Sunteți pe pagina 1din 14

TERAPIA COGNITIV A DEPRESIEI (BECK)

Terapia cognitiv a depresiei


Descrierea modelului: schemele
-Model de prelucrare a informa iei

-Postuleaz existen a unor structuri profunde, incon tiente, schemele, care sunt reprezent rile experien ei subiectului - schemele: con in defini ia sinelui, lumii, viitorului -Memorie dinamic care influen eaz prelucrarea informa iilor viitoare -Latente sau activate de evenimente precise -Orienteaz mai degrab spre asimilare dect spre acomodare

Mecanismele prelucrarii patologice a informa iei - Inferen a arbitrar ( concluzii f r dovad ) - Abstrac ia selectiv ( focalizarea pe detalii, f r a avea n vedere contextul) - Suprageneralizarea ( generalizarea excesiv a unei observa ii) - Personalizarea ( atribuirea exagerat a responsabilit ii) - Maximalizarea e ecurilor - Minimalizarea reu itelor Aceste gnduri induc emo ii i comportamente corespunz toare

Depresia tulburare a prelucr rii informa iei n cadrul c reia prezen a schemelor negative rigide i excesive sfr e te prin a genera concluzii exagerat de negative nso ite de corolarul lor emo ional i comportamental, care consolideaz schema negativ

Caracteristicile terapiei
- Centrat pe aici i acum - Terapia are rol activ i directiv, n timp ce pacientul este ncurajat s de in un rol participativ i de colaborare - Empiric : dezvoltarea capacit ii pacientului de a se mira, de a-si pune ntreb ri, de a dori s - i testeze ipotezele n ceea ce-l prive te i n ceea ce prive te interpret rile sale - Terapie individual , dar i de grup

Caracteristicile terapeutului

- S posede o bun cunoa tere a depresiei ( mai ales s evalueze riscul suicidar) - Caracteristici nespecifice: amabil, sincer, natural, deschis, nu judec , este curios - Creeaz o rela ie terapeutic ntr-o ambian colaborare empiric de

Obiectivele
- Partea comportamental : sporirea n mod progresiv a activit ilor de nt rire i/ sau capacitatea sa de a dobndi nt riri - Partea cognitiv : - identificarea gndurilor automate negative, punerea acestora n rela ie cu emo iile i comportamentele sale - Verificarea validit ii i substituirea gndurilor cu interpret ri mai realiste - Testarea ipotezelor n realitate prin intermediul sarcinilor stabilite pentru intervalul dintre edin e

Prezentarea paradigmei cognitive


Terapeutul i explic pacientului faptul c gndurile sunt interpretri ale realit ii i nu realitatea ns i i c r spunsul s u emo ional la un eveniment este determinat de semnifica ia personal pe care o acord acestuia Cele trei principii de baza ale paradigmei nlocuirii:
1. interpretarea realit ii nu este n mod necesar identic cu realitatea ns i 2. Interpretarea realit ii se bazeaz pe procese cognitive care sunt ele nsele failibile 3. Convingerile i credin ele personale nu sunt dect ipoteze care pot fi obiectul dezmin irilor i al modific rilor

1. Faza comportamental

- Se centreaz pe comportamente depresive ( inactivitate, lipsa de concentrare, insomnie) i pe probleme motiva ionale ( pierderea speran ei, pierderea motiva iei) - Cercul vicios al letargiei: exist o retroac iune ntre lipsa de motiva ie, care diminueaz nivelul de activitate i nivelul de activitate care diminueaz motiva ia prin intermediul culpabilit ii i descuraj rii - Scopul: ruperea cercului vicios, n care argumentarea programat i gradual a comportamentelor ac ioneaz retroactiv n mod pozitiv asupra motiva iei i depresiei

Stabilirea unui program de activitate

- Identificarea sistematic a comportamentelor depresive i a rela iilor acestora cu contextul, senza iile fizice, emo iile, gndurile - permite definirea obiectivelor - Notarea activit ilor timp de o s pt mn - observarea nivelului de activitate, contactele pierdute i cele p strate ca urmare a depresiei - eviden ierea faptului c concluziile sunt eronate - Studierea modului n care a fost folosit timpul nainte de depresie - Stabilirea obiectivelor ( fiec rui obiectiv i corespunde un comportament concret)

Reguli pentru realizarea activit ilor


Clasament al activit ilor de la cel mai simplu la cel mai dificil de realizat

1. S se aleag activitatea care este cel mai u or de abordat 2. S se planifice momentul din zi n care se poate realiza aceasta 3. S nu se treac la o alt activitate dect dup ce prima a fost realizat 4. S se defineasc un interval de timp suficient pentru realizarea acesteia, cu o pauz ntre dou activit i

Tehnici pentru ndeplinirea unei activit i programate


1. Crearea de etape intermediare: obiectivele prea complexe sunt divizate n mai multe sarcini succesive mai u or abordabile 2. Preg tirea cu ajutorul imageriei mentale: ajut la prevenirea dificult ii n ndeplinirea sarcinilor, la reducerea nivelului de anxietate, la stabilirea unei atitudini experimentale vizavi de problem

Dup ce ac iunea a fost realizat , trebuie s se stabileasc dou cota ii: controlul ac iunii i satisfac ia sim it n timpul desf ur rii ac iunii

2. Faza cognitiv
Scopul principal al acestei terapii este a-l aduce pe pacient n situa ia de a- i verifica, n mod realist, gndurile negative i de a le considera mai degrab ca pe ni te ipoteze dect ca pe ni te adev ruri intangibile Se recomand notarea ntr-un carnet a situa iilor nepl cute din punct de vedere emo ional, emo iile resim ite, precum i gndurile identificate vizavi de aceast situa ie acesta va reprezenta materialul de plecare pentru formularea r spunsurilor realiste vizavi de distorsiunile cognitive

Tehnici pentru analiza gndurilor automate


1. Examinarea eviden elor:
pacientul trebuie s identifice toate argumentele pro i toate argumentele contrare cogni iei depresive Evaluarea pe o scala 0-100 a gradului de adeziune la gndul automat

2. Cercetarea sistematic a altor puncte de vedere


Terapeutul propune o serie de ntreb ri simple pentru a explora mai am nun it situa ia: - Ce a putea gndi n plus ntr-o situa ie asem n toare? - n urm cu 20 de ani ( nainte de depresie), n aceea i situa ie, ce a fi gndit? - mi imaginez o persoan pe care o cunosc bine i care ar fi n aceea i situa ie : ce ar gndi aceasta? - Dac eram un observator exterior, ce a fi gndit despre situa ia aceasta?