Sunteți pe pagina 1din 11

Pronumele de întărire

Adjectivul pronominal de
întărire
Pronumele de întărire
“… dă-mi voie ca nopţile astea să păzesc
însumi.” (P. Ispirescu)
“Când n-ai de-acum să mai priveşti
Pe cel frumos cum însuţi eşti.”
(G. Coşbuc)

Cu ce părţi de vorbire se pot înlocui


cuvintele subliniate?
Pronumele de întărire
Observaţi forma pronumelor de întărire din
exemplele de mai sus:
Însumi
Însuţi

Precizaţi pentru fiecare: persoana, genul,


numărul.
Pronumele de întărire
Definiţie:

Pronumele de întărire întăreşte


(pune în evidenţă) ideea de
persoană, identificând-o uneori cu
autorul acţiunii.
Formele pronumelui
de întărire

Îns(u) – m., sg.


-mi -ne
Îns(ă) – f., sg
-ţi -vă
Înş(i) – m., pl.
-şi -şi/-le
Îns(e) – f., pl.

Vechile pronume Forme neaccentuate


personale. de D ale pron. personal.
Arată genul şi numărul. Arată persoana şi numărul.
Formele pronumelui de întărire

Persoana
Gen I a II-a a III-a
Caz
Nr. m. f. m. f. m. f.

N Sg. însumi însămi însuţi însăţi însuşi însăşi


Ac Pl. înşine însene înşivă însevă înşişi înseşi
însele
D Sg. însumi însemi însuţi înseţi însuşi înseşi
G Pl. înşine însene înşivă însevă înşişi Înseşi
(cui) însele
Pronumele de întărire

În limba română veche şi în operele


scriitorilor din secolul trecut pronumele de
întărire apăreau cu sensul pronumelui
personal.

În limba actuală pronumele de întărire a


dispărut din uz. Astăzi se folosesc doar
formele adjectivului pronominal de întărire.
Adjectivul pronominal de întărire
Identificaţi şi adjectivele pronominale de
întărire din textele de mai jos. Precizaţi
pentru fiecare persoana, genul şi numărul.

“Când însuşi glasul gândurilor tace…”


(M. Eminescu)
“Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-
ngrozitoare.” (M. Eminescu)
“… nu puteam s-o fac aceasta fără ca să
vorbesc despre mine însumi.” (I. Slavici)
Adjectivul pronominal de
întărire

Pentru a demonstra că aţi înţeles,


completaţi fişele de lucru cu
formele corecte ale adjectivului
pronominal de întărire.
Cazuri şi funcţii sintactice
Pronumele de întărire:
Singura lui funcţie sintactică este aceea
de subiect.

Adjectivul pronominal de întărire:


Îndeplineşte funcţia de atribut adjectival.
Adjectivul pronominal de
întărire
Identificaţi şi analizaţi adjectivele
pronominale de întărire din textele:
“S-ar pricepe pe el însuşi…”
“Chiar moartea însăşi e o părere.” (M.
Eminescu)
“… libertatea gustată de mic copil este
viaţa însăşi.” (B. Delavrancea)

S-ar putea să vă placă și