADP


mare Fulgi din Jocuri de iarnă. A.E. În Festivalul „Revelionul „Primiți „La curtea „Magia „Iarna pe Album
  hârtie- Scrisoare lui ospeție la colindelor de copiilor” urătorii?”-colaj bunelor experimentelor uliță”- colaj de
  decupare Moș Crăciun- Moș Crăciun Crăciun de urături maniere” -Fulg, zăpadă, vacanță
  aplicație. Scridsoare lui vizionare picătură”
  Moș Crăciun. filmuleț
educativ

Educația fizică Educația muzicală Educația fizică Educația muzicală Educația fizică
Grupa ADP ADP ADP ADP ADP
pregăti Fulgușor Jocuri de iarnă „Magia Festivalul Vă invităm la „Primiți „La curtea Scrisoare lui „Revelionu Album
toare micuț-drăguț!- experimentelor- colindelor de teatru! urătorii?”-colaj bunelor Moș Crăciun. l copiilor” de
master class Fulg, zăpadă, Crăciun de urături maniere” vacanță
de picătură” vizionare
confecționare filmuleț
a fulgilor din educativ
diferite
materiale

Educația muzicală Educația fizică Educația fizică Educația fizică Educația muzicală

S-ar putea să vă placă și