Sunteți pe pagina 1din 8

Revistă digitală:”Limba noastră-i

o comoară” Cuprins:

Titlul original:Limba maternă-Limbă sfântă.


1.Pagina de copertă - 1
2.Cuprins - 2
Moto:Limba este întâiul mare poem al unui 3.Articolul de fond - 3-4
popor. Lucian Blaga 4.Metafora grafică a limbii - 5
5.Tineri talente - 6-7
6.”Limba română între eri și mâine” - 8
7.Pagina de divertisment - 9-
10
Doroș Marius 8.Desene - 11
Clasa a 6-a
Gimnaziul Mîrzești r. Orhei
Articolul de fond Prin limba pe care o vorbește fiecare ajunge să-și
Limba noastră , limba română este pentru noi o limbă arate a sa faptură. Limba este o trăsură difinitoare a
sfântă, o limbă foarte iubită este izvorul care curge în unui popor. Ea este pentru noi ca o zi de duminică,
inima țării. Este floarea care își desface câte o petală ca o zi de sărbătoare care continuă din nou și din
la fiecare răsărit de soare.Cum luceafărul este. În nou. Limba maternă pentru fiecare în parte este
lume sunt multe limbi, precum pe cer sunt multe se arma de veghe și scutul pentru a nu fi furată. Fără
cea mai frumoasă stea de pe cer așa limba română limba noastră noi nu am putea comunica. Limba
este cea mai frumoasă limbă din lume. Dumnezeu a este aur, suflet. Țara fără limbă e ca ziua fără soare.
binecuvântat fiecărei țări limba ei și fiecare limbă are Unde te-ai născut acolo ție patria, acolo ți-e casa,
farmecul ei. ,,Limba noastră-i limbă sfântă”. Prin aceea ți-e limba și graiul. Nu trebuie să nu-ți placă
acest vers este evidențiat importanța limbii pentru limba ta, fiindcă ea e așa cum a dato Dumnezeu și
oameni ca să o prețuiască. Nimic nu e mai de preț asta nu trebue să te întristeze. Limba română e
pentru un popor decât limba lui. deosebită. Când limba ta este jignită este cum ți-ar
jigni pe cineva –drag.
Articolul de fond Poezia ,,Limba noastră” nu era compusă dacă potul
Cum rândunica are casa ei cuibul ei așa și limba are nu era mândru de limba lui și de patrie. Limba
locul ei întro țară. Limba română trebuie respectată, română este o comoară fără cheie. Ea ne învață pe
nu călcată în picioare, fiindcă dacă o calci pe ea cum noi multe lucruri frumoase. Limba maternă trebuie
ar fi că calci pâinea în picioare. Limba română este și s-o iubim, căci aici ne-am născut, am crescut și
va fi mereu cea mai frumoasă limbă. Limba română vom trăi toată viața. Ea este frumusețea și
este o limbă sfântă, o limbă foarte iubitoare și foarte libertatea, este cea mai sinceră și mai bună limbă. E
importantă. Prin limba noastră multiubită ne graiul nostru, e limba noastră, e raiul frumuseței. Ea
identificăm prin afi demni de a o respecta. Ea este pentru mine nu va putea fi înlocuită cu nimic în
limba maternă vorbită din strămoși și respectată. lume. Chiar dacă nu te-ai născut în țară, nu
Avem sânge din strămoșii care ne-au apărat Patria și înseamnă că această limbă nu-ți poate fi limbă
limba cu cel mai mare preț. Prin poezia ,,Limba îndrăgită. Îmi iubesc limba mea română.
noastră” ne putem da seama cât de scumpă este limba
română.
Metafora grafică a limbii Tinere talente
Pe noi moldovenii Dumnezeu ne-a Limba noastră
Limba noastră cea română,
bine cuvântat cu o zeiță, acestă Mult slăvită și cântată,
zeiță fiind ,, Limba română”.Ea De Moldova mult așteptată.
Limba mea e o lumină
fiind înzestrată cu cele mai Ce răsare-n zori de zi,
Limba mea, limba română
frumoase calități,deoarece la Și clipește-n poezii.
Limba noastră cea mai dulce
crearea ei au lucrat toate puterile Precum fagurul de miere,
cerești.A răsărit pe cer ca un E frumoasă și duioasă
Ca luceafărul dintre stele.
luceafăr,pășind falnic pe pământul Limba-i murmur de izvoare
E un fluer de ciobani,
moldav.Sa întors acasă ca fiul E un cânt de ceocârlie
Și în graiul de țărani
rătăcit din siberiile de ghiață.
Limbă sfântă Limba română
Limba noastră de pereche
Limba ce o vorbim Are gust de balbatească,
Tare mult o prețuim, Cea mai nobilă și veche
Este perla noastră pură Pe moșia srămoșească.
Răspândită prin natură. Limba noastră de milenii
Limba noastră-i ca o floare Are gustul de regalăl,
Ce-nflorește mereu, Tescuită-n teasc de genii
Este limba de ani buni Din a sângelui cerneală.
Moștenirea din străbuni. Limba noastră românească,
Limba noastră-i cea mai sfântă Ce înger te-ar fi inventat?
În fiecare zi ne încântă, Dulce limbă românească
E-aurită ca un soare Pe noi ne-ai ajutat.
Înălțată ca un zeu.
,,Limba română între eri și mâine” Pagina de divertisment.
Până a fi decretată limba română limbă de Graiul
stat, în anul 1989 la 31 august ,limba așa zisa ,, pâinii
moldovenească” conținea multe Șirag de
Comoară piatră
rusofisme.toate documentele erau perfectate
rară
in limba rusă.Limba moldovenească fiind
vorbită mai mult de țărani, astfel devenind
limbă ,,cenușăreasă” dacă poporul nu se
deștepta noi practic eram lipsiți de limba
Limba
maernă. română
Noi generația tânără suntem
recunoscători buneilor noțtri eroismul lor,
pentru tezaurul care ni lau dat.Suntem datori Cântec
Foc ce arde
de a proteja această comoară,de a o pune pe
un pedestal mai sus,de anu permite nimănui Vechi izvoare
să o facă cenușăresă.
D U L C E DESENE
D U I O A S Ă
F R U M O A S Ă
A B I L Ă
S F Â N T Ă

1.Ce gust are o bomboană?


2.Cum este o doină?
3.Cum este o floare?
4.Sinonimul cuvântului descurcăreață?
5.Cum este o icoană?

S-ar putea să vă placă și