Sunteți pe pagina 1din 11

Stereotipurile de gen

Cum ne privim elevii?


Stereotipul

• Secolul al XVIII-lea: stereotipul - clişeu


tipografic

• Walter Lippmann, inventatorul” noţiunii de


„stereotip”- din perspectiva socio-
psihologică
Stereotipul:

Rezultatul unui proces de selecţie şi de


sistematizare, prin care se generalizează
la un ansamblu de indivizi aceleaşi opinii
simplificate la extrem, uneori până la
caricatură.
Stereotipurile de gen

Sisteme organizate de credinţe şi opinii în


legătură cu caracteristicile femeilor şi
bărbaţilor, precum şi cu presupusele
calităţile ale masculinităţii şi feminităţii.

Stereotipurile de gen sunt consensuale: au


larg nivel de acceptabilitate socială
(traditii, cutume).
Cum funcţionează
stereotipiile de gen?

• descriptiv
• prescriptiv

Descriu si promovează norme în legătură cu


caracteristicile asociate unui anumit gen.
Stereotipurile de gen

• Fac parte dintr-un sistem mai larg de


credinţe despre gen care influenţează
percepţiile despre cele două sexe

• Se manifestă printr-un orizont complex de


aşteptări la nivel social.
Orizont de aşteptări la nivelul şcolii/clasei

- roluri specifice fiecărui gen


- caracteristici/trasaturi fizice
- caracteristici psiho-intelectuale
Stereotipurile cadrelor didactice:

• trăsăturile, comportamentul, limbajul sau


caracteristicile elevelor/elevilor

• rolurile acestora in clasa/scoala,atribuite


dupa gen
Stereotipuri de gen ale elevilor
cu privire la cadrele didactice
• cadrele didactice femei: mai bune, blânde,
deschise la problemele elevilor,
înţelegătoare, comunică mai bine cu elevii.

• cadrele didactice bărbaţi: persoane


exigente, autoritare, comunică mai puţin
cu elevele/elevii, uneori mai protectoare
faţă de fete.
Forme subtile de manifestare în şcoală a
unor stereotipuri de gen

Ex: utilizarea cu predilecţie de către un gen unor spaţii


comune: terenul de sport.
Consecinte: reproducerea şi promovarea unor stereotipii şi
discriminări de gen.

• Stereotipurile de gen induse de societate sunt


transferate în comportamentul elevelor/elevilor.
• La nivel informal, spaţiul poate promova şi întări anumite
stereotipuri de gen ale elevelor/elevilor.
Impactul stereotipurilor de gen
în inter-relaţionare
Tendinţa elevilor/elevelor de a construi şi
valoriza caracteristicile de gen într-o logică
bipolară - de excludere a contrariului - are
un impact direct în interrelaţionare.

Consecinte negative: sancţionarea de catre


clasă a celor care nu corespund
stereotipurilor de gen.