Sunteți pe pagina 1din 7

CULTURA ROMEI ȘI A

GRECIEI ANTICE

Realizat:Rusu Sergiu
Clasa:aX-a B
I.P L\T ,,A.MATEEIVICI’’
Raionul:Șoldănești
GRECIA ANTICA
Alcibiade-a fost un general și politician atenian, șef al grupării democratice. În
415 î.Hr. a îndemnat Atena să pornească o expediție pentru a supune Sicilia.
Alcibiade a plecat spre Sicilia, dar a fost rechemat spre a fi judecat, fiind învinuit
de a fi luat parte la mutilarea statuilor zeului Hermes. Dându-și seama de
primejdie, se refugiază la Sparta, apoi la curtea satrapului persan Tisaferene.
Reușește să se întoarcă la Atena, recăpătând încrederea concetățenilor. În urma
unui eșec suferit în luptele cu perșii, este înlăturat de la comanda oștirii, se
refugiază în Frigia și este ucis din ordinul satrapului Fanabazos,(n.450 î.HR.-
d.404 î.HR 46 ani).
Temistocle- a fost un politician și general atenian. A fost un reprezentant al noii
generații de politicieni care s-au afirmat în anii de început ai democrației ateniene,
laolaltă cu marele său rival, Aristide. Ca orientare politică, Temistocle era un
populist, având suportul atenienilor din clasele inferioare și opunându-se de
obicei nobilimii ateniene. Ales arhonte în 493 î.Hr., a sporit puterea navală a
Atenei, activitate care a fost mereu în atenția sa de-a lungul carierei sale politice.
În timpul primei invazii persane în Grecia, a luptat în Bătălia de la Maraton și e
posibil să fi fost unul dintre cei 10 generali atenieni (strategoi) care au condus
acea bătălie,(n.524 î.HR.-d.459 î.HR.64ani)
OAMENI DE ȘTIINȚĂ
Arhimede din Siracuza(n.287 î.Hr-d.212 î.HR 75 DIN GRCIA
ani)-a fost un învățat al lumii antice. Realizările sale • Aristotel(n.384 î.Hr-d.322 î.Hr 62 ani)-a fost unul
se înscriu în numeroase domenii științifice: dintre cei mai importanți filosofi ai Greciei Antice,
matematică, fizică, astronomie, inginerie și filozofie. clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic,
Carl Friedrich Gauss considera că Arhimede și Isaac fondator al școlii peripatetice. A fost discipol al lui
Newton au fost cei mai mari oameni de știință din Platon și a tras concluziile necesare din filosofia
întreaga istorie a civilizației umane. Se cunosc puține acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță
detalii despre viața lui, dar este considerat drept unul afirma că Aristotel este întemeietorul științei
din principalii oameni de știință din antichitate. politice ca știință de sine stătătoare.A întemeiat și
Printre altele a pus bazele hidrostaticii și a explicat sistematizat domenii filosofice ca metafizica,
legea pârghiilor. I s-au atribuit proiectele unor noi
invenții, inclusiv al unor mașini de asalt, precum și
logica formală, retorica, etica. De asemenea,
șurubul fără sfârșit. Experimente moderne au arătat forma aristotelică a științelor naturale a rămas
că Arhimede a proiectat mașini capabile să scoată paradigmatică mai mult de un mileniu în
corăbiile din apă și să le dea foc folosind un sistem Europa.În lucrările de logică a analizat exemple de
de oglinzi. demonstrație din matematică.
Pitagora(n.582-d.496 î.Hr) FILOZOFI
• A fost un filosof și matematician grec, originar din Platon(n.427-d.347 î.Hr)
insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care • a fost un filozof al Greciei antice și fondatorul
punea la baza întregii realități, teoria numerelor și Academiei din Atena. Este considerat figura pivotantă
a armoniei. A fost și conducătorul partidului pentru dezvoltarea filosofiei, în special a tradiției
aristocratic din Crotone (sudul Italiei). Scrierile Occidentale. Spre deosebire de ceilalți filosofi
sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie contemporani ai săi, întreaga operă a lui Platon se
descoperirea teoremei geometrice și a tablei de presupune că a supraviețuit intactă pentru mai bine de
înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și 2500 de ani.
descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine • Platon a inovat dialogul scris și formele dialectice în
de cele ale discipolilor apropiați. filosofie, care originează odată cu el. În special prin
dialogurile Republica și Legile, Platon pune bazele și
• Pitagora a fost un mare educator și învățător al filosofiei politice occidentale, producând unele dintre
spiritului grecesc și se spune că a fost și un atlet cele mai timpurii tratate politice scrise din perspectivă
puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, filosofică.
filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și
comandanților militari.
Octavianus Augustus(n.63 î.Hr-d.14 PERSONALITĂ
d.Hr)
• cunoscut anterior drept Octavius, a fost primul
ȚI DIN ROMA
împărat roman. Deși a păstrat înfățișarea Republicii Hadrian(n.76-d.138)
Romane, a condus ca un împărat pentru mai mult • Hadrian a fost al treilea dintre așa-zișii „cei cinci împărați buni ai
de 40 de ani. A încheiat un secol de războaie civile Imperiului Roman”. Începutul domniei lui Hadrian este marcat de
și a adus o eră de pace, prosperitate și măreție „conspirația celor patru consulari”, soldată cu executarea lor.
Spirit neliniștit, sensibil, de o neobosită curiozitate, Hadrian a
imperială. Este cunoscut de istorici cu titlul de străbătut, în lungi călătorii, toate provinciile imperiului, în care a
Augustus, pe care l-a luat în 27 î.Hr. petrecut mai mult timp decât la Roma.
• Nu a fost un mare lider militar, dar a avut modestia • A inițiat o serie de reforme în armată și justiție; arta și arhitectura
s-o recunoască. S-a bazat pe Marcus Agrippa, care au înflorit în timpul domniei lui. În capitală este restaurat
Panteonul și se construiește Mausoleul său (viitorul Castel
a comandat flota la Actium. Augustus a mai preluat Sant'Angelo) – necropola împăraților romani până la Caracalla.
comanda într-o singură campanie, în războiul Hadrian a acordat o deosebită atenție promovării filosofiei și
cantabric din Spania. Domnia sa e presărată cu literaturii, manifestând o pronunțată înclinare pentru cultura
victorii notabile, cea mai importantă fiind cucerirea greacă. El însuși era filosof și scriitor, fiind autorul unor poezii în
greacă și latină, discursuri, scrieri filologice și enciclopedice.
Egiptului, care a ajuns grânarul Romei.
Fabius Maximus(n.275-d.203)
OAMENI
• a fost un om politic roman care și-a câștigat porecla de
POLITICI
Cuntactor - cel care amână - din cauza tacticii lui de a
Lucius Licinius Lucullus(n.117-
amâna o luptă decisivă cu Hanibal. Fabius Maximus d.56 î.Hr)
cuntactor are meritul de a fi văzut că niciun general din
armata romană nu se ridica în acea perioadă la geniul tactic • a fost un politician din facțiunea aristocratică Optimates a
al lui Hanibal, și a amânat o luptă decisivă pentru că, aflată Republicii Romane târzii. Era în strânsă legătură cu generalul
și omul de stat Sulla Felix. În punctul culminant al carierei sale
pe teritoriul străin, armata cartagineză ducea lipsă de hrană,
de peste douăzeci de ani în serviciu militar aproape continuu și
echipament nou și întăriri. în servicii guvernamentale a ajuns cel mai mare cuceritor al
• După Bătălia de la Cannae, la cererea senatului, Fabius regatelor din estul Republicii, ca urmare al celui de-al Treilea
Maximus a revenit în fruntea Romei și a luat decizia de a Război Mitridatic în care a dovedit abilități extraordinare de
înființa noi legiuni, scăzând vârsta de încorporare, relaxând general în diverse situații, mai ales în timpul asediului de
criteriile necesare pentru înrolare, astfel încât să poată Cyzicus și în bătălia de la Tigranocerta din Arzanene, Armenia.
apăra Roma. Stilul său de comandă a beneficiat de o atenție deosebit de
favorabilă din partea experților militari din antichitate, iar
• Viața lui Fabius Maximus a fost descrisă de Plutarh în campaniile sale au ajuns să fie studiate drept model al unui
lucrarea sa Vieți Paralele general iscusit. Rivalul său Pompei îl numea pe jumătate în
glumă „Xerxes într-o togă.”
Felix I(n.sec3-d.274) Papa Lucius I(n.200-d.254)
• a deținut funcția papală în perioada 25 iunie 253 - 5
• a fost al 26-lea papă al Bisericii Catolice de la 5 martie 254.
ianuarie 269 până la 30 deceA fost ales pentru scaunul
lui Petru pe 5 ianuarie 269. Papa Felix I a decretat ca • Papa Lucius I a fost roman de origine. Imediat după
anual să se celebreze o liturghie pe mormintele alegerea sa a fost exilat de împăratului Trebonianus
martirilor. Autorul acestei informații face aluzie Gallus (206-253), co-împărat cu fiul său Volusianus
evidentă la obiceiul primar de a celebra Euharistia, între anii 251-253. Gallus și fiul său Volusianus au fost
lângă mormintele martirilor în criptele din catacombe trădați de trupele lor și asasinați în 253, fiind succedați
pentru 3 luni de împăratul Aemilianus, după care a
(„missa ad corpus”), pe când celebrarea solemnă care
urmat la putere împăratul Valerian care a dus o politică
se făcea întotdeauna în bazilici construite pe
mai tolerantă în privința creștinilor. În aceste
catacombe datează din secolul al IV-lea, epocă în care
circumstanțe, Papa Lucius I a revenit la funcția papală,
au fost edificate marele bazilici cimiteriale romane.
până la decesul său natural în 254.
Sub împăratul Aurelian, la 30 decembrie 274 a fost
martirizat, și înmormântat la a doua milă pe Via
Aurelia, într-o bazilică construită prin grija lui ("Hic
fecit basilicam in Via Aurelia, ubi sepultus est").

S-ar putea să vă placă și