Sunteți pe pagina 1din 11

Tratatele de

pace
Între 1919-1920 s-a desfășurat Conferința de Pace de la Paris
la care au participat statele învingătoare, inclusiv România.
Rusia nu a participat la conferință, fiind măcinată de războiul
civil. Președintele coferinței este proclamat președintele Franței –
Georges Clemenceau.
Georges
Clemenceau
– președintele
Franței
Negocierile s-au bazat pe cele 14 Puncte, un program
propus de președintele american Woodrow Wilson. Printre
aceste principii se număra principiul autodeterminării,
egalitatea statelor în politica internațională, interzicerea
tratatelor secrete. Totodată a fost semnat și pactul care pune
bazele Societății Națiunilor care era o organizație al cărei
scop era menținerea păcii și evitarea declanșării unui nou
război. Ea nu a avut mijloacele necesare pentru a rezolva
conflictele dintre state, așa că eșuează, ceea ce va duce la
WW2.
Woodrow
Wilson –
președintele
SUA
Cele 14 Puncte
1. Renunțarea la toate tratatele internaționale secrete și la diplomația secretă.
2. Libertatea comerțului internațional.
3. Libertatea navigației comerciale pe timp de pace și război.
4. Reducerea înarmărilor pe bază de garanții reciproce.
5. Rezolvarea problemelor coloniale cu respectarea intereselor popoarelor respective.
6. Eliberarea teritoriilor rusești și libertatea rușilor de a ‐şi rezolva singuri problemele interne și
internaționale.
7. Restabilirea Belgiei în granițele sale.
8. Retrocedarea provinciilor Alsacia și Lorena Franței.
9. Restabilirea granițelor Italiei prin rectificare.
10. Autonomia națiunilor din fostul Imperiu Austro ‐Ungar.
11. Eliberarea teritoriilor ocupate ale României și ale Serbiei şi Muntenegrului.
12. Acordarea autonomiei popoarelor din Imperiul Otoman, deschiderea strâmtorilor Bosfor și
Dardanele pentru comerțul maritim liber.
13. Acordarea independenței Poloniei.
14. Crearea Societății Națiunilor.
Tratatele cu învinșii au fost semnate în localitățile din apropierea Parisului în anii
1919-1920. Cel mai important este Tratatul de la Versailles încheiat cu Germania prin
care aceasta pierdea imperiul colonial, ceda Franței Alsacia și Lorenna, era obligată la
plata unor despăgubiri de război în valoare de 130 de miliarde de mărci și reducerea
efectivelor militare. De asemenea, Germania trebuia să își asume responsabilitatea
declanșării războiului. Aceste hotărâri au fost considerate nedrepte din punctul de
vedere al Germaniei.
Austro-Ungaria se destrămase din octombrie 1918,
așa că sunt încheiate tratate separate cu cele două state:
cu Austria la Saint-Germain, cu Ungaria la Trianon. Cu
Bulgaria la Neuilly și cu Turcia la Sevres. Ele vor
alcătui împreună sistemul Versailles. Statelor învinse li
se aduc la cunoștință doar forma finală a tratatelor, fără
a fi consultate, motiv pentru care le consideră un dictat.
Consecințele războiului:
- Pierderi umane ( au murit aproximativ 20 de milioane de oameni), pierderi
materiale
- În baza principiului naționalităților enunțat de către Wilson are loc redesenarea
hărții Europei prin destrămarea unor imperii și apariția unor state noi: Austria,
Ungaria, Cehoslovacia, România, Polonia, Iugoslavia (alcătuită din Croația,
Bosnia, Dalmația, Serbia). Se destramă Imperiul Rus și apar Finlanda, Estonia,
Letonia și Lituania. Se destramă Imperiul Otoman și apare Turcia.
- SUA devine prima putere mondială
- A fost recunoscută pe plan internațional formarea României Mari
01
NAME OF
THE SECTION
You could enter a subtitle
here if you need it

S-ar putea să vă placă și