Sunteți pe pagina 1din 86

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE

LACURI
LACUL DR G NE TI Lac antropic, cu o suprafa de 1080 ha i un volum de 76,0 mil. mc. LACUL FRUNZARU Lac antropic, cu o suprafa de 1280 ha i un volum de 96,0 mil. mc. LACUL IPOTE TI Lac antropic, cu o suprafa de 1692 ha i un volum de 110,0 mil. mc. LACUL IZBICENI Lac antropic, cu o suprafa de 1095 ha i un volum de 74,0 mil. mc. LACUL STREJE TI Lac antropic realizat n scop hidroenergetic (1975-1978), cu o suprafa de 2204 ha i un volum de 202,7 mil. mc.

RURI
DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). De la izvor i pn la v rsare, de-a lungul celor 615 km (al patrulea ru al rii, ca lungime, dup Dun re, Mure i Prut), Oltul str bate 7 jude e.

OLTE Ru, afluent al Oltului n cursul inferior. Are 175 km lungime i o suprafa a bazinului de 2460 kmp. Izvor te de sub curm tura Olte ului, aflat ntre vf. Bou (1908 m) i vf. Igoiu-Micaia, de la 1600 m altitudine. VEDEA Ru n partea de S a Romniei, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Pietro ani (jude ul Teleorman). Are o lungime de 215 km i o suprafa a bazinului de 5450 kmp.

REZERVA II NATURALE
P DUREA C LUG REASC (Olt Cr ciunei) Rezerva ie natural . Are o suprafa de 40 ha. REZERVA IA DE ARBORETE DE GRNI (Olt Poboru) Rezerva ie natural . Are o suprafa de 121 ha. REZERVA IA DE BUJORI A ACADEMIEI (Olt Stoic ne ti) Rezerva ie natural . Are o suprafa de 54,90 ha.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


M N STIREA BRNCOVENI (Olt Brncoveni) Monument istoric i de arhitectur religioas . A fost construit n anul 1494, ref cut i fortificat de c tre Matei Basarab n 16341640 (cnd i s-a ad ugat turnul clopotni ) i apoi de c tre Constantin Brncoveanu, n 1669 cnd a ref cut integral Biserica Mare cu hramul Adormirea Maicii Domnului. M N STIREA C LUI (Olt C lui) Monument istoric i de arhitectur religioas . ntemeiat n 1516-1521, n timpul domniei lui Nicolae Basarab (1512-1521) de c tre banul Vlad i fra ii s i Dumitru i Balica, ref cut de boierii Craiove ti i terminat i nfrumuse at ntre 20 aprilie i 8 iunie 1588 de fra ii Buze ti. VESTIGIILE CET II SUCIDAVA (Olt Corabia) Cetatea, datnd din a doua jum tate a epocii fierului, era cunoscut sub numele de Sucidava.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CENTRU FOLCLORIC (n CORABIA) (OltCorabia) Manifest ri populare tardi ionale. Festivalul folcloric Corabia de Aur, Festivalul folcloric De la Dr g ne ti la Vale. CENTRU FOLCLORIC (n CR CIUNEI) (OltCr ciunei) Manifestare popular tradi ional . S rb toarea bujorului. MANIFESTARE TRADI IONAL (n SLATINA) (OltSlatina) Anual, la sfr itul lunii august (n ultima smb t i duminic ), are loc Festivalul folcloric C lu ul. MUZEU S TESC (n SL VENI) (OltSl veni) Muzeu comunal. Profil: arheologie, numismatic , provenind din s p turile de la castrul Sl veni. CENTRU ETNOGRAFIC (n OBOGA) (OltOboga) Crea ie popular . Centru de ceramic , ce se caracterizeaz prin folosirea de motive fito i zoomorfe, stilizate geometric i cu o cromatic cu tonuri vii.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I
MUNTELE DE SARE Rezerva ie natural (geologic i botanic ). Rezerva ia este ntins pe 1,8 ha i cuprinde: Muntele de sare - masiv de sare la suprafa a p mntului, nalt de c iva zeci de metri. MUNTII CIUCA Mun ii Ciuca sunt situa i n S Carpa ilor Orientali (n Carpa ii de Curbur ), la E de cursurile superioare ale rurilor Teleajen i T rlung. Altitudine maxim : 1954 m (vf. Ciuca ). MUN II BAIULUI Complex de culmi muntoase n V Carpa ilor de Curbur (Carpa ii Orientali), ntre valea Prahovei (la V) i valea Doftanei (la E). MUN II BUCEGI Masiv muntos situat n extremitatea estic a Carpa ilor Meridionali.

LACURI
LACUL PALTINUL (PrahovaValea Doftanei) Lac de acumulare. Suprafa a de 157 ha, lungime 460 m, n l ime 108 m. Este realizat n form de arc cu dubl curbur .

RURI
PRAHOVA Ru, afluent al Ialomi ei pe teritoriul comunei Adncata (jude ul Ialomi a). Are 193 km lungime i o suprafa a bazinului de 3738 kmp. Izvor te de sub pasul Predeal, de la 1020 m altitudine. TELEAJEN Ru, afluent al Prahovei pe teritoriul comunei Dumbrava (jude ul Prahova) n Cmpia Gherghi ei. Are 113 km lungime i o suprafa a bazinului de 1644 kmp. Izvor te din Mun ii Ciuca , de la 1600 m altitudine

CASCADE
CASCADA URL TOAREA (Prahova Bu teni) Situat pe versantul de E al Mun ilor Bucegi, pe prul Url toarea, care izvor te de la poalele Mun ilor Jepi i se vars n Prahova. Numele ei este legat nu numai de zgomotul apelor de la cascad , ci i de vuietul celor intermitente care pornesc n valnice dup ploile repezi.

CHEI
CHEILE DOFTANEI Fenomen carstic. Chei spectaculoase s pate de Valea Doftanei n conglomerate dure, cu o lungime de 300 m i strmte de 15-20 m, cu pere i aproape verticali formnd un adev rat tunel prin care trecea calea ferat ngust , azi drumul comunal.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


M N STIREA BREBU (PrahovaBrebu) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stire ntemeiat de Matei Basarab n 1650 i terminat n 1960 n timpul domniei lui Constantin Brncoveanu. Biserica care poart numele Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil este nconjurat de ziduri de ap rare nalte de 6,5 m. M N STIREA GHIGHIU Izvorul T m duirii (PrahovaB rc ne ti) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea a fost ntemeiat n 1817 de c tre ieromonahul Arsene de la Cernica pe un loc cedat n 1814 de U a Cantacuzino Corneanu. Biserica actual a fost construit n 1858-1863, prin str dania stare ilor Eftimie i Antonie. MONUMENTUL CRUCEA EROILOR DIN CARAIMAN (PrahovaBu teni) Monument comemorativ. n l at ntre anii 1926-1928 la ini iativa reginei Maria i nchinat eroilor romni c zu i n luptele primului r zboi mondial. Crucea este construit din o el i are o n l ime de 33 m. Este luminat noaptea. PALATUL BIBESCU (PrahovaBreaza) Monument istoric i de arhitectur laic . Palatul a fost construit intre 1843-1848 de domnul Gh. Bibescu. Este realizat in stil neoclasic si este nconjurat de un frumos parc.

PODGORII I CRAME

PODGORIA DEALUL MARE (Prahova Valea C lug reasc ) Planta ie de vii ce acoper Dealul Mare ntre Valea C lug reasc i Pietroasele, avnd o dezvoltare mai mare la Valea C lug reasc , Urla i, Ceptura, Tohani.

STA IUNI
AZUGA (PrahovaAzuga) Sta iune montan i climatic cu activitate permanent . Este situat la poalele Mun ilor Bucegi, la o altitudine de 895-950 m. Pn n 1881 s-a numit ntreprahove. BREAZA (PrahovaBreaza) Sta iune montan i climatic de interes na ional cu activitate permanent . Este situat la o altitudine de 380-450 m. Climat temperat de deal, cu veri r coroase i ierni blnde. Indica ii terapeutice: ameliorarea st rilor de debilitate, a surmenajelor i nevrozelor. BU TENI (PrahovaBu teni) Sta iune montan i climatic de interes na ional cu activitate permanent . Situat la poalele Mun ilor Bucegi (masiv Caraiman) i a Mun ilor Baiu (Zamora), altitudine 880-940 m. Climat tonic stimulent. Indica ii terapeutice: nevroz astenic , astenie, debilitate, suprasolicitare etc. CHEIA (PrahovaCheia) Sta iune montan i climatic de interes general. Este situat la 871 m altitudine i beneficiaz de un climat tonic stimulent cu aer puternic ozonizat. POIANA APULUI (PrahovaPoiana apului) Sta iune montan i climatic de interes general, cu activitate permanent . Este situat la o altitudine de 880 m. Cadru natural reconfortant, climat montan puternic ozonat. Indica ii terapeutice: nevroze astenice, depresii, st ri de astenie, debilitate, st ri de suprasolicitare psihomotorie. SINAIA (PrahovaSinaia) Sta iune montan i balneoclimatic de interes general cu func ionare permanent . SL NIC PRAHOVA (PrahovaSl nic) Sta iune balnear de interes general, cu activitate permanent . Situat la alt. de 413 m, cu un climat sedativ de dealuri.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I
MUNTELE ES (PLOPI ) Culme muntoas situat n partea de NV a Mun ilor Apuseni, extins pe direc ia NV-SE. Altitudinea maxim : 918 m (vf. M gura Mare). Mun ii Plopi sunt alc tui i din roci cristaline i iviri de calcare. Sunt par ial mp duri i (fag, carpen, gorun). MUN II MESE Culme muntoas n partea de N a Mun ilor Apuseni, cu orientare NE-SV i altitudini de 700-800 m, situat la N de valea Cri ului Repede i la V de Valea Agrijului.

RURI
BARC U Ru, afluent al Cri ului Repede. Izvor te de sub vf. Ponor din E Mun ilor Plopi , flancheaz marginea sudic a depresiunii imleu Silvaniei, str bate defileul de la Marca, s pat n isturi cristaline, apoi trece n zona de dealuri i de cmpie. CRASNA Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 140,4 km, din care 121 km pe teritoriul Romniei, iar suprafa a bazinului este de 2140 kmp.. SOME Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 435 km (din care 376 km pe teritoriul Romniei), iar suprafa a bazinului hidrografic este de 15.015 kmp (din care 14.464 kmp pe teritoriul Romniei).

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


CASTELUL BATHORY (S laj imleu Silvaniei) Monument istoric i de arhitectur laic . Castelul familiei Bathory, cu bastioane, ziduri de incint i poart , a fost construit n 1532 de tefan Bathory, pe locul unei vechi cet i amintit documentar n 1351. CASTELUL DRAGFI (din CEHU SILVANIEI) (S lajCehu Silvaniei) Monument istoric i de arhitectur laic . Castelul a fost construit n anul 1526 de comitele Dragfi Janos. CETATEA ALMA ULUI (S lajAlma u) Monument istoric. A fost construit n anul 1249. Aflat n proprietatea voievozilor Transilvaniei, cetatea a fost i n posesia lui Petru Rare (15451546). n perioada 1551-1556 cetatea a fost asediat i cucerit de trupele habsburgice care au distrus-o cu ocazia retragerii lor. CETATEA DE P MNT (din CEHU SILVANIEI) (S lajCehu Silvaniei) Monument istoric. Construit din lemn i p mnt, este men ionat documentar n anul 1319. A apar inut regelui ungur Carol I Robert de Anjou. A fost devastat n anul 1670 de turci.

LOC ISTORIC - GURUSL U (S lajHereclean) Loc istoric. Aici oastea voievodului Mihai Viteazul a ob inut o victorie str lucit n fa a o tii conduse de Sigismund Bathory la 3 august 1601. MONUMENTUL EROILOR (din TREZNEA) (S lajTreznea) Monument memorial (comemorativ). Monument nchinat celor 86 de locuitori uci i cu o barbarie greu de imaginat de armata hortyst la 9 septembrie 1940. MONUMENTUL MARTIRILOR (din IP) (S lajIp) Monument memorial (comemorativ). Monumentul (Piatr funerar ) a fost ridicat n anul 1993 n memoria celor peste 150 martiri sfrteca i de horty ti n 1940.

STA IUNI TURISTICE


BIZU A B I (S lajBizu a-B i) Sta iune balneoclimateric permanent , de interes local, situat la 240 m altitudine. Are izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sodice, magneziene, hipotone. BOGHI (S lajBoghi ) Sta iune balneoclimateric sezonier , de interes local, cu izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sodice, hipotone, termale (43 grade Celsius).

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I
MUN II GUTI Masiv muntos situat n NV Carpa ilor Orientali, n cadrul mun ilor vulcanici. Altitudinea maxim : 1443 m (vf. Guti). n cadrul Mun ilor Guti se individualizeaz cteva vrfuri seme e: Igni (1307 m), Ple ca Mare (1291 m), Rotunzilor (1241 m), igani (1224 m) .a. MUN II OA Unitate montan sub forma unei culmi prelungi, situat n extremitatea de NV a Romniei, cu n l imi relativ mici (400-800 m), n lan ul vulcanic din NV Carpa ilor Orientali, cu extindere NV-SE, ntre grani a de NV a rii i Pasul Huta (587 m).

LACURI
ZON DE AGREMENT (n C LINE TI OA ) (Satu Mare C line ti) Lacul de acumulare C line ti se afl ntr-o zon deosebit de pitoreasc . Are o suprafa de 364 ha. Ofer condi ii de practicarea activit ilor de agrement nautic i pescuit sportiv. ZONA DE AGREMENT VALEA M RIEI (Satu Mare Negre ti-Oa ) P dure i lac de acumulare. P dure de stejar cu exemplare de dimensiuni spectaculoase i de vrst multisecular . Lac de acumulare amenajat n 1971 cu o suprafa de cca 2 ha.

RURI
CRASNA Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 140,4 km, din care 121 km pe teritoriul Romniei, iar suprafa a bazinului este de 2140 kmp. SOME Ru n NV Romniei, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 435 km (din care 376 km pe teritoriul Romniei), iar suprafa a bazinului hidrografic este de 15.015 kmp (din care 14.464 kmp pe teritoriul Romniei).

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


CETATEA MEDIEVAL ARDUD (Satu MareArdud) Monument istoric i de arhitectur laic . Cetatea este men ionat n documente din 1215. Ruinele ce se v d ast zi sunt ns ale cet ii construite n stil gotic n 1481 de c tre o familie nobiliar . S-a constituit ca una din cele mai puternice cet i nobiliare din nordul Transilvaniei. MONUMENTUL OSTA ULUI ROMN (din CAREI) (Satu MareCarei) Monument de art ridicat n memoria osta ilor romni c zu i n toamna anului 1944 n timpul eliber rii ora ului Carei de sub domina ia armatei fascisto-hortyste. Monumentul realizat n 1964 n travertin de un colectiv condus de sculptorul Vida Geza, este grandios, obeliscul fiind nalt de 15 m.

SATE TURISTICE
CERTEZE (Satu Mare Certeze) Turism, arhitectur i art popular . Localitate cu larg circula ie turistic . n localitate se p streaz nealterate elemente de: - arhitectur veche (case vechi mici din lemn) - port popular o an (costume b rb te ti, femeie ti) - es turi ( tergare, lepedee, strai e, fe e de mese) , etc. HUTA CERTEZE (Satu MareCerteze) Turism, arhitectur i art popular . Localitate cu larg circula ie turistic . Port popular specific o an. Caracteristic localit ii este modul de mpletire a p rului i g leata tradi ional de nunt .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II CINDREL Masiv muntos situat n partea central-nordic a Carpa ilor Meridionali. Altitudinea maxim : 2244 m (vf. Cindrel). MUN II F G RA Masiv muntos situat n partea central-estic a Carpa ilor Meridionali. Constituit n ntregime din isturi cristaline. Altitudinea maxim : 2544 m (vf. Moldoveanu - cel mai nalt din ar ). Mun ii F g ra sunt cei mai masivi i mai nal i din Carpa ii romne ti (au 6 vrfuri de peste 2500 m). MUN II LOTRULUI Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Meridionali. Altitudinea maxim : 2242 m (vf. tefle ti).

LACURI
LACUL BLEA Rezerva ie natural complex (peisagistic , botanic , hidrologic ). Lac glaciar n Mun ii F g ra , situat la 2034 m altitudine. Suprafa a: 0,46 km2, adncimea maxim : 11 m. LACUL F R FUND (SibiuOcna Sibiului) Rezerva ie natural hidrologic . Lacul are o suprafa de 2000 mp i o adncime de 34,5 m. LACURILE DE ACUMULARE (din SADU) Lacuri antropice. - Lacul de acumulare Sadu II are o suprafa de 4 ha, un volum de 700 000 m3 ; barajul are 30 m nal ime; - Lacul de acumulare Sadu V are o suprafa de 35 ha, un volum de 6,3 milioane m3; barajul are 65 m n l ime.

RURI
CIBIN Ru, afluent al Oltului la Turnu Ro u. Are o lungime de 80 km i o suprafa a bazinului de 2237 kmp. Izvor te din N Mun ilor Cindrel, prin dou pruri (Rul Mare i Rul Mic) care i au obr ia n lacurile glaciare Iezerul Mare i Iezerul Mic. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). TRNAVA Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Mihal (jude ul Alba). Are o lungime de 249 km i o suprafa a bazinului de 6157 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


CETATEA R NEASC CU BISERICA EVANGHELIC (din BIERTAN) (SibiuBiertan) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ansamblul de la Biertan este situat pe o colin n mijlocul ora ului i se afl ntr-o stare foarte bun de conservare, aspectul sitului nefiind modificat de cl dirile supradimensionate de dat mai recent . LOC ISTORIC I MONUMENT COMEMORATIVELIMB R (Sibiu elimb r) Loc istoric. Loc n care armata condus de Mihai Viteazu a nvins (la 18-28 octombrie 1599) oastea transilvan a principelui Andrei Bathory. Aceast b t lie a deschis drumul st pnirii Transilvaniei de c tre voievodul romn. PALATUL BRUKENTHAL (SibiuAvrig) Monument istoric i de arhitectur laic . A fost construit n anul 1762, n stil baroc, ca re edin de var a baronului Samuel Brukenthal. Este realizat dup modelul Palatului Schonbrunn din Viena. Are un frumos parc. Din anul 1908 a devenit sanatoriu. RUINELE CET II TURNU RO U (SibiuBoi a) Monument istoric. Fortifica ie medieval ce a fost ridicat dup 1453 de Iancu de Hunedoara, dup d rmarea de c tre acesta a cet ii de la T lmaci. Se compune dintr-o incint flancat de bastioane, avnd rolul de a bara Oltul n punctul unde trec toarea se deschide spre Transilvania.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CENTRU ETNOGRAFIC (n JINA) (SibiuJina) Arhitectur i art popular . Arhitectur popular : case vechi din lemn cu arhitectur tradi ional (acoperi cu site, ferestre mici, zugr veala albastr , por i din lemn), colibe din hotarul satului, pentru iernarea animalelor. CENTRU FOLCLORIC (din S LI TE) (SibiuS li te) Crea ie popular . Ansamblu coral (nfiin at n anul 1883). Dansuri populare. Folclor muzical. Manifest ri tradi ionale (Maialuri - iunie i iulie; s rb toarea nverzirii fagului aprilie). MUZEU ETNOGRAFIC (n R INARI) (SibiuR inari) Muzeu etnografic. Profil: etnografie, istorie local . Sunt prezentate: unelte legate de agricultur , pomicultur , cre terea animalelor, arta cojoc ritului, fabricarea uleiului, prelucrarea fibrelor textile i a es turilor, pive i vltori, port popular, mobilier vechi, icoane; istoricul localit ii.

SATE TURISTICE

SIBIEL (SibiuS li te) Sat turistic. Port popular. Prelucrarea artistic a lemnului. es turi i cus turi. Obiceiuri tradi ionale calendaristice (Junii satului) i familiale (nunta). Sat cu structur tradi ional .

STA IUNI TURISTICE


P LTINI (SibiuP ltini ) Sta iune montan , climateric i de odihn de interes general, cu func ionare permanent , situat la 1450 m altitudine. Clima este tipic montan cu temperaturi medii de 4 grade Celsius (12 grade Celsius n iulie, -6 grade Celsius n ianuarie) i precipita ii abundente (peste 1000 mm anual). BAZNA (SibiuBazna) Sta iune balneoclimateric . Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , situat la 321 m altitudine. Factori naturali de cur : izvoare de ape minerale cloruro-sodice, iodurate, bromurate, hipertone, n mol mineral, sulfuros, bioclimat sedativ de cru are. MIERCUREA B I (SibiuMiercurea Sibiului) Sta iune balneoclimateric de interes local, cu activitate sezonier , situat la 230 m altitudine. Factori de cur : - ape minerale clorurate, sodice concentrate, iodurate, slab bromurate. - n mol sapropelic; - bioclimat sedativ, de cura are. OCNA SIBIULUI (SibiuOcna Sibiului) Sta iune balneoclimateric . Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , cu climat de depresiune intramontan colinar , situat la 408 m altitudine.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II BISTRI A Mun ii Bistri ei, sistem de masive muntoase n N Carpa ilor Orientali, limitat de valea superioar a Moldovei, n N, valea Bistricioarei, la S, Mun ii Stni oarei, la E i Mun ii C limani i Depresiunea Dornelor, la V. MUN II C LIMANI Masiv muntos vulcanic situat pe rama intern a Carpa ilor Orientali, parte component a lan ului de mun i vulcanici. Mun ii C limani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din Carpa ii romne ti. MUN II RAR U Masiv muntos situat n partea de N a Mun ilor Bistri ei (Carpa ii Orientali), ntre v ile Moldovei (la N) i Bistri ei (la S).

MUN II RODNA Cel mai mare dintre toate masivele cristalino-mezozoice ale Carpa lor Orientali, Mun ii Rodnei ocup un spa iu vast, ntre S l u a, Some u Mare i Depresiunea Maramure ului. MUN II STNI OAREI Masiv montan situat la N de Bistri a, alc tuit din gresii, conglomerate, ce dau vrfuri i culmi nalte, argile, marne, isturi, pe care sau dezvoltat culmi joase, mici depresiuni i sectoare de vale l rgite i umanizate (Pipirig, Hangu, Secu, Nem i or). MUN II SUHARD Masiv muntos situat n partea de N a Carpa ilor Orientali. Mun ii Suhard au aspectul unei culmi prelungi, cu direc ie NV-SE, cu o creast principal care coboar de la 1932 m n NV (vf. Omu, altitudinea maxim a masivului) la 1639 m n SE (vf. Ou oru).

RURI
BISTRI A Ru, afluent al Siretului la 10 km aval de Bac u. Are 283 km lungime i o suprafa a bazinului de 7039 kmp. MOLDOVA Ru, afluent al Siretului n aval de municipiul Roman. Are o lungime de 216 km i o suprafa a bazinului de 4326 kmp. SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei (cel mai mare bazin hidrografic din ar , care ocup 18,8% din suprafa a Romniei). SUCEAVA Ru n NE Romniei, pe teritoriul jude ului Suceava, afluent al Siretului pe teritoriul comunei Liteni. Are 173 km lungime si o suprafa a bazinului de 2298 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BISERICA ALB (Sf. Gheorghe) (din BAIA) (SuceavaBaia) Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica este atribuit lui tefan cel Mare care ar fi ctitorit-o n 1467 dup victoria asupra lui Matei Corvin. Restaurat n 1967. CETATEA SUCEAVA (SuceavaSuceava) Monument istoric i de arhitectur laic . Ctitorie a lui Petru Mu at din 1388, nt rit n dou rnduri de tefan cel Mare, a rezistat multor atacuri otomane i ale polonilor. Aici a murit n 1504, tefan cel Mare. CHILIA SF. DANIIL SIHASTRU (SuceavaPutna) Situata la 1,5 km de Putna, a fost construita n sec. XV. Legenda spune ca domnitorul tefan cel Mare se sf tuia adesea cu sihastrul Daniil.

M N STIREA DRAGOMIRNA (Suceava Mitocu Dragomirnei) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din 1602-1609 a mitropolitului Anastasie Crimca. Cuprinde: - Biserica mic din cimitir zidit n 1602, construit n stilul arhitecturii muntene ti; - Biserica mare ridicat n 1608-1609 cu o linie arhitectonic supl , o turl nalt de 42 m. M N STIREA HUMOR (SuceavaM n stirea Humorului) Monument istoric de arhitectur religioas . M n stirea Humor (de maici) a fost ntemeiat nainte de anul 1415 de vornicul Ivan Oan . M N STIREA MOLDOVI A (SuceavaVatra Moldovi ei) Monument istoric de arhitectur religioas . M n stirea Moldovi a (de maici) este o ctitorie din anii 1402-1410 a lui Alexandru cel Bun. Din cauza unor ploi toren iale ce au determinat alunec ri de teren, la nceputul sec. XVI, biserica i chiliile s-au pr bu it, r mnnd n ruin . M N STIREA PROBOTA (SuceavaProbota) Monument istoric de arhitectur religioas . M n stirea Probota este o ctitorie din anul 1530 a domnitorului Petru Rare .

M N STIREA PUTNA (SuceavaPutna) Monument istoric de arhitectur religioas . Prima ctitorie a lui tefan cel Mare. Cuprinde: - Biserica Adormirea Maicii Domnului, construit n 14661469, a fost ref cut de tefan cel Mare n 1481 din cauza unui cumplit incendiu. M N STIREA SUCEVI A (SuceavaSucevi a) Monument istoric de arhitectur religioas . Ctitorie din anii 1581-1584 a lui Gheorghe Movil , cu ad ugiri (pridvor, ziduri de incint i turnuri de ap rare) ale fratelui acestuia Ieremia Movil . M N STIREA VORONE (SuceavaVorone ) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea Vorone (de maici) cu biserica "Sfntul Gheorghe" este o ctitorie de mari dimensiuni a domnului tefan cel Mare, ridicat pe locul unui vechi schit din lemn.

SATE TURISTICE
M N STIREA HUMORULUI (SuceavaM n stirea Humorului) Localitate cu larg circula ie turistic . Art popular . Centru de es turi populare (scoar e, tergare, etc.) REUSENI (SuceavaUde ti/Reuseni) Localitate cu larg circula ie turistic i structuri arhitecturale tradi ionale. SUCEVI A (SuceavaSucevi a) Localitate cu o larg circula ie turistic i structuri arhitecturale tradi ionale. Art i arhitectur popular : cus turi, es turi, prelucrarea artistic a lemnului, case cu arhitectur popular tradi ional . VAMA (SuceavaVama) Localitate cu larg circula ie turistic . Art i arhitectur popular . Piu pentru b tut sumane. Important centru de dulgherit i de confec ionare a uneltelor casnice, a bundi elor i chimirelor. VATRA MOLDOVI EI (SuceavaVatra Moldovi ei) Localitate cu larg circula ie turistic i structuri arhitecturale tradi ionale. Art popular . Centru de ceramic popular VORONE (SuceavaVorone ) Localitate cu larg circula ie turistic i structuri arhitecturale tradi ionale.

STA IUNI
VATRA DORNEI (Suceava Vatra Dornei) Sta iune balnear i montan de interes general, cu activitate permanent , situat ntr-una din cele mai pitore ti depresiuni din Carpa ii Orientali, ara Dornelor, la 808 m altitudine. Climat continental de depresiune intramontan , cu veri r coroase i ierni friguroase. ARU DORNEI (Suceava aru Dornei) Sta iune balnear recunoscut pentru apele sale minerale carbogazoase, bicarbonate, sodice, calcice, magneziene, hipotone, analizate pentru prima oar de geologul austriac Richard Hacquet. Datorit calit ilor gustative aceste ape sunt utilizate n special ca ape de mas .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI
LACUL SUHAIA (Teleorman Suhaia) Lac natural. Suprafa a: 10,94 km2, volumul: 18 mil. m3, lungimea: 5 km, l imea: 2 km. Ichtiofaun : crap, tiuc , somn.

RURI
DUN REA Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). VEDEA Ru n partea de S a Romniei, afluent al Dun rii pe teritoiul comunei Pietro ani (jude ul Teleorman). Are o lungime de 215 km i o suprafa a bazinului de 5450 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ARHITECTURA I TEHNICA POPULAR CENTRU ETNOGRAFIC (n CON E TI) (TeleormanCon e ti) Art i arhitectur popular . es turi (borangic i ln ), instrumente muzicale (cobze). CENTRU ETNOGRAFIC (n SCRIO TEA) (TeleormanScrio tea) Art i arhitectur popular . es turi de interior; port popular; gospod rii cu structur tradi ional . CENTRU ETNOGRAFIC (n SUHAIA) (TeleormanSuhaia) Art i arhitectur popular . Port popular; es turi de interior (ln , bumbac); gospod rii cu structur tradi ional interioare tradi ionale. CENTRU ETNOGRAFIC (n T T R TII DE SUS) (TeleormanT t r tii de Sus) Art i arhitectur popular . es turi de interior din ln i bumbac; port popular; arhitectur popular . CENTRU ETNOGRAFIC (n VEDEA) (TeleormanVedea) Art popular . mpletituri artistice din r chit .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II POIANA RUSC I Masiv muntos situat n NE Mun ilor Banatului. Mun ii Poiana Rusc i sunt alc tui i din isturi cristaline i petice de calcare i dolomite cristaline. Prezint un relief de culmi domoale, larg ondulate i nivelate, cu aspect de platouri fragmentate de v i nguste sub form de chei.

LACURI
LACUL AVRIG (Timi Poieni) A ezat ntr-o c ldare suspendat sub vrfurile Ciortea, are altitudinea de 2010 m. De forma trapezoidal neregulata cu marginile sinuoase, lacul este orientat pe directia vest - est si are lungimea de 182 m si latimea maxima de 101 m.

RURI
BRZAVA Ru, afluent al Timi ului. Are 127 km (pe teritoriul Romniei) iar suprafa a bazinului este de 1020 kmp. Izvor te din Mun ii Semenic, trece prin Re i a i Boc a BEGA Ru cu o lungime de 255 km i o suprafa a bazinului hidrografic de 2362 kmp. MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. TIMI Ru n SV Romniei (n Banat), afluent al Dun rii n aval de Belgrad. Are o lungime de 350 km (dintre care 242 km pe teritoriul Romniei), iar suprafa a bazinului este de 5795 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


CASTEL (n BANLOC) (Timi Banloc) Monument Istoric i de arhitectur laic . Construit n anul 1750, ref cut n 1790-1793. Este de fapt o cas nobiliar fortificat , c reia i s-a s pat un an de ap i s-au ridicat turnuri cu creneluri. Este decorat cu embleme nobiliare i sculpturi heraldice. Este nconjurat de un parc dendrologic. RUINELE CET II F GET (Timi F get) Monument istoric. Cetatea, men ionat la jum tatea sec. XVI, a constituit unul dintre punctele de rezisten mpotriva turcilor RUINELE CET II FEUDALE (din CIACOVA) (Timi Ciacova) Monument istoric i de arhitectur laic . Cetate construit n anii 1390-1394, din care se mai p streaz un turn de ap rare (donjon), dispus pe trei nivele, avnd o n l ime de 30 m RUINELE CET II I M N STIREA CENAD (Timi Cenad) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea construit n jurul anului 1020, cuprinde biserica cu hramul Sf. Ioan Botez torul. M n stirea ortodox (transformat ulterior ntr-una catolic ) a fost sediul primei coli de pe teritoriul actual al Romniei.

ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CENTRU ETNOGRAFIC (n RECA ) (Timi Reca ) Crea ie popular . Port popular romnesc i v besc (german). CENTRU FOLCLORIC (din F GET) (Timi F get) Crea ie popular . - Obiceiuri tradi ionale calendaristice (colinde) - Ansamblu folcloric: cor b rb tesc folcloric, grup vocal femeiesc EXPOZI IA DE VITICULTUR (din TEREMIA MARE) (Timi Teremia Mare) Muzeu etnografic. Profil: etnografie. Sunt prezentate unelte, materiale ce ilustreaz istoria viticulturii n zona Teremia Mare. MUZEU S TESC (din CENAD) (Timi Cenad) Muzeu s tesc. Profil: istorie. Sunt prezentate obiecte, documente descoperite pe teritoriul acestei localit i.

STA IUNI BALNEARE


BUZIA (Timi Buzia ) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent (din 1819) situat la 128 m altitudine. Climatul este sedativ (ierni blnde, cu medii termice n jur de 0 grade Celsius i veri pl cute cu temperatura medie de 21 grade Celsius). C LACEA B I (Timi C lacea B i) Sta iune balneoclimateric , de interes general, cu func ionare permanent situat la 117 m altitudine.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI
COMPLEXUL LAGUNAR RAZIM-SINOE (RAZELM) (TulceaJurilovca) Lac natural. Complex lagunar, pe rmul M rii Negre, cel mai ntins din ar . Este alc tuit din Lacul Razim propriu-zis - 415 kmp; Lacul Golovi a - 119 kmp; Lacul Zmeica 54,6 kmp; Lacul Sinoe - 171, 5 kmp. Suprafa a total este de 868 kmp. LACUL BABADAG Lac natural. Liman fluvio-maritim la vest de lacul Razim. Suprafa a 24,7 kmp; lungime 8,8 km; l ime 3,4 km; adncime maxim 3,5 km. Ichtiofauna: somn, tiuc , al u, crap etc. LACUL DRANOV (TulceaMurighiol) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 2170,0 ha i un volum de 21,7 mil. mc.

LACUL FURTUNA (TulceaMaliuc) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 977,5 ha i un volum de 9,8 mil. mc. LACUL GORGOVA (TulceaMaliuc) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 1377,5 ha i un volum de 13,8 mil. mc. LACUL LUMINA (TulceaCri an) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 1367,5 ha i un volum de 20,5 mil. mc. LACUL MATI A (TulceaC.A.Rosetti) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 652,5 ha i un volum de 9,8 mil. mc.

LACUL MERHEI (TulceaC.A.Rosetti) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 1057,5 ha i un volum de 15,9 mil. mc. LACUL ROTUND (TulceaIsaccea) Lac de lunc , cu o suprafa de 219,0 ha i un volum de 2,0 mil. mc. LACUL RO U (TulceaCri an) Lac n Delta Dun rii, cu o suprafa de 1445,0 ha i un volum de 21,7 mil. mc.

RURI
DUN REA (Tulcea) Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei.

REZERVA II NATURALE
P DUREA CARAORMAN (TulceaCri an) Rezerva ie natural . P dure relicta de stejar dezvoltat pe grindul Caraorman, n care vegeteaz i unele elemente sudice: frasinul cu frunza ngust , stejarul brum riu, precum i plopul. P DUREA LETEA (TulceaC.A.Rosetti) Rezerva ie natural (forestier ). P dure dezvoltat n depresiunile dintre dunele de nisip aflate pe grindul fluvio-maritim Letea. P durea apare ca o succesiune de benzi late de 10-250 m numite de localnici, hasmacuri. P durea Letea sau Hasmacu Mare are o suprafa de 700 ha i 7 km lungime.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


M N STIREA CELIC DERE
Situata la 30 km de municipiul Tulcea, intre satele Posta si Telita, pe valea Cilicului, a fost construita catre mijlocul secolului al XIX-lea ca manastire de maici.

Vatra de pietate a ortodoxismului, Manastirea Celic Dere este mostenitoarea si continuatoarea traditiilor monahale dobrogene ale caror inceputuri se inscriu in cronologia veacurilor IV-VII cand ne sunt atestate atat de cunoscuta Episcopie a Tomisului, cat si cele dunarene de la : Axiopolis (Cernavoda), Troesmis (Turcoaia), Noviodunum (Isaccea) si Halmyris (Murighiol).

M N STIREA COCO
Manastirea Cocos este situata in judetul Tulcea, la o distanta de aproximativ 6 km de comuna Niculitel. Asezamantul de rugaciune este intemeiat in anul 1833 de catre trei calugari romani, Visarion, Gherontie si Isaia, veniti de la Manastirea Neamt, calugari ce cumpara pamantul de langa dealul Cocosului si incep sa construiasca cu incuviintarea organelor administrative locale musulmane, locul de rugaciune si adaposturile.

M N STIREA STIPOC
Manastirea Stipoc (Schitul Sfantul Atanasie), singura manastire situata in Delta Dunarii, amplasata pe grindul Stipoc, in apropiere de Chilia.

PODGORII I CRAME
PODGORIA SARICA-NICULI EL (Tulcea Niculi el) Podgorie cunoscut prin produc ia de vinuri superioare, seci, din soiurile albe: Aligote, Sauvignon, Riesling i Feteasc Regal i ro ii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir i Burgundia Mare. Se dezvolt pe pantele Dealului Sarica.

SATE TURISTICE
CRI AN (TulceaCri an) Sat turistic n care se desf oar activit i turistice precum: pescuit sportiv, sporturi nautice, vn toare sportiv , gastronomie tradi ional (pe te). Este punct de plecare spre Sulina, Canalul Litcov, Lacul Iacob, Lacul Obretinul Mare i Mic, Dun rea Veche. MILA 23 (TulceaCri an) Sat turistic. Specific pesc resc i sporturi nautice; vn toare sportiv . Punct de plecare n partea de N a Canalului Sulina (Lacul Bogdaproste). MURIGHIOL (TulceaMurighiol) Sat turistic. Activit i turistice: pescuit sportiv, sporturi nautice, vn toare sportiv , gastronomie specific (pe te). SF.GHEORGHE (TulceaSf. Gheorghe) Sat turistic. Specific: pesc resc, sporturi nautice, plaj .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II C P NII Fac parte din Carpa ii Meridionali i sunt cuprin i ntre Olt i Jiu. MUN II COZIA Masiv muntos situat n SV Mun ilor F g ra , cu forme de relief de un pitoresc deosebit. MUN II LOTRULUI Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Meridionali. Altitudinea maxim : 2242 m (vf. tefle ti). Este puternic fragmentat de Lotru i afluen ii s i.

LACURI
LACUL BR DI OR (VlceaMalaia) Lac antropic, cu o suprafa de 230 ha i un volum de 8,0 mil. mc. LACUL VIDRA (VlceaVoineasa) Lac de acumulare. Lac antropic fondat n 1972, volum 340 mil. m3, suprafa 940 ha, lungime 9 km. Lacul este nconjurat de p duri de molid. Ichtiofaun .

RURI
OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). OLTE Ru, afluent al Oltului n cursul inferior. Are 175 km lungime i o suprafa a bazinului de 2460 kmp.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


ANSAMBLUL M N STIRII COZIA (VlceaC lim ne tiC ciulata) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din anul 1388 a domnitorului Mircea cel B trn, biserica p streaz n pronaos fragmente din pictura originar , executat n 1390-1391 n stilul picturii monastice paleologice. ANSAMBLUL M N STIRII GOVORA (VlceaBaileGovora) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ansamblul monahal, construit n prima jum tate a sec. XV, ctitoria lui Vlad Dracul, a fost rezidit n anii 1492-1496 de Vlad C lug rul i terminat de Radu cel Mare. ANSAMBLUL M N STIRII HUREZ (VlceaHorezu) Monument istoric i de arhitectur religioas . Este cel mai mare ansamblu de arhitectur medieval p strat n ara Romneasc i reprezint principala ctitorie a lui Constantin Brncoveanu.

CULA DUCA (VlceaHorezu) Monument istoric de arhitectur . Construit n perioada 1823-1827, cula are foi or la etaj. CULA GRECEANU (VlceaHorezu) Monument istoric i de arhitectur . Cula, (datnd din sec. XVIII) cu aspect de fort rea , la parter cu pivni , are 2 etaje, foi or la ultimul etaj i arcade pe coloane scunde de c r mid . M N STIREA "DINTR-UN LEMN" (VlceaSurpatele) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea este ctitoria lui Preda Brncoveanu (nepot de v r al lui Matei Basarab i bunicul lui Constantin Brncoveanu) i a fost ntemeiat la sfr itul sec. XVI (1635). M N STIREA ARNOTA (VlceaBistri a) Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din anii 1633-1636 a lui Matei Basarab, a fost construit pe locul unui a ez mnt monahal mai vechi. M N STIREA FR SINEI (VlceaMuereasca) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea, de c lug ri, cuprinde: Biserica Veche Na terea Sf. Ioan Botez torul (1710) i Biserica Mare Adormirea Maicii Domnului (1860-1863), ctitor episcopul Calinic al Rmnicului.

SATE TURISTICE
VAIDEENI (Vlcea Vaideeni) Sat turistic. Instala ii tehnice populare (t b c rie, moar de ap , darac i piu din sec. XIX); prelucrarea artistic a lemnului; es turi, confec ionat cojoace (pieptare); instrumente muzicale; port popular ciob nesc cu influen e transilv nene.

STA IUNI
VOINEASA (VlceaVoineasa) Sta iune climatic de interes general, cu activitate permanent , situat la poalele sudice ale Mun ilor Lotru (600-700 m altitudine), cu climat de depresiune intramontan . B ILE GOVORA (VlceaBaile-Govora) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent . Este situat la 21 km de Rmnicu Vlcea, la o altitudine de 360 m. Climat continental moderat de coline, caracterizat prin veri reci (19 grade Celsius n iulie) i ierni blnde (-3 grade Celsius n ianuarie). B ILE OL NE TI (VlceaB ile Ol ne ti) Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent . Este situat n Depresiunea Ol ne ti, la poalele Mun ilor C p nii (430-475 m altitudine). Climat continental de coline, cu ierni blnde i veri r coroase. C LIM NE TI-C CIULATA (VlceaC lim ne ti-C ciulata) Sta iune balneoclimateric de interes general cu func ionare permanent . Este situat pe malul drept al Oltului, la 260 m altitudine.

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


LACURI
LACUL PU CA I (VasluiLaza) Lac antropic, cu o suprafa de 230 ha i un volum de 8,0 mil. mc. LACUL SOLE TI (VasluiSole ti) Lac antropic cu o suprafa de 452 ha i un volum de 15,8 mil. mc.

RURI
BRLAD Ru, afluent al Siretului, la 4 km aval de comuna Lie ti (jude ul Gala i). Are 207 km i o suprafa a bazinului de 7220 kmp. Izvor te din Dealul Bour (Podi ul Central Moldovenesc), de la 370 m altitudine, din amonte de comuna Valea Ursului (jude ul Neam ). PRUT Ru n extremitatea de NE i E a Romniei, afluent al Dun rii, la 15 km E de Gala i. Lungimea sa total este de 953 km, dintre care 742 km pe teritoriul Romniei (al treilea ru ca lungime al rii, dup Dun re i Mure ).

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BISERICA DOMNEASC Sf. Gheorghe (din BRLAD) (VasluiBrlad) Monument istoric i de arhitectur religioas Ctitorie din 1496 a domnitorului tefan cel Mare Biserica a fost reconstruit de Vasile Lupu n 1636 BISERICA DOMNEASC Sf. Ioan Botez torul (VasluiVaslui) Monument istoric i de arhitectur religioas . Este una din cele 44 de ctitorii ale lui tefan cel Mare, ridicat n memoria celor ce s-au jertfit n b t lia de la Vaslui. Construit n numai 5 luni (aprilie-septembrie 1490) biserica a fost renovat n 1820, 1924-1925. BISERICA EPISCOPAL Sf. Apostoli Petru i Pavel (din HU I) (VasluiHu i) Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica a fost construit n anul 1495 din ini iativa lui tefan cel Mare cu prilejul ntemeierii Episcopiei din Hu i i reconstruit n 1596- 1599 de c tre Ieremia Movil .

RESURSE AGROTURISTICE NATURALE


MUN I MUN II VRANCEI Mun ii Vrancei sunt situa i n Carpa ii de Curbur . Sunt alc tui i predominant din marne, gresii, conglomerate .a, fragmenta i de v i adnci (Putna, Coza, N ruja, Z bala .a.).

RURI
PUTNA Ru n partea de E a Romniei, afluent al Siretului pe teritoriul comunei N ne ti (jude ul Vrancea), la 8 km aval de confluen a Brladului cu Siretul. Are 144 km i o suprafa a bazinului de 2740 kmp. RMNICU S RAT Ru n partea de E a Romniei, afluent al Siretului pe teritoriul comunei N ne ti (jude ul Vrancea). Are 123 km lungime i o suprafa a bazinului de 1010 kmp. SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei;

REZERVA II NATURALE
REZERVA IA NATURAL CASCADA PUTNEI (VranceaTulnici) Rezerva ie natural (peisagistic , floristic , geologic ). Rezerva ia are o suprafa de 10 ha i cuprinde o por iune a defileului. Spectaculozitatea cascadei se datoreaz detaliilor albiei modelat prin eroziunea selectiv a rocilor i tectonizarea forma iunilor geologice. REZERVA IA NATURAL FOCUL VIU (VranceaAndreia u de Jos) Rezerva ie natural (geologic ). Este declarat monument al naturii, constnd din emana ii de gaze ce p trund prin cr p turile scoar ei terestre i care ard n permanen , formnd fl c ri slab colorate de 30-50 cm n l ime. Rezerva ie natural extins pe o suprafa de 12 ha.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE


BECIUL DOMNESC (din PANCIU) (VranceaPanciu/Crucea de Jos) Monument istoric. Hrube str vechi, cu origine necunoscut . Sunt atribuite de tradi ia local lui tefan cel Mare. Hrubele sunt s pate la 24 m adncime, cu pere ii de p mnt, f r c ptu eal de piatr sau caramid . BISERICA DIN LEMN Sf. Nicolae (din VRNCIOAIA) (VranceaVrncioaia) Monument istoric i de arhitectur popular religioas . Construit din lemn n anul 1783, biserica posed o bogat decora ie sculptat , fiind o remarcabil crea ie a arhitecturii populare. A fost repictat n anul 1820. M N STIREA LEP A (VranceaTulnici) Monument istoric. Intemeiat ca schit in a doua jumatate a sec. al XVIII-lea, biserica a fost demolat in anul 1927, fiind refacuta din lemn n anii 1930-1936. Schitul a fost desfiin at de autorit ile comuniste in 1959 i renfiin at in 1990 ca m n stire.

PODGORII I CRAME
BECIUL DOMNESC (din PANCIU) (VranceaPanciu/Crucea de Jos) PODGORIA COTE TI (VranceaCote ti) Podgoria este renumit pentru strugurii de mas (Chasselasdore, Muscat Hamburg) i vinurile albe (Muscat Otonel, Feteasc alb i neagr , Riesling italian). PODGORIA PANCIU (VranceaPanciu/Crucea de Jos) Podgoria Crucilor (cartiere ale ora ului Panciu) era cunoscut din sec. al XVI-lea (1589). Predomin soiurile de struguri pentru vinuri albe: Feteasc , Riesling italian i Muscat Otonel.