Sunteți pe pagina 1din 12

INVĂȚAREA PRIN COLABORARE

NOȚIUNI ȘI CONCEPTE
Planul prezentării:
1.Învățarea prin colaborare:
Definiție
2.Caracteristicile unei lectii
3.Elementele de bază ale învățării
prin colaboarare
4.Colaboararea eficientă : functiile
profesorului
5.Organizarea atmosferei eficiente
de învățare
6 Rezultatele învățării prin
colaboare
1.Învățarea prin colaborare
Este o metodă de predare şi învăţare în care studenţii
lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri
mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a
explora o temă nouă sau a lansa idei noi, combinații noi
sau chiar inovații autentice.
2.CARACTERISTICILE LECȚIEI
 Interdependenţa pozitivă.
 Răspunderea individuală.
 Caracterul eterogen al membrilor şi al grupurilor.
 Conducerea în comun.
 Redarea directă a deprinderilor sociale.
 Rolul de observator al profesorului, care însă poate
interveni când e nevoie.
 Munca eficientă în grup.
3.ELEMENTELE DE BAZA ALE INVATARII
PRIN COLABORARE
 Interdependenţa pozitivă

Studenţii realizează că au nevoie unii de alţii pentru


a duce la bun sfîrşit sarcina grupului („ori ne
scufundăm toţi, ori înotăm împreună”).
Profesorii pot structura această interdependenţă
pozitivă,stabilind scopuri comune, recompense
comune, resurse comune (o coală de hîrtie pentru
întregul grup sau fiecare membru deţine o parte din
informaţii), roluri distincte (lider, purtător
de cuvânt,secretar etc.).
3.ELEMENTELE DE BAZA ALE INVATARII
PRIN COLABORARE
 Promovarea învăţării prin interacţiunea directă
Studenţii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi
împărtăşind ideile. Explică ceea ce ştiu altor studenţi, discută, se
învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în aşa fel încât
studenţii să stea unii lângă alţii şi să discute fiecare aspect al
problemei pe care o au de rezolvat.
 Răspunderea individuală
 Performanţa fecărui student se evaluează frecvent şi rezultatul i se
comunică atât acestuia, cât şi grupului. profesorul poate scoate în
evidenţă răspunderea individuală, dând un test fiecărui al doilea
student sau alegând la întâmplare un membru al grupului, care să
dea un răspuns.
ţaţi să facăorice
3.ELEMENTELE DE BAZA ALE INVATARII PRIN
COLABORARE

 Deprinderile de comunicare interpersonală şi în grup mic.


Grupurile nu pot exista şi nici funcţiona eficient dacă studenţii nu au şi nu

nclud conducerea,
folosesc anumite abilităţi sociale absolut necesare.
Studenţii trebuie învăţaţi să însuşească aceste comportamente la fel cum
sunt învăţaţi să facă orice altceva. Acestea includ conducerea, luarea
deciziilor, obţinerea încrederii, comunicarea eficientă,
soluţionarea conflictelor.

obţinerea
 Monitorizarea activităţii de prelucrare a informaţiei în grup
Grupurile au nevoie de răgaz pentru a discuta cât de bine şi-au atins
scopurile şi pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între toţi membrii
4. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A
COLABORĂRII.FUNCTȚIILE PROFESORUL:
 De a da indicaţii cu privire la diviziunea muncii
 Dea repartiza roluri singur sau împreună cu
studenţii.
 Dea formula sarcini accesibile, care iniţial să
asigure succesul şi încrederea reciprocă.
 Dea repartiza eficient timpul şi de-a insista la
respectarea acestuia.
5.UN ASPECT IMPORTANT AL
COLABORARII ESTE ORGANIZAREA
ATMOSFEREI DE INVATARE
 Pentru evitarea problemelor ce pot să apară în
timpul comunicării, se vor stabili împreună cu
studenţii reguli de lucru în grup, monitorizându-se
respectarea acestora.

 Rezultatele activităţii lor sunt analizate împreună


cu studenţii, încurajând evaluarea reciprocă şi
autoevaluarea.
6.REZULTATELE INVATARII PRIN
COLABORARE CONȚIN:
Performanţele superioare şi capacitate de reţinere sporită.
Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai profundă şi gândire critică.
Concentrare mai bună asupra învăţării şi reducerea comportamentului perturbator.
Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare.
Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt.
Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii,indiferent de etnie, sex, capacităţii intelectuale,
clasă socială sau condiţie fizică.
Stare de confort psihologic, capacitate de adaptare.
Încredere în sine, bazată pe acceptarea de sine.
Competenţe sociale înalte.
Atitudine pozitivă faţă de materialele de studiu, faţă de studii.
Atitudine pozitivă faţă de profesori,manageri şi alte persoane din învăţământul superior.
Activitate de grup pentru studenti

 Descrieți un animal din urmatoarele


categorii :( Mamifere, Amfibieni , Reptile,
Pești, Păsări, Insecte, Nevertebrate,
Vertebrate),raspunzând la urmatoarele
intrebări :
1.Unde traiește (mediu de viață)?
2.Pe ce continente se găsește ?
3.Ce mănâncă (mâncarea principală)?
4.Atribuiți câte 5 adjective caracteristice.
BIBLIOGRAFIE

 https://www.academia.edu/10647227/Cola
borarera_si_cooperarea_2
 https://
www.qreferat.com/referate/pedagogie/Inv
atarea-prin-cooperare725.php
 https://prezi.com/aeftnoxkwnmk/invatare
a-prin-cooperare
/

S-ar putea să vă placă și