Sunteți pe pagina 1din 48

Clinica și Terapia Edentației

Totale

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași


Prezentare de caz clinic
Grupa 3 și 4,Seria A,Anul IV
 Pacient : Radu Costică
 Vârsta :
 Domiciliu: Iași
 Ocupație : pensionar
 Motivele prezentării :
refacerea funcțiilor
sistemului stomatognat
Istoricul bolii
La vârsta de ,pacientul a devenit
purtător de proteză atât maxilară cât si
mandibulară.
În urmă cu 7 ani,edentațiile maxilară și
mandibulara ale pacientului au fost
tratate prin protezare mobilă.
Colaborarea cu medicul : bună
Antecedente personale generale
 Afecțiuni respiratorii : absente
 Afecțiuni osteoarticulare cronice :
 Afecțiuni cardiovasculare : absente
 Intervenții chirurgicale anterioare:

Antecedente personale stomatologice


 Afecțiuni stomatologice anterioare : odontale,parodontale,edentații
maxilare si mandibulare
 Tratamente stomatologice efectuate anterior : intervenții
chirurgicale

Antecedente heredo-colaterale
 Nesemnicative
Condiții de viață și muncă
o Ocupație : pensionar
o Alimentație : variată
o Orarul meselor : 2-3 mese pe zi
o Consistența alimentelor : moi
o Ritm masticator : lent
cicluri masticatorii incomplete
mișcări masticatorii de tip frecător
masticație bilaterală
masticație realizată pe creasta edentată
o Factori de risc : consum de cafea ocazional
o Relațiile cu microclimatul socio-familial : foarte bună
Examenul local
stomatologic
STAREA PREZENTĂ
• Înălțime=
• Greutate=
• Tip constituțional= mezoform
• Postura capului și a trunchiului= dreaptă
• Stare psihică= echilibrată
• Comportament psihic= bun
• Starea generală= bună
Examenul facial

Extraoral
INSPECȚIA DIN FAȚĂ
• Conturul feței: ovalară
• Indice facial:97, mezoprosop
• Colorația tegumentului:normală
• Integritatea tegumentului:
MASURAREA ETAJELOR FEȚEI
Gn-Sn=5,3 Sn-Oph=5,7
Oph-Tr=3,4 Zy-Zy=11,4
(Dx) Gn-Zy= 10,4
(Sn) Gn-Zy= 9,5
(Dx) Gn-Go=9,6 (Sn) Gn-Go=9,7
(Dx) Go-Kdl=5,6 cm (Sn) Go-Kdl=4,4 cm
(Dx) Kdl-Zy=7 cm (Sn) Kdl-Zy=6 cm
Inspecția de profil

• Profil: drept
• Unghiul nazo-labial: 90 0
• Postura buzelor: modificată
• Treapta labială: normală
• Șanț labio-mentonier: normal
• Poziția mentonului: anterior
• Unghiul goniac: 120 0
Palparea superficială
• Temperatură normal, sensibilitate normală, umiditate normală
Palparea profundă
• Palparea rebordurilor orbitare superioare și inferioare: integre,
continue, nedureroase
• Palparea unghiurilor goniace și a marginii bazilare a mandibulei:
• Palparea punctelor de emergență trigeminale: nedureroase

• infraorbitare

• supraorbitare • mentoniere
• Palparea grupelor ganglionare: nepalpabile

Suboccipitali Retroauriculari
Preauriculari și genieni
Submentonieri și submandibulari dreapta/stânga
Jugulo-carotidieni dreapta/stânga
Palparea grupelor musculare
a)mușchii mobilizatori ai mandibulei

• M. Temporal dr./stg.
M. Maseter dr./stg.
M. Pterigoidian intern dr/stg
M. Pterigoidian extern dr/stg
M. Geniohioidian M. Digastric
M. Milohioidian dr/stg
M. Sternocleidomastoidian dr/stg
b) muşchii mimicii

M. Buccinator dr/stg
M. Orbicularul buzei sup/inf
M. Mentonieri dr./stg. M. Narinari
MANEVRELE NETTER
2. EXAMENUL ATM
Inspectie statica si dinamica
• Inspectia dinamica
- modificata : asimetrie, asinergie,
laterodeviatie spre dreapta
• Excursia mentonului modificata
- deviata spre dreapta
• Compresiune pe menton
- nedureroasa
PALPAREA STATICA
PALPAREA DINAMICA
3. EXAMENUL CLINIC INTRAORAL
A. ORIFICIUL BUCAL • Textura buzelor diminuată
• Sn-St= 1,6 cm
• St-Gn= 3,9 cm
Roșul buzelor
• L. sup-St= 1,7 mm
• L. inf-St= 2 mm
• Arcul lui Cupidon: asimetric, aplatizat
• Filtrul buzei superioare: șters
• Treapta labială normală
• Amplitudinea deschiderii gurii
normală, simetria deschiderii
normală
• Fanta labială închisă, lungimea
Ch-Ch= 5,9 cm
B. EXAMENUL MUCOASEI LABIO-JUGALE

 Integritate normală
 Coloraţie normală
 Interliniul articular absent
 Canal Stenon dr./stg. normal
 Plici alveolo-jugale maxilare dr./stg. – medii, groase, multiple, inserţie
faţa de muchia crestei inaltă (5 mm), bază de implantare unică
 Plicile alveolo-jugale mandibulare dr./stg. – lungime şi grosime medie,
multiple, inserţie faţa de muchia crestei inaltă(1,5mm), bază de
implantare unică
 Fren labial superior –mediu, gros,
unic, inserţie faţă de muchia crestei
medie (3mm), bază de implantare
unică.
 Fren labial inferior – mediu, subţire,
inserţie faţă de muchia crestei
medie (3mm), bază de implantare
unică.
 Fren lingual – lung, subţire, unic,
insertie faţă de muchia crestei joasă,
bază de implantare unică (5,5mm).

S-ar putea să vă placă și