Sunteți pe pagina 1din 13

8randul Apple

1ureaLc Alexandra
|epor Llena llorenLlna
uprlns
Semnlflca(la logoulul
lsLorla mrulul Apple
lsLorlcul brandulul
Arborele genealoglc Apple
un alL fel de logo
Semnlflca(la logoulul
Varianta oficiaI spune c Iogo-uI
firmei AppIe face trimitere Ia numeIe
acesteia. LegendeIe urbane i
asociaz sigIei semnifica|ii bibIice,
tiin|ifice i chiar o Ieag de
sinuciderea omuIui de tiin| AIan
Turing.
Legenda sigIei AppIe
Apple a revolu[ionat universul
computerelor de la nfiin[are, n 1976.
Fondat de Steve Jobs, Ronald Wayne
i Steve Wozniak, compania este una
dintre cele mai celebre din lume i una
dintre pu[inele care nu i folosete
numele n sigl. Cu toate acestea, logo-
ul Apple mrul mucat este
recognoscibil pretutindeni. i n spatele
variantei oficiale legate de motivul
alegerii acestui simbol st o legend
interesant.
Semnlflca(la logoulul
pIica|ia AppIe
Primul logo Apple l nf[ia pe saac Newton
stnd sub un mr, cu un fruct deasupra
capului i a fost creat n 1976, de ctre Steve
Jobs i Ron Wayne.
nspira[ia pentru desen le-a venit de la un
citat al poetului britanic William Wordsworth
(care apare i el n sigl): ,Newton. a mind
forever voyaging through strange seas of
thought (n traducere, ,Newton. o minte
mereu n cltorie prin ciudatele mri ale
gndirii).
Ulterior, Jobs a considerat logo-ul prea elitist
i prea plin de detalii pentru a putea fi folosit
cu succes la o mrime mai mic, pe toate
produsele Apple. Prin urmare, un an mai
trziu, l-a angajat pe designerul Rob Janoff s
regndeasc sigla.
Rezultatul a fost un mr mucat, colorat pe
orizontal n culorile curcubeului, dar n
ordinea greit. Aceast imagine a fost
decodat tiin[ific: mrul ar fi trimis la
descoperirea gravita[iei de ctre Newton, iar
culorile la separarea spectrului luminos de
ctre saac Newton.
Semnlflca(la logoulul
Ulterior, Jobs a considerat logo-ul
prea elitist i prea plin de detalii
pentru a putea fi folosit cu succes
la o mrime mai mic, pe toate
produsele Apple. Prin urmare, un
an mai trziu, l-a angajat pe
designerul Rob Janoff s
regndeasc sigla.
Rezultatul a fost un mr mucat,
colorat pe orizontal n
culorile curcubeului, dar n
ordinea greit. Aceast imagine
a fost decodat tiin[ific: mrul ar
fi trimis la descoperirea gravita[iei
de ctre Newton, iar culorile la
separarea spectrului luminos de
ctre saac Newton.
Semnlflca(la logoulul
Chiar i termenul Mcntosh se
refer la un anume soi de mr.
Muctura (joc de cuvinte ntre
,bite = ,muctur i ,byte =
,bit), pe de alt parte, simboliza
cunoaterea (trimitere biblic), dar
Janoff a explicat c ideea a fost
mult mai simpl aceea de a nu
confunda mrul cu o cirea.
Ct despre culori: Jobs dorea s
,umanizeze compania, s o
coloreze, iar dungile sugerau c
Apple crease primul computer care
putea reproduce imagini colorate.
n 1997, logo-ul a fost din nou
simplificat, culorile fiind nlocuite cu
o singur nuan[.
lsLorla mrulul Apple
Ialoarea brandulul Apple
Apple a devenlL brandul cel mal
valoros dln lume valoarea
acesLula crescnd cu 84 pn la
133 mlllarde de dolarl aproape
[umLaLe dln caplLallzarea de 320
mlllarde de dolarl poLrlvlL
sLudlulul 8randZ reallzaL de
Mlllward 8rown
re;Lerea lmens de care se
bucur glganLul amerlcan vlne
dup succesul pe care companla il
are o daL cu lansarea LableLelor
lad ;l lad 2 precum ;l cu
Lelefoanele lhone ;l llnla de
compuLere Mac care reallzeaz
cre;Lerl de 20 de LrlmesLre
consecuLlv
Arbore genealoglc apple
Iotografu| s| des|gneru| M|ke Vas||ev a creat pentru
Mashab|e un arbore genea|og|c reprezentand
evo|ut|a tuturor produse|or App|e |ncepand cu
protot|pu| App|e I d|n anu| 1976 pana |n prezent
ArLlsLul sla prolecLaL opera asLfel lncaL flecare
ramura a acesLul copac slmbollc sa reprezlnLe o
anumlLa eLapa dln lsLorla marulul Lehnologlc a
ulLlmllor 33 de anl relaLeaza Web news
ornlnd de la baza coroanel prlmele ramurl aparLln
epocll prelsLorlce a grupulul dln uperLlno fara a
omlLe eLapa Llsa unul dlnLre cele mal marl esecurl
comerclale lnreglsLraLe de Apple ln 1983 sl
conLlnuand cu ramura dedlcaLa revoluLlonarulul
MaclnLosh apol cu prlmul lMac(C3) sl prlmul l8ook
urmeaza ramurlle de dupa fronLlera anulul 2000
cand se da sLarLul efecLlv erel dlspozlLlvelor moblle
lod lhone sl lad pana la anul curenL cand a fosL
lansaL dlspozlLlvul lad 2
C asLfel de reprezenLare graflca a 33 de anl de
produse Apple pune ln valoare lungul drum sLrabaLuL
de echlpa lul SLeve !obs sl cresLerea lnreglsLraLa de
grupul dln uperLlno aruncand o lumlna nosLalglca
asupra succeselor progreselor dar sl esecurllor care
au marcaL acLlvlLaLea companlel de la lnfllnLare pana
ln prezenL
un alL fel de logo
upa moartea |u|
Steve Iobs slmbolul
Apple a fosL lnLalnlL
ln medllle de
soclallzare puLln
modlflcaL de un
sLudenL sub forma
unel lluzll opLlce ln
clnsLea faurlLorulul
companlel
muscaLura reprezlnLa
LoLodaLa o lmaglne
cu profllul lul SLeve
!obs