Sunteți pe pagina 1din 9

Sarcină pentru examen

Grupul 8
Clasa a XII - a
Realizat: Nicolai Voitic
Unitatea de învățare: Tinerii în acțiune.
Soluții la problemele comunității.

Lecțiile 1-2. Identificarea problemelor din comunitate ce pot fi obiectul unor


acțiuni de voluntariat.
Lecția 3. Discutarea și selectarea problemei/problemelor.
Lecția 4. Cercetarea și colectarea de date pentru determinarea intervențiilor.
Activitatea nr.1
Tema:Identificarea problemelor din comunitate ce pot fi obiectul
unor acțiuni de voluntariat. (lecția 1)
Obiective:
O1 – să analizeze comparativ etapele a două variante de activități
de învățare în bază de proiect;
O2 – să identifice nevoile cetățenilor din comunitate;
O3 - să manifeste interes față de nevoile cetățenilor din
comunitate.
Invit elevii la discuție și consolidăm cunoștințele din anii precedenți de studii prin intermediul metodei Știu –Vreau
să știu – Am învățat. Astfel, făcând referire la experiența acumulată în anii precedenți și din viața cotidiană ne
amintim ce reprezintă acțiunile de voluntariat și cum putem identifica nevoile/problemele comunității.

Ce știu despre subiect? Cunoaștem că acțiunile de voluntariat sunt un set de activități desfășurate
în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material.

Ce vreau să știu despre subiect? Cum ne putem implica în astfel de acțiuni?


Cum identificăm instituțiile care practică acțiuni de voluntariat?
Cum putem identifica necesitățile comunității ce pot fi soluționate prin acțiuni
de voluntariat?

Ce am învățat? Am învățat prin ce metode putem identifica problemele cu care se confruntă


comunitatea.
Am învățat că a fi voluntar este foarte bine, încât participi activ și direct la
soluționarea unor probleme ale comunității și acumulezi experiență.
Prin metoda Știu – Vreau să știu – Am învățat -
elevii își amintesc ce știu din anii precedenți
făcând trimitere și la viața cotidiană, precum și, la
experiențele din trecut - fapt ce îi determină să fie
mai mult implicați în identificarea problemelor
societății prin intermediul acțiunilor de voluntariat.
Activitatea 2.
Tema Identificarea problemelor din comunitate ce pot fi obiectul unor acțiuni de voluntariat. (lecția 2)
Propun elevilor un chestionar pentru a identifica atitudinea lor față de
voluntariat și a verifica gradul de implicare în recunoașterea problemelor
societății
1.Considerați că beneficiați de timp liber suficient?
a)da; b) nu ; c) nu știu/ nu răspund
2. Ce părere aveți despre voluntariat?
a) foarte bună; b) bună; c) satisfăcătoare; d) nesatisfăcătoare
3. Cu ce asociați acțiunile de voluntariat?
a) ajutor; b) muncă neremunerată; c) experiență; d) nu știu/ nu răspund
4. Până în prezent, ați desfășurat activități de voluntariat?
a) da b)nu
5. Dacă astăzi ați fi voluntar de care problemă a comunității ve-ți fi preocupat să fie rezolvată?

a) iluminat stradal /public;


b) asfaltarea străzilor din localitate;
c) amenajarea tomberoanelor pentru gunoi pe străzi;
d) amenajarea unui spațiu de joacă securizat pentru copii.

6. Cum ve-ți proceda pentru rezolvarea unei din problemele enumerate mai sus?

a) ve-ți solicita sursele necesare de la administrația localității;


b) ve-ți scrie și aplica un proiect de finanțare;
c) ve-ți solicita suport de la agenții economici din localitate;
d) ve-ți identifica alte soluții.

7 Pe ce competențe ați pune accentul în primul rând fiind responsabil de rezolvarea unei probleme a comunității?
a) responsabilitate; b) creativitate; c) competențe profesionale; d) competențe sociale; e) altele

8 Ce v-ar motiva să fiți voluntar și să fiți preocupat de rezolvarea problemelor comunității?


a) experiența; b) să ajutați oamenii; c) să oferiți un aspect plăcut localității; d) altele.
Prin metoda chestionarului elevii își dezvoltă competențele de
cooperare, spirit civic cele de analiză și gândire critică. Astfel, prin
metoda chestionării, elevii identifică mai eficient problemele cu care
se confruntă întreaga comunitate și recunosc cele mai eficiente soluții
pentru a rezolva unele probleme prin activități de voluntariat.
Competențe formate la elevi

Prin activitățile propuse elevilor au fost dezvoltate


următoarele competențe:
 Abilități de ascultare și observare și învățare autonomă;
 Flexibilitate și adaptabilitate;
 Spirit civic;
 Toleranța ambiguității;
 Abilități de cooperare
 Abilități analitice și de gândire critică etc.

S-ar putea să vă placă și