Sunteți pe pagina 1din 146

RESURSELE AGROTURISTICE NATURALE I ANTROPICE DIN JUDE ELE ROMNIEI

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI
IEZERU MOSTI TEA (Pescuit sportiv) (C l ra iBo neagu) Lac natural. Liman fluviatil pe cursul inferior al rului Mosti tea cu suprafa a de 18,6 km2 i volumul de 16 mil m3 (rezultat din lucr rile de amenajare pentru iriga ii). Este folosit pentru piscicultur i iriga ii. Ichtiofaun : crap, somn, caras, biban, pl tic , lin, caracud , etc. LACUL FR SINET (C l ra iFr sinet) Lac antropic. Lac antropic creat pe cursul mijlociu al rului Mosti tea n arealul comunelor Fr sinet i Valea Argovei. Are o suprafa de 1.460 ha i este folosit ca bazin piscicol (ichtiofaun : crap, tiuc , somn, caras, biban, etc.) i pentru iriga ii LACUL VALEA RO IE (C l ra iMitreni) Lac natural. Are o suprafa de 14 ha, cu ap s rat (mineralizare 6,3 g/l), sodic , sulfurat i cu n mol sapropelic pe fundul lacului, cu valori terapeutice

RURI
ARGE Ru n S-SE Romniei, afluent al Dun rii la Olteni a. Are 350 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvor te din partea central-vestic a culmii principale a Mun ilor F g ra prin doi afluen i: Buda i Capra. DMBOVI A Ru n S Romniei (268 km). Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai nti pe direc ia SV-NE, pn n dreptul vf. P pu a, unde brusc i schimb direc ia c tre S-SE, traverseaz extremitatea sudic a Mun ilor Piatra Craiului. DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei.

REZERVA II NATURALE
P DUREA CAIAFELE (C l ra iFundeni) Rezerva ie natural (forestier ). P dure secular de stejar P DUREA CIORNULEASA (C l ra iMitreni) Rezerva ie natural (forestier i cinegetic ). Rezerva ia forestier Ciornuleasa (75,2 ha), nfiin at n anul 1954, ocrote te o p dure de tip leau de cmpie, cu numeroase elemente sudice, alc tuit din stejar, stejar brum riu, carpen, c rpini , tei, frasin pufos, vi in turcesc, ulm, etc. P DUREA T M D U (C l ra iC l re i) Rezerva ie natural . P dure de foioase (stejar, stejar brum rin, carpen, tei, etc.). Este rezerva ie natural

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE MONUMENTE ISTORICE


BISERICA FOSTEI M N STIRI NEGOE TI (C l ra iNegoe ti) Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica este ctitorie din anii 1648-1649 a domnitorului Matei Basarab i a so iei sale Elena. A fost ref cut n anul 1777 (s-au ref cut ferestrele, zidul mprejmuitor i s-au reparat chiliile). Restaurat n anul 1850. BISERICA FOSTEI M N STIRI PL T RE TI (C l ra iFundeni) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea a fost nfiin at n 1642 de Matei Basarab, so ia sa Elena i al ii. Cuprinde: biserica Sf. Mercurie, construit ntre 1642-1646.

CASE MEMORIALE
CASA MEMORIAL ALEXANDRU SAHIA (C l ra i Mn stirea) Muzeu memorial. A fost deschis n anul 1957 n casa natal a scriitorului. Profil: memorial, istoria literaturii. Istoria literaturii: biblioteca scriitorului, ziare i reviste la care scriitorul a colaborat. Memorial: fotografii, documente care au apar inut scriitorului.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
MANIFESTARE POPULAR TRADI IONAL (n C L RA I) (C l ra i C l ra i) Manifestare popular tradi ional . Anual are loc n luna septembrie festivalul-concurs interna ional Floarea de pe B r gan . MUZEU S TESC (n C L RE I) (C l ra iC l re i) Muzeu s tesc. Profil: istorie, etnografie. Sunt prezentate documente, obiecte care reflect continuitatea nentrerupt pe aceste meleaguri. CENTRU ETNOGRAFIC (n LEHLIU-GAR ) (C l ra i Lehliu-Gar ) Art popular : mpletituri din r chit , centru de ceramic

HERGHELIE DE CAI (n DOR M RUNT) (C l ra i Dor M runt) Herghelie de cai de ras

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE MUN I


MUN II ALM JULUI Masiv muntos situat n SV Romniei, n grupa Mun ilor Banatului, la N de Defileul Dun rii. Altitudinea maxim : 1224 m (vf. Zvinecea Mare). MUN II ANINEI Masiv muntos situat n partea de V a Mun ilor Banatului. n partea de N sunt desp r i i de Mun ii Semenic prin depresiunea Ezeri i rul Brzava. Altitudine maxim : 1160 m (vf. Leordi ). MUN II CERNEI Culme muntoas situat n extremitatea vestic a Carpa ilor Meridionali.

MUN II GODEANU Masiv muntos situat n partea de V a Carpa ilor Meridionali. MUN II POIANA RUSC I Masiv muntos situat n NE Mun ilor Banatului. MUN II SEMENIC Masiv muntos situat n SV Romniei, cu orientare de la NNV c tre SSV. Prin nf i are, altitudine i masivitate reprezint cea mai important subunitate din regiunea montan a Banatului. MUN II ARCU Masiv muntos situat n extremitatea de V a Carpa ilor Meridionali, n zona de contact cu partea de S a Carpa ilor Occidentali.

LACURI
LACUL BREAZOVA (Cara -SeverinV liug) Lac de acumuare pe Valea Brzava; Ichtiofaun : p str v; Se practic pescuitul sportiv. LACUL DRACULUI (Cara -SeverinCaransebe ) Lacul Dracului fenomen carstic unic in tara noastra. Lacul s-a format prin prabusirea tavanului unei pesteri, o parte a tavanului raminind deasupra lacului. Suprafata lacului este de cca.70 mp, iar adncimea maxim de cca.12 m. ZON DE AGREMENT (n ANINA) (Cara SeverinAnina) Lacuri de acumulare i de baraj. Lacul M rghita pe Valea Buhui, unul din izvoarele V. Cara . Lacul Buhui n amontele V. Buhuiului - suprafa a 11,3 ha i volum 600.000 mc.

RURI
BRZAVA Ru, afluent al Timi ului. Are 127 km (pe teritoriul Romniei) iar suprafa a bazinului este de 1020 kmp. Izvor te din Mun ii Semenic, trece prin Re i a i Boc a. CARA Ru, afluent al Dun rii. Are o lungime de 85 km i o suprafa a bazinului de 1118 kmp. Izvor te de pe versantul vestic al Mun ilor Semenic, de la 700 m altitudine. CERNA Ru, afluent al Dun rii. Are o lungime de 84 km i o suprafa a bazinului de 1433 kmp. Izvor te din Masivul Godeanu, de la 2070 m altitudine.

DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. NERA Ru n SV rii, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Socol, n zona de intrare a fluviului Dun rea n Romnia. Are o lungime de 125 km i o suprafa a bazinului de 1365 kmp. Izvor te din partea central a Mun ilor Semenic, de sub vf. Semenic, de la 1340 m altitudine. TIMI Ru n SV Romniei (n Banat), afluent al Dun rii n aval de Belgrad. Are o lungime de 350 km (dintre care 242 km pe teritoriul Romniei). Izvor te de pe versantul de E-NE al Mun ilor Semenic.

REZERVA II NATURALE
CHEILE MINI ULUI Rezerva ia natural (complex ). Succesiune de chei s lbatice i pitore ti, s pate n calcare jurasice, desf urate pe 14 km n cadrul c rora se disting: Cheile Mini ului - primul sector de chei; Cheile Poneasc i - al 2-lea sector; Cheile Big rului cu cascada i izbucul Big rului - ultimul sector CHEILE NEREI - BEU NI A (Cara -SeverinSasca Montan ) Rezerva ie n suprafa de 3.368 ha cuprinde Cheile Nerei (cele mai mari din ar ) i zona adiacent . Cheile sunt s pate de Valea Nerei pe o distan de 18 km lungime n calcarele din sudul Mun ilor Aninei. IZVOARELE NEREI Rezerva ie natural . Mas compact de f gete virgine, cea mai important din Europa. Este cuprins ntre 800 -1400 m. Rezerva ia are o suprafa de 2500 ha. POIANA CU NARCISE (din BORLOVA) (Cara SeverinBorlova / Turnu Ruieni) Rezerva ie natural . Poian cu narcise.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


MONUMENTE ISTORICE BAIA ROMAN (din B ILE HERCULANE) (Cara SeverinB ile Herculane). Monument istoric; Bazin placat cu travertin; amenajat ini ial de romani n 108110 i reconstruit n 1838. RUINELE CASTRULUI I A EZ RII ROMANE TIBISCUM (Cara -SeverinJupa) Vestigii arheologice; Castrul a fost construit n 3 faze ntre 101 d.Hr. i sec. IV d.Hr. n jurul lui s-a dezvoltat a ezarea roman Tibiscum n cadrul c reia s-au descoperit ruine de locuin e, funda iile unui templu, mai multe monumente epigrafice, de cult i funerare.

STA IUNI
MUNTELE MIC (Cara -Severin Borlova / Turnu Ruieni) Sta iunea montan i climatic de interes general, cu activitate permanent . Altitudinea 1524 m. Atrac ii turistice: - cadru natural cu valen e peisagistice (versantul de sud, vestic al Muntelui Mic - Muntele arcu) - Pante denivelate - domeniu schiabil. SEMENIC (Cara -Severin Brebu Nou) Sta iune montan de interes general cu activitate permanent . Atrac ii turistice Cadru natural cu valen e peisagistice - Condi ii climatice favorabile activit ii turistice - climat de munte cu influen e submediteraneene. B ILE HERCULANE (Cara -Severin B ile Herculane) Sta iune balnear situat n SV-ul Romniei, pe valea rului Cerna, la 160 m altitudine. Climat de depresiune intramontan , ap rat de vnturi. Temperatura medie anual este de 10 grade Celsius (media lunii iulie: 22 grade Celsius, media lunii ianuarie: -1 grad Celsius).

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE MUN I MUNTELE MARE Masiv muntos situat n partea de E a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1826 m (vf. Muntele Mare). MUN II GIL U Masiv muntos situat n NE Mun ilor Apuseni. MUN II VL DEASA Masiv muntos situat n partea de N a Mun ilor Apuseni

LACURI
LACUL DR GANUL (Cluj Valea Dr ganului) Lac de acumulare. Suprafa a de 180 ha, lung de 7,5 km. Ihtiofaun , p str v, mrean . LACUL TARNI A (Cluj Gil u) Lacul este amenajat pe Valea Some ului Cald, fiind format n spatele unui baraj, n arc de 97 de m. Suprafa de 215 ha, lungimea lacului de 8 km. La coada lacului se afl gura galeriei de fug a hidrocentralei M ri el. Versan ii lacului sunt abrup i.

RURI
ARIE Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Lunca Mure ului (jude ul Alba). Are o lungine 166 km i o suprafa a bazinului de 3005 kmp. CRI Ru, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei, format prin unirea Cri ului Repede cu Cri ul Alb. SOME Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 435 km (din care 376 km pe teritoriul Romniei), iar suprafa a bazinului hidrografic este de 15.015 kmp (din care 14.464 kmp pe teritoriul Romniei). SOME U MARE Ru n N Romniei, cu cea mai mare extindere a cursului i bazinului s u pe teritoriul jude ului Bistri a N s ud: 118 km, iar suprafa a bazinului este 4490 kmp. SOME U MIC Ru n NV Podi ului Transilvaniei, cu ntreg cursul i bazinul s u dezvoltate pe teritoriul jude ului Cluj. Are 178 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 3733 kmp.

MONUMENTE ALE NATURII


CHEILE TURZII (Cluj Bogata) Rezerva ie natural complex -geologic , botanic , faunistic , arheologic - n suprafa de 176 ha. Defileul cu relief carstic n lungime de 3,5 km s pat de rul H date. DEALUL CU MELCI (Cluj Flore ti) Punct fosilifer. Calcare cu resturi de melci fosili (cochilii mari).

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BISERICA FOSTEI M N STIRI VAD (ClujVad) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea din Vad a fost ntemeiat n jurul anului 1391 de doi voievozi maramure eni ce aveau domenii aici. Actuala biseric s-a construit cu sprijinul voievodului tefan cel Mare. BISERICA ORTODOX Sf. Paraschiva sau Adormirea Maicii Domnului (din FELEACU) (ClujFeleacu) Monument istoric i de arhitectur religioas . Construit n 1486-1488 pe locul uneia mai vechi probabil din lemn, cu sprijinul lui tefan cel Mare, ca re edin a episcopiei ortodoxe de Feleac. Biserica este realizat n stil gotic. Icoanele din biserix au fost pictate n etape diferite. CATATEA D BCA (ClujD bca) Monument istoric. Cetate de piatr de form inelar din sec. IX, identificat ca re edin a voievodului Gelu. Era bine organizat i avea o via economic i spiritual dezvoltat . Dup nfrngerea lui Gelu a urmat o perioad de stagnare pn n sec X cnd maghiarii au construit o fort rea . M N STIREA NICULA (ClujNicula) Monument istoric i de arhitectur religioas . Se presupune c a fost ntemeiat n 1552, complexul fiind format din Biserica veche de lemn, construit n 1701 i adus din jude ul Bistri a-N s ud pentru a fi amplasat pe locul unei biserici din lemn, construit de pustnicul Nicolae n 1650.

ALTE RESURSE ANTROPICE


DOMENIUL SCHIABIL (n SATUL MUNTELE B I ORII) (Cluj Muntele B i orii) DOMENIUL SCHIABIL (MUN II VL DEASA) (Cluj Beli ) Domeniul schiabil Prtia Fntnele, categorie medie 1050 m lungime, 300 m diferen de nivel.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI
LACUL OLTINA (Constan a Oltina) Liman fluviatil, cu o suprafa de 2509,0 ha i un volum de 60,0 mil. mc. LACUL SINOIE (Constan a Istria) Lagun maritim , cu o suprafa de 17150,0 ha i un volum de 210,7 mil. mc. LACUL SIUTGHIOL (Constan a Mamaia) Lac natural. Lagun marin cu o suprafa de 19,56 kmp; adncimea medie: 6-8 m; ap dulce; este baz nautic i piscicol a sta iunii Mamaia. Pe rmul vestic se afl insula Ovidiu. LACUL T B C RIEI (Constan a Constan a) Lac natural. Are o suprafa de 96 ha. Este baz de sporturi nautice i piscicol . LACUL TECHIRGHIOL Lac natural. Este un liman fluvio-marin cu ap s rat , separat de Marea Neagr printr-un cordon litoral pe care se afl sta iunile Eforie Nord i Eforie Sud. Are o suprafa de 11,61 kmp. Pe fundul lacului exist n mol sapropelic de origine animal i vegetal .

RURI
DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. Izvor te din E Mun ilor Schwarzwald (P durea Neagr ) din Germania, prin praiele Breg i Brigach.

REZERVA II NATURALE
P DUREA COMOROVA - NEPTUN Rezerva ie forestier , parc dendrologic. Are o suprafa de 1,2 ha. Parc dendrologic cu stejari, cedri, tei, chiparo i, pini, mesteceni etc. P DUREA HAGIENI (Constan aLimanu/2 Mai) Rezerva ie natural (forestier ). Are o suprafa de 393 ha, este ocrotit de lege din anul 1962. De ine exemplare maiestuoase de stejar brum riu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) etc. PE TERA LIMANU Limanu/2 Mai Rezerva ie arheologic i natural (speologic ). Pe tera are o lungime de 3200 m. Pe peretii pesterii si pe tavan se pot distinge o serie de desene de art rupestre, simboluri, semne de orientare, etc.

PE TERILE DE LA GURA DOBROGEI (Constan aCogealac) Rezerva ie natural (speologic , paleontologic i arheologic ). Pe tera liliecilor are o lungime de 480 m. De ine mari colonii de lilieci. Pentru pe ter s-a creat o rezerva ie de 5 ha. REZERVA IA DE DUNE 2 MAI - VAMA VECHE (Constan aVama Veche/2 Mai) Rezerva ie natural complex (morfologic i botanic ) de dune marine cu o suprafa de 50 kmp pe care cresc specii de plante endemice: crcelul, volbura de nisip.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


COMPLEXUL MONASTIC BASARABI (Constan a Basarabi/Murfatlar) Monument istoric. Asezare calugareasca rupestra, ce dateaza din sec. IX-X d.Hr., constituita dintr-o biserica cu compartimentare specific ortodoxa (altar, naos, pronaos), o biserica cu plan de bazilica, doua paraclise, sase cavouri si mai multe galerii de comunicatie sapate n cret . COMPLEXUL MONUMENTAL TROPAEUM TRAIANI (Constan a Adamclisi) Monument istoric. A fost ridicat n anul 109 d. Hr., din initiativa mparatului roman Traian, pentru a comemora victoria din anul 102 d. Hr. obtinuta de catre armatele romane asupra geto-dacilor.

PODGORII I CRAME
MUZEUL VITICULTURII (din BASARABI) (Constan a Basarabi/Murfatlar) PODGORIA MEDGIDIA (Constan a Medgidia) Podgorie. Predomin soiurile de struguri de mas . Podgoria este specializat n vinuri albe: Pinot Gris, Chardonay, Muscat Ottonel i vinuri negre: Pinot Noire. PODGORIA MURFATLAR (Constan a Basarabi/Murfatlar) Are o suprafa de 80 ha de vi de vie selec ionat cu soiuri de calitate superioar : Pinot Gris, Chardonnay, T mioas romneasc , Cabernet etc.

ALTE RESURSE ANTROPICE HERGHELIA MANGALIA (Constan aMangalia) Herghelie pentru cre terea cailor din rasa arab pur snge.

SATE TURISTICE
2 MAI (Constan aLimanu/2 Mai) Sat turistic. Factori naturali. Cadru natural: Marea Neagr . Climat continental de step cu influen e marine. Bioclimat excitant i solicitant pentru organism. Faleza este amenajat doar n zona plajei. VAMA VECHE (Constan aVama Veche/2 Mai) Sat turistic cu specific de litoral. Climat continental de step cu influen e marine. Plaja are o lungime de 700 m i o l ime de circa 100 m, cu nisip fin natural.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE MUN I


MUN II BARAOLT Masiv muntos situat n partea de SV a Carpa ilor Orientali, mbr i at de marele cot al Oltului la E i V i limitat de Depresiunea Baraolt la N i Sf. Gheorghe la S. Altitudinea maxim : 1018 m (vf. ugag). MUN II BODOC Masiv muntos situat n S Carpa ilor Orientali, n grupa mun ilor vulcanici. Are o culme central , orientat N-S, din care se deta eaz cteva vrfuri (Bodoc: 1193 m, vf. P durii: 1213 m, C rpini .a.) legate prin n eu ri. MUN II HARGHITA Masiv muntos vulcanic, situat n partea de V-SV a Carpa ilor Orientali. Mun ii Harghita se prezint ca un platou nalt, cu orientare NNV-SSE, neted, dominat de mai multe vrfuri (Muntele Mic: 1589 m, Ascu it: 1685 m, Cucu: 1558 m, .a.) care sunt resturi ale unor cratere vulcanice.

LACURI
LACUL BELIN (Covasna Belin) Lac natural. Lacul, n suprafa de 8 ha, este utilizat n scopuri piscicole. Ofer condi ii pentru practicarea pescuitului sportiv. LACUL SURDUC (Covasna Comand u) Lacul are o suprafa de 100 ha, un volum de 165 mil m3. Ofer condi ii pentru pescuit sportiv (p str v).

RURI
BUZ U Ru, afluent al Siretului n Cmpia Siretului inferior. Are 302 km i o suprafa a bazinului de 5264 kmp. Izvor te din N Masivului Ciuca , de la 1800 m altitudine, de sub vf. Ciuca , curge mai nti spre N, pentru ca la ntorsura Buz ului s fac o cotitur brusc spre SE. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). RUL NEGRU Ru, afluent al Oltului n aval de comuna Chichi (jude ul Covasna). Are o lungime de 97 km i o suprafa a bazinului de 2320 kmp.

MONUMENTE ALE NATURII


BALTA DRACULUI (Covasna Covasna) Monument al naturii. Izvor cu ap carbogazoas cu emana ii de gaze i vegeta ie de mla tin . MESTEC NI UL DE LA RECI (CovasnaReci) Monument al naturii. Zon de dune nisipoase cu n l imi cuprinse ntre 3 i 12 m, a c ror orientare (NESV) se datoreaz vntului Nemira care bate n aceast zon cu deosebit intensitate. ntre dune sunt cantonate o serie de mla tini i lacuri avnd forme alungite.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ETNOGRAFIE I FOLCLOR CENTRU FOLCLORIC (n BARAOLT) (CovasnaBaraolt) Manifest ri tradi ionale. Dansuri populare ungure ti, forma ie artistic , obiceiuri populare calendaristice. CENTRU FOLCLORIC (n NTORSURA BUZ ULUI) (Covasnantorsura Buz ului) Manifestare tradi ional . Festivalul folcloric Ciob na ul (septembrie), dansuri populare romne ti, ansamblul folcloric Ciob na ul. CENTRU FOLCLORIC (n Z BALA) (CovasnaZ bala) Crea ie artistic . Dansuri populare secuie ti. FESTIVALUL CNTECULUI, JOCULUI I PORTULUI POPULAR I FESTIVALUL POMANA PORCULUI (n BALVANYOS) (Covasna Balvanyos) Manifestare tradi ional . Festivalul cntecului, jocului i portului popular (august), Festivalul Pomana porcului (n februarie).

STA IUNI
BALVANYOS (Covasna Balvanyos) Sta iune balneoclimateric . Situat la poalele mun ilor Bodoc i Puciosu (Carpa ii Orientali), la 775-800 m altitudine, sta iunea dispune de numeroase izvoare cu ape minerale, carbogazoase, feruginoase, calcice, hipotone. COVASNA (Covasna Covasna) Sta iune balneoclimateric cu func ionare permanent , situat la poalele versantului vestic al Mun ilor Bre cu, la o altitudine de 550-600 m. Climat de depresiune intramontan , tonic, cu veri r coroase i ierni friguroase. BIBOR ENI (Covasna Bibor eni) Sta iune balneoclimateric sezonier , de interes local. Este situat n partea central-estic a Romniei, n raza ora ului Baraolt, n Depresiunea Baraolt, la 490 m altitudine. BODOC (Covasna Bodoc) Sta iune balneoclimateric , cu func ionare permanent , situat la o altitudine de 549 m, la poalele Mun ilor Bodoc i Baraolt. Izvoare de ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, clorurate. MALNA (CovasnaMalna -B i) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent . VLCELE (CovasnaVlcele) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE MUN I


MUN II BUCEGI Masiv muntos situat n extremitatea estic Meridionali. a Carpa ilor

MUN II LEAOTA Masiv muntos situat n partea de E a Carpa ilor Meridionali.

LACURI
LACUL PUCIOASA (pe IALOMI A) (Dmbovi a Pucioasa) Lac antropic, construit pe cursul superior al rului Ialomi a, intrat n circuitul hidroenergetic i de alimentare cu ap n anul 1974, vol. 8 mil. mc.

RURI
ARGE Ru n S-SE Romniei, afluent al Dun rii la Olteni a. Are 350 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. DMBOVI A Ru n S Romniei (268 km). Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai nti pe direc ia SV-NE, pn n dreptul vf. P pu a, unde brusc i schimb direc ia c tre S-SE. IALOMI A Ru n SE Romniei, afluent al Dun rii. Are 417 km iar suprafa a bazinului este de 10.350 kmp. Izvor te din circul glaciar numit Obr ia Ialomi ei, de pe versantul sudic al masivului Bucegi, de sub vf. Piatra Obr iei, de la 2395 m altitudine, din apropiere de vf. Omu.

NEAJLOV Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Gostinari (jude ul Giurgiu). Are 150 km lungime i o suprafa a bazinului de 3660 kmp. Izvor te din Cmpia nalt a Pite tiului, de la 300 m altitudine, str bate Cmpia Pite tiului pe direc ie NV-SE, iar apoi traverseaz Cmpia G vanu-Burdea, etc. SABAR Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Hotarele (jude ul Giurgiu). Are 144 km, iar suprafa a bazinului este de 2376 kmp. Izvor te din SE Piemontului Cnde ti, de la 450 m altitudine.

PE TERI
PE TERA IALOMI A (Dmbovi a Moroeni) Pe tera Ialomi a este situat n Valea Superioar a rului omonim, vale care reprezint o treime din partea vestic a Bucegilor. Se afl la 1660 m altitudine n Muntele B trna. Gura pe terii, n form de semielips , se deschide pe o teras orizontal , situat la 18 m deasupra fundului v ii. REZERVA IA NATURAL COMPLEX BUCEGI (Dmbovi a Moroeni) Rezerva ie natural complex . Climat alpin i subalpin, tonic stimulent, poten ial schiabil (peste 800 ha), vnat mare. Pe tera Ialomi ei (400 m lungime), Pe tera Ursului, Cheile Orzei, Cheile Dobre ti.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ANSAMBLUL PALATULUI BRNCOVENESC (Dmbovi a Potlogi) Monument istoric i de arhitectur . Palatul a fost construit n stilul caracteristic brncovenesc n perioada 1698-1699 de c tre Constantin Brncoveanu. Biserica Sf. Dumitru - 1683. RUINELE PALATULUI BRNCOVENESC (Dmbovi a Doice ti) Monument istoric i de arhitectur laic . In anul 1706, Constantin Brncoveanu a initiat construirea unui palat pentru fiul sau, Mateias. Din vechiul palat brancovenesc, se pastreaza fragmente din zidul de incinta al curtii si fundatiile palatului.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
MUZEU COMUNAL (n R ZVAD) (Dmbovi a R zvad) Muzeu comunal. Pofil: etnografie, istorie. Colec ii reprezentative zonei. MUZEU ETNOGRAFIC (n MALU CU FLORI) (Dmbovi a Malu cu Flori) Muzeu comunal. Profil: etnografie, istorie. Colectie mixta de istorie si etnografie cu obiecte din zona. MUZEU ETNOGRAFIC (n MOROIENI) (Dmbovi a Moroeni) Muzeu comunal. Profil: istorie, etnografie. Colectie mixta de istorie si etnografie reprezentand zona. MUZEU ETNOGRAFIC (n PIETRO I A) (Dmbovi a Pietro i a) Muzeu comunal. Profil: etnografie, istorie. Colectia muzeala cuprinde peste 800 piese de arta populara si etnografie. Este amplasata intr-o casa taraneasca din sec. XIX

STA IUNI BALNEARE


PUCIOASA (Dmbovi a Pucioasa) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , ofer climat de deal, sedativ, izvoare cu ape minerale sulfuroase, de mare concentra ie, sulfatate, clorurate, slab bicarbonatate, magneziene, a c ror analiz chimic a fost efectuat pentru prima dat n 1828.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE LACURI LACUL BISTRE (Dolj Bistre ) Lac de lunc , cu o suprafa de 1867,0 ha i un volum de 28,0 mil. mc.

RURI
AMARADIA Ru, afluent al Jiului n arealul comunei Cernele (jude ul Dolj). Are o lungime de 99 km i o suprafa a bazinului de 870 kmp. Izvor te din E Dealului C rbune ti, de la 490 m altitudine i are o direc ie predominant de curgere N-S. DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. JIU Ru n S-SV Romniei, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Gighera, jude ul Dolj. Are o lungime de 339 km i o suprafa a bazinului de 10.080 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


MONUMENTE ISTORICE ANSAMBLUL ARHITECTURAL CO OFENI (Dolj Co ofenii din Dos) Monument istoric i de arhitectur . Ansamblul arhitectural este alc tuit din: - Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitorie a boierilor Co ofeni. Are form de bazilic , pictura fiind realizat n anul 1928; - Conacul, construit n anul 1653, ctitor Mihai Co ofeanu. M N STIREA SADOVA Sf. Nicolae (Dolj Sadova) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din 1530, a boierilor Craiove ti, biserica p streaz picturi murale originale, realizate n anul 1792.

MANIFESTARE CULTURALARTISTIC (n B ILE TI) (Dolj B ile ti) Manifestare cultural-artistic . Festivalul humorului Amza Pellea (octombrie)

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE LACURI

LACUL BRATE Lac natural. Lac de lunc , par ial desecat, avnd acum o suprafa de 7.400 ha, fiind folosit pentru piscicultur .

RURI
BRLAD Ru, afluent al Siretului, la 4 km aval de comuna Lie ti (jude ul Gala i). Are 207 km i o suprafa a bazinului de 7220 kmp. Izvor te din Dealul Bour (Podi ul Central Moldovenesc), de la 370 m altitudine, din amonte de comuna Valea Ursului (jude ul Neam . DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. PRUT Ru n extremitatea de NE i E a Romniei, afluent al Dun rii, la 15 km E de Gala i. Lungimea sa total este de 953 km, dintre care 742 km pe teritoriul Romniei (al treilea ru ca lungime al rii, dup Dun re i Mure ). Suprafa a bazinului este de 28.396 kmp, din care 10.990 kmp pe teritoriul Romniei). SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei (cel mai mare bazin hidrografic din ar , care ocup 18,8% din suprafa a Romniei).

REZERVA II NATURALE
REZERVA IE NATURAL (n HANU CONACHI) (Gala iHanu Conachi) Rezerva ie de dune de nisip ce ocup o suprafa de 199,3 ha, fixate cu planta ii de salcm. In aceast rezerva ie tr iesc oprla de nisip - specie care atinge n Romnia limita vestic a arealului s u mondial i arpele de nisip - element aflat aici la limita nordic a arealului. REZERVA IE NATURAL (n ROSCANI) (Gala iOancea) Rezerva ie natural . Rezerva ie de bujori ntins pe o suprafa de 70 ha. REZERVA IE PALEONTOLOGIC (n TECUCI) (Gala iTecuci) Rezerva ia paleontologic are o suprafa de 1,5 ha. Rezerva ia se afl pe terasa inferioar a Brladului, la punctul La Rate .

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ETNOGRAFIE I FOLCLOR CENTRU FOLCLORIC (n INDEPENDEN A) (Gala iIndependen a) Manifestare popular tradi ional . Ansamblul folcloric Bujorelul. CENTRU FOLCLORIC (n N MOLOASA) (Gala iN moloasa) Manifest ri populare tradi ionale. Cor r nesc. CENTRU FOLCLORIC (n TECUCI) (Gala iTecuci) Manifestare popular tradi ional . Ansamblul folcloric Doina Siretului. MUZEUL COMUNAL (din BUCIUMENI) (Gala iBuciumeni) Muzeu comunal. Profil: istorie, etnografie. Sunt expuse documente i obiecte care atest locuirea acestor meleaguri din cele mai vechi timpuri. MUZEUL S TESC (din SUCEVENI) (Gala iSuceveni) Muzeu s tesc. Profil: istorie, etnografie. Sunt expuse obiecte, documente, port popular, obiecte de uz casnic.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE LACURI


LACUL COMANA (GiurgiuComana) Lac natural. Are o suprafa de circa 100 ha, invadat n prezent de vegeta ie. Ichtiofaun . LACUL DE ACUMULARE (ZON DE AGREMENT) (GiurgiuMih ile ti) Lac de acumulare. Lacul realizat n anii '80 are o suprafa de 1.013 ha i un volum de 76,3 mil. m3. Este populat cu ichtiofaun (crap, somn, ro ioar , etc.).

RURI
ARGE Ru n S-SE Romniei, afluent al Dun rii la Olteni a. Are 350 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvor te din partea central-vestic a culmii principale a Mun ilor F g ra prin doi afluen i: Buda i Capra. DMBOVI A Ru n S Romniei (268 km). Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai nti pe direc ia SV-NE, pn n dreptul vf. P pu a, unde brusc i schimb direc ia c tre S-SE, traverseaz extremitatea sudic a Mun ilor Piatra Craiului.

DUN REA (Giurgiu) Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. NEAJLOV (Giurgiu) Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Gostinari (jude ul Giurgiu). Are 150 km lungime i o suprafa a bazinului de 3660 kmp. SABAR (Giurgiu) Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Hotarele (jude ul Giurgiu). Are 144 km, iar suprafa a bazinului este de 2376 kmp.

REZERVA II NATURALE
P DUREA C SCIOARELE (ZON DE AGREMENT) (Giurgiu C scioarele) Rezerva ie natural . P dure de foioase (stejar) ce are o suprafa de 5.000 ha. P DUREA MANAFU (GiurgiuValea Bujorului) Rezerva ie natural . Declarat rezerva ie forestier n 1954, are o suprafa de 278 ha, fiind alc tuit din stejar brum riu n amestec cu cer, grni i salcm plantat. REZERVA IA COMANA (Giurgiu Comana) Rezerva ie natural (forestier ). Rezerva ia Comana, declarat n 1954 rezerva ie forestier i cinegetic , are o suprafa de 630,5 ha i se extinde n perimetrele a trei comune.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


LOC ISTORIC (GiurgiuC lug reni) Loc istoric. La 13 august 1595, armata rii Romne ti, comandat de Mihai Viteazul, a repurtat o str lucit victorie asupra oastei otomane comandat de marele vizir Sinan Pa a, cu toate c acesta beneficia de superioritate numeric .

M N STIREA COMANA (GiurgiuComana) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie a domnitorului Vlad epe (sec. XV), cuprinde biserica Sf. Nicolae ce a fost cl dit din ini iativa domnului Radu erban, n 1609, ref cut de tefan Cantacuzino, n 1699-1703 i reconstruit n 1854. M N STIREA NEAJLOV (GiurgiuClejani) Monument istoric i de arhitectur religioas . A fost ctitorit de domnul Vlad C lug rul (14921493), cu biserica Adormirea Maicii Domnului, recl dit de Nicodim Greceanul (1799). Restaurat i zugr vit n 1868.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CENTRU ETNOGRAFIC (Giurgiu Ghimpa i) Art popular , crea ie popular . Art popular : cus turi, broderii. CENTRU FOLCLORIC (Giurgiu Clejani) Crea ie popular . Taraf, ansamblu folcloric. MUZEUL COMUNAL (Giurgiu Daia) Muzeu comunal. Profil: arheologie, etnografie Arheologie: unelte din silex, podoabe de ceramic din epoca fierului Etnografie: unelte agricole, piese de port popular MUZEUL DE ART POPULAR (Giurgiu Her ti) Muzeu de art popular . Este filial a Muzeului ranului Romn din Bucure ti. Profil: etnografie - depozit cu colec ii de feronerie i mobilier popular romnesc. MUZEUL DE ETNOGRAFIE I ART POPULAR A CMPIEI ROMNE (Giurgiu Stoene ti) Muzeu etnografic. Profil: etnografic Obiecte de port popular, scoar e, es turi de interior, obiecte de cojoc rit, de fier rie, de pescuit, etc. Muzeul este amenajat ntr-un vechi conac al familiei Drug nescu, construit n stilul arhitecturii brncovene ti, la nceputul sec. XVIII.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE MUN I MUN II C P NII Fac parte din Carpa ii Meridionali i sunt cuprin i ntre Olt i Jiu. MUN II GODEANU Masiv muntos situat n partea de V a Carpa ilor Meridionali.

MUN II PARNG Masiv muntos situat n partea central-vestic a Carpa ilor Meridionali. Mare nod orohidrografic, a c rui culme principal este dominat de numeroase vrfuri delimitate de versan i abrup i, acoperi i cu grohoti uri: Parngul Mare (2519 m), Mohoru (2337 m), etc. MUN II VLCAN Masiv muntos situat n partea de V-SV a Carpa ilor Meridionali.

RURI
AMARADIA Ru, afluent al Jiului n arealul comunei Cernele (jude ul Dolj). Are o lungime de 99 km i o suprafa a bazinului de 870 kmp. Izvor te din E Dealului C rbune ti, de la 490 m altitudine i are o direc ie predominant de curgere NS, drennd partea de V a Piemontului Olte ului. CERNA Ru, afluent al Dun rii. Are o lungime de 84 km i o suprafa a bazinului de 1433 kmp. Izvor te din Masivul Godeanu, de la 2070 m altitudine, curge n mare parte pe linia tectonic , cu direc ia NE-SV, dintre Mun ii Godeanu i Cerna (la V) i Vlcan i Mehedin i (la E). GILORT Ru, afluent al Jiului pe teritoriul comunei n reni, jude ul Gorj. Are o lungime de 116,2 km i o suprafa a bazinului de 1360 kmp. Izvor te din masivul Parng, de sub vf. Mndra, de la 2000 m altitudine, colecteaz apele de pe versantul sudic al acestuia, str bate Subcarpa ii Olteniei, etc.

JIU Ru n S-SV Romniei, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Gighera, jude ul Dolj. Are o lungime de 339 km i o suprafa a bazinului de 10.080 kmp. MOTRU Ru, afluent al Jiului pe teritoriul comunei Butoie ti (jude ul Mehedin i). Are o lungime de 120 km i o suprafa a bazinului de 1900 kmp. Izvor te din SV Mun ilor Vlcan, de sub vf. Oslea, de la 1230 m altitudine. OLTE Ru, afluent al Oltului n cursul inferior. Are 175 km lungime i o suprafa a bazinului de 2460 kmp. Izvor te de sub curm tura Olte ului, aflat ntre vf. Bou (1908 m) i vf. Igoiu-Micaia, de la 1600 m altitudine, str bate sectorul montan pe direc ia N-S.

PE TERI
PE TERA MUIERILOR (Gorj Baia de Fier) Pe tera Muierilor este situat n nordul Olteniei, pe teritoriul administrativ al comunei Baia de Fier, jude ul Gorj. S-a format n masivul de calcare situat pe bordura sudic a mun ilor Parng, n versantul drept al prului Galbenul. PE TERA POLOVRAGI (Gorj Polovragi) Pe tera Polovragi este situat n partea de sud-vest a Mun ilor C p nii, pe teritoriul administrativ al Jude ului Gorj, la intrarea n cheile Olte ului. Accesul spre chei se face prin comuna Polovragi, pe drum comunal.

CHEI
CHEILE OLTE ULUI (Gorj Polovragi) Structuri geologice. S pate de apa cu acela i nume n masivul calcaros Polovragi - Cernavod , pe o lungime de 2 km, impresioneaz prin s lb ticia i ngustimea defileului, n lungul c ruia a fost construit un drum forestier pe o lungime de 18 km.

CHEILE TISMANEI (Gorj Tismana) Structuri geologice. Chei s pate de Valea Dornei, afluent al rului Tismana, de circa 500 m, cu aspect s lbatic, fiind str juite de pere i aproape verticali, de circa 50 m.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE

MONUMENTE ISTORICE
ANSAMBLUL M N STIRII TISMANA (GorjTismana) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ansamblul M n stirii Tismana a fost construit n perioada 1375-1378 din ini iativa c lug rului grec Nicodim, sus inut material de Vladislav I Vlaicu. Cuprinde: - biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitor Radu I Paisie (1378).

M N STIREA LAINICI Intrarea n Biseric a Maicii Domnului (Gorj Ple a) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie boiereasc din perioada 1812-1817, biserica p streaz picturi murale interioare de factur postbrncoveneasc . Fa adele sunt decorate cu o friz de panouri pictate. Posed muzeu cu colec ii de icoane, c r i vechi, obiecte de cult, etc.

M N STIREA POLOVRAGI Adormirea Maicii Domnului (GorjPolovragi) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din anul 1505, restaurat n perioada 1690-1693 din ini iativa domnitorului Constantin Brncoveanu, biserica p streaz picturi murale interioare executate n anul 1703. Pictura are caracteristici proprii, cu valoare de prototip.

SATE TURISTICE
TISMANA (Gorj Tismana) Art i arhitectur popular . Vestit centru pentru produsele artizanale (covoare oltene ti) i prelucrarea artistic a lemnului. Manifestare tradi ional . Festivalul de folclor gorjenesc - Nedeie (15 august). Sat cu structur tradi ional .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I
MUN II BODOC Masiv muntos situat n S Carpa ilor Orientali, n grupa mun ilor vulcanici. Are o culme central , orientat N-S, din care se deta eaz cteva vrfuri (Bodoc: 1193 m, vf. P durii: 1213 m. MUN II C LIMANI Masiv muntos vulcanic situat pe rama intern a Carpa ilor Orientali, parte component a lan ului de mun i vulcanici. Mun ii C limani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din Carpa ii romne ti. MUN II CIUCULUI Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali, ntre v ile superioare ale Oltului (la V), Trotu ului (la E) i Uzului (la S).

MUN II GURGHIU Masiv muntos situat n partea central-vestic a Carpa ilor Orientali, n irul mun ilor vulcanici. MUN II HARGHITA Masiv muntos vulcanic, situat n partea de V-SV a Carpa ilor Orientali. Mun ii Harghita se prezint ca un platou nalt, cu orientare NNV-SSE, neted, dominat de mai multe vrfuri (Muntele Mic: 1589 m, Ascu it: 1685 m, Cucu: 1558 m, .a.) care sunt resturi ale unor cratere vulcanice. MUN II H MA Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali i este alc tuit din isturi cristaline i calcare jurasice. Altitudinea maxim : 1792 m (vf. H ma u Mare).

LACURI
LACUL RO U Lac natural. Este un lac de baraj natural care s-a format n anul 1837, n urma alunec rilor straturilor de pe coasta de NV a Mun ilor Uciga ului. O caracteristic a lacului o reprezint cioturile copacilor ce acopereau creasta muntelui. Lacul se afl la altitudinea de 983 m.

LACUL SFNTA ANA Lac natural. Monument al naturii, este singurul lac din Europa Central i de Est a ezat ntr-un crater vulcanic care s-a p strat intact. Situat n partea central a Masivului Ciomatu, la alt. de 950 m, lacul este alimentat exclusiv de precipita iile atmosferice, apa lui fiind deosebit de limpede.

RURI
MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. Suprafa a bazinului hidrografic este de 29.289 kmp, dintre care 27.890 kmp pe teritoriul Romniei. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S. TRNAVA Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Mihal (jude ul Alba). Are o lungime de 249 km i o suprafa a bazinului de 6157 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


MUZEUL ETNOGRAFIC (din PRAID) (HarghitaPraid) Muzeu etnografic. Profil: etnografie. MUZEUL ETNOGRAFIC (din S RMA ) (HarghitaS rma ) Muzeu etnografic. Profil: etnografc. MUZEUL ETNOGRAFIC (din TOPLI A) (HarghitaTopli a) Muzeu etnografic. Profil: etnografie. MUZEUL ETNOGRAFIC (n REMETEA) (HarghitaRemetea) Muzeu etnografic. Profil: etnografc. Sunt expuse es turi, obiecte din lemn, instala ii tehnice populare i costume populare secuie ti. MUZEUL TEHNICII POPULARE (n CRISTURU SECUIESC) (Harghita Cristuru Secuiesc) Muzeu etnografic. Profil: etnografie.

STA IUNI
IZVORU MURE ULUI Sta iune montan (climatic i de odihn ) de interes general, cu func ionare permanent , situat n raza comunei Vo l beni, n SE Depresiunii Giurgeu, la poalele Mun ilor H ma , la 891 m altitudine. Clim de munte, cu veri r coroase (iulie 14(C) i ierni friguroase -6(C). LACU RO U Sta iune montan de interes na ional, cu func ionare permanent , situat ntr-o mic depresiune str juit de Mun ii Tarc u, H ma i Giurgeu (Carpa ii Orientali), pe malul lacului Ro u, la o altitudine de 980 m. B ILE TU NAD Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , situat pe malul stng al Oltului, la 650 m altitudine. BORSEC Sta iune balneoclimateric . Renumit sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , izvoare de ape minerale carbogazoase, calcice, magneziene, alcalino-feroase, hipotone, recunoscute i recomandate pentru ac iunea lor t m duitoare nc din 1594. PRAID Sta iune balneoclimateric sezonier , cu clim moderat , de ad post, cu veri r coroase i ierni friguroase.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I

MUN II GODEANU Masiv muntos situat n partea de V a Carpa ilor Meridionali. MUN II METALIFERI Masiv muntos situat n partea de S a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1170 m (vf. Fericeli). MUN II PARNG Masiv muntos situat n partea central-vestic a Carpa ilor Meridionali.

MUN II POIANA RUSC I Masiv muntos situat n NE Mun ilor Banatului. MUN II RETEZAT Masiv muntos situat n partea de V a Carpa ilor Meridionali. Sunt constitui i din mai multe creste alpine aliniate de 2 iruri aproape paralele, orientate E-V. Mun ii Retezat prezint peste 20 de vrfuri care dep esc 2000 m altitudine. MUN II VLCAN Masiv muntos situat n partea de V-SV a Carpa ilor Meridionali. MUN II UREANU Masiv muntos situat n partea central-nordic a Carpa ilor Meridionali, n grupa Mun ilor Parng.

LACURI
LACUL BUCURA (Hunedoara Ru de Mori) Lac glaciar, cu o suprafa de 10,5 ha i un volum de 0,5 mil. mc. LACUL DE ACUMULARE CINCI (Hunedoara Cinci Lac de acumulare - lungime 2,5 km. Barajul are o n l ime de 48 m. Este populat cu o bogat ichtiofaun : crap, somn, tiuc . LACUL GURA APEI (Hunedoara Ru de Mori) Lac antropic, cu o suprafa de 420 ha i un volum de 210,0 mil. mc. LACUL Z NOAGA MARE (Hunedoara Alun) Lac format n circuri glaciare, cu o suprafa de 9,0 ha i un volum de 1,0 mil. mc.

RURI
CRI Ru, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei, format prin unirea Cri ului Repede cu Cri ul Alb. JIU Ru n S-SV Romniei, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Gighera, jude ul Dolj. Are o lungime de 339 km i o suprafa a bazinului de 10.080 kmp. MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BISERICA DE PIATR Sfntul Nicolae (din DENSU ) Monument istoric i de arhitectur religioas . Una dintre cele mai vechi biserici din Romnia, nu se cunoa te anul crea iei, dar se presupune c este anterioar arhitecturii romanice (sec. IV). Biserica a fost construit n trei etape. Pe alocuri se p streaz por iuni din pardoseala original .

CASTELUL CORVINE TILOR (HUNIAZILOR) (Hunedoara Hunedoara) Monument istoric i de arhitectur laic . Cel mai important monument de arhitectur gotic laic din Transilvania. Edificiul este ridicat pe locul unei cet i din sec. XII ridicat la rndul ei pe locul unei nt rituri romane (ale c rei urme - valuri de p mnt se mai v d i acum).

LOC ISTORIC - EBEA (Hunedoara ebea) Loc istoric; Aici au avut loc lupte n timpul r scoalei lui Horia Clo ca i Cri an n 1784 i n timpul revolu iei din 1848 MANASTIREA PRISLOP (Hunedoara Siliva u de Sus) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din 1564 a Domni ei Zamfira, fiica lui Moise Vod domn al rii Romne ti (1529 - 1530). P streaz fragmente de picturi murale realizate n anul 1759. Din ordinul generalului austriac Bukow n 1762 a fost incendiat .

MORMNTUL LUI AVRAM IANCU I GORUNUL LUI HOREA (Hunedoara ebea) Monument istoric, monument comemorativ; Mormntul lui Avram Iancu nmormntat n cimitirul din ebea n 1873, sub gorunul lui Horea.

STA IUNI BALNEARE


GEOAGIU B I (Hunedoara Geoagiu-B i) Sta iune balneoclimatic de interes general, cu activitate permanent . Factori de cur : bioclimat, ape minerale (15 izvoare + 7 foraje ap oligomineral , sulfuroas , bicarbonatat , calcic , magnezian , hipoton , mezotermal ). VA A DE JOS (Hunedoara Va a de Jos) Sta iune balneoclimatic de interes general, cu activitate permanent Factori terapeutici: Izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, termale; climat sedativ. Indica ii terapeutice: tratarea afec iunilor reumatismale, posttraumatice, neurologice, periferice, ginecologice.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI LACUL AMARA Liman fluviatil, cu o suprafa de 132,0 ha i un volum de 2,6 mil. mc. LACUL STRACHINA Liman fluvial pe cursul inferior al V ii Ialomi a; suprafa a de 159 km2, lungime 9,5 km, l ime maxim 1,5 km, adncime maxim 3 m. Baz piscicol , ihtiofaun . LACURILE JILAVELE I RATCA (PESCUIT SPORTIV) Lacuri naturale. Lacul Jilavele, situat n Lunca V ii Ialomi ei, pe malul stng, are suprafa a de cca 4,5 km2, lungimea de 6 km, adncimea 3 m. Ichiofaun . Lac folosit pentru iriga ii i piscicultur . Lacul Ratca, situat n Lunca S rat , afluentul stng al Ialomi ei.

RURI
DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. IALOMI A Ru n SE Romniei, afluent al Dun rii. Are 417 km iar suprafa a bazinului este de 10.350 kmp. Izvor te din circul glaciar numit Obr ia Ialomi ei, de pe versantul sudic al masivului Bucegi, de sub vf. Piatra Obr iei, de la 2395 m altitudine, din apropiere de vf. Omu. PRAHOVA Ru, afluent al Ialomi ei pe teritoriul comunei Adncata (jude ul Ialomi a). Are 193 km lungime i o suprafa a bazinului de 3738 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE CONACUL MIHAIL MARGHILOMAN (Ialomi a Hagie ti) Monument istoric i de arhitectur laic . Conacul a fost construit ntre 1869-1874 de me teri italieni. MANIFESTARE POPULAR TRADI IONAL (n SLOBOZIA) (Ialomi a Slobozia) Manifestare artistic . Ansamblul folcloric Floricica B r ganului

STA IUNI BALNEARE


AMARA (Ialomi aAmara) Sta iune balnear de interes general, cu func ionare permanent , climat continental, de cmpie, cu veri c lduroase, uneori toride i ierni reci. Temperatura medie anual este de 10,3 grade Celsius.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


RURI

BAHLUI Ru, afluent al Jijiei n amonte de Chipere ti (jude ul Ia i). Are o lungime de 104 km i o suprafa a bazinului de 1915 kmp. JIJIA Ru n NE rii, afluent al Prutului pe teritoriul comunei Gorban (jude ul Ia i). Are 307 km i o suprafa a bazinului de 5850 kmp. MOLDOVA Ru, afluent al Siretului n aval de municipiul Roman. Are o lungime de 216 km i o suprafa a bazinului de 4326 kmp.

PRUT Ru n extremitatea de NE i E a Romniei, afluent al Dun rii, la 15 km E de Gala i. Lungimea sa total este de 953 km, dintre care 742 km pe teritoriul Romniei (al treilea ru ca lungime al rii, dup Dun re i Mure ). Suprafa a bazinului este de 28.396 kmp, din care 10.990 kmp pe teritoriul Romniei. SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei (cel mai mare bazin hidrografic din ar , care ocup 18,8% din suprafa a Romniei.

REZERVA II NATURALE
DEALUL REPEDEA (Ia i Brnova) Rezerva ie natural complex (geologic , forestier , peisagistic ). Rezerva ie n suprafa de 38,5 ha. Cuprinde depozite sarma iene cu o bogat faun . Cuprinde i vegeta ia forestier (foioase) care acoper dealul. P DUREA C T LINA (Ia i Cotnari) Rezerva ie natural (forestier ). P dure de foioase cu arbori seculari P DUREA DE SALCMI (din VALEA LUNG ) (Ia iValea Lung ) Rezerva ie natural (botanic ). Rezerva ie de salcm galben i specia euroasiatic continental , aflate la limita occidental a arealului lor de r spndire.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


M N STIREA DOBROV (Ia i Dobrov ) Monument istoric i de arhitectur religioas . Mn stirea ctitorit de tefan cel Mare din anul 1504 ca m rime este a doua dup cea de la Neam . Pictura interioar realizat pe timpul lui Petru Rare (1527-1530). M N STIREA HLINCEA (Ia i Hlincea) Monument istoric i de arhitectur . Ctitorit de Domni a Maria Zoltan fiica lui Petru chiopul. Biserica m n stirii a fost renovat din ini iativa domnului Vasile Lupu i pictat ulterior n fresc cu cheltuiala lui tef ni -Lupu. Se remarc tabloul votiv n care apare portretul lui Vasile Lupu. PALATUL AL. I. CUZA (Ia i Ruginoasa) Monument istoric i de arhitectur laic . Palatul a fost construit ntre 1800-1811 n stil neogotic de S ndulache Sturdza, Al.I. Cuza l-a cump rat n 1862. A mai apar inut lui Moruzzi Br tianu. ntre 1936-1944 a fost spital.

PODGORII I CRAME
PODGORIA BOHOTIN (Ia i Bohotin) Podgorie renumit pentru vinul Busuioac de Bohotin (demisec rose).

PODGORIA COTNARI (Ia i Cotnari) Podgorie veche i renumit , cunoscut din sec. XV. Predomin soiurile indigene. Grasa de Cotnari, Feteasca, T mioasa Romneasc , Fr ncu a (vinuri albe i rose).

STA IUNI TURISTICE


STRUNGA (Ia iStrunga). Sta iune balnear de interes local. Este cunoscut din 1830 cnd s-a f cut prima analiz a apelor minerale. Factorii naturali de cur sunt climatul de cru are i izvoare cu ape minerale sulfuroase, sulfatate, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, hipotone.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE LACURI


LACUL C LD RU ANI (Ilfov Gr di tea) Liman fluviatil, cu o suprafa de 224,0 ha i un volum de 4,5 mil. mc. LACUL MOGO OAIA (Ilfov Mogo oaia) Lac amenajat. Lac de origine antropic , are o suprafa de 103 ha, din care 40 ha asanate i un volum de ap de circa 2,5 mil. mc. LACUL SNAGOV (Ilfov Sili tea Snagovului) Lac natural. Lungimea lacului este de 13 km, suprafa a 570 ha, 100 mil. mc ap . LACUL IG NE TI (B LTENI SCROVI TEA) (Ilfov Peri ) Lac amenajat. Liman fluviatil lung de mai mul i kilometri.

RURI
ARGE Ru n S-SE Romniei, afluent al Dun rii la Olteni a. Are 350 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvor te din partea central-vestic a culmii principale a Mun ilor F g ra prin doi afluen i: Buda i Capra. DMBOVI A Ru n S Romniei (268 km). Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai nti pe direc ia SV-NE, pn n dreptul vf. P pu a, unde brusc i schimb direc ia c tre S-SE.

IALOMI A Ru n SE Romniei, afluent al Dun rii. Are 417 km iar suprafa a bazinului este de 10.350 kmp. Izvor te din circul glaciar numit Obr ia Ialomi ei, de pe versantul sudic al masivului Bucegi, de sub vf. Piatra Obr iei, de la 2395 m altitudine, din apropiere de vf. Omu.. SABAR Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Hotarele (jude ul Giurgiu). Are 144 km, iar suprafa a bazinului este de 2376 kmp.

REZERVA II NATURALE
P DUREA C LD RU ANI (Ilfov Gr di tea) Rezerva ie natural . Suprafa de 468 ha p dure, format predominant din stejar, amestec cu cer, ar ar t t resc etc., reprezentnd un rest din vechii codrii ai Vl siei. n interiorul ei se dezvolt o abunden de arbu ti i un variat covor vegetal. P DUREA MOGO OAIA (Ilfov Mogo oaia Rezerva ie natural (forestier ). P durea se ntinde pe o suprafa de 20 ha fiind alc tuit din brazi, pini, mesteceni, paltini, stejari etc. P DUREA SNAGOV (Ilfov Sili tea Snagovului) Rezerva ie natural . R m i a vechiului codru al Vl siei, suprafa de 10 ha. Arbori monumentali: stejar, frasin, tei.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ANSAMBLUL ARHITECTONIC MOGO OAIA (IlfovMogo oaia) Monument istoric de arhitectur . Ansamblu arhitectonic format din: - Biserica - zidit n 1688, ctitorie a lui Constantin Brncoveanu. - Palatul - construit n 1702 tot de Constantin Brncoveanu n stil brncovenesc. M N STIREA C LD RU ANI (IlfovMoara Vl siei) Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica m n stirii Sf. M n stirea este situat la 35 km N de Bucure ti. A fost ridicat de Matei Basarab n 1638. M N STIREA CERNICA (IlfovCernica) Monument istoric de arhitectur religioas . Ctitorie din 1608 a vornicului Cernica tirbei, fiind restaurat n 1781. Cuprinde: - Biserica Sf. Nicolae - zidit n 1815 la ini iativa stare ului Timotei. M N STIREA PAS REA (IlfovBr ne ti) Monument istoric de arhitectur religioas . L ca ul de cult a fost construit n 1813 de c tre arhimandritul Timotei i reconstruit n 1847 de arhimandritul Calinic. Pictura a fost realizat de aceia i me teri ca la Cernica (Fotache i Nicolae Polcovnicul). M N STIREA SNAGOV (IlfovSili tea Snagovului) Monument istoric de arhitectur religioas . Ctitorie a sec. XV, cl dit pe un ostrov, important centru al culturii rii Rom ne ti n epoca feudal , punct de batere a monedei, loc de supliciu. M N STIREA IG NE TI (IlfovCiolpani) Monument istoric de arhitectur religioas . Ansamblul m n stirii a fost realizat n anul 1812 de banul Radu Golescu i este format din biserica mare, biserica mic , cimitir, clopotni a, arhond ria, st re ia, trapeza, bolni a, atelierele de es torie i 80 chilii pentru maici.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I

MUN II GUTI Masiv muntos situat n NV Carpa ilor Orientali, n cadrul mun ilor vulcanici. Altitudinea maxim : 1443 m (vf. Guti). MUN II MARAMURE Grup de mun i situat n extremitatea de N a Carpa ilor Orientali, la grani a cu Ucraina.

MUN II RODNA Cel mai mare dintre toate masivele cristalino-mezozoice ale Carpa ilor Orientali, Mun ii Rodnei ocup un spa iu vast, ntre S l u a, Some u Mare i Depresiunea Maramure ului. MUN II IBLE Masiv muntos situat n partea de NV a Carpa ilor Orientali; apar ine lan ului muntos vulcanic, situat ntre valea superioar a Suciului (la V) i cea a S l u ei (la E). Altitudinea maxim : 1839 m (vf. ible ).

RURI
BISTRI A Ru, afluent al Siretului la 10 km aval de Bac u. Are 283 km lungime i o suprafa a bazinului de 7039 kmp. Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Rodna prin dou praie (Bistricioara i Putreda) de la 1930 m altitudine. L PU Ru, afluent al Some ului pe teritoriul comunei Ardusat din Depresiunea Baia Mare. Are o lungime de 112 km i o suprafa a bazinului de 1820 kmp. Izvor te din partea central a Mun ilor L pu , de sub vf. V ratec, de la 1200 m altitudine. SOME Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 435 km (din care 376 km pe teritoriul Romniei), iar suprafa a bazinului hidrografic este de 15.015 kmp (din care 14.464 kmp pe teritoriul Romniei).

CHEI
CHEILE L PUSULUI Structur geologic . Cheile sunt s pate de V. L pu n calcarele cristaline ale Culmii Preluca. Cheile, n lungime de cca 25 km, au pere i abrup i, versantul stng al lor avnd n zon Capul Podului ( 540 m). CHEILE T TARULUI Chei s pate de Valea Mara, n cursul s u superior, n platoul vulcanic Izvoarele (Vf. Runcu - 1022 m), cuprinse ntr-o rezerva ie geologic , n suprafa de 15 ha. DEFILEUL VASERULUI Defileu, lung de 50 m, s pat de Valea Vaserului n coloanele Mun ii Maramure ului, ntre Vf. Piatra F inii (1.283 m) - Vi eu de Sus.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ANSAMBLUL MONUMENTAL (din MOISEI) (Maramure Moisei) Monument comemorativ. Este nchinat celor 29 rani uci i mi ele te de trupele fascisto-hortiste n octombrie 1944. Ansamblul, opera sculptorului Vida Gheza, realizat n anul 1967, este alc tuit din 12 siluete de b rba i (sculptate n lemn) dispuse n cerc, n jurul unei mese din piatr .

BISERICA DE LEMN Adormirea Maicii Domnului (din L PU ) (Maramure L pu ) Monument istoric i de arhitectur popular religioas . Biserica a fost construit n anul 1650. Pictura interioar dateaz din anul 1767 i este executat pe lemn, n tempera. Monument de arhitectur . BISERICA DIN DEAL Na terea Maicii Domnului (din IEUD) (Maramure Ieud) Monument istoric i de arhitectur popular religioas . Aceasta este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Maramure (dateaz din anul 1364).

M N STIREA BRSANA

CIMITIRUL VESEL - S PN A

SATE TURISTICE
DESE TI (Maramure Dese ti) Arhitectur popular tradi ional . Casa Iurca, construit din lemn de stejar n 1792, monument istoric i de arhitectur popular . Sat cu structur tradi ional . Instala ii tehnice r ne ti (mari). Art popular (centru de prelucrare artistic a lemnului). Port popular. IEUD (Maramure Ieud) Sat cu structur tradi ional . Instala ii tehnice r ne ti. Por i maramure ene din lemn. Port popular. Prelucrarea artistic a lemnului.

STA IUNI
BOR A (Maramure Bor a) Sta iune montan i balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent . Amplasat la o altitudine de 700-850 m, pe valea superioar a Vi eului, sta iunea dispune de izvoare cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene OCNA UGATAG (Maramure Ocna ugatag) Sta iune balneoclimateric cu func ionare permanent , climat de depresiune intramontan , cu veri r coroase (n iulie temperatura medie este de 18 grade Celsius), ierni reci (n ianuarie -4 grade Celsius) i precipita ii moderate (750 mm anual). IZVOARELE (Maramure Izvoarele) Sta iune climatic i de odihn , de interes general, cu func ionare permanent , situat la poalele Mun ilor Guti, la 916 m altitudine.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I
MUN II MEHEDIN I Grup de mun i situa i n partea de SV a Carpa ilor Meridionali, avnd orientare NE-SV. Sunt alc tui i predominant din calcare, isturi cristaline i gresii. De i au altitudini mici (10001400 m), prezint un relief accidentat, cu un abrupt foarte pronun at spre valea Cernei.

LACURI
LACUL OSTROVU MARE Lac antropic, cu o suprafa de 40.000 ha i un volum de 800,0 mil. mc. LACUL ZATON (Mehedin i Ponoarele) Lac format ntr-o depresiune carstic , cu o suprafa de 20,0 ha i un volum de 1,0 mil. mc.

RURI
CERNA Ru, afluent al Dun rii. Are o lungime de 84 km i o suprafa a bazinului de 1433 kmp. Izvor te din Masivul Godeanu, de la 2070 m altitudine, curge n mare parte pe linia tectonic , cu direc ia NE-SV, dintre Mun ii Godeanu i Cerna (la V) i Vlcan i Mehedin i (la E). DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. MOTRU Ru, afluent al Jiului pe teritoriul comunei Butoie ti (jude ul Mehedin i). Are o lungime de 120 km i o suprafa a bazinului de 1900 kmp.

MONUMENTE ALE NATURII


CAZANELE DUN RII (Mehedin i Dubova) Monument al naturii; Zon a defileului Dun rii la trecerea prin Carpa i, n lungime de 9 km, cuprins ntre localit ile Dubova (n amonte) i E elni a (n aval).

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE M N STIREA VODI A (Mehedin iPor ile de Fier I / Gura V ii) Monument istoric i de arhitectur religioas , este una din cele mai vechi ctitorii voivodale ale rii. Ea a fost ridicat n perioada 1364 - 1370 de c lug rul Nicodim.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II C LIMANI Masiv muntos vulcanic situat pe rama intern a Carpa ilor Orientali, parte component a lan ului de mun i vulcanici. Mun ii C limani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din Carpa ii romne ti.. MUN II GURGHIU Masiv muntos situat n partea central-vestic a Carpa ilor Orientali, n irul mun ilor vulcanici. Cupola central constituit din curgeri de lav , formeaz un podi nalt, de circa 1000 m altitudine, cu direc ia NVSE, de o netezime remarcabil ("Platoul vulcanic").

LACURI
LACUL R STOLI A Lac de acumulare - lac n lungime de 3,8 km i volum 43 mil. mc. Ihtiofaun : p str vi, lipan.

RURI
MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. Suprafa a bazinului hidrografic este de 29.289 kmp, dintre care 27.890 kmp pe teritoriul Romniei. TRNAVA Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Mihal (jude ul Alba). Are o lungime de 249 km i o suprafa a bazinului de 6157 kmp. Rul Trnava se formeaz din confluen a, la Blaj, a rului Trnava Mare cu rul Trnava Mic , dou sisteme hidrografice mari, paralele, cu caracteristici hidrologice de podi .

CHEI
DEFILEUL TOPLI A - DEDA Traseu spectaculos. Defileu s pat de Mure la traversarea mun ilor vulcanici C liman Gurghiu pe care i separ . Au o lungime de 50 m i l ime de 80-100 m fiind t iat n andezite i piroclastite. La ie irea din Defileu, Mure ul i schimb direc ia spre sud - sud-vest.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


CETATEA SIGHI OARA (Mure Sighi oara) Rezerva ie de arhitectur . Cetatea Sighi oara (jude ul Mure , municipiul Sighi oara), cea mai frumoas i mai bine p strat cetate or eneasc din Transilvania, arat ast zi ca un veritabil ora muzeu, oferind vizitatorului ansa rar de a realiza o ntoarcere n timp, n atmosfera medieval de acum cteva sute de ani. CETATEA R NEASC (din SASCHIZ) (Mure Saschiz) Monument istoric i de arhitectur religioas Cetatea r neasc din Saschiz este o cetate de refugiu (secolul XIV), construit de comunitatea german din localitate pe o n l ime la vest de sat, avnd ziduri din piatr nalte de 7-9 m i turnuri de ap rare de form p trat . MONUMENTUL EROILOR (din OARBA DE MURE ) (Mure Iernut) Loc istoric - Monument comemorativ. Monument nchinat eroilor c zu i n luptele de la Oarba de Mure - dealul Sngeorgiu n septembrie 1944.

STA IUNI
SOVATA (Mure Sovata-B i) Sta iune balneoclimatic de interes general cu activitate permanent , situat pe versantul vestic al Mun ilor Gurghiului, la 471-530 m altitudine. Climat de depresiune colinar , cu ierni relativ blnde i veri r coroase. Temperatura medie anual este de 7,6 grade Celsius.

SNGEORGIU DE MURE (Mure Sngeorgiu de Mure ) Sta iune balneoclimatic de interes local cu activitate permanent . Climat de dealuri, sedativ. Factorii naturali de cur sunt elementul de cru are i izvoarele de ap mineral clorurat sodic iodurat sulfatat .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II BISTRI EI Sistem de masive muntoase n N Carpa ilor Orientali, limitat de valea superioar a Moldovei, n N, valea Bistricioarei, la S, Mun ii Stni oarei, la E i Mun ii C limani i Depresiunea Dornelor, la V, sunt str pun i n partea lor nordic de valea Bistri ei. MUN II CEAHL U Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali. Altitudinea maxim : 1907 (vf. Ocola u Mare). MUN II GO MANU Masiv muntos situat n partea central-estic a Carpa ilor Orientali, avnd forma unei culmi prelungi, cu direc ia NV, SE. Altitudinea maxim : 1474 m (vf. Geam na). Important nod hidrografic.

MUN II H MA Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali. Altitudinea maxim : 1792 m (vf. H ma u Mare). Este afectat de frecvente fenomene carstice (lapiezuri, doline, chei). MUN II STNI OAREI Masiv montan situat la N de Bistri a, alc tuit din gresii, conglomerate, ce dau vrfuri i culmi nalte, argile, marne, isturi, pe care sau dezvoltat culmi joase, mici depresiuni i sectoare de vale l rgite i umanizate (Pipirig, Hangu, Secu, Nem i or). MUN II TARC U Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali. Au aspectul unor mun i jo i, cu altitudini medii de 1100-1300 m, care fac trecerea de la zona intern la cea extern a fli ului.

LACURI
LACUL DE MUNTELUI ACUMULARE IZVORUL

Lac de acumulare. Lac construit n 1960 pe Valea Bistri ei la poalele muntelui Ceahl u i ale muntelui Stni oarei, 505 m altitudine, 325 kmp suprafa . A fost amenajat n scop hidroenergetic i turistic. Alimenteaz printr-un tunel pe sub munte hidrocentrala Stejaru.

RURI
BRLAD Ru, afluent al Siretului, la 4 km aval de comuna Lie ti (jude ul Gala i). Are 207 km i o suprafa a bazinului de 7220 kmp. Izvor te din Dealul Bour (Podi ul Central Moldovenesc), de la 370 m altitudine, din amonte de comuna Valea Ursului (jude ul Neam ). BISTRI A Ru, afluent al Siretului la 10 km aval de Bac u. Are 283 km lungime i o suprafa a bazinului de 7039 kmp. Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Rodna prin dou praie (Bistricioara i Putreda) de la 1930 m altitudine, str bate apoi diferite forma iuni geologice n care formeaz bazinete mai largi ( esuri, Crlibaba, Cioc ne ti etc.), n alternan cu chei i ngust ri pitore ti (Zugreni, Toance, Crucea etc.).

MOLDOVA Ru, afluent al Siretului n aval de municipiul Roman. Are o lungime de 216 km i o suprafa a bazinului de 4326 kmp. Izvor te din NE Obcinei Mestec ni , de sub vf. Lucina, de la 1250 m altitudine, str bate mai nti forma iunile de fli ale unui culoar larg, pe direc ie N-S, ce separ Obcina Mestec ni (din V) de Obcina Feredeu (din E), iar n aval de comuna Fundu Moldovei face o cotitur spre E, traversnd perpendicular fli ul paleogen, pn la Gura Humorului. SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei (cel mai mare bazin hidrografic din ar , care ocup 18,8% din suprafa a Romniei).

CHEI
CHEILE BICAZULUI (Neam Bicaz Chei) Rezerva ie natural complex - (peisagistic , floristic , faunistic ). Chei formate de cursul superior al rului Bicaz modelate n calcarele masivilor H ma ntre comuna Bicaz chei i Sta iunea Lacu Ro u, pe o lungime de 8 km. Pere i abrup i cu n l imi de peste 200 m. DEFILEUL BISTRI EI AURII (Neam F rca a) Defileul Bistri ei Aurii este t iat n rocile dure ale Muntilor Bistritei, apele sale navalnice linistindu-se abia n lacul de acumulare Izvorul Muntelui.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BISERICA Sf. Arhangheli Mihail i Gavril (din R ZBOIENI) (Neam R zboieni) Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica a fost construit n 1495-1496 de tefan cel Mare, pe locul n care au fost ngropa i osta ii moldoveni c zu i la R zboieni n 1476. Este de dimensiuni mari, pictat n interior n sec. XIX i restaurat n 1973-1974.

CETATEA NEAM (Neam Trgu Neam ) Monument istoric. Cetatea a fost ridicat n timpul lui Petru I (1374-1394) pe locul unei cet i dacice sau romano-slav . A fost ref cut de tefan cel Mare n 1475-1476 i de Vasile Lupu n 1645-1646. Datorit fortifica iilor sale cetatea nu a putut fi cucerit niciodat .

M N STIREA AGAPIA (Neam Agapia) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea este situat ntr-o p dure de fagi i brazi. n componen a sa se afl : - Biserica Sf. Arhangheli Mihail i Gavril - zidit 1642-1647 din ini iativa fratelui domnitorului Vasile Lupu. M N STIREA BISTRI A (Neam Bistri a) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea a fost nfiin at n 1402 de Alexandru cel Bun. Ea cuprinde Biserica Adormirea Maicii Domnului ctitorit de Alexandru cel Bun n 1402. tefan cel Mare i Petru Rare au nnoit i mpodobit biserica n 1494 i respectiv n 1546.

M N STIREA NEAM (Neam M n stirea Neam ) Monument istoric i de arhitectur religioas . ntemeiat n sec. XIV de Petru I Mu at. A fost ref cut de tefan cel Mare n 1467 i 1497 (dup victoria de la Codrul Cosminului).

M N STIREA SECU (Neam Leghin) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea a fost nfiin at n 1564 de vistiernicul Zosim i cuprinde Biserica T ierea Capului Sf. Ioan Botez torul - construit n 1602 de Nestor Ureche. n sec. XVIII, bisericii i s-a ad ugat un pridvor. n 1821 a fost incendiat i ref cut .

M N STIREA V RATEC (Neam V ratec) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea a fost ntemeiat n 1785 de c lug ri a Olimpiada. Ea cuprinde Biserica nou Adormirea Maicii Domnului. Construit n 1808-1812, pictat n interior n 1841 i repictat n 1882.

SATE TURISTICE
AGAPIA (Neam Agapia) Art popular . Prelucrare artistic a pielii, es turi, ou ncondeiate, prelucrare artistic a lemnului. Sat cu larg circula ie turistic . BISTRI A (Neam Bistri a) Sat cu larg circula ie turistic . V RATEC (Neam V ratec) Localitate cu larg circula ie turistic . Art popular . - es turi (covoare, scoar e, tergare n culori); - Prelucrare artistic a lemnului.

STA IUNI
DUR U (Neam Dur u) Sta iune montan i climatic de interes general, cu activitate permanent . Este situat la 800 m altitudine. Cadrul natural, climatul i bioclimatul o indic pentru odihn precum i pentru tratarea nevrozelor, st rilor de debilitate, surmenaj, anemii. B L TE TI (Neam B l te ti) Sta iune balnear de interes general cu activitate permanent . Cadrul natural, climatul i bioclimatul, apele minerale cunoscute n aceast zon , recomand aceast sta iune n tratarea afec iunilor reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice, endocrine, dermatologice. OGLINZI (Neam Oglinzi) Sta iune balnear . Existen a izvoarelor de ap mineral s rat au creat condi iile form rii unei sta iuni balneare de interes general. Aici se pot trata diverse forme de reumatism.