Sunteți pe pagina 1din 11

Ape statatoare

Dan Raluca & Breaz Antonela


Clasa a 8-a B
Lacul
• 1. Lacuri de origine vulcanică • a) Lacuri situate în căldări glaciare.
• Unicul lac de natură vulcanică din Aceste lacuri sunt răspândite aproape
ţara noastră este Sfânta Ana, din în exclusivitate în Carpaţii
masivul Ciomatu.Lacul are aspect Meridionali. 
de paletă.Alimentarea cu apă a • b) Lacuri situate în văi glaciare apar
lacului se face din ploi şi zăpezi în lungul văilor glaciare care prezintă
• 2. Lacurile glaciare şi periglaciare  în profil longitudinal contrapante. Le
găsim izolate: Lacul Doamnei;
•  Această categorie de lacuri este grupate cate doua:Zănoaga Mică sau,
răspândită în etajul alpin, unde în unele cazuri, se înşiră în salbă:
relieful carpatic a fost sculptat şi Lacul Florica
modelat de acţiunea gheţarilor
• 3. Lacuri rezultate din procese
hidro-morfologice fluviatile şi
maritime 
• a) Lacurile de luncă sunt cele mai
numeroase şi cele mai extinse ca
• c) Lacuri de baraj morenic s-au suprafaţă.Au adancimi de 1-2
format pe rama vestică şi nord- m:Fortuna, Iezere.
vestică a Carpaţilor Meridionali şi în • b) Limanele fluviatile se formează
Munţii Rodnei în spatele unor pe cursurile inferioare ale
depozite morenice transversale, cu afluenţilor secundari şi au aspectul
grosimi de 2 - 3 m. Aceste lacur eu unor bălţi alungite: Iezer, Oltina.
adancimea mai mica: Pietrosu,
Buhăescu, Bistra.
• d) Lacuri situate în regiunile cu
relief nival.Lacurile instalate în astfel
de depresiuni au un volum mic de
apă:Baia Vulturilor, Iezilor.
• 6. Lacurile artificiale (antropice) 
•  Din necesităţi economice, s-au
construit lacuri artificiale pe teritoriul
ţării noastre încă din secolele XIV-XV,
mai ales în zonele în care râurile nu
satisfăceau necesarul de apă al
oamenilor. în secolele care au urmat, au
• 4. Lacuri de baraj natural prin fost create noi lacuri de acumulare din
necesităţi economice (hidroenergie,
prăbuşiri şi alunecări 
alimentări cu apă, irigaţii, piscicultură
•  Prin procese de alunecare şi prăbuşire etc.), numărul acestora depăşind 1150
pot lua naştere depresiuni care, prin (la nivelul anilor
colectarea apei, se pot transforma în 1970):Lacul Vidraru, Haţeg.
lacuri:Lacul Rosu. 
• 5. Lacuri carstice 
•  În funcţie de roca în care s-a format
cuveta lacustră, în ţara noastră se
disting mai multe tipuri de lacuri: pe
calcare, pe gips, pe sare:Lacul Ştuc,
Lacul Dracului.
Caracteristici ale biotopului
• Temperatura:Temperatura variază în funcţie de zona geografică şi
anotimpse diferenţiează o pătură superioară a apei, unde temperature
este variabilă şi o pătură inferioară, unde temperature apei este
constantă
• Lumina:Lumina pătrunde în straturile superioare şi lipseşte în adâncime
• Salinitatea:Salinitatea diferă de la un bazin la altul.
• Transparenta apei:Transparenţa apei depinde de cantitatea de materii
organice şi minerale aflate în suspensie
• Concentratia de oxigen:Concentraţia de oxigen variază
Componente ale biocenozei
• Zona stufului: 
plante: papură, trestie, rogoz 
animale nevertebrate: hidre, raci, melci, lipitori, insecte (libelule, ţânţari); 
animale vertebrate: broaşte, şerpi de apă, păsări (berze, raţe sălbatice), şobolani de
apă
• Zona plantelor plutitoare
plante plutitoare cum sunt lintiţa, cosorul, otrăţelul de baltă etc. 
animale nevertebrate: crustacee (dafnii, ciclopi), păianjeni de apă, insecte, melci,
scoici; 
animale vertebrate: broaşte, şerpi, peşti (crap, plătică, biban, caras, ştiucă), păsări
(lişiţe, raţe şi gâşte sălbatice), mamifere (vidre).
• Zona plantelor submerse si cea de pe fundul apei
Zona plantelor submerse: ciuma-apelor şi brădişor
Zona de pe fundul apei: lipsită de plante, dar bogată în bacterii, viermi, larve de
insecte, melci, scoici şi unii peşti (mai ales somn).
Balta
O baltă este un corp de apă stătătoare, de adâncime mică şi cu o suprafaţă
relativ redusă. Pentru vieţuitoare, este un mediu abiotic natural acvatic.
În general, bălţile se formează prin: inundaţii, ploi abundente sau topirea
zăpezii.
• Componente ale biotopului:
• Baltile sunt intinderi de apa mai putin adanci
decat lacurile in care lumina patrunde pana • Componente ale biocenozei
la fundul apei, unde vegetatia se poate • Multe componente ale biocenozei unei balti se
dezvolta. Spre deosebire de ecosistemulunui regasesc si in ecosistemul unui lac, altele sunt
lac, transparenta si oxigenarea apei unei balti
sunt mult mai reduse. Temperatura, in caracteristice numai baltii.La suprafata apei se
schimb, inregistreaza la fel ca in ecosistemul pot vedea unele insecte(fugarul, buhaiul de
unui lac, diferente intre cele doua paturi de balta), crustacee(dafnii, ciclopi), iar in apa,
apa: de suprafata si de profunzime.La scoici, melci, mormoloci de broasca; cu cat
marginea bălții: trestie, papură, salcii și stuf apa este mai adanca cu atat sunt mai multi
etc. Există și plante plutitoare: nufăr alb,
nufăr galben, alge și liniță.
pesti(crap, caras, rosioara, biban, salau,
Păsările specifice acestui biotop sunt: barza, somn). Vara, apare des fenomenul de ''inflorire
rața sălbatică, lișita, etc a apelor'', cand plantele de la suprafata apei se
inmultesc foarte mult, iar materia organica
depusa pe fundul apei este in cantitate mare si
necesita pentru descompunere foarte mult
oxigen; consumul acestuia afecteaza
organismele din apa, care pot muri(fenomenul
se numeste ''eutrofizare'')
Curiozitati despre lacuri.
• Lacul cu cinci feluri de apa • Lacul cu apa albastra
Un astfel de lac exista in insula Kildim, Este situat in Algeria, iar apa lui
situata in nordul Rusiei. Apa acestui lac
este asezata in cinci straturi. Primul este atat de albastra, incat
strat este cu apa dulce, al doilea cu apa poate fi folosita ca cerneala de
putin sarata, al treilea cu apa sarata, al scris. Acest fenomen s-a produs
patrulea cu apa rosie si al cincelea deoarece in acest lac se varsa
contine hidrogen sulfurat. Flora si fauna
sunt diferite in fiecare strat, pentru ca in doua rauri: unul foarte bogat in
fiecare traiesc plante si animale care s- saruri de fier iar altul in materii
au putut adapta mediului respectiv. vegetale. Combinatia dintre cele
Impresioneaza prin diversitatea doua tipuri de apa a dat nastere
vietuitoarelor care il populeaza.
la apa de culoare albastra.
• Lacul de asfalt
Este un alt lac ciudat. Este o
adevarata fabrica de asfalt si are
o adancime de peste 100 de
metri. Se crede ca asfaltul se
• Lacul care fierbe
Acest lac este situat la gura unui vulcan. formeaza datorita amestecului
Lava vulcanului se varsa in lac, astfel ca de petrol, gaze, namol, lava si
in loc de apa, lacul care fierbe este cenusa. Chiar daca ziua se
format din lava la temperaturi de peste extrage asfalt, volumul lacului
1000 de grade Celsius.
nu scade, deoarece asfaltul se
• Hiller este un lac roz pe Middle Island,
cea ma mare dintre insule şi insuliţe
formeaza continuu.
care creează Arhipelagul Recherche din
Sud-Vestul Australiei. De deasupra lacul
arată ca o solidă gumă de mestecat roz.
Este o trăsătură atât de destinctivă a
arhipelagului, că  pasagerii aerieni
zburând deasupra, îşi fărâmă gâturile
pentru a arunca o privirea spre el.
Curiozitati despre balta
• Balta fertilitatii”, unul dintre cele mai
stranii locuri de pe Terra, se afla in
mijlocul unui desert arid, la aproape
70 km sud-est de capitala peruana
Lima. Faima sa a depasit de mult
granitele micului stat andin,
ajungand chiar pana in Statele
Unite, astfel ca astazi, mii de
pelerini vin sa atinga malul
miraculos si sa se scalde in apa
despre care ei cred ca ar lecui pe
loc orice problema de infertilitate
sau impotenta

S-ar putea să vă placă și