Sunteți pe pagina 1din 22

Materiale de amprenta

Cursul Nr. 2

CONDI II IMPUSE UNUI MATERIAL DE AMPRENT IDEAL


Condi ii esen iale


Plasticitatea: reprezint capacitatea materialului de a fi deformat i modelat sub ac iunea unei presiuni minime i a unor mi c ri func ionale, astfel nct s nregistreze toate detaliile morfologice si func ionale ale cmpului protetic f r a-l deforma. Timpul de priz : s fie scurt, dar suficient, s poat fi modificat de c tre practician astfel nct s poat ndeplini cerin ele clinice ale fazei de amprentare indicate. Fidelitatea: este capacitatea materialului de a nregistra cele mai fine detalii ale cmpului protetic;

Elasticitatea: este proprietatea materialului de a permite dezinser ia amprentei de pe cmpul protetic (cu diferite grade de retentivitate) i de a reveni apoi la forma ini ial . Rezistenta mecanic : este capacitatea materialului de a rezista la rupere n momentul dezinsertiei de pe cmp, a transportului, a turn rii modelului. Stabilitatea dimensional : reprezint calitatea materialului de a nu se deforma plastic la dezinsertia de pe cmp, depozitare, transport, turnare in condi iile de temperatur i umiditate din cabinet i laborator. Aceasta este o cerin ideal , toate materialele suferind un grad de contrac ie. Se caut materialele de amprent cu un coeficient de contrac ie ct mai mic. Compatibilitatea cu materialele folosite pentru ob inerea modelelor: trebuie cunoscute att propriet ile materialelor de amprent ct i a celor folosite pentru turnarea modelelor pentru a ti ce combina ii s se foloseasc .

Condi ii secundare


Miros, gust, culoare pl cute. S nu fie iritante sau toxice pentru esuturile orale. S prezinte o durat de depozitare ct mai ndelungat ; Pre de cost avantajos. S fie u or de utilizat cu un minim de echipament. S poat fi dezinfectate cu u urin , far a modifica caracteristicile fizico-chimice ale materialului de amprent .

Clasificarea materialelor de amprenta


prefer m clasificarea elaborata de Bratu I. Rigide i semirigide ireversibile gips polimeri acrilici i poliuretano-dimetacrila i de amprent fotopolimerizabile) paste ZOE (zinc oxid-eugenol) II. Rigide reversibile (termoplastice) compounduri Stents gutaperca cerurile materiale bucoplastice III. Elastice reversibile (hidrocoloizi agar-agar) IV. Elastice ireversibile hidrocoloizi ireversibili - alginat elastomeri de sintez - polisulfuri, siliconi, polieteri (materiale

Gipsul
Denumiri comerciale: Ipsos de paris, Snow-White (Kerr) Mod de prezentare: pulbere n vase nchise ermetic (pericol de "contaminare" cu umiditate) Compozi ie: din punct de vedere chimic gipsul de amprent este un sulfat de calciu semihidratat (Ca SO4 + 1/2 H2O). Acesta se ob ine din gipsul mineral tip alabastru care este un sulfat de calciu bihidratat (CaSO4 + 2H2O). Transformarea sulfatului de calciu n sulfat de calciu semihidratat se face prin deshidratare, respectiv prin nc lzire uscat la 110-130C. Apoi este m cinat ntr-o pulbere foarte fin . Cnd gipsul (ipsosul) este amestecat cu apa are loc reac ia invers , a a cum reiese din formula: CaSO4 1/2 H2O + 1 H2O = CaSO4 2H2O + 399Cal. Reac ia de priz se produce cu degajare de c ldur i cu dilatare de priz .

Calit ile gipsului pot fi modificate, n func ie de necesit ile clinice, prin ad ugarea de diferite substan e: accelerator de priz : clorur de sodiu 2-3%, sulfat de potasiu 1,5 % (solu ia Fish), i alte s ruri de potasiu ( clorur de potasiu, nitrat de potasiu);

ncetinitori de priz : bicarbonat de sodiu, carbonat sau citrat de sodiu, carbonat de potasiu; substan e hidrosolubile care favorizeaz demularea; r ini naturale pentru a da coeziune materialului;

coloran i (albastru de metilen, eozina, etc.) pentru u urarea demul rii prin contrast de culoare; substan e aromatizante; prafuri inerte (talc, cret ) adaos pn la 100%

Propriet
-

i:

consistenta: fluid , permite amprentarea mucoasei cu rezilient mare f r deformare; timpul de preparare : 1 minut; timpul de priz : 2-3 minute; fidelitate: mare prin redarea exact a detaliilor cmpului protetic; stabilitatea dimensional : bun , necrend probleme de p strare n timp a amprentei pna la turnare. este lipsit de toxicitate i nu irit gust, miros: pl cut; cost: sc zut, la ndemna oricui; esuturile orale;

Pe lng aceste calit i gipsul are i unele inconveniente: - necesit mult ndemnare din partea operatorului, r mnnd materialul "minilor ndemnatice" (Ene); - utilizat n strat sub ire se fractureaz u or n fragmente m runte imposibil de reconstruit; - este mai greu de suportat comparativ cu alte materiale, mai ales la bolnavii cu senza ie de vom .

Indica ii: - se recomand pentru amprenta preliminar a cmpului protetic edentat total; - n anumite situa ii pentru amprenta func ional maxilar a cmpului protetic edentat total

Rasini acrilice
1.

Polimetacrilati de metil autopolimerizabili Rasini acrilice cu vascozitatea lent progresiva Materiale de amprenta fotopolimerizabile

2.

3.

PMM AUTOPOLIMERIZABILI


Denumiri comerciale: Duracril special i Duracrol (SPOFA DENTAL), Duralay rose (KULZER) si Palavit (KULZER) Mod de prezentare: sistem bicomponent: pulbere/lichid prin amestecul c rora rezult o past din care se pot realiza amprente care concomitent sunt i machete, simplificnd astfel tehnologia de elaborare a unor proteze unidentare. Compozi ie:
Pulberea:polimetacrilat de metil (sfere) Lichidul:metacrilat de metil (incolor, volatil i inflamabil).
 

Are un efect necrotic asupra termina iilor nervoase i o tendin la polimerizare spontan la lumin i c ldur . De aceea i se adaug un antioxidant cu rol de inhibitor al polimeriz rii. Lichidul r inilor autopolimerizabile mai con ine o amin ter iar cu rol n activarea polimeriz rii.

Indica ii: amprente - machet n tehnologia incrusta iilor, coroanelor par iale, dispozitivelor corono-radiculare.
 

Tehnicile sunt greoaie. Avantajul lor major este c r ina odat polimerizat devine dur , iar amprenta machet poate fi retu at .

confec ionarea portamprentelor individuale

Rasini acrilice cu vascozitate lent progresiva


-

tripl utilizare: preprotetic , protetic i postprotetic . r inile acrilice cu viscozitate lent progresiv , datorit calit ilor lor, permit condi ionarea structurilor cmpului protetic al edentatului total.

Denumiri comerciale: Coe Confort (Coe), Visco-gel (De Trey), Hydro Cast (Kay See Dental MFG Cc) Mod de prezentare: sistem bicomponent: pulbere i lichid; Dintre condi iile impuse acestor r ini acrilice amintim: stabilitate chimic ; s nu fie toxice; s nu favorizeze dezvoltarea levurilor; s fie suficient de fidele i s nu altereze modelele n momentul demul rii amprentelor. Indica ii:  condi ionarea cmpurilor protetice edentate total i rebazarea temporar (maxim trei luni) a protezelor mobile. Cnd se utilizeaz ca materiale de condi ionare, nu trebuie men inute n cavitatea oral mai mult de 48-72 ore.


 

amprentarea final (dinamic ) a cmpurilor protetice edentate total i a despic turilor palatine; compresii hemostatice; amprent ri pentru remodelarea marginilor protezelor mobile n scopul extinderii acestora i perfect rii nchiderii marginale.

Materiale de amprenta fotopolimerizabile

Pastele de zinc oxid eugenol ( ZOE )
Denumiri comerciale: Repin (Spofa), Impression Paste (SS White) Mod de prezentare: se prezint sub forma a doua paste (baza + acceleratorul), care se furnizeaz de obicei n dou tuburi metalice depresibile. Compozi ie: dup Craig formula tipic a pastelor ZOE este urm toarea:
Baza: ZnO uleiuri inerte Acceleratorul: eugenol/ulei de garoafe 80% 20% 15%

Prin amestecul lor, dou molecule de eugenol reac ioneaz cu o molecul de ZnO i formeaz un chelat, eugenolatul de zinc.

Propriet i: consisten a: fluid , fluajul lor nu determin compresiunea esuturilor;


-

stabilitate dimensional : foarte bun ; prezint un grad de contrac ie de 0,1% la 3 minute care se p streaz i la 24 h; fidelitate: foarte bun , redau detalii foarte fine; rezisten a mecanic : bun , putnd fi reaplicate pe cmp pentru eventuale corecturi gust/aroma: pl cute; compatibilitate cu gipsul: timpul de lucru este de 2-4 minute; timpul de priz variaz ntre 3-10 minute. Priza este accelerat de propor ia de ZnO/eugenol, timpul de spatulare, temperatur , umiditate;

Avantaje: aderen la suprafe e uscate; permit reinser ia amprentei n cavitatea oral , pentru corectur , f r a se deforma; timpul de lucru suficient de lung permite realizarea unei nchideri marginale optime; amprentarea facil a cmpului protetic; stabilitate dimensional ; realizarea modelului nu implic izolarea prealabil a amprentei.

Indica ii: ini ial au fost folosite n edenta ia total pentru finisarea amprentelor luate cu materiale termoplastice (amprenta de sp lare); ulterior au fost folosite n edenta ia total ca material unic n amprenta func ional n portamprente individuale bine adaptate ; amprente pentru rebaz ri indirecte n edenta ia total ; stabilizarea bazelor abloanelor pentru nregistrarea rela iilor intermaxilare; n edenta ia terminal , n tehnica Hindels i n cea a lui Sebbati; amprentele analitice ale segmentelor edentate n protezarea par ial .

II. Materiale rigide reversibile


1. Compounduri STENTS
Denumiri comerciale : Stents (Spofa) , Impression Compound (Kerr) Mod de prezentare : placute, batoane, cilindri. Bastonase (Kerr) cu puncte de plastifiere diferite : verde, rosu, negru Compozitie: amestecuri de rasini termoplastice, ceruri, coloranti Propriet i: - consistenta: crescut , se plasifiaz la temperaturi de 60-70 C; - timp de priz : 2 minute prin r cire: - conductivitate termic : sc zut . De aceea plastifierea se face rapid superficial, dar greu n profunzime; la fel i r cirea; - fidelitate: medie; - stabilitate dimensional : sufer o contrac ie termic de 0,30% la scoaterea din cavitatea oral ; - timpul de conservare: nelimitat.

1. Compounduri STENTS
Indica ii:
  

n protezarea conjunct , la amprent rile cu inel de; amprentarea supraecuatorial a arcadei antagoniste; amprente preliminare care servesc drept portamprent individual pentru o amprent cu siliconi. In aceste condi ii compound-ul trebuie s prezinte o serie de reten ii pentru silicon (aplicare de tifon n. faza plastic a materialului de amprent care se ndep rteaz cnd materialul este rigid); extensii pentru lungirea portamprente individuale la edentatul total; amprenta preliminar n cazul unor cmpuri dure (edentat total); nchideri marginale, corecturi ale portamprentei individuale;

2. Materiale bucoplastice
Denumiri comerciale: Dentiplast (Spofa), Adheseal ro u i verde (Robert Lachncr- Viena) Mod de prezentare: se livreaz n tuburi sau recipiente metalice sub diferite variante de duritate : foarte dure, dure, moi, foarte moi. Compozi ie: sunt materiale alc tuite din cear de albine, cear alb , parafin , colofoniu, ceresin , shellack, umplutur , coloran i. Ceresina posed capacitatea de a m ri fluiditatea materialului. Unii mai adaug pentru prelungirea fazei plastice timp mai ndelungat (20-30 minute) pulbere metalic . Propriet i: - consisten a: fluid prin plastifiere. Aceasta se realizeaz la o temperatur de 34C; - fidelitate : bun ; - stabilitate dimensional : bun , dac se respect condi iile de plastifiere. Dac sunt p strate la temperatura camerei vor suferi modific ri, de aceea, n aceste condi ii, se recomand turnarea imediat a modelului; - posibilit i de corec ie i optimizare a amprentei, prin ad ugiri repetate de material, f r s apar separare ntre diferitele straturi.

Avantaje: permit o amprentare func ional de calitate, ns exercitarea unei presiuni timp de 5-10 minute asupra materialului determin o ''fug " a lui din portamprent ; permit amprentarea foarte fidel a periferiei cmpului protetic; amprenta poate fi reintrodus n cavitatea oral corectat . i

Indicatii :


Aceste materiale se folosesc cu prec dere n terapia edenta iei par iale i totale mai ales n urm toarele situa ii:
ca materiale de corec ie a marginilor amprentelor luate cu materiale mai rigide; amprente pentru rebazarea eilor protezelor scheletate i a protezelor mandibulare, n cazul cmpurilor protetice deficitare; ca materiale secundare n amprentarea final compresiv n edenta iile terminale tratate cu proteze scheletate; la amprentarea necompresiv ; ca materiale de ameliorare a fidelit ii unor amprente, pe toat suprafa a acestora (wash technique); n tehnica de amprentare fonetic a edenta iei totale.

S-ar putea să vă placă și