Sunteți pe pagina 1din 20

Campul magnetic

Magneti permanenti

Interactiunea dintre magnetic. Camp magnetic


Linii de camp magnetic

Orice magnet are doi poli. Polii de acelasi fel se resping, cei diferiti se atrag
Cea mai simpla sursa de camp magnetic este numita dipol magnetic.
Polii magnetici nu pot fi separati (nu exista monopol magnetic).
Busola Variatia inclinatiei campului magnetic
in jurul unui corp cu proprietati
magnetice
Anglia, 1600

"On the Magnet" by William Gilbert of Colchester


First published by the Chiswick Press, London 1600
Pamantul este un mare magnet, iar
campul magnetic este asemanator
cu al unui dipol magnetic.
Forta lui Lorentz 
F ( q < 0) 
v

   
F = qv × B B
q = sarcina electrică
v = viteza cu care se deplasează sarcina
electrică
B = vectorul inducţie magnetică.

Unitatea de măsură pentru inducţia magnetică:


<B>=1T (Tesla)

Electroni Aurora boreală

Protoni
Aurora australă
Legea Biot-Savart
Câmpul magnetic al unui conductor străbătut de curent

B

 r
r  
  µ 0 id l × r
dl dB =
i 
dl
4π r 3

dB este câmpul magnetic creat într-un punct aflat la distanţa r de o


porţiune foarte mică liniară de circuit cu orientarea dată de vectorul
dl şi parcursă de un curent cu intensitatea i.
μ0 = 4π 10-7 Wb/Am (permeabilitatea magnetică a vidului)

Câmpul magnetic total este dat de :  


B = ∫ dB
Câmpul magnetic al unei spire circulare de curent

B  
B B

r
r
x


i dl R

Componentele câmpului magnetic


i = curentul prin spiră; R = raza spirei; x = distanţa până la (BII) paralele cu perpendicalara
punctul unde se calculează câmpul magnetic măsurată pe dusă pe planul spirei prin centru se
perpendiculara dusă prin centrul spirei. adună algebric, celelalte se
anulează reciproc pentru puncte
Unghiul dintre dl şi r este de 90°. simetrice. Câmpul magnetic total
este dat de

B = ∫ dB II
  Câmpul magnetic creat de un element de circuit dl în
B B punctul situat la distanţa r este dat de:
α  
 µ id l ×r µ 0 idl sin 90°
dB = 0 dB =
4π r 3 4π r2
r
x
α Componenta BII este dată de: µ 0 dl cos α
dBII = dB cos α =
4π r2
R

R R
Unghiul α în funcţie de x şi R se exprimă astfel: r = x2 + R2 cos α = =
r x2 + R2

µ 0i Rdl
Inlocuind în expresia lui BII: dB II =
4π ( R 2 + x 2 ) 3 / 2

µ 0i R
B = ∫ dBII =
4π ( R + x 2 ) 3 / 2 ∫
Câmpul magnetic total se află integrând: 2
dl

µ0i R µ0i R2
∫ dl = 2πR B=
4π ( R 2 + x 2 ) 3 / 2
(2πR ) =
2 (R 2 + x 2 )3/ 2
Considerăm că punctul se găseşte la o distanţă de centrul spirei care îndeplineşte condiţia x>>R.

In aceste condiţii câmpul magnetic devine:


µ 0i R2 µ 0i R2
B= = µ 0 iR 2 µ 0 iA µ 0 µ
2 ( R 2 + x 2 )3 / 2 2 R 2
B= = =
x3 ( 2
+ 1)3 / 2 2x 3
2πx 3
2πx 3
x

unde A este aria spirei circulare, iar μ=iA este denumit momentul magnetic dipolar prin
analogie cu rezultatul obţinut la calculul câmpului electric creat de un dipol electric.

Cea mai simpla sursa de camp magnetic


+

p

-
Dipol electric

Vectorul moment magnetic dipolar: m
m = iπr 2 < m >= Am 2
Proprietatile magnetice ale
cristalelor

Miscarea electronului in jurul nucleului → moment magnetic orbital

Spinul electronului → moment magnetic de spin


Diamagnetism

M = momentul magnetic produs de campul


magnetic extern H
χ- susceptibilitatea magnetica

χ < 0 χ (temp.) = const.

10 −8 m 3 kg −1
Paramagnetis
m
χ dia > χ para
10 −8 m 3 kg −1
Feromagnetism

χ fero >> χ para χ fero ≈ 1000 − 10000 ⋅10 −8 m 3kg −1

Ms = moment magnetic de
saturatie
Mr = moment magnetic
remanent (momentul magnetic
existent la H=0 dupa saturare)
HC = coercivitate (campul
magnetic la care se anuleaza
magnetizarea)

Tc – temperatura de
trecere de la starea
feromagnetica la cea
paramagnetica
Magnetit (Fe3O4) : Tc=575C
feromagnetic
Hematit (Fe2O3) : Tc=680C
Goethite (FeOOH) : Tc=120C paramagnetic
Pirotina (Fe7O8) : Tc=320C
Legea lui Faradey
Legea inductiei electromagnetice
Un camp magnetic variabil va genera intr-un mediu conductor un curent electric
Campul magnetic terestru

Campul magnetic terestru este un


vector. 
B = ( BN , BE , BV ) = ( B, D, I )
B = BN2 + BE2 + BV2
BE
tgD =
BN
BH = BN2 + BE2
BV
tgI =
BH
Campul magnetic terestru (geomagnetic) la suprafata Pamantului
Este, in proportie de 90%, creat de un dipol geocentric inclinat.
Sursele campului geomagnetic
• Câmpul magnetic principal care este generat de curenţii electrici din nucleul lichid al Pământului şi
posibil de scurgerile de curent în mantaua adâncă.
• Câmpul magnetic crustal, creat de magnetizarea indusă sau remanentă a materialelor din crustă.
• Câmpul magnetic extern, produs de curenţii electrici din ionosferă şi magnetosferă şi modulat de
vântul solar şi câmpul magnetic interplanetar.
• Câmpul magnetic indus, produs de curenţii electrici din oceane sau stratele conductive din crustă sau
manta care apar datorită variaţiilor de flux magnetic ale câmpului extern.

Anomaliile magnetice Sursele externe produc variatii pe


crustale termen scurt

Campul dipolar
si cel nedipolar
Variatiile pe termen
lung
Inversiunile campului geomagnetic

Simularea liniilor de
Camp magnetic normal Camp magnetic invers
camp geomagnetic
Polaritate normala Polaritate inversa
in timpul unei
inversiuni. Se
remarca pierderea
caracterului dipolar
in timpul tranzitiei