Sunteți pe pagina 1din 10

BISERICA

Ce este Biserica?
Biserica este o mare familie, formată
din toţi cei botezaţi, care mărturisesc
aceeaşi credinţă, participă la aceleaşi
Sacramente şi sunt conduşi de Papa şi
de Episcopii în comuniune cu el. Biserica
este noul Popor al lui Dumnezeu şi, în
acelaşi timp, Maica şi învăţătoarea noastră.

 Ce alte imagini ne pot ajuta să


înţelegem mai bine ce este Biserica?
Biserica este un trup mistic:
 credincioşii formează împreună trupul,
 iar Isus Cristos este Capul.
Sfânta Scriptură sugerează şi alte imagini
pentru Biserică: mireasă, templu, barcă,
viţă de vie, ogor, turmă...
Întemeiată de Cristos
 Cine a întemeiat Biserica?
Isus Cristos a întemeiat Biserica, încredinţând-o
Apostolilor cu Sfântul Petru în fruntea lor.
 Care este misiunea Bisericii?
Misiunea Bisericii este aceea de a continua misiunea
Fiului lui Dumnezeu pe pământ, predicând adevărul
revelat, administrând Sacramentele şi lucrând pentru
mântuirea sufletelor credincioşilor.
Papa, capul văzut
 Cine conduce Biserica?
Isus Cristos conduce Biserica, fiind Capul
nevăzut al ei; capul văzut al Bisericii
este Papa, urmaşul Sfântului Petru.
 Cine este Papa?
Papa este Vicarul lui Isus Cristos, păstorul Bisericii Universale,
Episcopul Romei, capul Colegiului Episcopilor.
El are autoritatea supremă şi finală în Biserică.
Episcopii şi preoţii
 Cine sunt urmaşii Apostolilor?
Episcopii sunt urmaşii Apostolilor,
primind, prin succesiunea apostolică,
misiunea şi puterea acestora:
de a predica; de a celebra
Sacramentele şi de a conduce
Poporul lui Dumnezeu.
Ei au autoritate asupra Bisericii locale
încredinţată grijii lor pastorale. 

 Cine sunt preoţii?


Preoţii sunt cei care îl ajută pe
Episcop în slujirea Poporului lui
Dumnezeu. Ei îşi exercită slujirea
în comuniune cu Episcopul propriu
şi sub conducerea sa.
Patru atribute
 Cum este adevărata Biserică
a lui Isus Cristos?

Adevărata Biserică a lui


Isus Cristos este:

1. Una,

2. Sfântă,

3. Catolică (adică Universală)

4. şi Apostolică.
Una, Sfântă
 De ce spunem că Biserica este Una?
Biserica este Una deoarece toţi membrii
ei sunt în comuniune, mărturisind
aceeaşi credinţă, având aceleaşi
Sacramente şi fiind uniţi sub acelaşi
cap vizibil, care este Papa.

 De ce spunem că Biserica este Sfântă?


Biserica este Sfântă pentru că
întemeietorul ei, Isus Cristos, este sfânt,
pentru că învăţătura ei este sfântă şi
pentru că pune la dispoziţia membrilor
ei mijloacele pentru a duce o viaţă sfântă.
Catolică şi Apostolică
 De ce spunem că Biserica este
Catolică (Universală)?
Știai că religia romano-catolică este cea mai
răspândită religie creștină din întreaga lume ?
Biserica este Universală
 în timp (va exista până la sfârşitul veacurilor),
 în spaţiu (nu se limitează la o anumită zonă geografică
sau popor)
 şi în învăţătură (vestind tuturor oamenilor întreg adevărul
revelat de Dumnezeu). 
 De ce spunem că Biserica este Apostolică?
Biserica este Apostolică pentru că a fost
întemeiată de Isus Cristos pe temelia
Apostolilor, învăţătura ei este aceeaşi
cu a Apostolilor şi este păstorită de
succesorii acestora.
Uniţi între noi
 Cum suntem uniţi cu sfinţii din cer ?
Suntem uniţi cu sfinţii din cer prin rugăciunile noastre
către ei şi prin harurile pe care ei ni le dobândesc de
la Dumnezeu.
 Cum suntem uniţi cu sufletele din purgator ?
Suntem uniţi cu sufletele din purgator prin rugăciunile
şi faptele bune pe care le facem pentru a le uşura
suferinţele.
 Cum sunt uniţi între ei credincioşii de pe pământ?
Credincioşii de pe pământ sunt uniţi între ei prin faptul
că iau parte cu toţii la bunurile spirituale ale Bisericii.
Dumnezeule atotputernic şi îndurător,
care prin Fiul Tău ai voit să aduni
feluritele neamuri într-un singur popor,
noi implorăm bunătatea Ta
pentru ca toţi aceia care se mândresc
cu numele de creştin,
îndepărtând dintre ei orice dezbinare,
să fie una în adevăr şi iubire, şi toţi oamenii,
luminaţi de strălucirea adevăratei credinţe,
să se adune în comuniune frăţească
în unica Ta Biserică.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

S-ar putea să vă placă și