Sunteți pe pagina 1din 10

RETICULUL

ENDOPLASMATIC
Proiect creat de: Bot Darius-Andrei
Clasa a 9-a F
CUPRINS:

• Structura reticulului endoplasmatic


• Compoziția reticulului endoplasmatic
• Formarea reticulului endoplasmatic
• Rol
• Reticulul endoplasmatic rugos
• Reticul endoplasmatic neted
• Reticulul sarcoplasmic
STRUCTURA RETICULULUI
ENDOPLASMATIC
• Reticulul endoplasmatic este structurat ca un sistem tridimensional de canalicule, vezicule și
cisterne ramificate și anastomozate. El face legătura între membrana plasmatică și membrana
nucleară. Reticulul endoplasmatic are aspect neted (reticul endoplasmatic neted - REN.) sau
rugos (granular) când se asociază cu ribozomii (reticul endoplasmatic granular - REG.).
REG lipsește în hematiile mature. RE este mai dezvoltat în celulele cu activitate metabolică
intensă (de exemplu, în celulele hepatice).
COMPOZIȚIA RETICULULUI
ENDOPLASMATIC
• Compoziția RE este similară cu cea a membranei plasmatice, deși acest organit este de fapt o
extensie a membranei nucleare. RE este locul traducerii informației genetice, și mijlocul de
transport al proteinelor ce urmează să devină parte din membrana celulară (de exemplu
receptori transmembranari) sau care urmează să fie secretate prin exocitoză (de
exemplu neurotransmițători, enzime digestive, etc.).
FORMAREA RETICULULUI
ENDOPLASMATIC
• RE este format dintr-o rețea de tuburi și cisterne. RE este acoperit în parte de ribozomi (care
produc proteine din aminoacizi, bazat pe codul genetic). Deoarece aceste locuri par a fi
"rugoase" văzute sub microscopul electronic, această parte a fost numită reticul
endoplasmatic rugos. Părțile fără ribozomi se numesc reticul endoplasmatic neted.
Ribozomii transferă proteinele gata produse în RE, care le transportă la aparatul Golgi.
ROL
• Reticulul endoplasmatic este un sistem circulator intraplasmatic care transportă substanțe în
toată citoplasma, inclusiv în spațiul din jurul nucleului. RE joacă rol în compartimentarea
celulei, asigurând o mare suprafață pentru reacțiile biochimice. Are rol mecanic și participă
la diferențierea vacuomului. REN este locul sintezei lipidelor, are rol și în metabolismul
glicogenului. RER este locul în sinteză a proteinelor (pe ribozomii legați). El transportă
proteinele sintetizate de la ribozomi la cisternele aparatului Golgi pentru a fi împachetate în
vezicule secretorii.
RETICULUL ENDOPLASMATIC
RUGOS
• RE rugos produce și transportă proteinele. Acesta este acoperit de ribozomi care îl fac să
arate "rugos". RE rugos se întâlneste în mai multe celule, de exemplu în celulele
din pancreas, care sunt implicate în secreția de insulină în circuitul sanguin.
• În plus, RE rugos este și un producător de membrane, deoarece înglobează proteinele
membranare în structura sa, iar când este nevoie de ele în alte locuri le transfera. Acest
organit modifică proteinele și le modifică calitatea.
RETICULUL ENDOPLASMATIC
NETED
• RE neted este implicat în procese metabolice, ca de exemplu sinteza de lipide,
metabolismul carbohidraților și detoxificarea drogurilor și otrăvurilor. RE neted produce
și steroizii, de exemplu steroizii sexuali la vertebrate și steroizii secretați de glandele
adrenale. Celule care secretă aceste substanțe sunt bogate în RE neted.
• Celulele din ficat sunt și ele bogate în RE neted. Aceste celule depozitează carbohidrații sub
forma glicogenului. Hidroliza glicogenului produce fosfatul glucozei, o formă ionica de
zahăr care nu poate ieși din celulă. O enzimă din RE neted al acestor celule indepărtează
fosfatul, astfel încât glucoza poate ieși din celulă. Astfel, ea pătrunde în circuitul sanguin
prin care poate ajunge oriunde este nevoie.
• Enzimele din RE neted ajută la detoxifierea drogurilor și otrăvurilor prin adăugarea unei
grupări de hidroxil la substanțe, astfel încât ele devin mai solubile și mai ușor de eliminat din
corp.
RETICULUL SARCOPLASMIC
• Acesta se întâlnește în celulele mușchilor, și este adaptat pentru depozitarea și eliberarea
ionilor de calciu. Acest proces este realizat de pompele de calciu și necesită energie furnizată
de ATP (acid adenozintrifosforic). Pompele de calciu sunt proteine membranare adaptate
pentru transportul activ al ionilor de calciu în mediul extraceleular (interiorul reticulului
sarcoplasmic este de asemenea mediu extracelular). În fibra musculară striată scheletică
pompele de calciu sunt reglate de calmodulină, iar în cele miocardice de fosfolamban.
Calciul este necesar pentru contracția fibrei, fiind eliberat din reticulul sarcoplasmic în
momentul în care fibra respectivă este excitată, prin deschiderea canalelor de calciu
dependente de voltaj. În perioadele dintre contracții, pompele îl concentrează în lumenul
reticulului sarcoplasmic.
BIBLIOGRAFIE:
• MANUAL BIOLOGIE CLASA A 9-A
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Reticul_endoplasmatic

S-ar putea să vă placă și