Sunteți pe pagina 1din 12

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

ANUL III
SEMESTRUL I
AN UNIVERSITAR 2022-2023

STRUCTURĂ PROIECT
SEMINAR ECONOMIE
GENERALĂ

Lect. univ.dr. Theodora Doltu


As. univ. George Grigore
SECȚIUNEA 1. INTRODUCERE
(INTRODUCION)
 Această secțiune introduce cititorul în subiectul lucrării.
 Trebuie să evidențieze relevanța subiectului de cercetare
ales și să dezvăluie abordarea autorului.
 Introducere conține toate ideile necesare pentru a
introduce cititorul în tema lucrării și cercetarea efectuată
de autor.
 Arată importanța subiectului și abordarea folosită de
autor în tratarea acestuia.
 Este necesar ca autorul să formuleze clar întrebarea de
cercetare și principalele ipoteze avute în vedere în
această cercetare.
SECȚIUNEA 2. LITERATURA
(LITERATURE REVIEW)
 În această secțiune, autorul trebuie să furnizeze literatura de specialitate
necesară pentru a explica stadiul tehnicii în domeniul cercetării de față.
 Autorul ar trebui să ia în considerare toate referințele semnificative și să
facă o sinteză a diferitelor puncte de vedere exprimate de diferiți autori.
 De asemenea, autorul trebuie să ofere definițiile de lucru ale conceptelor
de bază utilizate în lucrare, precum și principalele idei, modele sau teorii
găsite în literatura de specialitate aferentă cercetării de față.
 Revizuirea literaturii ar trebui să evidențieze decalajul dintre literatura
existentă și noua perspectivă sau modelul prezentat în lucrare.
 Trebuie citate surse semnificative și recente, și vor fi avansate definiții
de lucru ale principalelor concepte utilizate în lucrare. Revizuirea
literaturii îl ajută pe autor să dezvăluie decalajul cercetării și să avanseze
o nouă perspectivă sau model.
SECȚIUNEA 2. LITERATURA
(LITERATURE REVIEW) – CONT.
 O revizuire a literaturii poate consta dintr-un simplu rezumat al surselor cheie
 Combină atât rezumatul cât și sinteza, adesea în cadrul unor categorii
conceptuale specific
 Oferă o nouă interpretare a studiilor mai vechi sau combină o interpretare
nouă cu interpretări mai vechi
 Urmărește evoluția intelectuală a domeniului, inclusiv dezbaterile majore
asupra temei cercetate
 Folosiți dovezi.

 Interpretarea surselor trebuie să fie susținută cu dovezi (citări) care să


demonstreze validitatea celor afirmate.
 Fiți selectivi. Includeți numai cele mai importante surse pentru tema abordată.
Toate celelalte pot fi menționate pe scurt.
 Parafrazați și interpretați literatura.

 Recapitulați cele mai importante concluzii și sintetizați-le prin reformulare și


adaptare la cercetarea dvs.
SECȚIUNEA 2. LITERATURA
(LITERATURE REVIEW) – EXEMPLU DE STRUCTURĂ

 Studiul elaborat de X arată….


 Ideea potrivit căreia… este menționată în studiul lui Y

 O altă idee similară este regăsită în studiul/lucrarea


realizată de ….
 O deosebire între studiul X și studiul Y este că…..

!!! Folosiți CITĂRI ÎN TEXT!


 Exemplu de citări:
 Popescu (2000) arată că….
 Studiul lui Friedman (1990) demonstrează că…..

 Yong (2012) susține că…..

 Nelson (1998) și Svensson (1999) au arătat…..


SECȚIUNEA 3. METODOLOGIE
(METHODOLOGY)
 Această secțiune conține metodele de cercetare utilizate de autor, principalele
ipoteze de cercetare și argumentele pentru definirea acestora.
 Autorul trebuie să explice metodele calitative și cantitative utilizate și modul în
care a fost concepută și realizată cercetarea.
 Autorul ar trebui să facă referiri la unele cercetări anterioare similare celei de
față, dacă acesta este cazul.
 De asemenea, autorul trebuie să menționeze și programele software utilizate
pentru prelucrarea datelor statistice, dacă este cazul.
 Autorul trebuie să precizeze care au fost obiectivele și ipotezele cercetării, ce
instrumente de cercetare au folosit, cine au fost respondenții sau care a fost
corpusul pe care l-au studiat și să argumenteze de ce a ales acei respondenți sau
acel corpus.
 În plus, această secțiune trebuie să facă referire la perioada de timp în care a
fost efectuat studiul; să explice modul în care au fost colectate datele și să arate
ce programe software au fost utilizate pentru procesarea datelor.
SECȚIUNEA 3. METODOLOGIE
(METHODOLOGY) – EXEMPLU DE STRUCTURĂ
 Scopul cercetării;
 Întrebarea de cercetare;

 Ipoteze de cercetare;

 Obiectivele cercetării;

 Descrierea variabilelor folosite;

 Descrierea metodei de cercetare;

 Descrierea instrumentului de cercetare utilizat;

 + Ce considerați că este relevant…


SECȚIUNEA 4. REZULTATE (RESULTS &
DISCUSSIONS)
 În această secțiune, autorul prezintă principalele constatări ale cercetării sale.
 Este important să folosim gândirea critică pentru a analiza realist rezultatele obținute și

modul în care ipotezele cercetării au fost sau nu validate.


 De asemenea, este important să se compare rezultatele cercetării de față cu rezultatele
obținute în cercetări similare, prin utilizarea literaturii de specialitate în domeniu.
 Pentru o mai bună explicare a rezultatelor cercetării, autorul poate folosi ilustrații grafice
sau tabele.
 Subliniați asemănările și diferențele și explicați posibilele motive din spatele lor.

 Secțiunea de rezultate este locul în care sunt raportate rezultatele studiului dvs. pe baza
metodologiei/ metodologiilor pe care le-ați aplicat pentru a colecta informații
 Rezultatele pot confirma sau respinge doar ipoteza care stă la baza studiului

dumneavoastră
 Prezentarea și sintetizarea rezultatelor vă ajută să înțelegeți problema din interior, să o
împărțiți în părți/categorii și să observați problema de cercetare din diverse perspectiv
SECȚIUNEA 4. REZULTATE (RESULTS &
DISCUSSIONS) – EXEMPLU DE STRUCTURĂ
 Reluați problema de cercetare care stă la baza studiului;
 Prezentarea vizuală a rezultatelor este un mod util de a condensa
multe date într-un singur loc la care se poate face referire în text;
 Evidențiați cele mai relevante rezultate pentru subiectul investigat;

 Concentrați-vă pe rezultatele care sunt importante și strict legate


de abordarea problemei de cercetare;
 Evidențiați cele mai importante rezultate pe care doriți să și le
amintească cititorii când trec la secțiunea de discuții;
 Utilizați mereu timpul trecut când faceți referire la rezultate;

 Comentați dacă rezultatele au fost așteptate sau nu pentru fiecare


set de rezultate.
SECȚIUNEA 5. CONCLUZII
(CONCLUSIONS)
 Concluziile ar trebui să ofere o sinteză a principalelor
contribuții ale lucrării, să discute despre importanța
lucrării și/sau să sugereze posibile aplicații și extinderi
ale cercetării.
 De asemenea, autorul ar trebui să indice unele limitări
majore ale cercetării de față.
 Concluziile oferă o sinteză a contribuției principale pe
care autorul o aduce prin lucrare la corpul de literatură
pe tema aleasă.
 Secțiunea de concluzii indică direcțiile viitoare de
cercetare și limitările majore ale cercetării actuale.
SECȚIUNEA 6. RESURSE
BIBLIOGRAFICE (REFERENCES)

 Toate sursele enumerate în bibliografie trebuie


citate în lucrare.
 Sursele vor fi enumerate în ordine alfabetică.
MULT
SUCCES!!!

S-ar putea să vă placă și