Sunteți pe pagina 1din 20

Structura organizatorica a intreprinderii

 Factorii

de influenta a tipurilor de structuri organizatorice Tipuri de structuri organizatorice Stabilirea pozitiei in structura organizatorica Relatii ce se stabilesc in cadrul structurii organizatorice

Reprezentarea schematica a structurii organizatorice a unei intreprinderi se numeste organigrama.

Structura organizatorica a unei intreprinderi prezinta 3 caracteristici principale:


 Specializarea Coordonarea Formalizarea

Factorii de influenta a tipurilor de structuri organizatorice:
 

Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii Dimendiunile intreprinderii Calificarea personalului Cadrul juridic si statutul juridic de functionare Strategia dezvoltarii aplicate

Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii


 Procesul

de productie reprezinta totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei intreprinderi, indreptate cu ajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente in scopul transformarii lor in produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare de piata.

Caracteristicile productiei individuale :


Nomenclatura larga de produse Repetarea fabricarii unor produse, la intervalle de timp nedeterminate, aproape niciodata Peronal cu inalta calificare Utilaje din dotare cu caracter universal Deplasarea produselor intre locurile de munca se face bucata cu bucata cu miloace de transport cu deplasare discontinua


Tipologia serviciilor si criterii de clasificare dupa:


 Continut Functii

economice indeplinite Participarea la PIB Prezenta si nasterea relatiilor de piata Forma de proprietate / modul de organizare a prestarilor de servicii Posibilitati de comercializare

Dimendiunile intreprinderii
Criterii de clasificare : Dupa forma de proprietate : private, publice, mixte Dupa forma juridica de organizare : SC ; societati de persoane : SNC, SCS ; societati de capital : SCA, SA, SRL ; RA Dupa ramura in care functioneaza Dupa tipul produselor realizate Dupa factorul de productie predominant Dupa marime

Calificarea personalului
 Competenta

este capacitatea unei persoane de a realiza, in mod corespunzator si cu eficienta maxima sarcinile care ii revin. Performanta este dependenta de competenta.

Competenta si performanta marcheaza momentul final al unui proces permanent de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului in domeniul de specialitate si al managementului. Valoarea unei intreprinderi consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman.

Forme de perfectionare a pregatirii profesionale


Participarea la cursuri organizate in institutie si in centre de perfectionare a pregatirii special constituite Implicarea in programme personale de perfectionare si verificarea periodica a cunostintelorasimilate Instruirea la locul de munca sub controlul direct al sefului Participarea la stagii de pregatire, specializari in tara si strainatate, in invatamantul superior, postuniversitar


Cadrul juridic si statutul juridic de functionare


Cadrul juridic Sistemul legislativ Cadrul legislativ Sistemul institutional

Constituirea societatilor in nume colectiv si in comandita simpla SNC & SCS Constituirea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni SA & SCA Constituirea societatilor cu raspundere limitata SRL

1. Intocmirea contractului de societate 2. Dobandirea personalitatii juridice a societatii

Contractul de societate (legea 31/1990), cuprinde :
 

 

Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia p.f. asociate sau denumirea, nationalitatea, sediul p.j. asociate Forma, denumirea si sediul societatii care se constituie Obiectul de activitate al societatii Capitalul social social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri, valoarea lor si modul evaluarii, data la care va varsa integral capitalul social subscris Asociatii care administreaza si reprezinta societatea, cu stabilirea limitei puterii lor Partea fiecarui asociat la beneficiile sau pierderile inregistrate Localitatile din tara sau strainatate, unde societatea infiinteaza succursale sau filiale Durata societatii Modul de lichidare si de dizolvare a societatii

Constituirea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni SA & SCA


 

 

   

Se constituie pe baza de contract de societate si statut semnate de toti asociatii sau de membrii fondatori in cazul subscriptiilor publice. Nr. Actionarilor nu poate fi mai mic de 5, KS nu poate fi mai mic de 1 mil. Contractul de societate cuprinde : Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia actionarilor p.f. sau denumirea, nationalitatea, sediul p.j. Denumirea si sediul societatii, al sucursalelor sau filialelor Forma si obiectul de activitate al societatii Capitalul social social subscris si varsat, care la constituire nu poate sa fie mai mic de 30% din capitalul subscris Valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in societate, modul lor de evaluare si numarul de actiuni acordate pt acestea Nr si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator si nr lor pe categorii Numele, prenumele si cetatenia administratorilor, nr lor, garantia ce trebuie sa o depuna, puterile acestora, drepturile de reprezentare si administrare acordate Conditiile pt valabilitatea deliberarilor AG si modul de exercitare a dreptului de vot Numele, prenumele si cetatenia cenzorilor si numarul acestora Durata societatii Modul de distribuire a beneficiilor Actiunile comanditarilor in SCA Operatiuni incheiate de actionari in contul societatii ce se constituie si sumele platite pt operatiuni

Constituirea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni SA & SCA


pe actiuni Autoritatea de functionare a societatii Obligatiile fondatorilor Raspunderile fondatorilor
 Subscriera

Constituirea societatilor cu raspundere limitata SRL


Contractul de societate cuprinde : Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia actionarilor p.f. sau denumirea, nationalitatea, sediul p.j. Forma, denumirea si sediul societatii care se constituie Obiectul de activitate al societatii Capitalul social social subscris si varsat, cu mentiunea aportului fiecarui asociat, valoarea bunurilor, modul de evaluare si data la care se varsa integral capitalul social subscris Asociatii care administreaza si reprezinta societatea Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi Locatiile din tara si strainatate, unde societatea isi infiinteaza filiale sau succursale Modul de dizolvare sau lichidare a societatii Repartizarea partilor sociale

Dobandirea personalitatii juridice


Contractul de societate si statutul vor fi depuse la instanta in a carei raza teritoriala is-a stabilit sediul societatea isrespectiva, care dupa consultarea Camerei de Comert si Industrie va elibera sentinta, care va fi depusa impreuna cu contractulsi statutul societatii la RC si Administratia Financiara si vor fi publicate in MO.Dobandirea personalitatii juridice are loc din momentul in care au fost inscrise in RC, pe baza dovezii ca s-a solicitat spublicarea in MO

Strategia dezvoltarii aplicate


Strategia de dezvoltare defineste obiectivele de dezvoltare viitoare ale intreprinderii, modul de alocare al resurselor si actiunile ce trebuie intreprinse pe orizonturi de timp bine precizate tinand cont de accentuarea competitiei pe diferite piete si de cerintele asigurarii unei anumite rentabilitati pt activitatile desfasurate.