Sunteți pe pagina 1din 28

IGIENA APEI

SUBSTANŢE
INDICATOARE
ALE POLUĂRII
Ciclul natural al azotului

Reziduuri organice
(subtanţe azotate)
Microorganisme din
apă şi sol

Amoniac (NH3)

Nitriţi (NO2)

Nitraţi (NO3)
Determinări

Reziduuri organice Determinarea subst. organice


(subtanţe azotate) (oxidabilitate, consum chimic de oxigen)

Determinarea amoniacului
Amoniac (NH3)

Nitriţi (NO2) Determinarea


nitriţilor

Determinarea
Nitraţi (NO3) nitraţilor
Surse de contaminare

 Îngrăşăminte pe bază de azot


 Dejecţii animale şi umane
 Apa contaminată - mai frecvent în zonele
rurale, fântâni insuficient de adânci, în special
unde se folosesc îngrăşămintele chimice
azotate pe scară largă
Methemoglobinemia

 Cianoza generalizată a sugarului


 clinic MHb > 10% din Hb totală
(normal MHb < 2% la adulţi, < 3% la
sugarii de 3 luni)
 Doar în Moldova 150-200 cazuri /an *
 Grupe susceptibile: nou-născuţi şi sugari
alimentaţi artificial, cu infecţii
gastrointestinale (NO3 → NO2)
* The Journal of Preventive Medicine 2001; 9(2): 11-19
Methemoglobinemia - Prevenire

 Alimentaţie la sân
 Pentru alimentaţie artificială (lapte praf,
ceai etc.) - folosirea apei din surse care
corespund normelor igienico-sanitare
 Igiena şi controlul surselor de apă potabilă
 Prevenirea şi tratarea infecţiilor digestive
la sugari şi copii mici
 Prevenirea şi tratarea infecţiilor ORL la
sugari şi copii mici
Methemoglobinemia - CAZ

 Fântână contaminată
cu nitriţi/nitraţi
 Soluţii corecte?
b. Dezinfecţie chimică
a. Apă îmbuteliată
c. Fierbere
d. Filtrare
 Soluţia optimă?
Determinarea nitriţilor (NO2)

 Produşi instabili - determinare imediat după


prelevarea probei
 Metode colorimetrice:
– Determinare calitativă
– Determinare cantitativă
 Norma: CMA apă potabilă = 0,5 mg/L
NO2 - Determinarea calitativă

 Principiu: formează compuşi de culoare


albastră cu iodura de zinc amidonată în
prezenţa acidului sulfuric
 Mod de lucru
– 10 ml apă + 2-3 picături H2SO4
– 10 picături iodură de zinc amidonată
– repaus 10 minute
– coloraţie albastră = probă pozitivă
NO2 - Determinarea cantitativă


Dacă determinarea calitativă este pozitivă

Principiu: compuşi de culoare roz cu alfa-
naftilamina şi acidul sulfanilic; intensitatea
proporţională cu cantitatea de nitriţi

Mod de lucru
– 10 ml apă + 0,5 ml alfa-naftilamină + 0,5 ml
acid sulfanilic
– se agită, apoi repaus 10 minute
– coloraţia roz = prezenţa nitriţilor în apă

Comparare cu scala etalon
Determinarea nitraţilor (NO3)

 Surse:
– îngrăşăminte, ape reziduale → sol, apă;
– degradarea oxidativă a substanţelor organice

Nitraţii nu sunt nocivi în sine; pericol prin
reducere în NO2
 Determinare: calitativă; cantitativă
 Norma: CMA < 50 mg/L
NO3 - Determinarea calitativă

 Principiu: formează compuşi albaştri cu


difenilamina în prezenţa H2SO4
 Mod de lucru:
– capsulă de porţelan, dizolvare granule de
difenilamină în acid sulfuric
– se pun câteva picături din apa de analizat pe
suprafaţa soluţiei
– coloraţie albastră (difenilbenzoidină) = probă
pozitivă
IGIENA APEI -

ANALIZA
MICROBIOLOGICĂ
A APEI
Microorganismele din apă

 MICROFLORA PROPRIE (naturală) – germeni


care contribuie la procesele de degradare
biochimică a substanţelor organice
 MICROFLORA DE IMPURIFICARE –
provine din apele reziduale,
dejecţiile umane şi animale;
specii microbiene saprofite,
condiţionat patogene sau
patogene
Scop şi importanţă

 Aprecierea gradului de încărcare


microbiană a apei şi
identificarea felului germenilor.
 Prevenirea epidemiilor hidrice
(boli care se transmit pe
calea apei).
Cauze frecvente

 Agenţii cauzali pot fi virusuri, bacterii, paraziţi


 Cauzele celor mai frecvente epidemii hidrice:
– vibrionul holerei
– Schigella disenteriae
– Salmonella typhy
– Echerichia Coli
Analize microbiologice

 Numărul total de germeni (NTG) la 37°C sau la


22°C – probabilitatea impurificării cu germeni
patogeni
 Numărul de germeni coliformi (totali şi E. coli)
– poluare cu fecale
 Numărul de enterococi (Streptococus faecalis)
- impurificarea recentă
Categorii de analize

 ANALIZE CURENTE – se execută periodic şi


obligatoriu (NTG 37°C şi nr coliformi)
 ANALIZE COMPLEMENTARE – se execută
când se obţin rezultatele analizelor curente
sunt neadecvate în mod repetat (NTG 20°C,
nr enterococi)
 ANALIZE SPECIALE – identificarea prezenţei
anumitor agenţi potageni în apă
NTG la 37°C

 Cu cât NTG mai ridicat - cu atât contaminarea


acelei ape cu flora microbiană de origine
umană şi animală, posibil patogenă, este mai
mare
 Principiu: 1 germen → 1 colonie; numărul de
germeni se află prin numărarea coloniilor
NTG la 37°C – mod de lucru


Recoltare, agitare (pt omogenizare)

Se fac diluţii zecimale din apa de cercetat (1/10
sau 1/100); eprubete şi apă sterile!

Se însămânţează 1 ml din apa de analizat
(pipetă sterilă) în câte 2 cutii Petri cu geloză
nutritivă topită şi răcită la 45°C; solidificare

Incubare la 37°C timp de 24h (apă
neclorinată), 48h (apă clorinată)

Se numără coloniile crescute
NTG la 37°C – mod calcul

 NTG /ml apă = n x d/Nunde
n = nr. de colonii crescute
d = gradul de diluţie
N = nr. cutiilor Petri
NTG la 37°C – Norme

 Apa dezinfectată (clorinată),


apă îmbuteliată: 20 /ml

NTG la 22°C – Norme


 Apă dezinfectată, îmbuteliată: 100/ml
Nr germeni coliformi -
Indicele Coli
 Determinarea nr coliformi la 1 ml apă
 Semnificaţie: completează informaţia dată de
NTG 37°C; indică contaminarea apei cu
conţinut intestinal uman sau animal
Testul de prezumţie

 Principiu: germenii coliformi sunt germeni


saprofiţi normali în intestinul uman (70-80%
din flora normală instestinală) şi cel animal,
Gram negativi, care prin incubarea la 37°C
fermentează lactoza cu producere de gaze şi
aciditate
Testul de prezumţie - metodă

 Însămânţare în tuburi cu bulion lactozat.


 Eprubete DURHAM pentru captarea gazelor
(cu tuburi de fermentaţie)
 Incubare la 37°C
 Se controlează la 24 ore şi la 48 de ore.
 Tuburile pozitive vor fi reţinute pentru testul de
confirmare.
Testul de confirmare

 Scop: confirma dacă germenii care au


fermentat lactoza sunt germeni coliformi şi nu
alte specii bacteriene
 Mod lucru: mediu special solid
EMB (eozină, albastru de metilen şi bulion).
– Din fiecare tub pozitiv la prezumţie se trece o
picătură pe un sector dintr-o cutie Petri cu
mediu EMB,
– Se incubează la 37°C, 24h
– Colonii caracteristice: rotunde, bombate cu un
luciu verde metalic
Testul de identificare E Coli

 Prezenţa E coli = semn sigur de contaminare a


apei cu dejecte umane sau animale
 Mod de lucru
– Tuburile pozitive de la testul de prezumţie se
trec în tuburi de mediul lichid, care conţine
bulion, bilă şi lactoză.
– Incubare 24h la 44,5°C (creşterea germenilor
coliformi inhibată, se dezvoltă doar germenii
fecali)
Norme – Legea 458/2002
 Apă potabilă
– Bacterii coliforme = 0 / 100 ml
– Escherichia coli (E. coli) = 0 / 100 ml
 Apă îmbuteliată
– Escherichia coli (E. coli) = 0 / 250 ml

S-ar putea să vă placă și