Sunteți pe pagina 1din 14

SISTEM DE AXE ORTOGONALE

AXA NUMERELOR
REPREZENTAREA PUNCTELOR IN PLAN
DISTANTA DINTRE DOUA PUNCTE DIN PLAN

Prof.Taut Costel Lic Tehnologic G Baritiu Livada


Sugereaza competente(obiective)
AXA NUMERELOR

A B C O D E F
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 X
SISTEM DE AXE ORTOGONALE

y u

Cadran II Cadran I

+2
+1

-4 -3 -2 -1 O +1 +2 +3 x

Cadran III -4 Cadran IV

Ox: axa absciselor Oy: axa ordonatelor


REPREZENTAREA PUNCTELOR IN PLAN
Orice pereche ordonata a, b  R  R, se poate
u
reprezenta in plan: y

a 0• x

• b
Pa, b 
RECIPROC: T

Fiecarui punct M din plan i se asociaza perechea

c, d  R  R : y
u


c x

d •M c, d 
(c si d reprezinta abscisa, respectiv ordonata punctului M)
EXEMPLU
In figura alaturata sunt reprezentate punctele:

 3

A1,  ; B 2 ,1 ;  y
 2
C  2,6;2 ; D0,2 .
C• +2
•A
+1

-4 -3 -2 -1 O +1 +2 +3 x

D• B
N• -3
-4

Punctul N are abscisa -4 si ordonata -3.


EXERCITII
 1. Reprezentati intr-un sistem de axe ortogonale
punctele: A 2,3 ; B 0,2  ; C  3,1 ;
D4,0  ; E 2,5 ; F 3,4.

 2. Determinati coordonatele y u
punctelor A, B, C ,D, E, F
din figura alaturata. D
• 2

-4 -3 -2 1 2
C• -1 O
• x
B

A• •E
-2
-4 •F
EXERCITII
 3. a) Reprezentati intr-un sistem de axe de
coordonate punctele A 1,2  si B 2,4  .
 b) Precizati distantele de la cele doua puncte la
axele de coordonate.
 c) Aflati distanta dintre punctele A si B.
Rezolvare:
y

3. a) desen

b) d (A, Ox)=2u A
d (A, Oy)=1u •
d (B, Ox)=4u 2
d (B, Oy)=2u •
-1 O x

c) AC  2  4  6u
C • -4 •B
BC  1  2  3u
 ABC , dr.C T
. P.
 AB 2  AC 2  BC 2 
AB 2  6 2  32  36  9  45 
AB  45  3 5u. q.e.d .
FISA DE LUCRU
1.a) Reprezentati intr-un sistem de axe ortogonale, punctele:

A 1,3 ; B1,1 ; C  2;0; D2;4 ; E  2;5.

b) Aflati distanta dintre punctele A si E.


FISA DE LUCRU INDICATIE
1.a) desen
b) d (A, Ox)=…u
d (A, Oy)=…u y
d (E, Ox)=…u
d (E, Oy)=…u
A• 3
2
1
B

C

-2 -1 O
• 1 2
-5 x

-2
E• M
AM=…u -4 •D
EM=…u
T.P. in AEM, dr.E, AE=…
FISA DE LUCRU
2*. Precizati
coordonatele punctelor y u
din plan, din figura
alaturata.
D 2

-4 -3 -2 1 2
• •
C -1 O x

B
A• •E
-2

-4 •F
Tema:

 Ex. 2*.
 Manual (ed. Teora) pg.79 ex.2,ex.4a),b).
 Culegere (Mate+07/08) pg.8, ex. 4*.

S-ar putea să vă placă și