Sunteți pe pagina 1din 16

MANAGEMENTUL EDUCATIONAL

Etimologie: lat manus = mana, conducere; engl. to manage = a reusi, a rezolva, a stapani, a izbuti Management: activitate, arta de a reusi in atingerea obiectivelor Manager: conducator, organizator, coordonator, administrator Termeni apropiati: - administrare; - leadership.

MANAGEMENTUL: stiinta, arta, tehnica de a planifica, a conduce, a organiza si a controla elementele unui sistem, gestionand eficient resursele in vederea atingerii finalitatilor stabilite. OBIECTIVUL fundamental al managementului: cresterea eficientei, eficacitatii si randamentului activitatii

EFICACITATE = atingerea finalitatilor stabilite EFICIENTA = realizarea finalitatilor stabilite cu minimum de resurse RANDAMENTUL = raportul dintre obiectivele propuse si obiectivele realizate

SCURT ISTORIC
Fr. W. Taylor (1856-1915) Principiile managementului stiintific 4 principii: - A dezvolta o stiinta pentru fiecare loc de munca; - A selectiona cu grija angajatii care au aptitudini pentru activitatea respectiva; - A pregati angajatii sa-si execute munca, oferindu-le stimulente; - A-i sprijini pe lucratori sa-si exercite atributiile, planificandu-le sarcinile. N. Fayol (1841-1925) Administrare industriala si generala - Functiile managementului:
Previziunea si planificarea; Organizarea; Comanda; Coordonarea; Controlul.

SCOLILE DE MANAGEMENT
1.Managementul stiintific de pionierat 2. Managementul stiintific bazat pe aplicatiile diferitelor stiinte particulare: - scoala relatiilor umane; - scoala cantitativa; - scoala neoclasica de tip sistemic. 3. Scoala moderna si postmoderna

TIPURI DE MANAGEMENT
CRITERIUL Durata angajarii Tipul deciziei Focalizare MANAGEMENTUL AMERICAN Angajare de scurta durata Decizii individuale Centrare pe profit imediat Centrare pe resurse materiale Responsabilitate individuala Evaluari frecvente, promovare rapida Control explicit, formal Promovare rapida, cariera specializata Interes segmentat pentru oameni MANAGEMENTUL JAPONEZ Angajare pe toata viata Decizii consensuale Centrare pe perspectiva Centrare pe resursele umane Responsabilitate colectiva Evaluari rare, promovari lente Control implicit, informal Cariera nespecializata Interes holistic pentru oameni

Gradul de responsabilizare Evaluare si promovare Specificul controlului Parcursul carierei Interesul fata de angajati

MANAGEMENTUL EDUCATIONAL
= teoria si practica proiectarii, organizarii, coordonarii si evaluarii unor activitati educative Nivelurile managementului educational: 1.Nivelul sistemului de invatamant si de educatie; 2.Nivelul intermediar al unei institutii/organizatii care ofera servicii educationale; 3.Nivelul operational: clase de elevi sau alte grupuri de beneficiari ai serviciilor educationale

Functiile managementului educational Proiectare si planificare; Organizare; Coordonare-antrenare; Adoptarea deciziilor; Control, monitorizare si evaluare

1. Functia de proiectare si planificare


Proiectarea vizeaza: - misiunea; -scopurile generale; - strategia generala de actiune Planificarea vizeaza: - obiectivele; -actiunile; - resursele specifice; - responsabilitati; - termene.

Functia de organizare
Organizarea vizeaza: - Stabilirea structurii organizatiei; - Repartizarea resurselor materiale; - Evidentierea atributiilor si a responsabilitatilor

Functia de coordonare si antrenare


Coordonarea vizeaza - Armonizarea intereselor individuale sau de grup cu obiectivele stabilite; - Asigurarea cooperarii intre diferitele compartimente. Antrenarea motivarea si determinarea subordonatilor sa-si indeplineasca sarcinile in mod responsabil.

Functia de adoptare a deciziilor


Decizia alegerea unei solutii dintre mai multe variante posibile. Etapele actului decizional: - Identificarea unei probleme; - Adunarea de informatii; - Prelucrarea si interpretarea informatiilor; - Construirea variantelor de actiune; - Compararea si evaluarea acestora; - Alegerea variantei optime; -Comunicarea ei si pregatirea conditiilor de implementare; - Transpunerea ei in practica; - Evaluarea rezultatelor obtinute.

Tipuri de decizii
 Dupa nivel si amploare: - strategice; - tactice; - operative  Dupa gradul de certitudine a atingerii obiectivelor: - certe; - de risc; - incerte  Dupa numarul decidentilor: - individuale; - de grup.  Dupa frecventa elaborarii: - periodice; - aleatorii; - unice.

Functia de control evaluare monitorizare


Controlul: previne disfunctionalitatile si favorizeaza performanta Evaluarea: - ofera informatii despre calitatea rezultatelor obtinute, prin raportare la obiective; Poate fi: - interna; - externa; - autoevaluare. Monitorizarea: asigura consultanta, indrumare

BIBLIOGRAFIE
 Chivu, Roxana, Elemente de managementul educatiei , Ed. M. Meronia, Bucuresti, 2008;  Cristea, Sorin, Managementul organizatiei scolare , EDP, Bucuresti, 2003;  Ghergut, Alois, Managementul general si strategic in educatie , Ed. Polirom, Iasi, 2008.

S-ar putea să vă placă și